Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Bieszczadzki Park Narodowy-Regulamin i cennik zwiedzania na 2005 r.

Załącznik nr 2 zarządzenia nr 4/2005 z dnia 31 marca 2005 r Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN) w sprawie regulaminów: dla zwiedzających, usług przewodnickich, opłat za udostępnianie obszarów i obiektów BdPN oraz za świadczenie usług z zakresu edukacji i rekreacji.

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH
BIESZCZADZKI PARK NARODOWY w 2007r.

Regulamim Bieszczadzkiego Parku Narodowego na sezon 2007 ::

REGULAMIN DLA ZWIEDZAJĄCYCH BIESZCZADZKI PARK NARODOWY

W Parku Narodowym całość przyrody ożywionej i nieożywionej jest chroniona.

Niniejszy regulamin określa zasady udostępnienia Bieszczadzkiego Parku Narodowego do zwiedzania, w oparciu o wybrane przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określające zasady zachowania się zwiedzających w polskich parkach narodowych.

1. Turystyka piesza i edukacyjna dozwolona jest po znakowanych szlakach turystycznych pieszych oraz ścieżkach przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych.
2. Turystyka rowerowa w granicach parku dozwolona jest wyłącznie po drogach publicznych.
3. Turystyka konna dozwolona jest po oznakowanych trasach turystyki konnej.
4. Wędrówki na nartach dozwolone są na odpowiednio oznakowanych odcinkach pieszych szlaków turystycznych relacji:
a) Ustrzyki Górne-Szeroki Wierch-Siodło pod Tarnicą-Tarnica-Wołosate,
b) Przełęcz Wyżna-Połonina Wetlińska (schronisko)-Brzegi Górne,
c) Wetlina-Przełęcz Orłowicza- Połonina Wetlińska (schronisko).
5. Wprowadzanie psów na obszar parku dozwolone jest wyłącznie w obszarze ochrony krajobrazowej. Zabrania się wprowadzania psów na szlaki turystyczne, za wyjątkiem odcinków prowadzących wzdłuż dróg publicznych.
6. Ze względu na bezpieczeństwo zwiedzających i ochronę przyrody poruszanie się po szlakach na obszarze parku narodowego dozwolone jest wyłącznie od świtu do zmierzchu.
7. Biwakowanie dozwolone jest w następujących miejscach:
• Pole namiotowe w Bereżkach (2/1r),
• Pole namiotowe w Berehach Górnych (2/66i),
• Camping Górna Wetlinka (2/172h).
8. Parkowanie pojazdów na obszarze Parku dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych do tego celu parkingach:
• Ustrzyki Górne (1/217b),
• Wołosate (1/182m),
• Wyżniański Wierch (2/70k),
• Berehy Górne (2/67h),
• Bukowiec (1/280c),
• Bereżki (przy polu namiotowym - 2/1r)
• Przełęcz Wyżna (parking Gminy Lutowiska).
9. Rozpalanie ognisk dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego celu wyznaczonych i w odpowiednio przygotowanych paleniskach - przy następujących obiektach infrastruktury turystycznej BdPN:
• Camping Górna Wetlinka (2/172h),
• Pole namiotowe w Bereżkach (2/1r),
• Pole namiotowe w Berehach Górnych (2/66i),
• Zachowawcza Hodowla Konia Huculskiego w Wołosatem (1/183i),
• Hotelik nad Roztoką w Tarnawie Niżnej (1/262a),
• Schron turystyczny w Wołosatem (1/182k),
• Schron turystyczny w Ustrzykach Górnych (1/133g).
10. Organizowanie masowych imprez turystycznych, w tym rajdów jest na obszarze Parku dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku i na warunkach z nim uzgodnionych.
11. W Parku zabronione jest:
• Zakłócanie ciszy, płoszenie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących zwierząt, łowienie ryb, niszczenie gniazd, nor i legowisk, zbieranie poroży, zbieranie dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, niszczenie drzew i krzewów,
• Zaśmiecanie terenu, pozostawianie resztek pożywienia i opakowań, zanieczyszczanie wód powietrza i gleby. Śmieci należy znosić do pojemników umieszczonych przy punktach informacyjno-kasowych lub innych obiektach infrastruktury turystycznej. Ze względu na ochronę dziko żyjących zwierząt pojemniki na odpadki nie są wykładane w obrębie szlaków turystycznych.
• Schodzenie ze znakowanych szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczych i historyczno-przyrodniczych, poruszanie się pieszo po trasach turystyki konnej, poruszanie się na rowerach po turystycznych szlakach pieszych i konnych oraz ścieżkach przyrodniczych, za wyjątkiem ich odcinków biegnących drogami publicznymi.
• Palenie wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu,
• Używanie motolotni, lotni i spadolotni.
• Niszczenie zabytków dziedzictwa historycznego.
• Poruszanie się pojazdami mechanicznymi po drogach wewnętrznych Parku, za wyjątkiem tych prowadzących do osiedli mieszkalnych, campingów i pól namiotowych.
• Prowadzenie bez zgody Dyrektora Parku działalności handlowej.
• Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków.
12. Zwiedzających Park w okresie pomiędzy 28 kwietnia a 12 listopada 2007 r. obowiązuje wykupienie przy wejściu na szlak biletu wstępu na każdy dzień zwiedzania Parku. W przypadku braku obsługi na punkcie, obowiązuje wykupienie biletu w punkcie kasowym po zejściu ze szlaku. Istnieje możliwość zakupienia karnetów 4-dniowych (ważny dla 1 osoby). Dowodem wniesienia opłaty za wstęp do Parku jest paragon z kasy fiskalnej, który należy zachować do kontroli.
13. Organizator imprezy turystycznej jest zobowiązany do zapewnienia udziału przewodnika górskiego (z aktualnymi uprawnieniami na teren Beskidów Wschodnich) w obsłudze grupy liczącej powyżej 10 osób.
14. Wykonywanie zdjęć i filmów dla celów komercyjnych wymaga uzyskania zgody Dyrektora Parku i wniesienia opłaty.
15. Zwiedzanie parku po sezonie turystycznym (12.11.2007-25.04.2008) jest możliwe pod warunkiem zgłoszenia wejścia na szlak turystyczny u konserwatora obrębu ochronnego (warunek ustanawia się ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa zwiedzających w górach).
16. Uprawnionymi do kontroli osób w zakresie przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Parku, w tym do kontroli biletów wstępu, są funkcjonariusze Straży Parku oraz inne osoby upoważnione przez Dyrektora Parku.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 1996r. w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz.. U. Nr 144 poz. 664 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 188/poz. 1944)

Opłaty w Bieszczadzkim Parku Narodowym w 2007 roku ::

OPŁATY za udostępnienie obszarów i obiektów Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz za świadczenie usług z zakresu edukacji i rekreacji, obowiązujące od 28.04.2007 r.

Informujemy, że wpływy z działalności turystycznej przeznaczone są na tworzenie i utrzymanie
infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz na ochronę przyrody. Opłaty zwierają podatek VAT.

I. Opłaty za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego (BdPN).
1. Wstęp na piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze w okresie od 28.04.2007 r. o 12.11.2007 r.
Bilety wstępu jednorazowego:
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata normalna za 1 dzień - 4,00 zł
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata ulgowa za 1 dzień - 2,00 zł
Bilety wstępu wielokrotnego: (ważne przez 14 dni od wystawienia, uprawniające do wstępu (1 osoby) w dowolne 4 dni w okresie ważności):
• Bilet wstępu wielokrotnego, opłata normalna za 4 dni - 12,00 zł
• Bilet wstępu wielokrotnego, opłata ulgowa za 4 dni - 6,00 zł
2. Wstęp na trasy górskiej turystyki jeździeckiej w okresie od 28.04.2007 r. do 12.11.2007 r.
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata normalna za 1 dzień - 20,00 zł
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata ulgowa za 1 dzień - 10,00 zł
Podana cena dla koni niebędących własnością BdPN, cena zawiera opłatę wstępu do parku dla jeźdźca.
Zorganizowane grupy turystyki jeździeckiej są zobowiązane do zgłoszenia planowanej trasy oraz wniesienia stosownych opłat w Ośrodku Informacji i Edukacji Turystycznej BdPN w Lutowiskach.
3. Ulgi i zwolnienia z opłat za wstęp do Bieszczadzkiego Parku Narodowego
Do opłat ulgowych (50%) za wstęp do Parku, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są: uczniowie szkół i studenci (do lat 26), emeryci i renciści, osoby niepełnosprawne oraz żołnierze służby czynnej.
Z opłat zwolnione są:
• dzieci w wieku do 7 lat;
• osoby posiadające zezwolenie Dyrektora Parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
• uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w Parku w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Parku;
• mieszkańcy gmin położonych częściowo w granicach Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Gm. Cisna, Czarna i Lutowiska);
4. Fotografowanie i filmowanie przyrody i obiektów Parku w celach komercyjnych ze szlaków turystycznych - opłata wynosi 50,00 zł za 1 dzień.

II. Edukacja Ekologiczna.
A. Ośrodek Naukowo - Dydaktyczny i Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Dolnych.
1. Opłata za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego w Ustrzykach Dolnych:
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata normalna - 5,00 zł
• Bilet wstępu jednorazowego, opłata ulgowa - 3,00 zł
Do opłat ulgowych za zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego, za okazaniem ważnej legitymacji uprawnieni są uczniowie szkół i studenci (do lat 26), emeryci i renciści oraz osoby niepełnosprawne. Z opłat zwolnione są: dzieci do lat 7, uczniowie szkół specjalnych, dzieci z domów dziecka, opiekunowie grup szkolnych, przewodnicy turystyczni, osoby uczestniczące w zajęciach dydaktycznych organizowanych przez OND.
2. Grupy zorganizowane zwiedzają Muzeum pod opieką pracowników edukacyjnych parku – opłata 20,00 zł od grupy liczącej do 20 osób (niezależnie od wykupienia biletów wstępu).
3. Opłata za wynajęcie sali z możliwością wykorzystania sprzętu multimedialnego na potrzeby warsztatów, szkoleń, itp. – 200 zł za 4 godziny zajęć oraz 25 zł za każdą kolejną godzinę.
B. Ośrodek Informacji i Edukacji Turystycznej Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Lutowiskach:
Zwiedzanie Ośrodka (wystawy czasowe, galeria, filmy) - bezpłatnie.

III. Opłaty za usługi z zakresu górskiej turystyki jeździeckiej świadczone przez Zachowawczą Hodowlę Konia Huculskiego BdPN w Wołosatem oraz w stanicach konnych w Ustrzykach Górnych i Tarnawie Niżnej.
• Jazda konna w ujeżdżalni lub na padoku, jazda terenowa w grupie (3-10 osób) pod opieką instruktora BdPN - 25,00 zł/ 1 godz.
• Krótka przejażdżka na koniu prowadzonym przez osobę z obsługi stadniny: 10 zł (10 min.)
• przejażdżka bryczką (na zamówienie) - 50,00 zł/ 1 godz. za bryczkę; na następujących trasach: w dolinie Wołosatego, Tarnawa Niżna-Torfowisko – Tarnawa N., Tarnawa N.-Dźwiniacz, Bukowiec-Sianki (obowiązuje po wcześniejszym ogłoszeniu o uruchomieniu wymienionych tras),
• kulig (na zamówienie)- 50,00zł/1 godz. za sanie,
• rajd konny 6-dniowy (grupa 4-8 osób) 1600 zł od osoby. W cenę wliczone są: noclegi, wyżywienie, transport bagażu, usługi przewodnickie, opłaty za wstęp, opłaty za wynajem koni i ich pobyt w stanicach górskiej turystyki jeździeckiej BdPN;
• pobyt koni w stanicach górskiej turystyki jeździeckiej BdPN (pasza, bez obsługi) - 15,00 zł za dobę.
W przypadku usług świadczonych licznym grupom lub w dłuższym okresie wysokość powyższych opłat może być negocjowana.

Potwierdzeniem wniesienia określonych wyżej opłat są paragony z kasy fiskalnej. Wysokość opłat oraz okres ich pobierania może ulec zmianie w drodze zarządzenia Dyrektora Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Dodatkowych informacji nt. opłat obowiązujących na terenie Bieszczadzkiego Parku Narodowego udzielają:

Dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego
38-714 Ustrzyki Górne 19
tel/fax. 013 461 06 50, 461 06 10 , e-mail: dyrekcja@bdpn.pl , http:// www.bdpn.pl
.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.011 secs