G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Rezerwat przyrody "Góra Che?m"

Rezerwat przyrody "Góra Che?m" o powierzchni 155,40 ha chroni las bukowo-jod?owy oraz odkrywk? geologiczn? - pozosta?o?? po kamienio?omie.
Rezerwat zosta? ustanowiony Zarz?dzeniem Ministra Ochrony ?rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le?nictwa 14 czerwca 1996 r. /Monitor Polski Nr 41 z 5 lipca 1996 r/.

Celem jego ochrony jest zachowanie ze wzgl?dów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów bukowych porastaj?cych gór? Che?m (528 m n.p.m.) oraz wspania?ych terenów ?ródliskowych (w tym wód mineralnych).

Rezerwat „Góra Che?m” usytuowany jest na Pogórzu Strzy?owskim, pomi?dzy potokiem St?pinka – dop?ywem Wis?oka a gór? Klonow?. Le?y na terenie gminy Frysztak i Wi?niowa, w Nadle?nictwie Strzy?ów, Le?nictwo Cieszyna, w Czarnorzecko-Strzy?owskim Parku Krajobrazowym.

W rezerwacie wyst?puj? m.in. nast?puj?ce ro?liny chronione: wawrzynek wilcze?yko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnie?nik le?ny.

Dogodne warunki do ?ycia znalaz?o tu wiele gatunków zwierz?t, m.in.: sarny, dziki, borsuki, jastrz?bie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby.

LEGENDY I ZWYCZAJE
Góra Che?m dominuje swoj? sylwetk? w tej cz??ci Pogórza Strzy?owskiego. Nic dziwnego, ?e dla mieszkaj?cych w jej pobli?u ludzi by?a ?ród?em rozlicznych wierze? i legend. A mo?e nie tylko legend? Jedne opowiadaj? o cudownych ?róde?kach i istniej?cym tu ko?ció?ku. Inne – najbardziej fantastyczne opowie?ci mówi?y o mieszkaj?cym tu królu w??y, gwi?d??cym, nosz?cym koron?, którego ba?y si? dzieci i starsi.

Jakby na przekór tej mrocznej górze na samym jej grzbiecie stoi drewniana, domkowa kapliczka. By?o to (i jest nadal cho? w znacznie mniejszym stopniu) znane w okolicy miejsce kultu. Powsta?a najprawdopodobniej w pierwszej po?owie XIX wieku. Odnowiono j? w 1887 r. i wtedy te? przyozdobiono.

W Wielk? Niedziel? przybywali tu liczni pielgrzymi, którzy trzykrotnie obchodzili kapliczk? jak ko?ció? w czasie rezurekcji. Nast?pnie ?piewali pie?ni, a po ich zako?czeniu pod??ali do granic poszczególnych wsi. Na polach zakopywali „wanielijki” – papierki, po to aby grad i robactwo plonów nie zniszczy?o, ?eby ich pola wszelkie z?o omija?o. W tym samym celu wtykano w m?ode zbo?e ga??zki z palm ?wi?conych w Niedziel? Palmow?.  

PUNKT WIDOKOWY
Z punktu widokowego zlokalizowanego na wierzchowinie Pogórza Strzy?owskiego, w najbli?szym s?siedztwie góry Che?m, rozpo?ciera si? pi?kna panorama. Widoki obejmuj? cz??ciowo:

- Pogórze Dynowskie z najwy?sz? Such? Gór? /585 m n.p.m./ (na szczycie przeka?nik telewizyjny)

- Do?y Jasielsko – Sanockie

- Beskid Niski z charakterystyczn? sylwetk? Cergowej /716 m n.p.m./.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.008 secs