G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: (a) Fort I - Siedliska "Salis Soglio"

Fort usytuowany ok. 6 km od Przemy?la, na skraju miejscowo?ci Siedliska zbudowany w latach 1882-86. W pocz?tkowych planach zak?adano, ?e b?dzie to fort pancerny, jednak z powodu du?ych kosztów wycofano si? z tego pomys?u. Ostatecznie zosta? on wykonany jako fort artyleryjski, jednowa?owy sta?y.
Fortyfikacja nazwana zosta?a imieniem Gen. Salisa Saglio, szwajcara w s?u?bie Austro W?gier, który w latach 1871 - 1875 by? Dyrektorem Budowy Umocnie? Fortyfikacyjnych Twierdzy oraz jej konstruktorem. Dowództwu fortu podlega?o: 7 fortów pomocniczych /?ysiczka, Byków, Pleszowice, Maruszka, Popowice, Dziewi?czyce, Cyków/ oraz 10 dzia?obitni. By? on g?ównym punktem oporu tzw. VI - wschodniego odcinka obrony i z fortami pomocniczymi tworzy? tzw. Siedliska Grup? Warown?. To z tego w?a?nie kierunku przysz?o g?ówne uderzenie wojsk rosyjskich zw?aszcza, ?e w pobli?u fortu przebiega?a droga ??cz?ca Przemy?l z z Lwowem.

Uzbrojenie fortu stanowi?o: 6 armat kal.150 mm wz.61 ,12 armat 150 mm wz.59 ,4 mo?dzie?e kal.240 mm a za?og? stanowi?o wed?ug ró?nych ?róde? od 400 do 520 ?o?nierzy i 8 do 15 oficerów. ?o?nierze i oficerowie przebywaj?cy w forcie korzystali z bardzo rozbudowanego zaplecza technicznego i sanitarnego. Fort zarówno wewn?trz jak i na zewn?trz by? o?wietlony (o?wietlenie gazowe), za? pomieszczenia w których zakwaterowani byli ?o?nirze ogrzewane by?y piecami w?glowymi. ?o?nierze mieli równie? do dyspozycji dwa zespo?y ubikacji. Fort dysponowa? ??czno?ci? telefoniczn? z innymi fortami.

Po przegranych bitwach 2, 3 i 4 Armii gen. Conrada pod Raw? Rusk?, fort ogniem swoich dzia?, w dniach 12 - 16 wrze?nia 1914r, zabezpiecza? i os?ania? odwrót swoich wojsk w kierunku zachodnim. W dniach 5 - 8 pa?dziernika 1914r grupa fortów siedliskich, odpiera?a liczne, zmasowane ataki oddzia?ów rosyjskich gen. Szczerbaczewa, który usi?owa? wzi?? Twierdz? szturmem. W czasie tych walk wojska rosyjskie ponios?y dotkliwe straty, które ocenia si? na 2-3 tys. poleg?ych. Tylko w czasie jednego szturmu w nocy z 7/8 pa?dziernika 1914 r w rejonie fortu po nocnych walkach naliczono ok. 400 cia? poleg?ych ?o?nierzy rosyjskich.
Historycy tak opisuj? dramatyczno?? tych walk: "Kiedy ca?a za?oga fortowego wa?u poleg?a, pozostali ?o?nierze wycofali si? w kierunku wn?trza fortu i zamkn?li kuloodporne bramy. Ci, którzy ocaleli nie pró?nowali, k?ad?c ogie? zaporowy ze wszystkich karabinów by nie dopu?ci? kolejnej fali Rosjan. Za??dali te? ognia szrapnelowego z s?siednich fortów na w?asne stanowiska. Niewyeliminowanie z walki austriackich karabinów maszynowych i dzia? wertykalnych w kaponierach mia?o dla Rosjan fatalne skutki. Najwy?sze straty poniós? nacieraj?cy 73 krymski pu?k piechoty, który prawie w ca?o?ci pozosta? na polu bitwy".

Aktualnie fort i jego kazamaty s? dost?pne do zwiedzania. Elementy fortyfikacyjne s? do?? dobrze zachowane a zniszczenia fortu okre?la si? na ok. 25%. Fort le?y bezpo?rednio przy granicy Polsko - Ukrai?skiej st?d niektóre jego element fortyfikacyjne s? niedost?pne

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs