G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Horyniec Zdrój

Informacje o sanatoriach znajd? Pa?stwo TUTAJ

Horyniec Zdrój to miejscowo?? uzdrowiskowa po?o?ona w powiecie lubaczowskim w malowniczej kotlinie u podnó?a Roztocza na pograniczu P?askowy?u Tarnogrodzkiego a wy?yny Roztocza Wschodniego, w w?skiej dolinie Kotliny Sandomierskiej otwieraj?cej si? ku zachodowi. Nieco na pó?noc od tej miejscowo?ci podnosz? si? pierwsze wzniesienia Roztocza. Po?udniowo-wschodnia granica gminy pokrywa si? z granic? pa?stwow? z Ukrain?. To cicha i spokojna miejscowo?? po?o?ona z dala od wielkich aglomeracji, zat?oczonych dróg i szlaków komunikacyjnych. Pi?kne okolice Roztocza w jakich jest po?o?ona, czyste powietrze, du?e zalesienie i wyj?tkowo sprzyjaj?ce warunki klimatyczne, stwarzaj? tam szerokie mo?liwo?ci wypoczynku, turystyki, rekreacji i lecznictwa uzdrowiskowego. Klimat tego regionu pozostaj?cy pod wyra?nym wp?ywem oddzia?ywania wy?yn i bardzo odczuwalnych wp?ywów kontynentalnych, wyró?nia si? nieco ostrzejszym klimatem, d?u?sz? i bardziej mro?n? zim?, a dla równowagi tak?e d?u?szym i ciep?ym latem. W Hory?cu-Zdroju, ze wzgl?du na jego  lokalny mikroklimat latem jest tu przeci?tnie o jeden stopie? ch?odniej, natomiast zim?, zwykle o jeden stopie? cieplej. Powietrze sprzyja wypoczynkowi i kuracjuszom, ze wzgl?du na jego du?e nasycenie tlenem produkowanym przez lasy. A poniewa? przewa?aj? tam lasy sosnowe wytwarzaj? one tzw. fitoklimat, przesycony oparami olejków eterycznych, szczególnie korzystnych i cennych dla zdrowia. Mikroklimat uzdrowiska sprzyja tak?e pacjentom ze wspó?istniej?cym nadci?nieniem t?tniczym I i II stopnia. Poza klimatem, ogromnym atutem Hory?ca-Zdroju jako uzdrowiska s? jego zasobne ?ród?a wód mineralnych - s?abo mineralizowanych wód siarkowo-wodorowych, wodorowo-w?glanowych i wapniowo- sodowych oraz z?o?a borowiny o znakomitych w?a?ciwo?ciach leczniczych.
W Hory?cu-Zdroju dzia?aj? obecnie trzy sanatoria które skutecznie wykorzystuj? zasoby naturalne regionu: Centrum Rehabilitacji Rolników (zajmuje si? g?ównie leczeniem chorób kostno-stawowych, narz?dów ruchu i kr?gos?upa), sanatorium Metalowiec (leczy choroby narz?dów ruchu i reumatologii oraz przemiany materii i chorób neurologicznych) oraz Uzdrowisko Horyniec SP. z o.o. (prowadzi leczenie chorób reumatycznych i narz?dów ruchu). Pi?kno okolicznego krajobrazu zach?ca do pieszych jak i rowerowych wycieczek. Z|najduje si? tam szlak turystyczny im. ?w. Brata Alberta (znaki zielone) prowadz?cy z Hory?ca Zdroju do Narola oraz ?cie?ka przyrodniczo-kulturowa z Hory?ca-Zdroju do Nowin Horynieckich. W samym Hory?cu warto zobaczy?: Pa?ac Poni?skich, Klasztor OO.Franciszkanów, Teatr dworski, natomiast zwiedzaj?c okolice Hory?ca nie mo?na pomin?c takich miejsc jak:   Cerkiew greckokatolicka w Radru?u - zabytek klasy "0", Kapliczka w Nowinach Horynieckich (Tutaj wed?ug poda? objawi?a si? Matka Bo?a trojgu ma?ym dzieciom.  Wodzie z "cudownego" ?róde?ka, przypisuje si? w?a?ciwo?ci uzdrawiaj?ce, szczególnie w chorobach oczu), "Diabelski kamie?" to jeden z sze?ciu wapienno - marglistych monolitów znajduj?cych si? w okolicy Manasterza, "Kaskady Sopotu" (to kilka ma?ych progów skalnych na potoku Sopot), unikalny rezerwat ja?owca pospolitego "So?okija" ko?o Dziewi?cierza oraz Tajemnicze kamienne kr?gi zwane "?wi?tyni? S?o?ca" w okolicach Nowin Horynieckich.

Profil lecznictwa:
- choroby narz?dów ruchu
- choroby reumatyczne
- choroby dermatologiczne
- choroby kobiece

Zabiegi z jakich mo?na skorzysta?:
- inhalacje
- k?piele wannowe siarczkowe, kwasow?glowe
- masa?e suche i podwodne
- natryski wodolecznicze
- zawijania borowinowe
- elektrolecznictwo i ?wiat?olecznictwo
- krioterapia (zabieg zimnym powietrzem)
- ok?ady parafinowe
- hydriterapia
- kuracja pitna wodami mineralnymi (s?abo zmineralizowanymi, siarczkowymi)

Lecznictwo sanatoryjne:
"Uzdrowisko HORYNIEC" S.A.
ul. Sanatoryjna 3; 37-620 Horyniec Zdrój
tel. 631-30-88; 631-31-47
Nowy Zak?ad Przyrodoleczniczy
Sanatoria: "JAWOR" i "MODRZEW"
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS
ul. Sanatoryjna 2; 37-620 Horyniec Zdrój
tel. 631-30-58
Dom Zdrojowy
ul. Sanatoryjna 5; 37-620 Horyniec Zdrój
tel. 631-30-88
O?rodek Wypoczynkowo-Leczniczy BG?
ul. Mickiewicza 8; 37-620 Horyniec Zdrój
tel. 631-32-65
Sanatorium "METALOWIEC"
ul. Sobieskiego 3; 37-620 Horyniec Zdrój
tel. 631-30-44 (5); 631-30-55

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs