G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Starsze aktualno?ci od 2004 roku

20.09.2005
W I Festiwalu Biegowym w Gminie Pysznica w biegu g?ównym rozegranym na dystansie 6km zwyci??yli reprezentanci Polski: Jakub Burghard i Izabela Zatorska (WYNIKI). Dla Izabeli Zatorskiej by? to ostatni sprawdzian przed zbli?aj?cymi si? Mistrzostwami ?wiata w biegach górskich, które odb?d? si? w Nowej Zelandii 25.09.

Zapraszamy tak?e do Tarnobrzegu, gdzie 2 pa?dziernika 2005 odb?dzie si? na dystansie 15 km XXVII Bieg Nadwi?la?ski im. Alfreda Freyera. Wszystkie informacje - (regulamin) a tak?e mo?liwo?? dokonywania elektronicznych zg?osze? - znajdziecie na stronie internetowej organizatora - O?rodka Sportu i Rekreakcji Wis?a w Tarnobrzegu www.osir.tarnobrzeg.pl

19.09.2005
Andrzej D?ugosz z MKN Muszyna i Ludmi?a Melicherova ze S?owacji zwyci??yli w IV Otwartych Mistrzostwach Podkarpacia w Biegach Górskich rozegranych 17.09 w Ustrzykach Dolnych na zboczach Laworty na dystansie 8km. M?odzie?owymi mistrzami Polski w rozgrywanych równolegle M?odzie?owych Mistrzostwach Polski w Biegach Górskich zostali: Tomasz Stachowicz z Ilkusa Olkusz oraz Monika D?uga z MKS Halicz Ustrzyki Dolne. Wyniki zawodów na www.sport.ustrzyki-dolne.pl



02.09.2005
Zwyci?zcami XVI Nocnego Biegu Ulicznego Solidarno?ci rozegranego 27.08 w Rzeszowie zostali Dorota Gruca z Zamo?cia i Jakub Burghard z Muszyny

XVI NOCNY BIEG ULICZNY SOLIDARNO?CI Rzeszów 27.08.2005 - Dystans: 3700m

M??CZY?NI:

 1. Jakub Burghard
 2. Krzysztof Stefanowicz
 3. Grzegorz B?dkowski
 4. Micha? G?siorski
 5. Micha? Ulman
 6. Daniel Wosik

KOBIETY:

 1. Dorota Gruca
 2. Katarzyna Czubska
 3. Monika Zygmunt
 4. Renata Skomra
 5. Marta Czubska
 6. Danuta Zatorska

25.08.2005
UWAGA!
Zmiana terminu XVI Nocnego Biegu Ulicznego Solidarno?ci w Rzeszowie. Bieg odb?dzie si? 27 sierpnia w sobot? na dystansie 3700m na zmienionej trasie.
XVI Nocny Bieg Uliczny Solidarno?ci w Rzeszowie.

24.04.2005
Rozegrany 24.04 w Tarnobrzegu 25 Bieg Siarkowca zako?czy? si? zwyci?stwem Waldemara Glinki z Soko?a Lubin oraz Renaty Antropik z Warszawianki (WYNIKI). W ca?ej imprezie wzi??o udzia? ponad tysi?c uczestników w tym ponad 100 w biegu g?ównym na dystansie 10 km. Organizatorzy uroczy?cie po?egnali ko?cz?cego oficjalnie karier? sportow? Roberta Korzeniowskiego, który przy tej okazji nie kry? swojego wzruszenia.

13.04.2005
25 Bieg Siarkowca (REGULAMIN), odb?dzie si? 24 kwietnia w Tarnobrzegu na dystansie 10km. Swój udzia? w imprezie potwierdzi? ju? Robert Korzeniowski, który w tym mie?cie rozpoczyna? swoj? wielk? sportow? karier?.

26.03.2005
Bieg Wielkanocny w Rzeszowie – odwo?any !!!
Organizatorzy rzeszowskiego Biegu Wielkanocnego poinformowali ostatecznie o odwo?aniu tegorocznej imprezy z przyczyn organizacyjnych.



07.02.2005
W sobot? 12.02.2005 w Ja?le odb?dzie si? 7 Walentynkowy Bieg Uliczny (REGULAMIN). Dystans 6km dla kobiet i m??czyzn. Mamy nadziej?, ?e zimowa aura na Podkarpaciu nie powinna stanowi? wi?kszej przeszkody dla prawdziwych mi?o?ników biegania. Zapraszamy tak?e do zapoznania si? z regilaminem II Biegu Rze?nika, który odb?dzie si? 27 maja (Regulamin).

12.01.2005
Zapraszmy do odwiedzenia strony Podkarpackiego Okregowego Zwi?zku Lekkiej Atletyki w Rzeszowie http://www.pozla.pl
Ko?cem stycznia w Ulanowie planowane jest zorganizowanie III Biegu Flisaków (narty). Je?eli pogoda dopisze to zawody zostaly zaplanowane na 30.01.2005 roku. O szczegoly prosze pyta?: Zespó? Szkó? w Ulanowie 015 87 63 858, Roman Pokora 0 606 266 001, gimnazjumjp@go2.pl. Szczegolowe informacje znajdziecie TUTAJ

29.12.2004
Bieszczadzki Bieg Lotników
(Regulamin) to masowa impreza narciarska ku czci tych, którzy w okresie mi?dzywojennym na szybowisku w Ustjanowej uczyli si? lotniczego abecad?a, a pó?niej w czasie II wojny ?wiatowej bronili polskiego nieba, po?wi?caj?c niejednokrotnie swoje ?ycie. Trasa biegu g?ównego przebiega w cz??ci grzbietem masywu górskiego „?uków”, z którego startowali przed laty do swych podniebnych lotów przyszli piloci wojskowi. Serdecznie zapraszamy do udzia?u w tej tradycyjnej imprezie narciarskiej.
Z narciarskim pozdrowieniem: Stanis?aw Nahajowski

09.12.2004
IV PUCHAR PODKARPACIA w BIEGACH na ORIENTACJ?
zako?czony! Orienterring`owcy Podkarpacia 2004 zostali sklasyfikowani.
Nadszed? czas podsumowania IV Pucharu Podkarpacia w Biegach na Orientacj?. Uroczyste zako?czenie odby?o si? w Przeworsku w siedzibie starostwa, a organizatorem by? UKS Azymut D?bów. Na IV PP w BnO z?o?y?o si? 6 rund przeprowadzonych w Przemy?lu, Dybawce, Stebniku i Zagórzu. Sklasyfikowano 392 (898 uczestników) zawodniczek i zawodników w 12 kategoriach wiekowych z 15 klubów Podkarpacia.
Wyniki w klasyfikacji generalnej przedstawiaj? si? nast?puj?co: POBIERZ PLIK Z WYNIKAMI

12.11.2004
Z okazji ?wi?ta Odzyskania Niepodleg?o?ci 11 listopada rozegrane zosta?y tradycyjne biegi uliczne w Kro?nie i Stalowej Woli. Zwyci?zcami biegu na 7 km trasie w Kro?nie zostali: Henryk Szost z Muszyny i Katarzyna Czubska z Krosna /WYNIKI/. W Stalowej Woli na dystansie 5 km najlepszymi okazali si? Jakub Wi?niewski z Warszawy i Justyna B?k z Bi?goraja. W obu biegach zanotowano rekordow? frekwencj? uczestników, którzy postanowili na sportowo uczci? ?wi?to Narodowe, korzystaj?c z wyj?tkowo sprzyjaj?cej w tym dniu pogody.

27.09.2004
W Mielcu rozegrany zosta? X Bieg Uliczny o Puchar Prezydenta na dystansie 3km. Zwyci?zcami tegorocznej imprezy zostali: Rafa? Snochowski z WKS Wawel Kraków i Justyna Mudy reprezentuj?ca AZS AWF Katowice (WYNIKI).

27.09.2004
25 wrze?nia rozegrane zosta?y w Ustrzykach Dolnych Mistrzostwa Podkarpacia w biegach górskich i równocze?nie M?odzie?owe Mistrzostwa Polski w tej konkurencji lekkoatletycznej. Zwyci?zcami zawodów na 8 kilometrowej trudnej trasie zboczami Kamiennej Laworty zostali: Andrzej D?ugosz z MKN Muszyna i Ma?gorzata Bury z Warszawianki. Jednocze?nie tytu?y M?odzie?owych Mistrzów Polski wywalczyli: ?ukasz Seruga z OSG Nowy S?cz i Anna Wójtowicz z Mosiru Korfantów. W wynikach jest ju? komunikat z imprezy. Zawody odby?y si? na malowniczej trasie usytuowanej na stokach Kamiennej Laworty w Ustrzykach D. Bieg odby? si? w stylu anglosaskim. Najwy?szy punkt na trasie po?o?ony by? na wys. 769 m npm. natomiast start - 450 m npm. Start i meta znajdowa?a si? przy Mi?dzyszkolnej Krytej P?ywalni "Delfin". w Ustrzykach Dolnych. W zawodach startowa?o ok 150 zawodników z Polski i Ukrainy. Dyrektorem Biegu by? Krzysztof Lachowski.

27.09.2004
PUCHAR ?WIATA DLA IZABELI ZATORSKIEJ - Po 5 eliminacyjnych biegach Pucharu ?wiata w biegach górskich i zaj?ciu drugiego miejsca w zawodach w Niemczech www.hochfellnberglauf.de, efektowne zwyci?stwo w tegorocznej edycji zapewni?a sobie Izabela Zatorska, dwukrotna mistrzyni Europy, medalistka Mistrzostw ?wiata i jedna z najlepszych biegaczek w historii biegów górskich. Cho? do zako?czenia pozosta?a jeszcze jedna eliminacja to przewaga nad rywalkami jest tak du?a, ?e lekkoatletka z Krosna mo?e ju? cieszy? si? ze zwyci?stwa www.berglauf-grand-prix.com. Dodajmy, ?e to jej drugi tytu? po wywalczeniu Pucharu ?wiata w 2001 roku. Gratulacje dla Izabeli!!!

23.09.2004
Nowe regulaminy! Za tydzie? bieg uliczny w Mielcu (Regulamin).
Ju? 2 pa?dziernika br. /sobota/ orienteering`owcy Podkarpacia rywalizuj? w kolejnej, V rundzie Pucharu Podkarpacia w BnO. Zapraszamy do udzia?u zawodników wszystkich klubów sportowych. Regulamin poni?ej. Zamie?cili?my te? kolejny Regulamin, tym razem Jesiennych Biegów na Orientacje, które odb?d? si? 16 pa?dziernika w Srebniku k. Kro?cienka. Regulaminy otrzymali?my od Pana Tadeusza Nabywa?ca. Serdecznie dzi?kujemy!

07.09.2004
I ju? po Biegu Nocnym Solidarno?ci. Zapraszamy na Forum w celu wyra?enia swoich opinii na jego temat, organizacji itp. Niestety obiecanych przez organizatorów wyników nie mamy, tak jak i wielu zawodników nie wiemy kto na jakiej pozycji uko?czy? bieg. Mo?e ju? wkrótce zostan? nam przes?ane. Natomiast zapraszamy wszystkich do obejrzenia FOTO galerii z Biegu dost?pnej pod adresem: www.nocnybieg.epodkarpacie.com
Otrzymali?my te? regulamin Biegów Prze?ajowych w Bi?goraju (Regulamin) oraz Zaproszenie Burmistrza Ustrzyk Dolnych na Biegi Górskie 25 wrze?nia.

24.08.2004
Dzi?ki uprzejo?ci Piotra Kowala startuj?cego na Biegu w Gorlicach zamieszczamy cz??ciowe wyniki z X Biegu Solidarnosci. Zapraszamy do dzia?u WYNIKI. A ju? za nieca?e 2 tygodnie czeka nas 2 imprezy: w Rzeszowie i Nisku. Regulaminy poni?ej.

05.08.2004
Zapraszamy do udzia?u w 15 Nocnym Biegu Ulicznym Solidarno?ci (REGULAMIN), który wystartuje tradycyjnie w pierwsz? sobot? wrze?nia: 04.09.2004 r. na rzeszowskim Rynku. Organizator gwarantuje wysokie nagrody oraz mnóstwo niepowtarzalnych wra?e? podczas rywalizacji w nocnej scenerii miasta. Na forum biegowym znajdziecie tak?e pozosta?e wyniki z biegu w ?arnowcu nades?ane przez Pana Roberta z Przemy?la.

07.07.2004
Dzisiaj otrzymali?my od Pana Miros?awa Bienieckiego - organizatora I Biegu o Puchar Rze?nika w Bieszczadach wyniki oraz reporta? z imprezy. Bieg odby? si? 25 czerwca i wzi??o w nim udzia? 10 uczestników. Nie wszyscy bieg uko?czyli, nie oby?o si? bez kontuzji. 70-cio kilometrowa trasa by?a sporym wyzwaniem. Bardzo ciekaw? relacj? - nades?an? specjalnie dla czytelników Podkarpackiego Serwisu Biegowego, zmie?cili?my w dziale Relacje z Imprez a wyniki znajdziecie TUTAJ.
Organizatorzy zapowiadaj? kolejn? edycj? biegu, mo?e nawet w tym roku. Zapraszamy do poczytania i na nasze forum gdzie mo?ecie si? podzieli? refleksjami na temat podobnych imprez. Osoby z naszego regionu ch?tne do pomocy przy organizacji kolejnej edycji biegu prosimy o kontakt z redakcj? Portalu.

28.06.2004
Ju? dzisiaj zamie?cimy regulamin najbli?szego biegu, który odb?dzie si? w ?arnowcu 11 lipca 2004 roku. B?dzie to bieg na dystansie 10 km, nawierzchni? asfaltow?. Dostali?my te? informacj? i? bieg w Gorlicach (X Jubileuszowy Bieg Solidarno?ci) na dystansie 10 km odb?dzie si?22 sierpnia (niedziela) o godzinie 15.00 Ju? dzisiaj mo?na zg?asza? swoje uczestnictwo pod numerem telefonu: 018 3538532 u organizatora, którym jest Klub Maraton Gorlice.

27.06.2004
Zapraszamy wszystkich biegaczy na Forum Biegowe znajduj?ce si? pod adresem: www.forum.epodkarpacie.com (kategoria: Forum Biegowe).
Powsta?o ono specjalnie dla Was w celu wymiany informacji oraz do?wiadcze? zwi?zanych z biegami ulicznymi, górskimi itp. Mamy nadziej?, i? nied?ugo b?dzie nas tam wi?cej!

25.06.2004
Maraton w Bieszczadach
Nie mieli czasu, ?eby wyjecha? w Bieszczady na d?u?ej. Wymy?lili wi?c, ?e tras?, któr? pokonywali w kilka dni, przebiegn? w jeden dzie?. W pi?tek (25.06) w Bieszczadach pojawi? si? uczestnicy pierwszego maratonu po górskich szczytach i bezdro?ach. W sobot? wczesnym rankiem wyrusz? z Koma?czy do Ustrzyk Górnych. Do pokonania b?d? mie? 70 km czerwonym szlakiem. Na trasie jest Chryszczata, prze??cz ?ebrak, Ma?e Jas?o, Jas?o, Okr?glik, Smerek, Prze??cz Or?owicza, Po?onina Wetli?ska i Cary?ska. - To mia?a by? towarzyska impreza, spotkanie dawnych przyjació?, a spotkaj? si? nieznani sobie ludzie, których ??czy bieganie - mówi Miros?aw Bieniecki z Warszawy.- T?sknili?my za Bieszczadami, ale praca, obowi?zki uniemo?liwia?y nam wyjazd w góry. W ko?cu kto? zaproponowa?, ?eby tras?, któr? przechodzili?my w cztery, pi?? dni, zrobi? w jeden. Biegiem - dodaje.
Gdy informacje o imprezie ukaza?y si? w internecie, zg?osi?o si? kilkana?cie osób. Najm?odszy uczestnik ma 25 lat, najstarszy ponad 40. Wszyscy biegaj? lub biegali w maratonach, biegach prze?ajowych. - Znudzi?o im si? bieganie w mie?cie, dlatego ch?tnie wybior? si? w Bieszczady. Uczestników by?oby wi?cej, ale niestety, dosy? pechowo wybra?em termin imprezy. W tym samym czasie odbywa si? znany bieg wokó? Wis?y, w którym bierze udzia? wielu biegaczy. W przysz?ym roku wybierzemy inny termin - zapewnia Bieniecki. (tekst: Gazeta w Rzeszowie)

12.06.2004
W dniu dzisiejszym byli?my ?wiadkami najwi?kszej na Podkarpaciu imprezy biegowej zorganizowanej przez Ruch dla Zdrowia i Urz?d Miasta Rzeszowa. I Mi?dzynarodowy Pó?maraton Rzeszowski za nami. Pogoda dopisa?a i kilkuset uczestników (prawie 180 w biegu g?ównym) o godzinie 9.15 wystartowa?o z Rynku w Rzeszowie aby pokona? dystans 21 km i 97 metrów. Najlepszy z zawodników - Sowa Arkadiusz z D?browy Górniczej pokona? tras? w 1:07:17, wyprzedzaj?c Jacka Kasprzyka z Krakowa i Siergieja Fis?owicza z Ukrainy. W?ród kobiet najlepszy wynik uzyska?a jak zwykle niezawodna Izabela Zatorska - 1:17:36, przed Beat? Szyjk? z Raciborza i Olg? Kotovsk? z Ukrainy. Jak zwykle zapraszamy do dzia?u WYNIKI gdzie znajd? Pa?stwo klasyfikacje generaln? oraz pliki do pobrania z podzia?em na kategorie open i kategorie wiekowe (grupy). Dla wszystkich zainteresowanych: posiadamy w archiwum fotki z startu biegu i zako?czenia.

31.05.2004
Organizatorzy 17 Masowego Biegu Ulicznego Dukla – Iwonicz (REGULAMIN), informuj?, ?e impreza odb?dzie si? ostatecznie 13 czerwca w niedziel? a wi?c nast?pnego dnia po I Pó?maratonie Rzeszowskim. Zamieszczamy równie? WYNIKI biegów m?odzie?owych 3 Biegu Ziemi Le?ajskiej. Dla zainteresowanych wynikami Biegu w Bóbrce im. Ignacego ?ukasiewicza z dnia 30.05.204 mamy przygotowane WYNIKI oraz RELACJE z biegu napisan? przez Piotra Kowala.

24.05.2004
Z udzia?em Zofii Turosz odby?a si? 3 edycja Biegu Ziemi Le?ajskiej o Puchar Wójta Gminy Le?ajsk (WYNIKI). Znana przed laty biegaczka weteranka z Le?ajska osobi?cie uhonorowa?a tegorocznych zwyci?zców, którymi okazali si? Igor ?aworonog i Justyna B?k w czasie nowych rekordów trasy. Równie? rekordowa okaza?a si? liczba uczestników we wszystkich kategoriach wiekowych. Gratulujemy organizatorom udanej imprezy sportowej na ziemi le?ajskiej.

18.05.2004
Jak nas poinformowa? Andrzej Ciryt dyrektor Biegu Ziemi Le?ajskiej w Giedlarowej, w?ród spodziewanych go?ci znajduje si? znana przed laty biegaczka weteranka Zofia Turosz z Le?ajska. Jej wizyta dla wszystkich weteranów tras biegowych jest wa?nym wydarzeniem niedzielnych zawodów w Giedlarowej. Zapraszamy do udzia?u w biegu.

13.05.2004
Okres wiosenny obfituje w imprezy biegowe, tak?e w te mniej znane. Ju?
za 10 dni (23.05.2004) spotykamy si? w Giedlarowej na Biegu Ziemi Le?ajskiej. Ka?dego roku impreza ta cieszy si? co raz wi?ksz? popularno?ci?. A za miesi?c pierwsza edycja I Mi?dzynarodowego Pó?maratonu Rzeszowskiego (12.06.2004).

13.05.2004
Okres wiosenny obfituje w imprezy biegowe, tak?e w te mniej znane. Ju?
za 10 dni (23.05.2004) spotykamy si? w Giedlarowej na Biegu Ziemi Le?ajskiej. Ka?dego roku impreza ta cieszy si? co raz wi?ksz? popularno?ci?. A za miesi?c pierwsza edycja I Mi?dzynarodowego Pó?maratonu Rzeszowskiego (12.06.2004).

03.05.2004
Mamy za sob? emocje zwi?zane z udzia?em w pierwszych majowych imprezach. Tradycyjny 16 Bieg Konstytucji w Stalowej Woli na dystansie 5 km zako?czy? si? sukcesem Artura B?asi?skiego i Justyny B?k (WYNIKI), natomiast w 6 Biegu Konstytucji w Kro?nie na dystansie 10 km (WYNIKI) zwyci??yli: Jakub Burghard i niezawodna Izabela Zatorska (Galeria FOTO). Kilkuset uczestników obu biegów uczci?o na sportowo jak?e wa?n? dla wszystkich Polaków rocznic? uchwalenia Kostytucji 3 Maja.

25.04.2004
Za nami 24 Bieg Siarkowca w Tarnobrzegu na dystansie 10 km (bieg odby? si? 25. kwietnia 2004r.). Wyniki biegu znajdziecie w dziale (WYNIKI), a krótk? relacj? z przebiegu imprezy przygotowa?a znana rzeszowska biegaczka Renata Grabska (RELACJA). Oczywi?cie zapraszamy do nadsy?ania w?asnych relacji z imprez oraz informacji o biegach, których brakuje w naszym kalendarzu. Za dotychczasow? wspó?prac? dzi?kujemy i powodzenia!

Zapraszamy do obejrzenia kliku zdj?? z Biegu Wielkanocnego dost?pnych na stronach Rzeszowskiego Serwisu Hotelowego www.hotele.rzeszow.pl

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.009 secs