Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Przemyski

Bogate walory turystyczne i rekreacyjne Powiatu Przemyskiego, zachęcają niewątpliwie do odwiedzenia tego zakątka Polski a naturalne warunki Pogórza stwarzają doskonałe możliwości uprawiania różnorodnych form turystyki kwalifikowanej. Turysta ma możliwość zwiedzić teren pieszo (szlaki turystyczne) oraz wykorzystując rower (ścieżki rowerowe) czy sprzęt do spływów rzeką San. Znaczną część Powiatu Przemyskiego zajmuje utworzony w 1991 r. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego. Piękno przyrody Parku można podziwiać wędrując po utworzonych czterech ścieżkach dydaktyczno-przyrodniczych: Winne Podbukowina, Przełom Hołubli, Krępak i Kopaniny. Posługując się przewodnikiem rowerowym Po drogach i bezdrożach Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego można zorganizować wycieczkę w oparciu o przygotowane w nim trasy rowerowe. Dogodne warunki do uprawiania turystki kajakowej stwarza szlak wodny od Dynowa do Przemyśla. Rzeka San i jego dopływy dostarczają wielu możliwości atrakcyjnego spędzenia czasu. Można np. łowić ryby. Miłośnicy wędkowania mogą złowić: brzanę, lipienia, klenia, szczupaka, świnkę, karpia, płoć, leszcza, lina, karasia, okonia, ukleję, certę, sandacza, suma i inne. Podczas śnieżnych zim Pogórze Przemyskie stwarza doskonałe warunki do uprawiania narciarstwa i saneczkarstwa. Znajdujący się w okolicy Korzeńca /gm. Bircza/ wyciąg narciarski odwiedza co roku wielu turystów. Turyści indywidualni jak i zbiorowi mają możliwość wykorzystania bazy turystycznej Powiatu Przemyskiego do zwiedzenia Lwowa /przejście graniczne w Medyce/ i powiatów przygranicznych w Republice Słowacji (przejście w Barwinku). Jednocześnie z gmin Powiatu Przemyskiego łatwo jest przemieścić się w Bieszczady.
Turystyka pobytowa może rozwijać się w oparciu o bazę hotelową w samym Przemyślu jak i liczne gospodarstwa agroturystyczne w Powiecie Przemyskim. Do turystyki religijno - pielgrzymkowej zachęca atrakcyjne ze względu na położenie, architekturę i bogactwo zabytków sakralnych Sanktuarium Maryjne w Kalwarii Pacławskiej (gm. Fredropol).
Turysta, wędrując po terenie Powiatu Przemyskiego, ma możliwość zwiedzenia większości obiektów obronnych Twierdzy Przemyśl, które znajdują się w gminach: Przemyśl, Krasiczyn, Żurawica, Orły, Fredropol, Medyka. Na obszarze Powiatu Przemyskiego znajdują się cenne i ciekawe zabytki architektury drewnianej oraz obiekty sakralne i inne miejsca, które warto poznać i zobaczyć, m. in.:
- kościoły zabytkowe w Birczy, Krasiczynie, Rybotyczach i Klawarii Pacławskiej,
- cerkiew drewniana w Piątkowej i Leszczynach,
- cerkwie w Huwnikach, Olszanach i Posadzie Rybotyckiej,
- cerkwie użytkowane jako kościoły rzymskokatolickie w Brylińcach, Jaworniku Ruskim, Kopystnie, Lipie i Mielnowie.
Na uwagę zasługują również zabytki budownictwa typu rezydencyjno-obronnego:
- XVI-wieczny zamek w Krasiczynie,
- zespół pałacowo-parkowy w Birczy oraz pozostałości dworskie w Jaworniku Ruskim i Huwnikach.
Często punktem docelowym turystów przybywających na teren powiatu jest Arboretum w Bolestraszycach.
Historia ścierania się wpływów kultury wschodniej i zachodniej na obszarze obecnego Powiatu Przemyskiego znajduje swoje potwierdzenie w licznych cmentarzach rzymskokatolickich, grekokatolickich i żydowskich np. w Birczy, Rybotyczach, Krasiczynie. Bogato zdobione figurki, rzeźby i kapliczki są ozdobą tych historycznych obiektów.
Charakterystyczny i ciekawy układ przestrzenny i zabytki budownictwa oraz architektury ludowej o rzadko spotykanej konstrukcji zrębowej i przysłupowej zobaczyć można w Kalwarii Pacławskiej, Rybotyczach i Birczy.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Przemyślu za przekazanie materiałów.
Zapraszamy na stronę www.powiat.przemysl.pl

  1. Położenie
  2. Atuty Powiatu
  3. Bogactwa naturalne
  4. Zabytki
  5. Szlaki turystyczne
  6. Trasy rowerowe
  7. Perełki Ziemi Przemyskiej
  8. Agroturystyka, hotele, noclegi.
  9. Szlak architektury drewnianej
  10. Przyroda
1. Położenie

Pod względem fizyczno-geograficznym obszar powiatu położony jest na terenie Pogórza Karpackiego /w zewnętrznym łuku Karpat/ w większości w obrębie mezoregionu Pogórza Przemyskiego. Od północy niewielka część terenów należy do mezoregionu Pogórza Dynowskiego, oraz od wschodu do makroregionu Płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego i od południa do prowincji Gór Sanocko - Turczańskich. Większość obszaru powiatu, a zwłaszcza jego południowa i zachodnia część leży na wysokości powyżej 500 m npm. Najwyższe wzniesienia to Suchy Obycz i Poręba Wysoka, położone w Górach Sanocko-Turczańskich - posiadają wysokość 617 m npm. Od strony wschodniej obszar powiatu znajdujący się w obrębie Płaskowyżu Sańsko - Dniestrzańskiego obniża się. Pas obniżenia o szerokości 60 km pomiędzy brzegiem Karpat a krawędzią Roztocza nazywany bywa tradycyjnie Bramą Przemyską. Brama ta stanowi dogodne przejście komunikacyjne między
krawędzią Karpat a dnem Kotliny Sandomierskiej. Pod względem geomorfologicznym tereny powiatu w dominującej większości należą do Pogórza Dynowskiego, w południowej części do Karpat brzeżnych, od wschodu do Płaskowyżu Chyrowskiego oraz od północy do Doliny Dolnego Sanu i Działu Kańczuckiego. Główną rzeką powiatu jest San wraz z dopływami, przepływający rówoleżnikowo od zachodu na wschód obszaru powiatu.
Pod względem klimatycznym powiat przemyski należy głównie do dzielnicy podkarpackiej, obejmującej m.in. część Karpat, gdzie średnia temperatura  roczna wynosi od +7 do +8 stopni C, czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 80 do 90 dni, suma opadów rocznych - 600-800 mm, a okres wegetacyjny, zależnie od wysokości trwa około 210-220 dni. Północno-wchodnia część powiatu znajduje się w zasięgu dzielnicy lubelskiej, obejmującej Roztocze, gdzie średnia temperatura roczna jest niższa od +7 stopni C, czas trwania pokrywy śnieżnej wynosi od 80 do 85 dni, suma opadów rocznych - 700 mm, a okres wegetacyjny trwa około 200-210 dni.2. Atuty powiatu

- czyste środowisko naturalne
- niski stopień chemizacji rolnictwa /produkcja ekologiczna/
- dobre warunki glebowe i klimatyczne w części równinnej powiatu/
- liczne zabytki architektury
- bogata historia i kultura regionu
- bogate walory przyrodniczo-krajobrazowo-turystyczne regionu umożliwiające rozwój turystyki i rekreacji
- istniejąca sieć szlaków turystycznych, ścieżek przyrodniczo-dydaktycznych i rowerowych,
- funkcjonujące gospodarstwa agroturystyczne3. Bogactwa naturalne

Na terenie powiatu przemyskiego występuje niewiele bogactw naturalnych, jednak te z nich, które są eksploatowane, mają duże znaczenie w skali ponadlokalnej. Do najważniejszych należą złoża gazu ziemnego, zlokalizowane głównie w gminie Przemyśl /Jaksmanice, Wapowce/ i Żurawica /Maćkowice/. Są to ważne w skali krajowej złoża wysokokalorycznego gazu ziemnego, które są na bieżąco eksploatowane. Niewielkie ilości ropy naftowej zostały odkryte i wydobywane do 1950 r. w Słonnem w gminie Dubiecko. Występujące na terenie powiatu złoża gazu ziemnego, ze względu na długotrwałą eksploatację są na wyczerpaniu. Trwają natomiast poszukiwania nowych złóż, głównie na dużych głębokościach, praktycznie na terenie całego powiatu. Obok eksploatacji gazu ziemnego i ewentualnie ropy naftowej, istnieją możliwości wydobywania łupków bitumicznych, które występują w Karpatach na linii Kuźmina- Siedliska.
Niewielkie złoża rud żelaza /głównie w postaci sferosyderytów/ znajdują się w skałach fliszowych w okolicach Rybotycz i Bełwina, nie mają jednak wartości przemysłowej. W południowej części powiatu, w rejonie Karpat, znajdują się eksploatowane złoża surowców budowlanych, w tym głównie diatomitów /Jawornik Ruski/, które są cennym materiałem izolacyjnym, wapieni i margli /Krzeczkowa/. Ponadto występują tu piaskowce i łupki, stosowane jako kruszywo lub surowiec ceramiki budowlanej. W części środkowej i północnej powiatu występują pewne ilości gipsów i anhydrytów. Zasoby anhydrytów występują głównie w rejonie Przemyśla, zalegają jednak na dużej głębokości /ok.2600 m/, przez co nie nadają się do wykorzystania. Ponadto w rejonie Dubiecka występują złoża torfów, jednak ich eksploatacja jest ograniczona ze względu na niewielkie zasoby. Niewielkie złoża soli kamiennej zostały odkryte w Aksmanicach.4. Zabytki

Zabytki Powiatu Przemyskiego reprezentują wszystkie okresy i style, występują zarówno w zespołach jak i pojedynczo, prezentując różne typy budowli drewnianych i murowanych: obiekty mieszkalne, sakralne, użyteczności publicznej, reprezentacyjne, obronne, budowle inżynierskie i wojskowe, parki, cmentarze itp. Do najstarszych sakralnych obiektów architektury drewnianej zaliczyć należy:
Kościół w Medyce /1607 - 1608/, wzniesiony w tradycji gotyckiej, przebudowany w XIX w. w duchu architektury klasycystycznej,
Kościół w Bachórcu /1760 - 1763/.
Do najstarszych zabytków architektury murowanej zaliczyć należy: Cerkiew obronna w Posadzie Rybotyckiej /przełom XVI i XVII w./,
Zespół Pałacowo-Parkowy w Krasiczynie /XVI w./,
Dwór obronny w Sierakoścach /początek XVII w./,
Zespół małomiasteczkowy drewniano-murowany w Kalwarii Pacławskiej,
Kompleks obronny budowli i umocnień Twierdzy Przemyśl, w ramach którego 45 fortyfikacji i obiektów zlokalizowanych jest na terenie 5 gmin Powiatu Przemyskiego: Medyki, gm. Przemyśl, Krasiczyn, Żurawica, Orły.5. Szlaki turystyczne

SZLAK CZERWONY - swój początek bierze w Przemyślu i prowadzi przez wzniesienia Pogórza Przemyskiego(Wapielnica - 393 m. n.p.m., Kopystańka - 541 m. npm - wspaniały punkt widokowy). Na terenie Parku długość jego wynosi 39km. Kończy się w Sanoku. Łącznie liczy 73 km.

SZLAK NIEBIESKI - jest najdłuższym szlakiem przebiegającym przez obszar Parku i otuliny. Liczy 74km. Charakterystyczną cechą tej trasy jest jej przebieg na znacznej długości przez tereny leśne. Na niewielkim odcinku biegnie nad brzegiem Sanu. Rozpoczyna się w Jaworniku Polskim wiodąc przez atrakcyjne miejscowości z zabytkami kultury materialnej m.in. Dynów, Dąbrówkę Starzeńską, Piątkowę, Krasiczyn, fort Helicha kończąc w Kalwarii Pacławskiej, w której z wielu punktów widokowych podziwiać można malowniczą dolinę Wiaru oraz masyw Turnicy.

PĄTNICZY SZLAK IM. JANA PAWŁA II - utworzony w 1991 roku. Liczy 22km. Rozpoczyna się w Przemyślu (ul. Grodzka) i na odcinku 5 km biegnie trasą szlaku czerwonego, następnie od wzniesienia na wys. 416 m.npm. (skrzyżowanie szlaku czerwonego i niebieskiego) - trasą szlaku niebieskiego aż do miejscowości Kalwaria Pacławska, w której raz do roku w sierpniu w czasie odpustu rynek i klasztorne obejścia zapełnia kilkutysięczny tłum wiernych, wędrujący potem pątniczymi ścieżkami od kaplicy do kaplicy.

SZLAK ZIELONY - prowadzi przez liczne wzgórza i atrakcyjne miejscowości położone na Pogórzu Dynowskim (otulina). Liczy ok. 55km. Swój bieg rozpoczyna w Przemyślu (wieża zegarowa), obierając kierunek od wschodu na zachód i kończy się w Dynowie.

SZLAK ŻÓŁTY - jego trasa biegnie przez południowo-wschodnią część Pogórza Przemyskiego. Mimo, iż przechodzi przez bardzo atrakcyjne miejscowości oraz na znacznym odcinku wiedzie nad brzegiem Sanu, jest szlakiem najmniej uczęszczanym, jego długość wynosi 37km.

SZLAK CZARNY - prawobrzeżny szlak forteczny Twierdzy Przemyśl tylko w niewielkiej części przechodzi przez Park i otulinę. Prowadzi wiejskimi i leśnymi drogami po najciekawszych fortach. Na całej długości, tj. od Łapajówki do Dybawki Górnej liczy 28 km, natomiast na terenie Parku i otuliny - ok. 14km. Lewo-brzeżny szlak forteczny nie przebiega przez tereny Parku i otuliny. Niemniej jednak jest tak samo godny przejścia jak i prawobrzeżny.   6. Trasy rowerowe

Wycieczka I Po fortach Twierdzy Przemyśl
/część południowa/ - dł. ok.48 km
Przemyśl - Dybawka - Fort Prałkowce - Góra Wapielnica - Fort Helicha - Fort Grochowce - Fort Optyń - Fort Łuczyce - Fort Jaksmanice - Fort Salis Soglio - Fort Borek - Przemyśl

/część północna/ - dł. ok. 30 km
Przemyśl - Kuńkowce - Fort Łętownia - Fort Brunner - Fort Orzechowce - Fort Duńkowiczki - Żurawica - Fort San Rideau - Bolestraszyce - Przemyśl

Wycieczka II  Blisko i przyjemnie - dł. ok. 25,3 km
Przemyśl - Zielonka - Góra Wapielnica - Fort Helicha - Brylińce - Rokszyce - Zalesie - Prałkowce - Przemyśl

Wycieczka III Nie tylko dla samotników - dł. ok. 43,3 km
Przemyśl - Wapowce - Reczpol - Krzywcza - Wola Krzywiecka - Średnia - Bełwin - Łętownia - Ostrów - Przemyśl

Wycieczka IV Na południe od Przemyśla - dł. ok. 40,5 km
Przemyśl - Grochowce - Fredropol - Góra Hyb - Huwniki - Gruszowa - Brylińce - Rokszyce - Zalesie - Prałkowce - Przemyśl

Wycieczka V Całkiem długa wycieczka - dł. ok. 63,2 km
Przemyśl - Buszkowice - Bolestraszyce - Wyszatyce - Walawa - Niziny - Orły - Trójczyce - Kaszyce - Ciemięrzowice - Kosienice - Maćkowice - Wola Maćkowska - Bełwin - Łętownia - Przemyśl

Dla zainteresowanych:
Szczegółowy opis tras rowerowych znajduje się w Starostwie Powiatowym w Przemyślu - Wydział Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji, Pl. Dominikański 3, II p. pok. 99, 1007. Perełki Ziemi Przemyskiej

Zamek w Krasiczynie
Zamek w Krasiczynie należy do najcenniejszych pomników architektury w Polsce. Zwany perłą renesansu; zabytek klasy "O". Jego początki sięgają XVI w. Powstał jako dwór obronny, otoczony ziemnym wałem i fosą, następnie przekształcony został w zamek obronny. Pod koniec XVI w. stanowił imponującą rezydencję magnacką. Przez wieki był własnością kilku możnych rodów, od Krasickich do Sapiechów. Po II wojnie światowej rozpoczęto odbudowę i konserwację obiektu.
W zachowanym kształcie stanowi obiekt obronno-rezydencjalny. Na narożach zamku usytuowane są cylindryczne baszty Boska, Papieska, Królewska i Szlachecka, symbolizujące uznawany przez magnaterię polską porządek społeczny. Bramę wjazdową wieńczy Wieża Zegarowa wraz z rekonstruowanym ostatnio budynkiem przedbramia. Wewnętrzny, przestronny dziedziniec otoczony jest krużgankami, loggiami przy Wieży Zegarowej i przed północnym skrzydł cylindryczne baszty. Projektanci i wykonawcy tego wielkiego, doskonałego dzieła architektoniczno-artystycznego stanowią nierozwiązaną zagadkę. Warto również wspomnieć, że do niedawna według miejscowej tradycji, w zamczysku pojawiała się "Biała Dama", nazywana popularnie "Bielicą". Zamek otoczony jest 9 ha parkiem należącym do najbogatszych ogrodów pałacowych w Polsce. Występuje w nim 190 gatunków drzew i krzewów, niektóre z nich sprowadzone są z różnych zakątków świata (Europa Południowa, Azja i Ameryka Północna). Warto zwrócić uwagę na drzewa pamiątkowe, symbole życia związane z urodzinami synów /dęby/ i córek /lipy/ Adama ks. Sapiehy, o tych wydarzeniach przypominają wkopane u ich podnóży kamienie z wyrytymi imionami i datami.
Obecnie zamek jest własnością Agencji Rozwoju Przemysłu S. A. w Warszawie, Oddział w Krasiczynie, która świadczy w nim szeroki zakres usług hotelarskich od standartowych po organizację i obsługę konferencji, narad, sympozjów naukowych, spotkań towarzyskich, organizację polowań i imprez okolicznościowych, hotelarskich.
Informacje oraz rezerwacje: tel. /016/ 67183 21, fax /016/ 671 83 16

Arboretum w Bolestarszycach
Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytkowych Założeń Ogrodowych i Arboretum w Bolestraszycach położony jest 7 km na północ od Przemyśla. Zajmuje powierzchnię 12,8 ha. Obejmuje swym zasięgiem: park, sad pomologiczny grupujący rozmaitość odmian drzew i krzewów owocowych, szkółki oraz klasycystyczny dwór, w którym w XIX w. mieszkał malarz Piotr Michałowski. Arboretum, poza Ogrodem Botanicznym w Krakowie i Lublinie, spełnia w
południowo- wschodniej części kraju zadania jako obiekt przyrodniczy, kulturowy, dydaktyczny naukowy. Zajmuje się gromadzeniem i udostępnianiem kolekcji roślin, a także czynną ochroną flory krajowej. W Arboretum można zobaczyć około 1800 gatunków, odmian i form drzew i krzewów, 1200 gatunków roślin zielnych /w tym 600 rodzimych/ i 180 gatunków roślin szklarniowych. Szczególnie interesujące są rośliny wodne żyjące tu na stanowiskach zastępczych i wtórnych: kotewka orzech wodny, paproć wodna, marsylia czterolistna, a także barwne grzybienie. Znalazły tu ostoję dzikie zwierzęta. Są to zarówno ptaki, jak też piękne motyle i trzmiele. W Arboretum prowadzi się działy: dendrologiczny wraz ze szkółkami, roślin rzadkich, zagrożonych i ginących roślin wodnych i bagiennych, roślin użytkowych kolekcje historycznych odmian i form jabłytkowych.
Arboretum dostępne jest dla zwiedzających od 1 maja do 31 października. W dni robocze od godz. 8.00 do 18.00,w niedziele i święta od godz. 10.00 do 18.00. tel. /0 16/ 671 69 25

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej
Kalwaria Pacławska położona jest 24 km od Przemyśla w kierunku południowo-zachodnim. To tu w 1665 roku Andrzej Maksymilian Fredro kasztelan lwowski i wojewoda podolski, zainicjował budowę klasztoru i kalwarii. Najpierw powstał drewniany kościół i klasztor, do którego w 1668 roku sprowadzono oo. Franciszkanów.
Topografia Kalwarii Pacławskiej ma duże podobieństwo do krajobrazu Jerozolimy. Na północy występuję pasmo gór zwane Górą Oliwną i Kopystańką o wysokości zbliżonej do Góry Kalwarii.Na południu widoczne są Karpaty, zaś od strony zachodniej położone są wyższe partie gór. W dolinie przecinającej dwa duże wzniesienia płynie rzeka Wiar, która stanowi odzwierciedlenie biblijnej rzeki Cedron. Na wzniesieniach przedstawiających Golgotę i Górę Oliwną postawione zostały kaplice. Drugim fundatorem, darczyńcą dla klasztoru był Szczepan Józef Dwernicki, pisarz grodzki w Przemyślu. Dzięki jego hojności klasztor i kościół w Kalwarii Pacławskiej przetrwał do naszych czasów.Obecnie obok kościoła pw. Znalezienia Krzyża św. i klasztoru znajduje się dzwonnica, Nowicjat oo. Franciszkanów i wybudowany w latach 1990-1995 Dom Pielgrzyma. W południowym skrzydle kościoła umieszczony jest słynący łaskami cudowny obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, który sprowadzono z kościoła franciszkanów w Kamieńcu Podolskim. Modlili się przednim między innymi hetmani S. Żółkiewski, Stefan Czarniecki, Książę Jarema Wiśniowiecki, Król Jan Kazimierz, Król Jan III Sobieski. W 300-lecie założenia Kalwarii Pacławskiej z pielgrzymką przybył Metropolita krakowski Karol Wojtyła, obecnie Ojciec Święty Jan Paweł II.
W kalwarii Pacławskiej co roku bardzo uroczyście obchodzona jest Niedziela Palmowa, a w Wielki Piątek przygotowane jest Misterium Męki Pańskiej. 15 sierpnia odbywa się Wielki Odpust na Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w którym uczestniczą pielgrzymi z okolicznych miejscowości i Ukrainy, natomiast na przełomie lipca i sierpnia organizowane są Franciszkańskie Spotkania Młodych.

Twierdza Przemyśl
Twierdza Przemyśl należy do największych twierdz nowożytnej Europy /porównywana jest z francuską twierdzą Verdun/ i stanowi dzisiaj unikalną atrakcję historyczno-turystyczną dla odwiedzających Ziemię Przemyską turystów oraz dla lokalnej społeczności. Geneza budowy Twierdzy Przemyśl przypada na rok 1854. Pogarszające się wówczas, z uwagi na wojnę krymską, stosunki pomiędzy Austrią a Rosją zmusiły Austriaków do rozpoczęcia budowy umocnień obronnych wokół Przemyśla /były to siedmioboczne szańce artyleryjskie. W związku z poprawą stosunków austriacko-rosyjskich prace fortyfikacyjne zostały wstrzymane w 1855 r. Rzeczywisty początek budowy stałej Twierdzy Przemyśl przypada na rok 1881. Jako pierwsze powstały forty: V Grochowce, VII Prałkowce, VIII Łętownia, XII Werner, I Salis Soglio. Na lata 90-te XIX wieku przypada budowa fortów: IV Optyń, IX Brunner, XII San Rideau oraz modernizacja fortów X Orzechowce, XI Duńkowiczki. Przed I wojną światową na Twierdzę Przemyśl składały się dwa pierścienie umocnień: wewnętrzny i zewnętrzny. Ten drugi otaczał Przemyśl na długości 45 km i tworzyły go forty główne i pomocnicze.
W latach 1914-1915 przemyska twierdza spełniła swoją rolę w pierwszym oblężeniu. Dzięki niej udało się zatrzymać blisko 300 000 armię rosyjską zmierzającą w kierunku przełęczy karpackich oraz Krakowa i Śląska. W drugim oblężeniu z powodu braku żywności, zimna i wyczerpania żołnierzy twierdza, po uprzednim wysadzeniu fortów, magazynów, mostów, zniszczeniu dział oraz wszelkich materiałów wojennych, poddała się wojskom rosyjskim. Wydarzenie to miało miejsce 22 marca 1915 r. Ostatecznie Twierdza Przemyśl /zniszczona w znacznym stopniu/ została odzyskana 3 czerwca 1915 r. przez siły austro-węgierskie oraz niemieckie. Funkcje militarne forty spełniały podczas walk polsko-ukraińskich, w okresie międzywojennym /magazyny/ i w nieznacznym stopniu w trakcie drugiej wojny światowej.
Forty Twierdzy Przemyśl zostały wpisane do rejestru zabytków, jako dzieła dawnej sztuki wojskowej. Pomimo znacznych zniszczeń dokonanych na fortach po poddaniu twierdzy, w okresie międzywojennym i powojennym, twierdza na stałe wkomponowała się w krajobraz wielu zakątków Przemyśla i przyległych do niego miejscowości. Zwiedzając miasto i jego okolice nie sposób ominąć fortów.

Cerkiew w Posadzie Rybotyckiej
Posada Rybotycka to mała osada powstała przy klasztorze prawosławnym św. Onufrego, który został założony w połowie XIV wieku. Przez stulecia słynął on jako rybotycki ośrodek malarstwa ikonowego. Jego produkty, mierne artystycznie, zalewały teren całej okolicy, co doprowadziło do wydania przez władze kościoła greckokatolickiego zakazu przyjmowania ich
do światyń. W roku 1921 Posada Rybotycka liczyła 98 domów i 602 mieszkańców a aktualnie zamieszkuje ją kilka rodzin. Latem 1945 roku mieszkańcy Posady zostali wysiedleni na Ukrainę a jesienią /tego samego roku/ wieś została spalona przez partyzantów UPA. Najcenniejszym obiektem znajdującym się na terenie Posady jest najstarsza w Polsce murowana cerkiew obronna z XV wieku. Usytuowana jest na naturalnym wzniesieniu terenu, na skraju wsi. We wnętrzu cerkwi zobaczyć można zachowane fragmenty XVII-wiecznej polichromii, a także ryte w tynku napisy w języku łacińskim i ruskim oraz daty m.in.1506, 1514 pozostawione przez pielgrzymów.8. Agroturystyka, hotele, noclegi, baza noclegowa.

Baza noclegowa na terenie Powiatu Przemyskiego /gospodarstwa agroturystyczne, hotele/

Gmina Bircza
Jadwiga Bartnicka
Leszczawka 36
37-740 Bircza
tel. (0 - 16) 672 54 34

Stanisław Chrobak
Leszczawa Dolna 85
37-740 Bircza
tel. kom. 0-602 193 776

Kazimiera Czerwiwiec
Leszczawa Dolna 54
37-740 Bircza

Helena Łachocka
Leszczawa Dolna 16
37-740 Bircza

Centrum Agroturystyki i Hodowli Koni Zajazd "W siodle"
Michał Sapieha, Barbara Kozimor
Leszczawa Dolna 107
37-740 Bircza
tel. (0-16) 672 01 08, 672 51 05

Helena Wilgucka
ul. Jana Pawła II 98
37-740 Bircza
tel. (0-16) 672 51 77

Gmina Dubiecko
Adam Fudali
Wybrzeże 67
37-750 Dubiecko
tel. (0-16) 651 12 47

Czesława Hembel
Słonne 4
37-750 Dubiecko
tel. (0-16) 651 13 33

Krzysztof Furman
Iskań 38
37-750 Dubiecko
tel. kom. 0-600 532 832

Jerzy Nowak
Słonne 3
37-750 Dubiecko
tel. /016/ 651 17 66

Gmina Fredropol
Wanda Pyrda
Sierakośce 57
37-743 Nowosiółki Dydyńskie
tel. (0 - 16) 671 92 75

WIAHOR Andrzej Saładiak
Posada Rybotycka 3/3
37-742 Rybotycze
tel. (0-16) 670 70 00

Stefania Zakrzacka
Makowa 29
37-742 Rybotycze
tel. (0-16) 671 93 48

Jan Hrynda
Rybotycze 62
37-742 Rybotycze
tel. (0-16) 671 94 13

Teresa Kocyła
Sierakośce 52
37-743 Nowosiółki Dydyńskie
tel. (0-16) 671 92 82

Gmina Krasiczyn
Aleksandra i Michał Chrobakowie
Dybawka 22
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 37

Marian Demkiewicz
Dybawka 45
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 26

AGRO-Relax" Zdzisław Stańkowski
Krasiczyn 1 F
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 83 72

SADARO Sylwia i Waldemar Rowińscy
Rokszyce 1A
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 83 35, tel. kom. 0-602 708 503

Czesław Pańczyszyn
Krasiczyn 6
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 02

Gmina Krzywcza
"Skarbówka" Lidia Srokowska
Reczpol 16 A
37-755 Krzywcza
tel. (0-16) 670 80 62

"Pod dębem" Edward Wajda
Reczpol 22 A
37-755 Krzywcza
tel. kom. 0-606 519 576

Gmina Medyka
Tadeusz Czernicki
Hureczko 73 B
37-731 Siedliska
tel. (0-16) 678 08 81

Tadeusz Barszczak
Jaksmanice 2
37-731 Siedliska
tel. (0-16) 678 04 88

Gmina Przemyśl
"NIVA" Wapowce
37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 671 06 72, fax. 678 85 89

Janusz Jureczko
Wapowce 54
37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 671 03 16

Andrzej Guła
Bełwin 5
37-700 Przemyśl
tel. (0-16) 671 00 59

Gmina Stubno
Barbara i Józef Pekaniec
Kalników 337
37-724 Kalników
tel. (0-16) 671 42 01

Hotele:
Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie
37-741 Krasiczyn
tel./fax (0-16) 671 8316, tel. (0-16) 671 83 21

Hotel "Płowiecki"
Babice 193
37-755 Krzywcza
tel./fax (0-16) 671 12 18

Hotel "U Medarda"
Motyl Elżbieta
Dybawka 23
37-741 Krasiczyn
tel. (0-16) 671 84 24

Dom Pielgrzyma
Kalwaria Pacławska
37-743 Nowosiółki Dydyńskie
tel. (0-16) 671 95 559. Szlak architektury drewnianej

Brzeżawa (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. św. Michała Archanioła z 1843 r., remont. XIX/XX i w latach 70 XX, obok kościół rzym.-kat. fil. p.w. św. Michała Archanioła.
Kuźmina (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. św. Dymitra z 1814 r., remont. 1935 r., dwudzielna, z kalenicowym dachem i sygnaturką nad nawą. Wyposażenie wnętrza nie zachowało się. Od 1947 r. kościół rzym.-kat. par. p.w. MB Nieustającej Pomocy.
Roztoka (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Bogurodzicy Pokrow, z 1936 r., ob. Kościół rzym.-kat. fil. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Cerkiew została zbudowana na planie krzyża z centralną kopułą.
Rudawka (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. św. Sawy z 1736 lub 1796-1797, remontowana na początku XX i w latach 60 XX, gruntownie 1971-1974. Obecnie kościół rzym.-kat. fil. p.w. Podwyższenia Krzyża Św.
Lipa (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. p.w. Św. Paraskewy z 1830 r., remont. 1919 r. i l. 60 XX, obok Kościół rzym.-kat. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego, trójdzielna z jednokalenicowym dachem o trzech hełmach baniastych.
Malawa (gm. Bircza) - murowana cerkiew gr.-kat. p.w. Teodozego Pieczerskiego z XVIII w., restaurowana w 1 połowie XIX, częściowo przebudowana i remontowana w 1897 r., obecnie z kalenicowym dachem i trzema hełmami.
Jawornik Ruski (gm. Bircza) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. św. Dymitra z 1882 r., remont w latach 60 XX, obok Kościół rzym.-kat. fil. p.w. śś. Apostołów Piotra i Pawła. Wewnątrz polichromia XIX w. oraz zachowany ikonostas.
Bachórzec (gm. Dubiecko) - drewniany kościół par. p.w. św. Katarzyny 1760 - 1763, restaurowany w roku 1856 i 1914-1915, remont w 1956 r.
Piątkowa (gm. Dubiecko) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. św. Dymitra z 1732 r., remont w 1881 r., uszkodzona 1939 - 1945, odbudowana 1958 - 1961, obecnie nie użytkowana. Budowana na zrąb, trójdzielna, z babińcem, nawą i prezbiterium. Nakryta trzema kopułami na ośmiobocznych cokołach. Położona w zakolu potoku Jawornik, okolona starymi drzewami. Obok zniszczony cmentarz.
Kalwaria Pacławska (gm. Fredropol) - drewniane kapliczki wchodzące w skład Zespołu Kapliczek Kalwaryjskich - dróżki Pana Jezusa, dróżki Pogrzebu i Wniebowzięcia NMP: kapliczka "U Prokli" z 1863 r., kapliczka "Trzy Marie" z 1873, restaurowana po 1945, kapliczka "Pożegnanie Matki Bożej z Apostołami" ok. 1860 - 1875, kapliczka "Zaśnięcie NMP" 2 poł. XIX. Kaplica Św. Marii Magdaleny, drewn., 1870. Kapliczki są stacjami drogi krzyżowej. Znaczną cześć Kalwarii Pacławskiej stanowią domy drewniane o konstrukcji przysłupowej z podcieniami, kilka domostw w stylu bojkowskim, gdzie budynek mieszkalny połączony jest z gospodarskim.
Kłokowice (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. Bogurodzicy Pokrow z 1856-1860, obecnie prawosławna p.w. św. Anny. Obok drewniana dzwonnica z 2 poł. XIX.
Kormanice (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. Świątyni NMP z 1923 - 1926 r., obecnie kościół rzym.-kat. par. p.w. Narodzenia NMP. Obok drewniana dzwonnica z 1926 r.
Kniażyce (gm. Fredropol) - drewniany kościół fil. p.w. Wniebowzięcia NMP, ok. 1925 r.
Koniusza (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Założenia Szat MB 1900 - 1901, remont 1972 - 1975, obecnie kościół rzym.-kat. fil. p.w. św. Izydora, dzwonnica drewniana., po 1918, remontowana w 1966 r.
Leszczyny (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. św. Mikołaja, obecnie Kościół rzym.-kat. fil. p.w. św. Franciszka z Asyżu, 1886, remontowana i adaptowana 1986 1987.
Młodowice (gm. Fredropol) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP z 1923 r., obecnie filia prawosławnej cerkwi p.w. św. Anny. Dzwonnica drewniana z 1923 r.
Krasice (gm. Krasiczyn) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. św. Michała Archanioła z 1899 r. , obecnie nie użytkowana.
Kruhel Wielki (gm. Krasiczyn) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1630 r., remont. 1882 i 1957, rozebrana 1989, odbudowana 1995 - 1996. Dzwonnica drewniana XVIII, remont. 1988.
Babice (gm. Krzywcza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Zaśnięcia NMP z 1840 r., remont. 1888, zabezpieczona 1957 i 1992, obecnie nie użytkowana. Dzwonnica drewniana, 1840, restaurowana w latach 1957 i 1992 r.
Babice (gm. Krzywcza) - drew.-mur. dwór, 2 poł. XIX, remont. 1956 - 1957, zmodernizowany 1968 - 1969, przebudowana w 1975, własność Urzędu Gminy w Krzywczy.
Chyrzynka (gm. Krzywcza) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. św. Szymona Słupnika, 1858 lub 1865, remont 1911 i 1926, obecnie nie użytkowana.
Reczpol (gm. Krzywcza) - drewniana cerkiew gr.-kat. fil. p.w. Bogurodzicy Pokrow, 1879, przebudowana w 1971 r., obecnie kościół rzym.-kat.
Medyka - drewniany kościół parafialny p.w. ŚŚ. Piotra i Pawła, 1607 - 1608, rozbudowany w 1850r., remont w latach 1900 i 1955. Dzwonnica drewniana 1607 - 1608 r.
Leszno (d. Poździacz) (gm. Medyka) - drewniana cerkiew gr.-kat. par. p.w. św. Bazylego Wielkiego z 1737 r., remont 1939, 1967 i 1971 r., obecnie kościół rzym.-kat. par. p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP. Dzwonnica drewniana XVI/XVII w. Kaplica drewniana gr.-kat. p.w. Trójcy Świętej z 1858 r., rozbudowa i remont 1993 r.
Bolestraszyce (gm. Żurawica) - dwór mur.-drew., ok. poł. XIX, remont 1975 - 1992, własność Arboretum i Zakładu Fizjografii.10. Przyroda, parki, rezerwaty, pomniki przyrody

Rezerwat leśno-krajobrazowy "Krępak" o pow. 134, 46 ha położony w okolicy wsi Korzeniec, w gminie Bircza, ma na celu ochronę wartości krajobrazowych malowniczego wzgórza Krępak z dobrze zachowanym fragmentem starodrzewia jodłowo-bukowego. Na obszarze rezerwatu występuje rzadka i chroniona roślinność: podkolan biały, storczyk plamisty i szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, widłak jałowcowaty, bluszcz zwyczajny.
Rezerwat leśny "Brzoza Czarna" o pow. 2,60 ha w miejscowości Reczpol gm. Krzywcza, został utworzony w celu zachowania naturalnego stanowiska brzozy czarnej.
Rezerwat faunistyczny "Skarpa Jaksmanicka" o pow. 1,93 ha w miejscowości Siedliska gm. Medyka. Celem ochrony jest bogata kolonia lęgowa żołny zasiedlającej skarpę lessową w pobliżu drogi. Żołna jest gatunkiem ściśle chronionym, ujęta jest w "Polskiej czerwonej księdze zwierząt".
Rezerwat florystyczny "Szachownica" o pow. 16,67 ha położony w miejscowości Krówniki gm. Przemyśl, ochroną objęta jest tu bardzo rzadka roślina - szachownica kostkowata, która występuje jedynie na wilgotnych i żyznych łąkach /w pradolinie Sanu, w okolicach Przemyśla i Stubna/.
Rezerwat leśno-krajobrazowy "Przełom Hołubli" o pow. 46,42 ha w miejscowości Korytniki gm. Krasiczyn i w miejscowości Wapowce, gm. Przemyśl. Celem ochrony są leśne zbiorowiska roślinne.Znamienne dla rezerwatu są piękne naturalne odnowienia lip. Interesujące są również twory geologiczne, zwłaszcza odkrywka na prawym brzegu potoku Hołubla, którego profil geologiczny uwidacznia naprzemianległe warstwy piaskowca i łupków fliszu karpackiego.
Rezerwat leśno-krajobrazowy "Reberce" o pow. 190,96 ha,położony jest na terenie gminy Bircza w miejscowościach: Wola Korzeniecka, Kraja, Łomna. Powstał w celu ochrony pozostałości pierwotnego lasu karpackiego. Charakterystycznym elementem jest fragment lasów jodłowych, wraz z przenikającym je elementami flory górskiej i nizinnej. Obszar rezerwatu zamieszkuje bogaty wachlarz przedstawicieli gromady płazów, gadów, ptaków i ssaków. Występuje tu traszka karpacka - endemit karpacki.

Stanowiska dokumentacyjne
Na terenie Powiatu Przemyskiego ze względu na zabezpieczenie dostępnych na powierzchni miejsc występowania formacji geologicznych, tworów mineralnych i fragmenty wyrobisk powierzchniowych oraz podziemnych utworzone zostały następujące stanowiska dokumentacyjne:
"Skałka z rybami" w miejscowości Skopów gm. Krzywcza,
"Skiby Sufczyny na synklinę Brzuski" w miejscowości Korzeniec gm. Bircza,
"Mur Krzeczkowskiego" w miejscowości Krzeczkowa gm. Krasiczyn.

Pomniki Przyrody
Do najciekawszych pomników przyrody powiatu przemyskiego należą:
Dąb szypułkowy rosnący w Birczy o obwodzie pnia 575 cm i wysokości ok. 22 m, w wieku ok. 600 lat. Jałowiec pospolity o średnicy pnia 37 cm i wys. 13 m rosnący nad Sanem w Babicach gm. Krzywcza

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
Park krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, a celem utworzenia jest zachowanie, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego powołany został 16 grudnia 1991 r. rozporządzeniem Nr 11 Wojewody Przemyskiego. Zajmuje powierzchnię 61.862 ha. Lasy zajmują około 64 % powierzchni Parku. Na jego obszarze położonych jest 6 gmin Powiatu Przemyskiego: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Przemyśl. Obszar Parku zawiera jedyny w Polsce fragment najbardziej wysuniętych na zachód lesistych pogórzy Karpat Wschodnich. Pogórza - niewysokie, przepiękne góry sięgają do ponad 600 m npm. W wyższych partiach Pogórza można podziwiać lasy jodłowo-bukowe, niżej rozciąga się strefa wielogatunkowych lasów liściastych, przeważają dęby, graby, lipy drobnolistne, klony. Dominującym zbiorowiskiem roślinnym Pogórza jest podgórska forma buczyny karpackiej, licznie występują również: jodła, świerk, jawor i wiąz górski.
Osobliwością przyrodniczą parku, występującą w miejscowościach Rybotycze i Makowa - są zbiorowiska kserotermiczne przypominające kwietny step łąkowy. W okolicach Dubiecka (miejscowość Bachórzec) występuje torfowisko przejściowe i wysokie. Licznie występują rośliny całkowicie chronione: kłokoczka południowa, lilia złotogłów, skrzyp olbrzymi, wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, gatunki z rodziny storczykowatych oraz bluszcz pospolity.
Najwartościowsze elementy przyrody chronione są w rezerwatach: "Brzoza Czarna w Reczpolu" oraz " Krępak". Ciekawa jest również fauna Parku. Z ssaków występują - jeleń karpacki, sarna, dzik, ryś i żbik, z płazów - traszka karpacka /jedyny wśród kręgowców karpacki endemit/. Licznie występują: jastrzębie, pustułki, puchacze, ciekawostką jest orlik krzykliwy /ok. 10 % populacji krajowej/, trzmielojad oraz bocian czarny..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.012 secs