Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Frysztak

Frysztak położony jest na wzgórzu nad doliną Wisłoka, który wije się pośród wyniosłości Pogórza Strzyżowsko-Dynowskiego, przy drodze Rzeszów-Jasło. Obronny charakter dawnego miasteczka jest wciąż czytelny, a nazwa sąsiadującej z nim od południa wsi Twierdza mówi sama za siebie. Obszar chronionego krajobrazu obejmuje ponad 40% ogółu powierzchni gminy. Ten malowniczy teren nazywany jest popularnie Bramą Frysztacką. W dalszej perspektywie na płn. - zach. Wznosi się najwyższa w okolicy, owiana legendą góra Chełm (534m. n.p.m.). Na wschodzie w długim paśmie wzniesień króluje Czarnówka. Pośród malowniczego pejzażu Pogórza, Frysztak jest akcentem niezwykłym, budzącym podziw przybysza. Miejscowość ta ma nie tylko bogate, burzliwe dzieje, ale i obecnie może zaimponować prężnością, schludnością i obiecującymi perspektywami rozwoju. Na przedpolach Frysztaka rozciąga się granica Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego, który chroni i udostępnia dla turystów bogate zasoby przyrody, wspaniałe krajobrazy i znajdujące się na tym terenie dziedzictwo kultury. Zapraszamy do odwiedzenia naszej gminy, położonej w znacznej części w Czarnorzecko - Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Szczególnie atrakcyjne miejsca to wyjątkowe przykłady obiektów sakralnych, leżące na szlaku architektury drewnianej województwa podkarpackiego:
- kościół w Lubli z XV w.
- kościół w Gogołowie z XVII w. a także:
- Schron w Stępinie - Cieszynie, który jest obiektem unikatowym na skalę europejską. Wśród dwóch niemieckich kwater ze schronami dla pociągów zachowanych po wojnie, tylko obiekty w Stępinie - Cieszynie były przeznaczone dla najwyższych rangą dowódców wojskowych. Faktem jest też, że w 1941 roku doszło tu do spotkania Hitlera z Mussolinim
Na uwagę zasluguje także rezerwat przyrody "Góra Chełm". O urokach tego miejsca decyduje malownicze ukształtowanie terenu, oraz bogata szata roślinna. Rośnie tu buczyna karpacka, jedliny, sosny, dęby, graby. Do najciekawszych osobliwości flory należą: lilia złotogłów, podkolan biały, zawilce, widłaki, czosnek niedźwiedzi.

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Frysztaku za przekazanie materiałów.
Zapraszamy na stronę www.frysztak.pl

  1. Historia Frysztaka
  2. Zabytki
  3. Szlaki turystyczne
  4. Baza noclegowa
1. Historia Frysztaka

Początki miasteczka
Początki Frysztaka sięgają przypuszczalnie XII w. Po raz pierwszy Frysztak wymieniony był w dokumencie Bolesława Wstydliwego wydanym w roku 1259, który nadał osadzie prawo magdeburskie. W 1277 roku, tenże król potwierdza włości nadane klasztorowi cystersów w Koprzywnicy przez biskupa Krakowskiego Wincentego Kadłubka. Pierwotnie miasteczko położone było nad Wisłokiem u stóp wzgórza. Po drugim najeździe Tatarów w XIVw. zostało ono spalone. Do dziś to miejsce zwie się Pogorzałami. Mieszkańcy przenieśli się na wzgórze zakładając warownię, od której wieś podmiejska otrzymała nazwę Twierdza. Twierdza miała bronić miasta, a w zarazem szlaku drogowego, który wzdłuż rzeki Wisłok ciągnął się na południe ku Jasłu, Bieczowi, Dukli i dalej na Węgry.

Nazwa Frysztaka
Według dokumentu z 1277 roku mieszkańcy miasteczka byli uwolnieni od danin i robót, od stróży, narąbu, powozu, oddawania krowy, owcy i szynki, oprócz wypraw wojennych. Do budowania lub naprawiania zamków nie musieli być zmuszani. Uwalnia również od sądów urzędników królewskich, a zezwala na odprawianie sądów przez opata cystersów, do których miasteczko należało. Dla tych wolności otrzymała miejscowość miano wolnego miasta "Freistadt" (pisane w dokumentach "Freinstadt" lub "Frysztat") z czego spolszczona została do nazwy "Frysztak". Niemieckie brzmienie nazwy miasta ma swoje uzasadnienie, otóż ubytki ludności, spowodowane najazdami Tatarów uzupełnione zostały osadnikami niemieckimi. Najwięcej przybyło ich za panowania Kazimierza Wielkiego.

Czasy szlacheckie
W 1474 r. Frysztak został kompletnie zniszczony przez wojska króla węgierskiego Macieja Korwina. Celem dźwignięcia miasta z upadku, król uwalnia je na okres 3 lat od wszelkich danin i ciężarów. Największy rozkwit miasta przypada na okres XVI - XVII w., a nawet XVIII w. Mimo licznych klęsk, które go wówczas nawiedzały (mrozy - 1524, głód i mór - 1525, grad - 1574, susza - 1586) Miasteczko było obszerne ale drewniane. Już w XV w. posiadało zamek. Były tu też dwa młyny, dwa blichy, łożnia, magle i szkoła. Miasteczko posiadało prawo do cotygodniowego jarmarku. W okresie "potopu" 1656 r. Miasto zostaje zniszczone przez Szwedów a rok później zrujnowane przez wojska Rakoczego.

Frysztak pod zaborami
W poł. XVIII w. Rynek miał kształt prostokąta, na jego środku stał ratusz wsparty na siedmiu słupach, w którym znajdował się tymczasowy areszt. Na płn. od rynku stał kościół parafialny, wokół drewniany cmentarz, plebania i szpital dla ubogich. Domy w miasteczku budowane były z grubych okrąglaków o dachach spadzistych z podcieniami na drewnianych słupach. W latach 1805 i 1890 miasteczko trawi okrutny pożar. Latem 1831 r. I w 1875 r. Panowała we Frysztaku epidemia Cholery. Po pożarze w 1890 r. Przeprowadzono regulację ulic, poszerzono je w prostej linii, wybudowano nowe, piętrowe domy kryte dachówką. Frysztak słynny był przede wszystkim ze sprzedaży trzody i bydła. W 1891 r. Założono Towarzystwo Kasynów, a w 1892 r. Ochotniczą Straż Ogniową. W roku 1914 zarządzono w Galicji powszechną mobilizację i wielu mieszkańców Frysztaka znalazło się w szeregach armii austryjackiej. 25 IX 1914 r. Do Frysztaka wkroczyły wojska rosyjskie.

Mniejszość żydowska
W XVII w. Przybywają do miasta Żydzi, początkowo zajmują dzielnicę zwaną piekłem na tyłach miasta, z czasem jednak coraz więcej zamieszkuje ich wokół rynku. Zdecydowana większość Żydów zajmowała się handlem, byli też wśród nich rzemieślnicy. W 1890 r. Spłonęło 16 domów, bożnica, dom modlitwy Żydów, izraelicki szpital ubogich, sklepy i składy. Od tej pory Żydzi zajęli miejsca przednie w rynku, katolicy zaś zakątki boczne i tyły.

Okres międzywojenny
Walki toczone w 1920 r. Ujemnie odbiły się na życiu miasteczka, spowodowały pogorszenie się sytuacji materialnej. Rosyjscy żołnierze rabowali sklepy, magazyny, rekwirowali żywność, zabierali cenniejszeprzedmioty, dopuszczali się gwałtów i zabójstw. Po odzyskaniu niepodległości miasto z trudem usuwało ślady walk. Odbudowa zrujnowanych domów trwała przez wiele lat. W 1921 r. Zlikwidowano we Frysztaku urząd podatkowy, co wpłynęło na zmniejszenie znaczenia miasta. W 1932 r. Frysztak utracił prawa miejskie.

II wojna światowa
W czerwcu 1939 roku Frysztak ujęto w wykazie miejscowości wczasowych. Dawało to nadzieję na dalszy rozwój gospodarczy i kulturalny oraz wzrost stopy życiowej jego mieszkańców. Niestety przekreślił ją wrzesień 1939r. W rejonie Frysztaka oddziały Armii Karpaty stoczyły walkę z Niemcami. Okupacja to najtragiczniejszy okres w dziejach Frysztaka. Hitlerowcy utworzyli tu getto, następnie dokonali eksterminacji Żydów. Część z nich trafiła do obozu zagłady w Bełżcu. We Frysztaku istniał też, choć krótko, obóz pracy przymusowej. Więźniowie byli zatrudnieni głównie przy budowie niemieckich instalacji wojskowych w Stępinie. Mieszkańcy Frysztaka brali czynny udział w ruchu oporu, Obwodowi AK w Krośnie podlegała frysztacka placówka "Fiołek". Miała ona na swoim koncie szereg akcji, głównie wywiadowczych i dywersyjnych. Pod koniec sierpnia 1944r. Frysztak znalazł się na linii frontu, która utrzymała się do połowy stycznia 1945r. Podczas walk Frysztak został w znacznym stopniu zniszczony. W gruzach legły m.in. zabytkowe kamieniczki z XIX wieku. Z ogólnej liczby mieszkańców Frysztaka, wynoszącej w 1939r. 1652 osoby, w 1945r. Zostało 545 mieszkańców. Ponad 70% ludności zginęło, byli to przede wszystkim Żydzi.

Czasy PRL-u
Administracyjnie gmina Frysztak należała w latach 1944 - 1950 do powiatu krośnieńskiego. W 1954 rozpoczął działalność reaktywowany powiat Strzyżowski w granicach którego znalazła się Gromadzka Rada Narodowa Frysztaka. W 1973 r. Rozpoczęły działalność większe terytorialnie jednostki administracji państwowej czyli urzędy gmin. Jedną z 5 gmin powstałych w powiecie Strzyżowskim była gmina frysztacka. Mieszkańcy Frysztaka dwukrotnie starali się o przywrócenie praw miejskich - po raz pierwszy w 1952 r. I w 1975 r. Nie odniosło to pożądanych skutków. Frysztak mimo braku praw miejskich posiada charakter miasteczka i stanowi ośrodek gospodarczo - kulturalny.2. Zabytki

Kościół w Gogołowie
Drewniany kościół p.w. Św. Katarzyny, wzniesiony w 1672 roku przez Stanisława Charchułowicza. Jest jednym z najcenniejszych zabytków w gminie. Niewielka świątynia o szlachetnych proporcjach i skromnej, typowej dla tego budownictwa architekturze pomimo licznych remontów zachowała urok i klimat XVII wiecznej budowli. Jednonawowy kościół z węższym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium, wieżą zachodnią i dwoma  niższymi dobudówkami - zakrystią i kruchtą południową nakrywa stromy, kryty gontem dach. Wewnątrz świątyni podziwiać można XVII wieczny, barokowy ołtarz główny, zdobią go rzeźby św. Katarzyny, Marii Magdaleny, Jakuba i Joachima oraz malowane przedstawienia św. Katarzyny. Nieco skromniejsze ołtarze boczne, kolekcję zabytkowych sprzętów kościelnych oraz późnogotycką, kamienną chrzcielnicę z XVI w., ambonę i prospekt organowy z XVIII w. Świątynie otacza mur wzniesiony w XIX w. W jego ciąg od zachodu wkomponowano dzwonnicę.

Kościół w Lubli
Zabytek grupy I zbudowany z racji założenia parafii przez opactwo cystersów w II poł. XV w. Jednonawowy z węższym, zamkniętym trój bocznie prezbiterium i stojącą przy nim od północy prostokątną zachrystią. Kościół był wiele razy remontowany. Wieżę zbudowano pod koniec XVIII w., jednak w 1944 roku została zniszczona. Zrekonstruowano ją w 1995r. Niewielkie wnętrze wypełniają liczne, zabytkowe sprzęty, obrazy i rzeźby. Ołtarz główny z 1703 r. Mieści dwa, zapewne późnogotyckie, przemalowane w 1929 r. przez księdza Władysława Luteckiego obrazy: w polu środkowym Matkę Boską z Dzieciątkiem w otoczeniu aniołków i św. Mikołaja w zwieńczeniu. Ołtarze boczne stojące przy tęczy wykonane ok. 1700 r. ozdobiono kolumnami, ażurowymi uchami i rokokowymi rzeźbami (ok. 1768 r.)

Kościół we Frysztaku
Świątynię wzniesiono w 1927 r. Ogromne zasługi w powstanie kościoła wniósł ówczesny proboszcz parafii Frysztak, Ksiądz Prałat Wojciech Blajer. Podczas okupacji niemieckiej frysztacki kościół uległ bardzo poważnym zniszczeniom. Dachówka zupełnie spadła z dachu, w kościół trafiło około 80 pocisków artyleryjskich. W trzech miejscach gruby mur bocznych ścian został na wylot przebity. Zniszczony został dach blaszany, połamane krokwie i belki. Do remontu kościoła ksiądz Blajer przystąpił w czasie działań wojennych, w październiku i listopadzie 1944 r. Po wojnie odremontowano całą świątynię. Murowany trzynawowy o zwartej bryle stoi przy wschodnim stoku wzniesienia, na północ od rynku. Nad całą zabudową góruje pięćdziesięciometrowa, cylindryczna wieża, mieszcząca w przyziemiu główne wejście. Po obu jej stronach, na górnych bokach ściany frontowej, umieszczone są rzeźby kamienne św. Marka i św. Jana. Obejście świątyni, uporządkowane i harmonijnie zespolone ze stylem budowli wspomaga i uzupełnia architekturę. W jasnym, ze smakiem urządzonym wnętrzu, umieszczono część zabytkowego wyposażenia pochodzącego z pierwotnej świątyni. W nawie środkowej znajduje się ołtarz główny w stylu regencji 1753 r., ufundowany przez proboszcza Andrzeja Ankiewicza, odnowiony w 1784 roku staraniem kolejnego proboszcza Michała Duvall. Pole środkowe zdobi barokowy krucyfiks (1650 r.), niewielkich rozmiarów przedstawienie uderza ekspresją, wyczuwalnym cierpieniem wyrzeźbionego ciała Zbawiciela. Krucyfiks otacza dekoracja w formie udrapowanej kotary i liczne wota. W zwieńczeniu ołtarza znajduje się współczesny mu obraz Narodzenia Matki Boskiej.

Dawna apteka we Frysztaku
W tym parterowym budynku od początku istnienia znajdowała się apteka. Zbudowany w 1870 r. Być może przebudowany około 1900 r. Ustawiony frontem na północ, kalenicowo, na niewielkim stoku nad drogą, w otoczeniu starych drzew. Na licowanej ciosanym kamieniem podmurówce, murowany z cegły, pokryty blachą. Na rzucie prostokąta z płytkim ryzalitem w tylnej elewacji. Dach siodłowy czterospadowy, nad ryzalitem dach siodłowy dwuspadowy. W elewacji frontowej nad wejściem uniesiona krawędź połaci dachu przechodzi w niewielki, dwuspadowy daszek. Elewacja frontowa siedmioosiowa. Na osi środkowej wejście ujęte w pozorny portal. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe z podziałem płycinowym. W płycinach rzeźbione rozety, wazony z kwiatami.

Budynek Biblioteki we Frysztaku
Parcela została wydzielona jako budowlana w 1889 r. I wpisana na rzecz burmistrza Jana Zaniewskiego. W 1897 roku kupiła ją Wanda Ruzamska a w 1903 roku nabyła ją Kamila Hanuszowa. Można domyślać się, że ta ostatnia dopiero postawiła dom. W 1911 r. Właścicielką stała się Kordaszewska, od której kupił posiadłość Józef Paczosa. Sprzedał ją w 1925 r. Gminie Frysztackiej. Zapewne wówczas dobudowano szersze skrzydło budynku. Po remoncie tu znalazł pomieszczenie sąd grodzki. Wtedy na tyłach działki zbudowano areszt. W 1947 r. władze zarządziły likwidację sądu we Frysztaku. Gmina Frysztacka dwa lata walczyła o zachowanie na miejscu sądu, wyjaśniając, że "Sąd Państwowy działał w tutejszej gminie od niepamiętnych lat" Sąd został ostatecznie zlikwidowany w 1949 r. Po tych wydarzeniach w budynku znajdowała się siedziba Rady Narodowej i Służby Weterynaryjnej. Od 1980 r. jest tu Gminna Biblioteka Publiczna. W 1991 r. Przeprowadzono generalny remont. Budynek murowany z cegły, otynkowany z kształtowaną w tynku, skromną dekoracją architektoniczną na ceglano- kamiennym fundamencie, oblicowanym piaskowcem. Dach kryty blachą. Złożony z dwu części: przypuszczalnie starszej części prostokątnej, do której dostawiono część na rzucie szerokiego prostokąta, szerszą, od tyłu tworząc uskok. Częściowo podpiwniczony, parterowy, nakryty dachem siodłowym, czterospadowym. Naroża opięte pozornymi pilastrami, w elewacji frontowej - boniowanymi. Z obu stron drzwi wejściowych pionowe pasy pozornych boni. Drzwi wejściowe ujęte w profilowane obramienie, nad nim prostokątna płycina i krótki gzyms okapowany, profilowany. Ścianę wieńczy gzyms profilowany, nad nim ścianka kolankowa z prostokątnymi, poziomymi okienkami. Otwory okien prostokątne. Nad oknami dekoracja tłoczona z tynku złożona z dwu poziomych, prostokątnych płycin i wklęsłych zewnętrznych narożach, między którymi umieszczono płycinę kolistą.

Dwór w Kobylu
Wzniesiony w latach 1922 - 1923 na miejscu starego, pochodzącego prawdopodobnie z I poł. XIX w. Pierwotny dworek znajdował się kolejno w posiadaniu Golczewskich, do 1920 roku Bielińskich, zaś obecny Edmunda Bohaczka, a następnie jego córki Emilii Liszcz. Z pierwotnego budynku zachowały się piwnice sklepione kolebkowo. Dwór otoczony jest resztkami parku z pozostałościami starego drzewostanu: dęby, lipy, akacje, graby. Obok dworku stoi niski budynek średnich rozmiarów, kryty czerwoną dachówką, w tym budynku od 1930 roku do końca II wojny światowej mieścił się bardzo dobrze funkcjonujący zakład serowarski.

Kirkut we Frysztaku
Cmentarz żydowski z II poł. XVII w. z częściowo zachowanymi kamiennymi macewami, niedawno uporządkowany i ogrodzony.

Zespół Schronu Kolejowego w Stępinie - Cieszynie
Historia II wojny światowej jest niesamowicie ciekawa. Wiele wydarzeń z tamtych lat miało miejsce na ziemiach polskich. Region południowo-wschodni naszego kraju nie był wyjątkiem. Niemcy podczas okupacji wybudowali na tym terenie wiele obiektów fortyfikacyjnych, jednak znaczna większość z nich została doszczętnie zniszczona podczas frontu lub rozebrana po wojnie. Są jednak obiekty na terenie Pogórza Strzyżowskiego, które ocalały i stanowią ogromne źródło wiedzy na temat tamtych lat. Jednym z takich obiektów jest zespół schronów w Stępinie - Cieszynie. Jest to obiekt unikatowy na skalę europejską z wielu względów. Wśród 2 niemieckich kwater ze schronami dla pociągów zachowanych po wojnie, tylko obiekty w Stępinie - Cieszynie były przeznaczone dla najwyższych rangą dowódców wojskowych. Faktem jest też, że w 1941 roku doszło tu do spotkania Hitlera z Mussolinim. Wśród wszystkich kwater dowodzenia znanych na terenie Europy, tylko zespół schronów w Stępinie - Cieszynie reprezentuje największą ilość walorów skoncentrowanych w jednym miejscu. Dodatkow informacje - TUTAJ

Dom mieszkalny we Frysztaku przy ul. Braci Dymnickich
Budynek z XVII w. pod którym odkryto podziemne piwnice i korytarze, które są częścią domniemanych podziemi frysztackich.3. Szlaki turystyczne i punkty widokowe

Ziemia Frysztacka posiada bogate walory przyrodniczo - krajobrazowe. Potencjał turystyczny gminy stanowią również wartości historyczno - kulturowe. Szlaki turystyczne przebiegające przez teren gminy pozwalają na połączenie podziwiania krajobrazów Pogórza ze zwiedzaniem zabytkowych obiektów historycznych i kulturowych.
Przez teren gminy Frysztak przebiega kilka szlaków turystycznych, zarówno pieszych jak i rowerowych. W większości są one łatwe do pokonania tak więc nawet dla mniej wprawnych amatorów turystyki nie powinny sprawić większych trudności, a na pewno dostarczą wiele miłych przeżyć i pozwolą poznać uroki okolic Frysztaka.

Szlak niebieski: Dębica - Wiśniowa - Czarnorzeki
Na teren gminy wchodzi nad miejscowością Huta Gogołowska od strony Pogwizdowa (część Brzezin). Pnie się grzbietem Pasma Klonowej Góry (Klonowa Góra, Bardo - najwyższy szczyt gminy 534 m n.p.m.). W kierunku północnym w prześwitach ukazuje się panorama Pogórza Strzyżowskiego - łagodne grzbiety wylesione i zajęte przez uprawy rolne oraz zabudowania w systemie wielodrożnicowym. Na Bardzie od strony północnej widoczne są pozostałości II wojny światowej - bunkry zasypane liśćmi i gałęziami. Z Barda szlak schodzi stromym zboczem ku przełęczy (obniżeniu). Znajdują się tutaj tereny podmokłe przez cały rok. Kilkadziesiąt metrów od szlaku przy leśnej drodze usytuowany jest nagrobek upamiętniający śmierć myśliwego z Kożuchowa - zginął postrzelony podczas polowania. Po przejściu strumyka szlak pnie się ku grzbietowi Chełmu - tu możemy podziwiać: kapliczkę (wzniesiona w miejscu osnutym legendami), wyrobisko po kamieniołomie oraz obejrzeć ponownie panoramę Pogórza.
Od kamieniołomu schodzi się do drogi Stępina - Jaszczurowa, skąd wspina się na grzbiet między Pstrągówką a Cieszyną. Wędrując nim można podziwiać widoki na Pasmo Jazowej, Pasmo Klonowej, Sośnice, Bramę Frysztacką i Kotlinę Strzyżowską aż po wzniesienia Pogórza Dynowskiego zamykające horyzont na wschodzie. Po przebyciu grzbietu szlak dochodzi do drogi Babica - Warzyce i przez około 500 m towaryszy jej. Następnie skręca w prawo, prowadzi wzdłuż potoku do kładki na Wisłoku. Od kładki porwadzi początkowo równiną, następnie wspina się na grzbiet Pasma Jazowej, skąd rozciąga się panorama na Frysztak, Kotlinę Frysztacką oraz wsie w niej położone.

Szlak żółty: Kołaczyce - Czudec
Rozpoczyna się na Dziale nad Gogołowem, skąd roztacza się panorama na rzeźbę ratuszową naszej gminy i obszarów graniczących (Pasmo Jazowej ku wschodowi, Pasmo Brzanki ku zachodowi). Z grzbietu schodzi miedzą, następnie szeroką drogą ku zabudowaniom kościelnym parafii Gogołów. Znajdują się tu dwa kościoły, pierwszy z XVII w. pod wezwaniem św. Katarzyny i drugi z końca lat 80 - tych XX w. pod wezwaniem Matki Bożej Śnieżnej.
Od zabudowań kościelnych szlak wiedzie ku cmentarzowi, na którym na uwagę zasługuje kaplica cmentarna służąca celom grzebalnym właścicieli Gogołowa z epitafiami, inskrypcjami oraz grób Ignacego Skarbka Kruszewskiego (bohatera Polski i Belgii). Od cmentarza szlak wiedzie drogą będącą zarazem działem wodnym Wisłoki i Wisłoka (dopływ Sanu), ku grzbietowi Kamienica (451m). Z niego również piękne widoki na układ dolin i wzniesień, zabudowę i połacie lasów. Drogą polną wzdłuż lasu mieszanego schodzimy w Kociążki (przysiółek Gogołowa) i przekraczamy prawy dopływ Wisłoki - Gogołówkę. Szlak wiedzie na kolejny grzbiet zwany Łazami - stąd widok na położoną w kotlinie Hutę Gogołowską o rzadkiej zabudowie z nowym budynkiem kaplicy, szkoły i domu wiejskiego.
Trasa wędrówki prowadzi przez część wsi zwaną Olszyny i Podlas, wchodzi w las bukowy pokrywający Bardo. Dalej biegnie jak szlak niebieski, z tym że omija Chełm, na który warto zboczyć, gdyż przy zejściu znów się łączą.

Szlak zielony: Frysztak - Bardo
Początek przy stacji PKP Frysztak i przystanku PKS. Od tego miejsca ku drodze Babica - Warzyce, wzdłuż niej 300 m, potem skręcamy w prawo idąc ku zabudowaniom GOSiR (hotel, stadion, basen). Kierujemy się asfaltową uliczką, przechodzimy drogę główną i wspinamy się bystrymi schodkami ku zabudowaniom Frysztaka. Wychodzimy na plac św. Floriana (figurka okolona żelaznym płotkiem) w otoczeniu niewysokiej zabudowy historycznej i współczesnej. Następnie idziemy wzdłuż ulicy ku kościołowi z okresu międzywojennego (ciekawe witraże i wnętrze). Od kościoła ulicą przy której wznosi się budynek plebani, biblioteki, urzędu gminy. Po lewej stronie cmentarz z ciekawymi nagrobkami kryjącymi osoby zasłużone dla okolicy.
Po zejściu ku potokowi kierujemy się asfaltową dróżką w lewo, wchodzimy na grzbiet nad Pułankami i Glinikiem Średnim - piękne panoramy. Wchodzimy w leśną drogę wiodącą ku Stępinie. W trakcie leśnej wędrówki czas na rozkoszowanie się zdrowym powietrzem, bogatą florą, niekiedy również fauną. Z lasu szlak wychodzi ku drodze Cieszyna - Brzostek, płynie wzdłuż niej Stępinka - dopływ Wisłoka. Po kilometrze wędrówki skręcamy w lewo i udajemy się do wyrobiska kamieniołomu - widać układ piaskowca iłów (flisz karpacki). Znad wyrobiska widok na dolinę Stępinki i zabudowania wsi Stępiny i Cieszyny aż po Pasmo Jazowej. Wchodząc w las leśnymi drogami i na przełaj zmierzamy na szczyt Kamiennej Góry (478 m). Schodzimy z wierzchołka ku obniżeniu między nią a Bardem - widok na Liwocz w Paśmie Brzanki. Leśną drogą prowadzącą łagodnie wchodzimy na szczyt Barda. Droga powrotna może prowadzić szlakiem żółtym lub niebieskim, można też wybrać powrót drogami leśnymi.

Trasa turystyczna: Stępina - góra Chełm
Trasa rozpoczyna się przy budynku Szkoły Podstawowej w Stępinie. Podążamy polną drogą w kierunku północnym, ku widocznemu z dala szczytowi. Polami, a następnie leśną dróżką docieramy do zabytkowej kapliczki na górze Chełm. Od kapliczki przez Chytrówkę schodzimy do wsi Stępina. Po drodze mijamy położoną w malowniczym miejscu szkołę w Chytrówce, w której można przenocować w warunkach turystycznych.

Trasa dla rowerzystów: Frysztak - Pułanki - Cieszyna - Stępina - Huta Gogołowska - Gogołów - Glinik Średni - Frysztak
Wycieczkę możemy rozpocząć przy kościele we Frysztaku. Kierujemy się drogą w kierunku północnym. Po lewej stronie mijamy cmentarz parafialny z ciekawymi nagrobkami. Po drugiej stronie cmentarza znajduje się zabytkowy budynek biblioteki publicznej. Docieramy do drogi Krosno - Rzeszów i wyruszamy w kierunku Rzeszowa, mijając po drodze słynną Bramę Frysztacką, za którą po lewej stronie znajdują się wyrobiska po kamieniołomie w Cieszynie.  W tej miejscowości skręcamy w lewo i opuszczając drogę główną udajemy się do Stępiny. Znajdujemy się w malowniczej dolinie rzeki Stępinki, w wodach której można złowić pstrąga czy też raka. Jadąc dalej w kierunku miejscowości Huta Gogołowska, mijamy po drodze w Stępinie pozostałości po II wojnie światowej, potężny żelbetonowy tunel oraz bunkry obronne. Po prawej stronie drogi ukazuje się piękna panorama góry Chełm.
Z drogi głównej skręcamy w drogę kamienistą w kierunku południowym i udajemy się przez las do Gogołowa. Droga biegnie malowniczym wzniesieniem Kamieniec, skąd rozciągają się wspaniałe widoki w kierunku Frysztaka i Kleci. Po prawej stronie mijamy zabytkowy kościółek w Gogołowie. Wracamy przez Glinik do Frysztaka. Z drogi widać wzgórze frysztackie z zabudowaniami.

Spływ kajakowy
Przez okolice Frysztaka prowadzi szlak wodny, którym jest rzeka Wisłok. Choć nie jest ona przystosowana do spływów kajakowych (brak przystani i wydzielonych tras), to w okresie letnim można zauważyć wielu amatorów tego rodzaju rekreacji. Najbardziej popularną trasą, którą pokonują kajakarze jest odcinek rzeki od Frysztaka do Strzyżowa. Jego długość wyn. ok. 16 km. Jest to bardzo przyjemny i łatwy odcinek rzeki, nawet dla mało wprawnych turystów kajakowych.

PUNKTY WIDOKOWE
• Z pasma Jazowej, w kierunku zachodnim, roztacza się uroczy widok na rozległą dolinę Wisłoka, a w centralnej części panoramy widać wzgórze z zabytkowym kościołem Frysztaka
• Z drogi Frysztak - Klecie, około 400 m od frysztackiego kościoła, roztacza się wspaniały widok na "Bramę Frysztacką", malowniczy przełom Wisłoka
• Z drogi prowadzącej z Jasła do Strzyżowa widać rozległą panoramę Lubli z widocznym drewnianym kościołem. W dali widnieje wzgórze i frysztacki kościół oraz Góra Chełm, Bardo i Klonowa
• Ze Stępiny (droga na Zagórze) rozpościera się panorama wsi Stępina, a w oddali góruje Chełm
• Spod góry Chełm mamy widok na bunkry w Stępinie oraz panoramę doliny rzeki Stępinki. U jej źródeł pobiera się wodę z zawartością leczniczych składników mineralnych
• Z Koziej Góry (w kierunku zachodnim) widać Górę Kamienną oraz dalszą część doliny rzeki Stępinki
• Z Kamieńca można podziwiać panoramę Gogołowa oraz Frysztaka
• Glinika Dolnego (znad wyrobiska cegielni) zobaczyć można Frysztak i okolice4. Baza noclegowa, agroturystyka, sport i rekraacja.

Gmina Frysztak już od wielu lat słynie z propagowania sportu, w efekcie posiada dobrze rozwiniętą i funkcjonującą bazę sportowo - rekreacyjną.

ZAPLECZE SPORTOWE
Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji we Frysztaku
ul. Sportowa 30
tel. /17/ 27 77 111

Ośrodek dysponuje 4,5 hektarami ogrodzonej powierzchni rekreacyjno - sportowej położonej w okolicy podgórskiej nad rzeką "Wisłok" przy trasie z Rzeszowa do Krosna. Ośrodek położony jest w bezpośredniej bliskości Czarnorzecko - Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego.

Położenie w rejonie o wspaniałych walorach przyrodniczych, turystycznych i krajobrazowych oraz unikalny mikroklimat stanowią atrakcyjne miejsce do organizacji zgrupowań sportowo - szkoleniowych, kolonii, obozów, kursów, wycieczek, rajdów, narad, zielonych i białych szkół oraz do indywidualnego wypoczynku. Znakomite warunki do zbierania grzybów, łowienia ryb, dobry punkt wypadowy do pobliskich atrakcyjnych miejscowości i punkt do pieszych wędrówek.

Do dyspozycji znajdują się:
• hotel z 45 całorocznymi miejscami noclegowymi w pokojach 2 i 4 osobowych - węzeł sanitarny wspólny,
• na miejscu sauna i sala wykładowa wyposażona w sprzęt audio - video,
• sala gimnastyczna 12 x 12m wyposażona w stoły do tenisa stołowego, szatnie i natryski,
• płyta boiska do piłki nożnej 98 x 60m z widownią na około 1500 miejsc,
• boisko do gier małych, asfaltowy kort tenisowy, bieżnia prosta 100 m, skocznie do skoku w dal, itp.,
• pole namiotowe dysponujące 25 miejscami, możliwość karawaningu i możliwość korzystania z ciepłej wody,
• plac zabaw dla dzieci z huśtawkami, miejscem na ogniska, parkingiem niestrzeżonym,

Na terenie ośrodka znajduje się zespół basenów odktytych (basen sportowy, rekreacyjny i brodzik z biczami wodnymi i urządzeniami do masażu wodnego).
Tel. /17/ 27 77 900

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy we Frysztaku
ul. Piętniewicza 15
tel. /17/ 27 77 206

Ośrodek dysponuje halą gimnastyczną o wymiarach 30 x 15 m. z widownią na 100 osób i siłownią. W okresie wakacyjnym dysponuje również 120 miejscami noclegowymi.

Szkoła Podstawowa
we Frysztaku
ul. Piętniewicza 7
tel. /17/ 27 77 213
Szkoła Podstawowa we Frysztaku dysponuje halą gimnastyczną o wymiarach 30 x 15 m. z widownią na ok. 80 osób oraz przyszkolnym boiskiem sportowym do gier zespołowych o wym. 40 x 20 m. i bieżnią okólną na 200 m. W szkole znajduje się również hotelik z 35 miejscami noclegowymi w pokojach 2, 4 i 5 osobowych z węzłem sanitarnym w pokojach.

Baza noclegowa
- "New Jubilatka" - doskonale położony hotelik w centrum Frysztaka przy pl. Św. Floriana. Posiada pokoje 2,3 i 4 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, w obiekcie znajduje się również restauracja o tej samej nazwie.

- GOSiR Frysztak - obiekt z 45 całodobowymi miejscami noclegowymi, pokoje 2 i 4 osobowe, łazienki wspólne, sauna, sala wykładowa. Możliwość całodziennego wyżywienia;

- Szkoła Podstawowa we Frysztaku dysponuje obiektem z 35 miejscami noclegowymi, pokoje 2,4,5-cio osobowe, z prysznicem w pokoju.

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Frysztaku, dysponuje halą gimnastyczną o wym. 30 x 15 m, z widownią (balkon) na około 100 osób. W okresie wakacyjnym dysponuje 120 miejscami noclegowymi.

- Dom Ludowy w Gogołowie 25 miejsc noclegowych, możliwość całodziennego wyżywienia;

POLA NAMIOTOWE
• Stępina (pole + ogniska), przy szkole podstawowej
• Lubla - Granice (pole + ogniska), przy szkole podstawowej
• Chytrówka (pole + ogniska), przy byłej szkole podstawowej
• Frysztak (pole + ogniska), Pole namiotowe dysponujące 25 miejscami, możliwość karawaningu i możliwość korzystania z ciepłej wody, w pobliżu znajduje się kąpielisko, hala sportowa, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki

GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE
Alicja Salomon
Cieszyna 333
38-125 Stępina
tel. (0-17) 277 55 84
Dom wygodnie urządzony, mili gospodarze. Możliwość zakupu produktów z gospodarstwa: mleko, ser, jaja oraz warzywa. Dogodne połączenie komunikacyjne. Oferta na cały rok.

Mieczysława Wojtanowska
Cieszyna 37
38-125 Stępina
tel. (0-17) 277 64 77
Osoby spędzające tu urlop mogą korzystać z rowerów oraz przejażdżek konnych bryczką. Gospodyni oferuje produkty z gospodarstwa: mleko, ser, jaja oraz chleb własnego wypieku. Bliskość lasów i malowniczy krajobraz zapewnią przyjemny wypoczynek. Oferta na cały rok.

Mariola Gorczyca
Huta Gogołowska 35
38-131 Gogołów
tel. (0-17) 277 83 93
Pobyt w tym gospodarstwie uatrakcyjni wędkowanie w stawach rybnych, kąpiel w basenie będącym własnością gospodyni. Możliwość spędzania przyjemnych wieczorów przy ognisku. Gospodyni oferuje produkty z gospodarstwa: mleko, ser, jaja, warzywa i owoce. Oferta całoroczna.

Józef Krok
Plac Św. Floriana 10
38 130 Frysztak
tel. (0-17) 277 71 42
Do wynajęcia pokoje gościnne w części domu właściciela, który usytuowany jest w centrum Frysztaka. W odległości 0,5 km znajduje się ośrodek sportowo-rekreacyjny z basenem kąpielowym i brodzikami dla dzieci. Na miejscu można pograć w tenisa stołowego. Wyżywienie we własnym zakresie, ale udostępniona jest oddzielna kuchnia.Ta oferta to turystyka wiejska.

Jan Wiśniowski
Lubla 387 (Bukowy Las)
38-130 Frysztak
tel. (0-17) 277 81 50
Gospodarstwo leży w pobliżu kompleksu leśnego, z dala od zabudowań. Malowniczy krajobraz, dobry punkt widokowy. Właściciel oferuje produkty z gospodarstwa oraz przejażdżki konne bryczką i kuligi. Interesująca oferta dla osób starszych oraz rodzin z dziećmi. Oferta całoroczna. Możliwość nauki jazdy konnej.

Danuta i Krzysztof Wójcikowie
Stepina 178
gmina Frysztak
tel. (0-17) 277 60 19
Oferta całoroczna

Józef Salamon
38-125 Stępina 182
tel.(0-17) 277 65 35
Posesja usytuowana na wzgórzu przy lesie, z pięknym widokiem na okolice. Goście mogą zaopatrywać się w produkty pochodzące z gospodarstwa. W ogrodzie można rozpalić ognisko, pograć w piłkę i spokojnie spędzić czas.

Baza gastronomiczna
Restauracja "New Jubilatka"
Frysztak
pl. Św. Floriana
tel. 277 70 90

Bar "Mix" S.C.
Twierdza 109
wł. Mocek Zofia
tel. 277 70 11

Bar "Ocean"
Twierdza 111
tel 277 70 20.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.014 secs