Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Miasto Sanok

Sanok, to miasto położone w południowo-wschodniej części województwa Podkarpackiego, u zbiegu dróg wiodących z Przemyśl, Rzeszowa i Krosna w głąb Bieszczadów. Rozłożyło się ono w malowniczej dolinie Sanu, u stóp Gór Słonnych stanowiących pogórze Bieszczadów. Najstarsza część miasta leży na stromym wzgórzu, którego kulminacyjną jest Góra Parkowa o wysokości 364 m npm. Sanok liczy niespełna 42 000 mieszkańców i 38 km2 powierzchni. Sanocka komunikacja autobusowa umożliwia dotarcie do większości Bieszczadów, pogórza i wschodniej części Beskidu Niskiego. Sanok posiada duża i różnorodną bazę noclegową (pola namiotowe, schroniska, domy wycieczkowe, hotele, kwatery prywatne.) dostosowaną do potrzeb każdego turysty. Istnieją w mieście również liczne obiekty sportowe, z których najważniejsze to: sztuczny tor jazdy szybkiej, sztuczne lodowisko, zespół pływalni, dwa stadiony sportowe. W budowie jest hala widowiskowo - sportowa z lodowiskiem jedna z najnowocześniejszych w Polsce. W pobliskim Karlikowie działa orczykowy wyciąg narciarski klubu „Stal-Sanok”. Największe zakłady przemysłowe to: Fabryka autobusów „Autosan” S.A., Zakład Górnictwa Nafty i Gazu, STOMIL S.A.

Dziękujemy Urzędowi Miasta Sanoka za przekazanie materiałów promocyjnych i zapraszamy na oficjalną stronę Sanoka: www.Sanok.pl
  1. Historia Sanoka
  2. Kalendarium historyczne
  3. Ziemia sanocka
  4. Znani Sanoczanie
  5. Zabytki, Muzea ...
  6. Trasa rowerowa - Rowerem po szlaku ikon
  7. Szlak Ikon w Dolinie Sanu i Osławy
  8. Bieszczady
  9. Informacja turystyczna
  10. Noclegi w Sanoku, gastronomia.
1. Historia Miasta Sanoka
Nad Sanem wijącym się pośród zalesionych gór powstała przed wiekami osada, która od rzeki wzięła nazwę Sanok. Już w połowie XII w. był to gród obronny i ważny ośrodek administracyjny. Rolę tę pełnił także w wiekach późniejszych. Ukształtowanie terenu i warunki geograficzne miały niewątpliwie wpływ na to, że Sanok, już od przeszło 800 lat wpisany jest w historię Podkarpacia. Najstarsza pisana informacja o Sanoku pochodzi z czasów, gdy ziemia ta należała do książąt ruskich. Jest nią wzmianka w kronikach ruskich - Latopisie Hipackim, mówiąca, że w roku 1150 król węgierski Gejza II "przeszedł góry i wziął gród Sanok i posadnika jego i wiosek w Przemyskiem wiele zajął." Oznacza to,że na przestrzeni pomiędzy granicą a Przemyślem, był to najważniejszy gród obronny oraz ośrodek ruskiej władzy administracyjnej nad grodem i przynależnym doń obszarem. Latopis jeszcze dwukrotnie informuje nas o Sanoku; w roku 1205 wzmiankuje o odbytym tutaj spotkaniu króla węgierskiego z ruską księżniczką, a w 1231 o udaniu się jednego z książąt ruskich do: " Sanoka - Worot Uhorskich" W 1339 r. jeszcze za czasów przynależności do Rusi Halickiej, Sanok otrzymał przywilej lokacyjny na "prawie magdeburskim". Wydał go 20 stycznia 1339 r. książę halicki Jerzy II Trojdenowicz, pochodzący z mazowieckiej linii Piastów. Prowadzone w ostatnich latach prace archeologiczne na wzgórzu zamkowym i podsanockim wzgórzu Fajka, nie tylko potwierdzaja źródła pisane lecz przesuwają datę powstania grodu daleko wstecz aż po wiek IX. Na Fajce, wzgórzu, które prawdopodobnie w przeszłości było dawnym Sanokiem, odnależione zostały pozostałości dawnej świątyni i cmentarza oraz liczne ozdoby i enkolpiony w typie kijowskim. Znalezione zostały również 2 pięczęcie Wielkiego Księcia Kijowskiego Ruryka Ruścisławowicza z 2 poł. XII w. Po roku 1340 Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Ruś Halicką a 25 kwietnia 1366 r. potwierdził prawa miejskie Sanoka. W owym czasie Sanok stał się stolicą jednostki administracyjnej o nazwie Ziemia Sanocka, która weszła w skład Województwa Ruskiego obejmowała ona tereny; od źródeł Sanu na płd.i wsch. po Błażową na płn. i Krosno na zach. W sanockim zamku miał siedzibę urząd grodzki i ziemski, ze starostą na czele. W mieście działały również sądy: grodzki, ziemski i wyższy sąd prawa niemieckiego dla całej Ziemi Sanockiej. W XVI stuleciu dokonano staraniem Mikołaja Wolskiego, przebudowy istniejącego, gotyckiego zamku, na panujący wówczas styl renesansowy.

Pomimo licznych przebudów oraz zniszczenia skrzydeł zachował się on w tym kształcie do dziś. Prowadzone obecnie prace archeologiczne ukazały wygląd zamku z czasów kazimierzowskich. Przewidywana jest rekonstrukcja części zabudowań zamkowych i wieży obronnej. W sanockim kościele farnym brał ślub w roku 1417 z Elzbietą Granowską - Władysław Jagiełło. Przy kościele istniała szkoła parafialna. Uczęszczali do niej synowie mieszczan sanockich i okolicznej szlachty, z których liczni studiowali później na Uniwersytecie Jagiellońskim. Najwięksi z nich to: Grzegorz z Sanoka wybitny humanista oraz Jan Grodek - dziewięciokrotny rektor U.J. w latach 1540-1552.

Sanok stanowił uposażenie wdowie królowych, stąd też przez wiele lat zamieszkiwała w sanockim zamku, po śmierci Władysława Jagiełły, Zofia Holszańska. Zaś o zasługach królowej Bony dla miasta, świadczy włączenie herbu Sforzów (wąż połykający Saracena) do herbu miasta. Okres od połowy XIV do połowy XVI wieku uchodzą za najpomyślniejsze w dziejach miasta. Od końca XVI w. rozpoczął się powolny upadek Sanoka. Przyczyniły się do tego w dużej mierze pożary, z których największy - w 1566 r. zniszczył miasto tak dalece, że ocalał jedynie zamek, kościół franciszkanów, 5 domów i górne przedmieście. Po pierwszym rozbiorze Polski w 1772 r. Austriacy zastali miasto tak zniszczone, że nie znalaleziono jednego choćby budynku w takim stanie, by nadawał się na siedzibę starostwa, toteż przeniesiono je do pobliskiego Leska. Powróciło ono do Sanoka w roku 1798, otrzymując na siedzibę budynek z którego usunięto szpital. Dopiero w 1812 r. cyrkuł został przeniesiony do wyremontowanego budynku zamku.

W 1848 roku, w okresie Wiosny Ludów, powstała w Sanoku Rada Narodowa Obwodu Sanockiego i zorganizowała się Gwardia Narodowa Ziemi Sanockiej. Ok. 1845 r. powstał w Sanoku kotlarski warsztat rzemieślniczy założony przez Walentego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego. W roku 1886 został on przemianowany na zakład przemysłowy. Kazimierz Lipiński (syn Walentego) założył w kilka lat później Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Budowy Maszyn i Wagonów w Sanoku i w latach 1894-95 przystąpił do budowy fabryki na terenie dzielnicy Posada Olchowska. Tradycje tej fabryki kultywuje obecnie Sanocka Fabryka Autobusów "Autosan". Ogromne znaczenie dla rozwoju oświaty i kultury w XIX w. miało założenie w 1848 r. drukarni, przez Karola Pollaka. W roku 1855 wydrukowano pierwszy zeszyt "Biblioteki Polskiej" redagowany przez Kazimierza Józefa Turowskiego. W roku 1861 Pollak założył księgarnię i wypożyczalnię książek. Duże znaczenie dla rozwoju miasta miało wybudowanie w 1872 r. linii kolejowej z Chyrowa przez Zagórz i Łupków na Węgry oraz w 1884 r. wykonanie odcinka z Zagórza przez Sanok, do Jasła. W okresie pierwszej wojny światowej Sanok znacznie ucierpiał w wyniku działań wojennych oraz epidemii cholery. Pierwszego listopada 1918 r. z gmachu Sokoła wyszły pierwsze polskie patrole i nastąpiło przejęcie władzy przez Polaków. W okresie międzywojennym Sanok wzbogacił się o Fabrykę Gumy, Fabrykę Akumulatorów "Warta", oświetlenie elektryczne, wodociągi, częściowo gaz oraz szereg innych inwestycji. W roku 1934 powstało Muzeum Ziemi Sanockiej. 9 września 1939 r. miasto zajęły oddziały niemieckie. Do 22 czerwca 1941 r. Sanok był miastem granicznym, gdyż rzeką przebiegała granica państwowa pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem a Związkiem Radzieckim. W 1940 r. przystąpiono do organizacji siatki podziemnych sił zbrojnych. Przez Sanok prowadziły w latach 1940-42 trasy kurierskie na Węgry, prowadzone były również przez AK liczne akcje dywersyjne. 9 sierpnia 1944 r. wkroczyły do Sanoka oddziały radzieckie. Wojna przyniosła miastu spore zniszczenia, szczególnie w przemyśle. Dla Sanoka trwała ona jednak dłużej niż do czasu, wyparcia oddziałów niemieckich. Przybrała charakter wojny domowej pomiędzy ukraińskim podziemiem a oddziałami MO, SB i Wojska Polskiego. Trwała ona do 1948 r. Niosła za sobą spustoszenie i zniszczenia wsi Ziemi Sanockiej. Jej ostatnim dramatycznym akordem była "Akcja Wisła" przesiedlająca ukraińsko języczną ludność sanocczyzny na ziemie odzyskane.


2. Kalendarium Historyczne
Lata 1150 - 1510
IX w. istnienie osady obronnej na pobliskim wzgórzu Fajka1150 Pierwsza pisana wzmianka o mieście w Latopisie Hipackim - wyprawa króla węgierskiego Gejzy II. 1205 Informacja w Latopisie Halickim o spotkaniu ruskiej księżnej Anny z królem węgierskim Andrzejem. 1231 Inormacja o tym, że Książe Aleksander, walcząc z bojarem Władysławem Jurijowiczem, schronił się do "Sanoka wrót węgierskich".
1231 - Inormacja o tym, że książe Aleksander, walcząc z bojarem Władysławem Jurijowiczem, schronił się do "Sanoka wrót węgierskich", skąd następnie uciekł na Węgry.
1339 - 20 stycznia Sanok otrzymuje przywilej lokacyjny na prawie magdeburskim, wystawiony we Włodzimierzu Wołyńskim przez księcia halickiego Jerzego II Trojdenowicza. Wójtem zostaje Bartko z Sandomierza.
1340 - Śmierć księcia Jerzego II i początek wojny o sukcesję na tronie halickim,
1344 - Ziemia Sanocka zostaje przyłączona do Polski.
1366 - 25 kwietnia Kazimierz Wielki potwierdza prawa miejskie Sanoka.
1368 - Przywilej królewski na organizowanie ośmiodniowego jarmarku zaczynającego się w piątek, przed zielonymi świątkami.
1377 - Sprowadzenie Franciszkanów do Sanoka, przez Władysława Opolczyka.
1384 - Przeniesienie Franciszkanów do nowego klasztoru w obrębie murów miejskich.
XV w. Na pocz. wieku - stanowienie drugiego jarmarku w święto NMP 8 września.
1407 - Urodził się Grzegorz z Sanoka - największy, polski humanista.
1417 - 2 maja Władysław Jagiełło bierze ślub z Elżbietą Granowską w kościele farnym w Sanoku.
1464 - Rozporządzenie królewskie, nakazujące zarąbanie przejścia z Sanoka do Humennego przez Przełęcz Łupkowską.
1470 - Wielki pożar miasta. Zniszczeniu uległa większość zabudowy.
1477 - Zmarł Grzegorz z Sanoka.
1487 - Fundacja szpitala dla ubogich w opuszczonych zabudowaniach po Franciszkanach, którzy przenieśli się w obręb murów miejskich.
1498 - Pożar trawiący dużą część miasta.
1510 - Zygmunt I daje mieszczanom pozwolenie na przeprowadzenie wodociągu przez grunty królewskie, wykorzystanie dochodów z tego przedsięwzięcia na potrzeby miasta etc.

Lata 1514 - 1848
1514- Kolejny, wielki pożar miasta Zygmunt Stary zwalnia mieszczan z podatków na 12 lat a z czopowego na cztery lata i nadaje trzeci jarmark. 1523 Rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy zamku sanockiego przez starostę Mikołaja Wolskiego, ze stylu gotyckiego na renesansowy.(Zakończono w 1548 r.) 1549 Pożar miasta trawi część zabudowy. 1553 Król Zygmunt August wystawił akt fundacyjny nowej cerkwi prawosła
1523 - Rozpoczęcie rozbudowy i przebudowy zamku sanockiego przez starostę Mikołaja Wolskiego, ze stylu gotyckiego na renesansowy.(Zakończono w 1548 r.)
1549 - Pożar miasta trawi część zabudowy.
1553 - Król Zygmunt August wystawił akt fundacyjny nowej cerkwi prawosławnej.
1566 - Pożar niszczy większość zabudowy miejskiej, pozostał zamek, klasztor franciszkanów, 5 domów i górne przedmieście.
1602 - Zatwierdzenie aktu oddania Jerzemu Mniszchowi tenuty (dzierżawy) krośnieńskiej przez Zygmunta III. (Wydzielenie ze starostwa grodzkiego, sanockiego, niegrodowego starostwa krośnieńskiego); rozpoczęcie budowy klasztoru franciszkańskiego w stylu barokowym, ukończono w 1640 r.
1606 - Pożar miasta.
1620 - Pożar miasta.
1657 - Siedmiogrodzkie wojska Rakoczego wkraczają do Sanoka.
1680 - Pożar kościoła farnego
1687 - Pożar miasta.
1723 - Utworzenie w Sanoku kolegium mansjonarzy,
1772 - Wojska austriackie zajmują Sanok.
1779 - Rozbiórka części zamku.
1782 - 11 listopada, pożar strawił 70 domów mieszczańskich, ratusz i kościół farny.
1784 - Rozpoczęcie budowy klasycystycznej cerkwi (obecnie katedralna), ukończono w 1789 r.
1791 - Rozbiórka przedmiejskiej cerkwi NMP na rozkaz Gubernium.
1783 - 28 lutego, pożar miasta, spłonął również kościół farny.
1845 - Powstał kotlarski warsztat rzemieślniczy założony przez Walerego Lipińskiego i Mateusza Beksińskiego.
1848 - W okresie Wiosny Ludów powstaje w Sanoku Rada Narodowa Obwodu Sanockiego i Gwardia Narodowa Ziemi Sanockiej.

Lata 1848 - 1983
1848 - Założenie drukarni przez Karola Pollaka.
1855 - Wydrukowano pierwszy zeszyt "Biblioteki Polskiej" redagowany przez Józefa Turowskiego.
1861 - Karol Pollak założył księgarnię i wypożyczalnie książek.
1872 - Wybudowanie linii kolejowej z Chyrowa do Łupkowa przez Zagórz,
1874 - Rozpoczęcie budowy nowego kościoła farnego, ukończono w 1878 r.
1875 - Rozpoczęcie budowy siedziby starostwa, zakończono w 1880 r.
1884 - Wybudowanie linii kolejowej z Zagórza do Krakowa przez Sanok.
1886 - Warsztat kotlarski Lipińskiego i Beksińskiego zostaje przemianowany na zakład przemysłowy a w kilka lat później na Pierwsze Galicyjskie Towarzystwo Budowy Maszyn i Wagonów w Sanoku.
1894 - przystąpiono do budowy fabryki Lipińskiego na Posadzie.
1918 - 1 listopada, z gmachu "Sokoła" wyszły pierwsze polskie patrole i nastąpiło przejęcie władzy przez Polaków.
1934 - Powstało Muzeum Ziemi Sanockiej.
1939 - 9 września - Sanok został zajęty przez oddziały niemieckie
1940 - przystąpiono do organizacji siatki podziemnych sił zbrojnych.
1941 - 22 czerwca, Oddziały niemieckie przekraczają granicę na Sanie rozpoczynając wojnę ze Związkiem Radzieckim.
1944 - 9 sierpnia do Sanoka wkroczyły oddziały radzieckie.
1947 - przeprowadzono wysiedlenie ludności ukraińskojęzycznej znane pod nazwą Akcja Wisła.
1974 - 14 marca ukazał się pierwszy numer "Gazety Sanockiej - Autosan".
1975 - 1 czerwca wprowadzono nowy podział administracyjny kraju, Sanok znalazł się w województwie krośnieńskim.
1975 - pierwsza wystawa prac Z. Beksińskiego w Muzeum Historycznym w Sanoku.
1977 - 1 lutego wydzielono z terytorium Sanoka miasto Zagórz.
1980 - 29 września W SFA "Autosan" utworzony został Komitet Założycielski Niezależnych Związków Zawodowych, dając początek zakładowej "Solidarności".
1983 - 6 września, zostaje utworzona prawosławna diecezja przemysko-nowosądecka, której siedzibą zostaje Sanok.

Lata 1986 - 1994
1986 - 27 kwietnia został odsłonięty pomnik Grzegorza z Sanoka, na placu przed Biblioteką Publiczną.
1986 - Turniej Miast : Sanok - Bolesławiec - impreza TVP
1989 - 15-17 grudnia odbyła się impreza kulturalna pod nazwą "Promocje Adama Didura" która dała następnie początek "Dniom Muzyki Wokalnej im. Adama Didura" organizowanym corocznie.
1990 - 27 maja Wybory do Rad Gmin, według nowej ustawy o samorządzie
1990 - 27 sierpnia utworzony został Urząd Rejonowy w Sanoku, obejmujący swym działaniem teren całych Bieszczadów.
1992 - 1-15 marca odbył się pierwszy Collage teatralny , organizowany następnie przez SDK corocznie.
1994 - 2 lipca pożar w skansenie, w wyniku którego spłonęło 14 obiektów.
1994 - 12 maja podpisano umowę partnerską z niemieckim miastem Reinheim.
1994 - 27-30 odbyły się w Sanoku II Mistrzostwa Świata w Wyciskaniu Leżąc.


3. Ziemia Sanocka
Okolice Sanoka to teren malowniczy i zróżnicowany geograficznie i kulturowo. Na południowy wschód rozciągają się Bieszczady, będące największą atrakcją turystyczną.Są one jedynym skrawkiem Karpat Wschodnich, znajdującym się na terenie naszego kraju. O ich największej urodzie decydują rozległe połoniny, zaczynające się już na wysokości ok. 1200 m npm., gdzie kończy się piętro regla dolnego. Ze szczytów połonin wystają poszarpane grzebienie skalne, tworząc niepowtarzalne widoki. Najwyższym szczytem naszych gór jest Tarnica – 1346 m npm., Roztacza się z niej piękna panorama na całą polską, ukraińską i słowacką część Beskidów, a i dalej, na Vikorlat, Borżawę, Gorgany i inne pasma. Od połonin, w kierunku północnym i zachodnim, góry obniżają się, a bezkresny las ogarnia całe ich stoki. Niegdyś był to ludny kraj, w dolinach tętniło życie a na połoninach pasterze wypasali bydło. Wieczorami śpiewali, grali na fujarkach i trąbitach, a echo niosło ich głos dolinami, po wsiach po polskiej i węgierskiej stronie. Niestety wojny nie oszczędzały tej ziemi. W czasie „Wielkiej Wojny” na wiele miesięcy zamarł tu front austriacko-rosyjski, a przechodzące na przemian wojska pustoszyły wsie i miasteczka. Druga wojna światowa przeszła przez tę cześć kraju jakby nieco łagodniej, lecz trwała dłużej, a jej skutki pozostawiły trwały ślad na tej ziemi oraz w świadomości jej mieszkańców. W latach 1944-74 toczyła się tu krwawa walka pomiędzy oddziałami Wojska Polskiego, Milicji, UB i NKWD a ukraińską Armią Powstańczą oraz, szczególnie na pogórzu, oddziałami WiN i NSZ. Przeprowadzone przez ówczesne władze akcje wysiedleńcze, a zwłaszcza tzw. „Akcja Wisła” doprowadziły do spustoszenia i wyludnienia Ziemi Sanockiej, a w szczególności Bieszczadów. Po wojnie napłynęła tu nowa ludność z całego kraju, a na bezpańskiej ziemi zaczęły powstawać liczne Państwowe Gospodarstwa Rolne, w tym, największe – należące do kombinatu „Igloopol – Dębica”. Po przemianach politycznych 1989 r. zmieniło się również oblicze Bieszczadów. PGR-y upadły, żmudny proces dostosowania się do nowej rzeczywistości. W ostatnich latach powstały tutaj liczne pensjonaty, hotele, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne itd. świadczące wysoki a często nawet bardzo wysoki poziom usług. Biorąc pod uwagę niekwestionowane walory turystyczne tego terenu, czyste powietrze, surową przyrodę, piękne krajobrazy, malowniczą architekturę drewnianych cerkiewek i Zalew Soliński, który wraz z jeziorem Myczkowskim tworzy prawdziwy raj dla amatorów sportów wodnych, należy sądzić, że turystyka stanie się głównym czynnikiem wpływającym na rozwój ekonomiczny sanocczyzny. Lecz Ziemia Sanocka to również wschodnia cześć Beskidu Niskiego, równie „dzikiego” jak Bieszczady. Zaś na granicy Beskidu i Bieszczadów, w przepięknej dolinie Osławy, zachowała się enklawa stosunkowo zwartej ludności łemkowskiej, która w tym rejonie częściowo uniknęła wysiedleń a wiele rodzin powróciło z wygnania po 1956 r. Zachowała ona bogatą i oryginalną kulturę materialną i duchową, będącą niewątpliwie atrakcją turystyczną. Sanocczyzna to również urocze pasmo Gór Slonnych i Pogórza Przemyskiego (będących pogórzem Bieszczadów) gdzie wśród leśnych ostępów łatwo spotkać wilk czy niedźwiedzia, a przez grzbiet Słonnch Gór prowadzą najdłuższe i jedne z najpiękniejszych widokowo serpentyny, na których odbywają się coroczne samochodowe rajdy górskie. Tu też, w wiosce Ulcz, leżącej w dolinie wijącego się jak wąż Sanu, stoi na stromej górze, najstarsza, drewniana cerkiew w Polsce, pochodząca z 1510 r. Na zachód od Sanu rozciąga się pasmo Pogórza Dynowskiego, które jest pogórzem dla Beskidu Niskiego. Stoki gór są tu łagodniejsze a wsie ludne i bogate. Tu bowiem wysiedlenia były niewielkie a i bliżej jest miast i głównych dróg wiodących w kierunku Krakowa, Rzeszowa i Warszawy. Podobnie jest na terenie ciągnących się wąską nitką od Sanoka po Gorlice tzw. Dołów Jasielsko-Sanockich, obniżenia, które odziela Beskid Niski od pogórzy. Wiedzie nimi główna droga na zachód, przez najbogatsze miasta Podkarpacia: Krosno i Jasło oraz dwa słynne uzdrowiska: Rymanów i Iwonicz. Jak zatem Państwo widzą, opisać piękna ziemi naszej nie sposób, szczególnie na kartkach tak małej publikacji, to też zachęcamy szczerze do przyjazdu i przekonania się na własne oczy, że piękniejszej krainy po prostu nie ma.


4. Znani Sanoczanie
Sławni ludzie związani z Sanokiem i Ziemią Sanocką .
Grzegorz z Sanoka (ok. 1407-77) największy polski humanista, propagator idei renesansu, arcbp lwowski, działał na dworze Jagiellonów , był również wychowawcą synów Jana Hunyadego . Założył miasteczko Dunajów pod Lwowem gdzie stworzył ośrodek życia umysłowego.
Sebastian z Felsztyna (zm. w 1543r.) pierwszy nauczyciel muzyki w Akademii Krakowskiej oraz twórca szkoły muzycznej w Sanoku, z której wyszli m.in. kompozytorzy: Marcin ze Lwowa i Wacław z Szamotuł.
Jan Grodek syn sanockiego burmistrza, dziewięciokrotny rektor UJ w latach 1540-1552.
Zygmunt Kaczkowski (1825-96) poeta, powieściopisarz, publicysta i działacz narodowy.Mieszkał w Cisnej a następnie w Bereżnicy . autor szeregu powieści historycznych: "Bracia ślubni", "Starosta hołobucki", "Grób Nieczui", "Graf Rak", "Olbrachtowi Rycerze" i innych. Jednakże największą sławę zdobył dzięki powieści pt. "Ostatni z Nieczujów".
Karol Pollak (1818-80) publicysta, załozyciel "Biblioteki Polskiej"
Aleksander Fredro (1793-1876) najwybitniejszy polski komediopisarz
Wincenty Pol (1807-77) wybitny poeta, geograf, profesor UJ. Od 1832r. przebywał na sanocczyźnie. Prowadził badania geograficzne i etnograficzne w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Napisał: "Strachy", "Gawęda o Panu Ksawerym" i "Mohort". zaczął pisać "Geografię Polski".
Jan Kanty Podolecki poeta, publicysta, tłumacz, działacz społeczny i narodowy. Dzieciństwo spędził w Lesku, w majątku Wincentego Krasickiego a po jego śmierci , przeniósł się wraz z rodzicami do Rzepedzi. Tu mieszkał przez kolejne 20 lat, badając kulturę, Łemków i prowadząc działalność społeczno-polityczną. Jego działa, które zachowały się do naszych czasów to:" Elegia na śmierć wieszcza z Miodobrodu Tymona Zaborowskiego", poemat "Władysław Warneńczyk i powieść "Hnatowe Berdo".
Józef Turowski - publicysta, poeta i działacz patriotyczny - zasłynął przede wszystkim jako wydawca (w raz z Karolem Pollakiem)"Biblioteki Polskiej" . związany był z sanokiem, gdzie pracował jako nauczyciel oraz z Żubraczem, gdzie ożeniwszy się osiadł, zajmując się gospodarstwem. Swoje utwory publikował głównie w pismach "Dniestrzanka' i "Słowianin".
Maria Czerkawska - poetka mieszkająca we dworze w Bezmiechowej
Zdzisław Beksiński urodzony w 1929r w Sanoku, jeden z najznamienitszych, współczesnych malarzy europejskich, obecnie mieszkający w Warszawie.
Marian Pankowski wybitny literat, którego dzieła znane są na całym świecie,
Julian Krzyżanowski - słynny filolog autor wielu prac naukowych.
Adam Fastnacht - wybitny historyk, badacz dziejów miasta i Ziemi Sanockiej
Ihor Antonycz ur. Bielance k. Gorlic, uczęszczał do sanockiego gimnazjum im. Królowej Zofii. Jeden z najwybitniejszych, wspólczesnych poetów ukraińskich.
Janusz Szuber - jeden z najwybitniejszych, współczesnych poetów polskich.
Iwan Rusłenko - łemkowski poeta, malarz i kompozytor. (1890-1960r.) chodził do sanockiego gimnazjum
Michajło Werbicki - (1870-1948) wybitny, kompozytor ukraiński ur. w Uluczu, autor muzyki do hymnu Ukrainy
Iwan Filipczak - ur. w Lisznej, jeden z najwybitniejszych ukraińskich pisarzy XX w. - historyk-beletrysta.
Iwan Rusenko - ur. w Polanie k. Krosna, wybitny łemkowski poeta i prozaik, autor łekowskiej gramatyki.
Adam Didur - jeden z największych, polskich basów, twórca Opery Śląskiej ur. w Woli Sękowej


5. Muzea i Zabytki w Sanoku
Warto przeczytać także o Szlaku Ikon w Dolinie Sanu i Osławy

Miejskie obiekty zabytkowe

Zamek w Sanoku - gotycki zamek kazimierzowski, postawiony w miejscu dawnego, ruskiego grodu, przebudowany w latach 1523-48 na styl renesansowy. Boczne skrzydła uległy zniszczeniu w XIX w.Aktualnie na Zamku stałe ekspozycje.

Budynek tzw. Zajazdu zbudowanego w latach 1775-99r. - siedziba dyrekcji Muzeum Historycznego.

Katedralna Cerkiew Prawosławna pw. Św. Trójcy z 1784r. w stylu klasycystycznym, we wnętrzu pełny ikonostas z XIX w barokowe ołtarze boczne z I połowy XVIII w. oraz XVII wieczna ikona Matki Boskiej z Dzieciątkiem.

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów z lat 1632-40, barokowy, później przebudowywany, we wnętrzu późnobarokowe ołtarze oraz obraz Matki Boskiej Ziemi Sanockiej.

Ratusz miejski z XVIII, przebudowywany w późniejszych latach. Na elewacji frontowej zegar, herb miejski i godło państwowe

Budynek dawnego Starostwa - z lat 1875-80, obecnie Urząd Miasta. Na fasadzie herb Ziemi Sanockiej.

Kościół farny pw. Przemienienia Pańskiego z lat 1874-87, zbudowany po pożarze poprzedniej, starszej budowli. W prawej nawie renesansowa płyta nagrobna Sebastiana Lubomirskiego, przeniesiona z poprzedniego kościoła.

Dom Mansjonarzy z XVII w. Fundacji kanonika przemyskiego Franciszka Goźlińskiego, postawiony obok nieistniejącego już kościoła farnego p.w. Archanioła Michała.

XVIII i XIX w. zabudowa mieszczańska starówki.

Secesyjna willa rodziny Zaleskich - XIX w.

Drewniana cerkiew greko-katolicka z 1844 r. - dz. Olchowce. Obecnie użytkowana przez kościół rzymsko-katolicki, we wnętrzu częściowo zachowane wyposażenie cerkiewne z XVIII i XIX w.

Pierwszy w Polsce pomnik dobrego wojaka Szwejka - "Ławeczka ze Szwejkiem"

Sanockie muzea
Muzeum Historyczne
ul. Zamkowa 2,
tel. 013-4630609
Godziny otwarcia: 1 czerwca - 30 października: 9:00-17:00
1 listopada - 31 maja: 9:00-15:00
Prezentuje: Muzeum Ikon, Galeria Zdzisława Beksińskiego oraz: ekspozycja sztuki współczesnej (m.in. Tadeusz Makowski, Józef Pankiewicz, Marian Kruczek, Józef Jarema Jan Cybis), liturgicznej sztuki obrządku łacińskiego, zbiory archeologiczne, sztuka pokucka i inne.

Skansen - Muzeum Budownictwa Ludowego - Biała Góra
e-mail: skansen@bieszczady.pl
Prezentuje najcenniejsze obiekty architektury wiejskiej z terenów zamieszkałych przez grupy etniczne: Bojków, Łemków, Dolinian, Pogórzan wschodnich i zachodnich.

Stałe ekspozycje muzealne w Sanoku
Muzeum Ikon
Zbiór ikony karpackiej (począwszy od XV wieku), jeden z największych w kraju. 270 ikon z ok. 700 posiadanych przez Muzeum Historyczne w Sanoku, ul. Zamkowa 2, jest wystawionych w pomieszczeniach sanockiego zamku.
Oprócz ikon prezentowane są również chorągwie cerkiewne i sprzęty liturgiczne (w sumie ponad 120 eksponatów).

Malarstwo Zdzisława Beksińskiego
Największy zbiór prac Zdzisława Beksińskiego, urodzonego w Sanoku potomka starego, sanockiego rodu. Prace prezentowane są przez Muzeum Historyczne w salach zamku tzw. zajazdu i tworzą całość dorobku malarza, na który składają się obrazy z lat 1950-2000 oraz grafiki komputerowe.

Sztuka kościoła zachodniego
Prezentuje malarstwo, rzeźbę i paramenty liturgiczne związane ze świątyniami obrządku łacińskiego. Muzeum Historyczne.

Malarstwo portretowe - XVII-XIX w
Stała ekspozycja Muzeum Historycznego prezentująca malarstwo portretowe od XVII do XIX w. Portrety osobistości poprzez pochodzenie, zajmowane pozycje, piastowane godności oraz związki rodzinne związanych z Ziemią Sanocką.

Ceramika pokucka.
Największy w Polsce zbiór cennej ceramiki pokuckiej (360 eksponatów). Ta niepowtarzalna półmajolika pochodząca z Karpat Wschodnich wyrabiana przez ludność Pokucia (Hucułów) przekazana została do muzeum przez Aleksandra Rybickiego.

Zabytki archeologiczne i historyczne
Wystawa eksponatów archeologicznych i historycznych związanych z historią Sanoka i Ziemi Sanockiej. Muzeum Historyczne.

Wystawa Ikon
Stała wystawa ikon, znajdujących się w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, przy ul. Rybickiego 3, otwarta w październiku 1998 r.


6. Rowerem po Szlaku Ikon
Ogólna charakterystyka szlaku
Sanok – Międzybrodzie – Liszna – Tyrawa Solna – Mrzygłód – Hłomcza – Łodzina – Witryłów – Ulucz – Dobra Szlachecka – Kreców – Siemuszowa – Hołuczków – Wujskie – Sanok.
- dystans 70 km
- asfalt 25.4 km ( 39,6 %)
- szuter, drogi o nawierzchni kamienistej 9,2 km ( 10.1 %)
- ścieżki i drogi leśne 35,3 km ( 50,3 %)
- czas jazdy podawany jest bez odpoczynków 6:35 min, dla słabiej jeżdżących (8:10 min)
- łączna suma wzniesień wynosi 1195,3 metrów
- trasa w całości jest dostępna w miesiącach od V-X
- odległości podane są z dokładnością do 0.1 km na podstawie wskazań licznika autora. Trzeba mieć świadomość, że pomiary poszczególnych osób mogą się w pewnym stopniu różnić. Powodem może być różne wyskalowanie liczników, różna technika jazdy, prowadzenie roweru, czy wreszcie zboczenie z trasy – np. do sklepu.
- opis podzielony jest na cztery części, prócz końca pierwszej, wszystkie pozostałe kończą się i zaczynają w miejscach łatwo dostępnych i są to wsie.
Pod każdym względem ciekawa trasa przykładowej wycieczki. Dość długi dystans, urozmaicony teren i rodzaje nawierzchni oraz trudna momentami trasa może być doskonałym sprawdzianem możliwości naszych i sprzętu. To jeżeli chodzi o samą jazdę. Szukający wrażeń estetycznych znajdą podczas niej piękne widoki, ciekawe zabytki (głównie dawne cerkwie), pomniki natury (Orli Kamień) oraz nieskażoną przyrodę. Szlak przechodzi przez kilka wsi w dolinie Sanu o ciekawej rysach historii.. Przykładem jest Ulucz, z którego pochodzi twórca ukraińskiego hymnu ”Szcze ne wmerła Ukraina”, kompozytor Michał Werbyćky.
Przede wszystkim z uwagi na dystans i ilość proponowanych miejsc do zwiedzania, wskazane jest aby przejechanie całego szlaku rozłożyć na dwa dni. Sugerowane etapy:
Sanok – Dobra Szlachecka 36.4 km, czas – 3:20 (4:10)
Dobra Szlachecka – Sanok 33.6 km, czas – 3:15 (4:00)
Ponieważ opisany szlak jest oznakowany (kolor niebieski), należy korzystać z oznaczeń jako punktów orientacyjnych.

OPIS TRASY
1.1 Sanok - Orli Kamień (510m n.p.m.)
9.8 km › 30 m ˇ 264 m ^ czas- 52 min (1:10 min)
0.0 km, 0:00 Sanok. Jazdę rozpoczynamy sprzed budynku Muzeum Historycznego na ul. Zamkowej, następnie skręcamy w prawo na ulicę A. Mickiewicza, przejeżdżamy skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną na wprost i dalej ulica ta zaprowadzi nas przed most Biało Górski.
1.7 km, 0:08 Przejeżdżamy most na rzece San za którym po lewej mijamy lotnisko sanitarne, a w prawo odbija droga asfaltowa, która prowadzi do Parku Etnograficznego. My jedziemy prosto i po dwustu metrach z drogi asfaltowej skręcamy w lewo na drogę kamienistą, wiodącą początkowo między domostwami, a następnie obok płyty lotniska sanitarnego. Dalej droga prowadzi nas do dawnej murowanej cerkwi stojącej na stromym brzegu. Ten odcinek jest bardzo łatwy.
4.2 km, 0:15 Od cerkwi wjeżdżamy w las, rozpoczyna się podjazd droga leśną, stokami Góry Krzyż, początkowo łatwy lecz z biegiem metrów coraz ciężej. Fragmenty są na tyle strome, że trzeba prowadzić rower. Pomimo wznoszącego się terenu są kilkudziesięciometrowe zjazdy na których nieco można odetchnąć i tak docieramy do szczytu góry Krzyż (457 m n.p.m.) i dalej 250 metrowy zjazd doprowadza nas do grani, na której znajduje się drewniany krzyż z datą 1863 r. Latem 2001 roku, został postawiony nowy obok starego niszczejącego.
7.5 km, 0:35 Dalej nieco łagodniej ale cały czas w górę drogą leśną, i następnie znów stromo. Konieczne jest wyprowadzanie roweru ok. 100 m, dalej już lekkim podjazdem docieramy do szczytu oznaczonego tylko słupkiem wysokościowym (518 m n.p.m.).
8.3 km, 0:45 Ze szczytu pierwszy poważniejszy zjazd ok. 300 m, początkowo nieco trudny lecz po chwili łatwy drogą leśną. Kończąc zjazd kolejny raz zsiadamy z roweru aby podejść kilkanaście metrów, zauważymy również oznaczenia szlaku czerwonego który podchodząc od Białej Góry złączył się z naszym szlakiem. Stąd do szczytu Orlego, dystans pokonujemy trochę na rowerze i trochę prowadząc, przed samym szczytem po lewej a następnie po prawej stronie ścieżki znajdują się wychodnie piaskowcowe, z pewnością spora atrakcja tej części trasy.
1.2 Orli Kamień – Witryłów
18.4 km › 601 m ˇ 309 m ^ czas – 1:56 (2:15)
9.8 km, 1:05 Szczyt - Orli Kamień ( 510 m n.p.m.)
W tym miejscu na prawo odchodzi łącznikowy szlak żółty do Sanoka-Olchowiec i dalej do dworca PKP i PKS, natomiast nasz szlak razem z czerwonym odchodzi mocno w lewo i w dół ok. 150 m. Następnie lekki krótki podjazdu i dalej do wsi Liszna już tylko w dół. Pierwsze 200 m bardzo stromo i trudno szczególnie po deszczu nawet zaawansowani technicznie rowerzyści mogą mieć kłopoty z opanowaniem roweru, a mało wprawni kolarze ten odcinek powinni pokonać schodząc z rowerem. Dalej drogą szutrową dojeżdżamy do początku wsi Liszna i przecinając drogę asfaltową znajdujemy się znów na szutrze. Po prawej stronie mijamy leśniczówkę za którą szlak czerwony odchodzi w prawo i podąża granią Słonnych Gór, a my kontynuujemy podjazd wąwozem na obrzeżu lasu. Robi się nieco trudniej z uwagi na wystające skały i ruchome kamienie, które wypłukiwane są w czasie deszczu. Docieramy na skraj lasu, kończy się też podjazd.
11.8 km Z tego miejsca rozpościera się wspaniały widok na wieś Liszna i dolinę Sanu. Po chwili odpoczynku ruszamy dalej, droga leśna szeroka w miarę płasko, lecz gdzieniegdzie duże kałuże z wodą ponieważ tędy ściągane jest drzewo do wioski.
12.4 km, 1:20 Ze szlaku odbijamy w lewo i po ok. 400 m docieramy na szczyt Góry Moczarki (584 m n.p.m.). Wracamy tą samą ścieżką do miejsca zboczenia ze szlaku i dalej już praktycznie w dół aż do wsi Tyrawa Solna drogą leśną początkowo łagodnie a po kilkuset metrach bardzo stromo, gdzie na odcinku ok. 800 różnica wysokości wynosi ok. 190 metrów. Ten odcinek jest najtrudniejszy jeżeli chodzi o zjazdy na całym szlaku. Dla tych którzy mają doskonale opanowany rower jest to spora atrakcja natomiast początkujący i słabo radzący sobie z rowerem powinni ten odcinek fragmentami przebyć sprowadzając rower z uwagi na wypłukiwane deszczówką skały i powstające rowy, ruchome kamienie i wystające korzenie. Po tak ciekawym zjeździe już lekko w dół drogą polna docieramy do cerkwi, spod której asfaltem w lewo jedziemy w kierunku mostu na rzece San i następnie za mostem skręcamy w prawo, docieramy do rynku dawnego miasteczka Mrzygłód. Warto chwilę odpocząć pod pomnikiem Władysława Jagiełły, uzupełnić napoje i prowiant.
19.0 km, 1:55 Z rynku ruszamy dalej drogą asfaltową w kierunku wsi Hłomcza i na wysokości ośrodka zdrowia z głównej drogi odbijamy w prawo. Po stu metrach asfaltem skręcamy w lewo na krótki odcinek kamienistej drogi, która prowadzi do cerkwi . Stąd kierujemy się prosto w dół i wjeżdżamy ponownie na główną drogę, z której po chwili odbijamy na lewo w kierunku wsi Łodzina. Po 400 metrach podjazdu asfaltem skręcamy ponownie w lewo ale już na drogę polną. Przed nami rozpościera się Góra Przysłup, na którą niestety musimy się wdrapać na piechotę z rowerem. Podejście jest trudne bo brak wyraźnej ścieżki a trawa gęsta i wysoka. (Można ominąć to spore podejście wybierając drogę asfaltową prowadzącą do Łodziny. Jest to propozycja dla nieco słabszych fizycznie, lecz niestety przy tym rozwiązaniu tracimy możliwość obserwacji okolicy ze szczytu góry Przysłup).
23.2 km, 2:15 Góra Przysłup (445 m n.p.m.) Widok jaki oferuje to wzniesienie, rekompensuje cały trud wniesiony w zdobycie góry. Przepiękny widok z każdym niemalże kierunku, w szczególności na dolinę Sanu z rozsianymi stawami w Mrzygłodzie i Hłomczy. Również dzięki dobrym ciągom powietrznym w tym rejonie, góra służy ludziom uprawiającym paraglaiding i lotniarstwo. Ze szczytu ścieżką nieco w prawo zjeżdżamy w kierunku granicy lasu i dalej leśną drogą cały czas w dół docieramy do drogi kamienistej prowadzącej do początku wsi Łodzina. Teraz już prostą asfaltową drogą w dół wioski aby po ok. 1100 metrach docieramy do kolejnej cerkwi, przy której kończy się asfalt. Tuż za cerkwią skręcamy w lewo i już w lesie ścieżką o ciekawym technicznym charakterze i niewielkim nachyleniu, zjeżdżamy do potoka, za którym kolejny krótki podjazd a następnie podejście do granicy lasu. Przed nami rozległa polana a raczej pola uprawne, my kierujemy się na wprost aby ponownie znaleźć się w lesie i dalej drogą leśną generalnie w dół prócz krótkich podjazdów aż do pierwszych domostw wsi Witryłów. Tutaj wjeżdżamy na drogę kamienistą nieco do góry ok. 250 m podjazdu po którym następuje łagodny zjazd i na wyraźnym skrzyżowaniu bardo mocno odbijamy w prawo nadal drogą kamienistą dojeżdżamy do kładki na rzece San.
1.3 Witryłów (wisząca kładka na Sanie) – Hołuczków (krzyżówka)
24.1 km ›261 m ˇ 156 m ^ czas – 1:50 (2:10)
28.2 km, 2:55 Kładka, którą przeprawiamy się na drugą stronę Sanu, dostarczy nam nielada atrakcji a to z powodu jej fatalnego stanu. Jest sporo dziur spowodowanych próchniejącymi deskami ale, gdzie niegdzie jest połatane i na dobrą sprawę przejazd taką kładką w granicach siedmiu, ośmiu metrów nad lustrem wody z pewnością podnosi poziom adrenaliny. Za kładką wjeżdżamy ponownie na drogę kamienistą i dalej szutrową. Jest niespotykanie płasko, bo jedziemy dawnym rozlewiskiem rzeki. Aktualnie po obu stronach drogi znajdują się pola uprawne.
35.4 km, 3:10 Z szutrówki skręcamy w prawo na asfalt to już wieś Ulucz, jest nadal płasko. Po lewej stronie znajduje się wzniesienie o nazwie Dębnik na którym stoi od 1510 roku, drewniana cerkiew. Warto dodać iż jest to najstarszy tego typu obiekt w Polsce i w każdej chwili można ją zwiedzić ponieważ klucze do obiektu ma Pani Genowefa Filip mieszkająca na początku wsi pod nr 16. Mijamy Ulucz i nadal przyjemnie drogą w miarę płaską zmierzamy do wsi Dobra.
36.4 km, 3:20 Skrzyżowanie w Dobrej, przy którym znajduje się kolejna cerkiew, obecnie kościół filialny rzymsko–katolicki. Skręcamy w lewo i rozpoczyna się podjazd około 500 metrowy a następnie przy końcowym przystanku PKS odbijamy w prawo, wjeżdżając na drogę kamienistą cały czas mamy pod górę.
37.2 km, 3:30 Kończy się droga kamienista a my zagłębiając się w las, napotykamy nieco łagodniejszy podjazd.
38.7 km, 3:40 Jadąc w miarę szerokim duktem leśnym (nadal łagodny podjazd), mijamy po prawej stronie niewielką, murowaną, malowaną na biało kapliczkę.
40.2 km, 3:45 Koniec podjazdu ,skręcamy w lewo i po ok. 150 metrach zjazdu mijamy kolejna kapliczkę. Z tego miejsca już na dobre rozpoczyna się podjazd stokami góry Ostry Dział. Fragmentami nawet najmocniejsi zejdą z roweru a szczególnie po deszczu, gdyż droga którą podążamy służy także do zwożenia drzewa.
42.7 km, 4:10 Szczyt o nazwie Ostry Dział (418 m n.p.m.), nie jest wyraźnie oznakowany, a wskazania co do wysokości odczytaliśmy z mapy, którą mamy przy sobie. Od tego szczytu rozpoczynamy zjazd szeroką, dobrze utwardzoną drogą, miejscami ten odcinek nieco się wypłaszcza.
44.5 km, 4:18 Wyjeżdżamy na skraj lasu, po lewej stronie pola uprawne. To znak, że kolejna wieś już niedaleko. Po stu metrach skrajem lasu zagłębiamy się ponownie w las kontynuując zjazd drogą leśną, nieopodal miejsca po dawnej, krecowskiej cerkwi i starego cmentarzyska.
45.7 km, 4:23 Z lasu wyjeżdżamy na drogę szutrową w Krecowie i tu skręcamy w prawo. Jadąc dalej po lewej stronie mijamy domostwa, dalej droga prowadzi szeroką, równą szutrówką wzdłuż potoku Rogatka.
48.0 km, 4:30 Wieś Piła, wraz z zabudowaniami pojawił się również asfalt, którym docieramy do Siemuszowej.
49.9 km, 4:40 Skrzyżowanie z drogą drugorzędną w Siemuszowej, na którym kierujemy się w lewo na most na łączący brzegi Tyrawki. Dalej sporo lepszą szosą udajemy się w kierunku Hołuczkowa wzdłuż wspomnianej Tyrawki, która towarzyszy nam po lewej stronie.
1.4 Hołuczków – Sanok
17.7 km › 471,3 m ˇ 466,3 m ^ czas – 1:50 (2:15)
52.3 km, 4:50 Kolejne skrzyżowanie tym razem w Hołuczkowie, na którym skręcamy w prawo na nieco węższą drogę asfaltową która zaczyna się mocno wznosić. Przed nami w całej okazałości prezentuje się Góra Słonna, na którą za kilka minut będziemy się „wdrapywać”. W odległości 900 metrów od skrzyżowania, z którego podjeżdżamy, po prawej stronie znajduje się kolejna z atrakcji szlaku ikon, parafialna cerkiew grecko-katolicka pw. Św. Paraskewii, zbudowana w 1858 r. Obecnie jest użytkowana jako kościół rzymsko-katolicki.
Dalej jeszcze 200 metrów asfaltem i przy końcu zabudowań nasz szlak skręca w prawo na łąkę. Tu zaczyna się podejście. Ścieżka jest zarośnięta wysoką trawą i stromość podejścia daje się mocno we znaki tym słabszym i mocniejszym.
53.8 km, 5:10 Zatrzymujemy się na skraju lasu. Kilkuminutowy wypoczynek jak najbardziej wskazany po trudach podejścia i ten wspaniały widok na wsie w dolinie, Tyrawa Wołoska, Hołuczków i pasma górskie.
Wypoczęci możemy ruszać dalej w głąb lasu, tu już można próbować wsiąść na rower i kontynuować podjazd w kierunku szczytu Góry Słonnej. Po 700 metrach leśną ścieżką szlak którym podążamy, schodzi się ze szlakiem czerwonym, w tym miejscu ścieżka zamienia się w drogę leśną.
55.3 km, 5:25 Góra Słonna (639 m n.p.m.) Osiągnęliśmy szczyt, który w zasadzie się nie wyróżnia w tym terenie. Jedziemy dalej trochę krętą drogą bardzo powoli wznoszącą się aż po 800 metrach mijamy kolejny szczyt (659,5 m n.p.m.) tym razem bez nazwy i oznaczony tylko słupkiem wysokościowym. Uwagę przykuwa piękny bukowy las. Po 300 metrach omijając szczyt Grzbietu Słonnego (668 m n.p.m.), szlaki rozchodzą się, czerwony odbija na prawo w kierunku Lisznej, natomiast my szlakiem ikon kierujemy się na lewo w kierunku płn.-zach. Teraz już tylko w dół leśnym duktem stanowiącym granicę pomiędzy lasem bukowym a jodłowym. Zjazd ciekawy. Każdy przemierzający szlak bezpiecznie lecz zachowaniem ostrożności może go pokonać.1200 metrowy zjazd w lesie za nami. Jeszcze 300 metrów i docieramy do drogi w górnej części wsi Wujskie.
58,6 km, 5:40 Przecinając drogę jedziemy na wprost w granicach 300 metrów jeszcze płasko drogą kamienistą. Docierając do granicy lasu rysuje się przed nami dosyć ciężki podjazd na pasmo Granickiej drogą, którą ściągane jest drzewo z lasu. Po chwili jednak robi się stromo i nawet osoby o zacięciu sportowym zmuszone są do opuszczenia siodełka. Tak docieramy do lekkiego wypłaszczenia. Można spokojnie wsiąść na rower i pedałować dalej. Teren do złudzenia przypomina odcinek szlaku pomiędzy Orlim Kamieniem a Liszną. Krótkie zjazdy i podjazdy ale lekko wznosząc się docieramy do szczytu
59,6 km, 6:00 Góra Granicka (575 m n.p.m.). Znajduje się tu piękna wychodnia piaskowa. Podobnych elementów krajobrazu w okolicy jest niewiele i warto wykonać pamiątkową fotografię. Dalej już nieco stromszy zjazd ścieżką, szlak dochodzi do granicy Rezerwatu Przyrody „Polanki”. Jedziemy dalej wzdłuż granicy i po 300 metrach oznaczenia rezerwatu odchodzą w lewo a my jedziemy dalej w dół i teraz już drogą leśną. Nagle odbijamy w prawo na jeszcze stromszą ok. 100 metrowej długości ścieżkę która znów wprowadziła nas w łagodniejszą drogę nieco pokręconą i błotnistą z licznymi głębokimi koleinami powstałymi na skutek używania ciężkiego sprzętu do zwózki drzewa. Należy uważać aby nie wjechać w taką kałużę bo rower może pogrążyć się w niej aż po piasty i wyciągnięcie maszyny może przysporzyć kłopotów. Trzymając się tej drogi, wyjeżdżamy na skraj lasu, jest już niemal płasko a przed nami widać już pierwsze zabudowania Sanockiej dzielnicy Olchowce.
63.7 km, 6:15 Droga szutrowa, na którą wjechaliśmy przechodzi obok cmentarza (po prawej stronie), tuż za cmentarzem już bardzo komfortowo bo nasze koła toczą się po asfaltówce.
65.1 km, 6:20 Jesteśmy przy kościele rzymsko-katolickim, a dawnej cerkwi parafialnej p. w. Wniebowstąpienia Pańskiego. Tu skręcamy w prawo na główną drogę prowadzącą do centrum Sanoka. Po około kilometrze docieramy do skrzyżowania, na którym zgodnie z drogowskazem skręcamy w prawo, w kierunku wsi Liszna.
Teraz przed nami krótki podjazd i łagodny zjazd. W tym miejscu zjeżdżamy z oznakowanego szlaku. Następnie po prawej mijamy gospodarstwa domowe, za którymi na łuku drogi w prawo, odbijamy w lewo na drogę utwardzoną, która lekko pnie się zakrętami w górę. Droga, na którą wjechaliśmy, stanowi wyraźną granicę lasu, jest również doskonałym miejscem do podziwiania panoramy Sanoka.
Jadąc dalej trochę krętą drogą przejeżdżamy przez niewielki mostek, kilkadziesiąt metrów za nim po lewej stronie uwidacznia się nam kapliczka a za nią ruiny dawnego sanatorium. Do końca wycieczki pozostało już niewiele, trzymając się nadal tej drogi, mijając po lewej ogródki działkowe, dotarliśmy do drogi asfaltowej, która po kilkuset metrach dowiozła nas do bram Parku Etnograficznego, który bogactwem obiektów zachęci nas do zwiedzenia.

Tekst: Maksymilian Drążek

7. Bieszczady
Ciekawostki o Bieszczadach  
W południowo - wschodniej częśći województwa podkarpackiego rozciągają się lesiste i bezludne góry nazywane Bieszczadami. Geograficznie ograniczają się one do najwyższych południowych pasm, reszta zaś omawianego terenu - część północna wchodzi w skład Gór Sanocko - Turczańskich. Jednak w okresie powojennym zwykło się mianem Bieszczady nazywać wszystko to, co leżało na południe i wschód od podsanockiej stacji kolejowej Zagórz. Tutaj kończyły swój bieg pociągi jadące z całego kraju, tu rozpoczynano wędrówkę przez te owiane tajemniczością i legendami góry. Dlatego też powstało pojęcie turystycznych granic Bieszczadów, tj. od południa i wschodu granica państwowa ze Słowacją i Ukrainą, od zachodu dolina Osławy i Osławicy - innymi słowy linia kolejowa z Zagórza do Łupkowa, zaś od północy Dolina Sanu, Olszanicy i Strwiąża, a zatem linia kolejowa z Zagórza do Ustrzyk Dolnych i Krościenka.

Bieszczady są jedynym skrawkiem Karpat Wschodnich, znajdującym się na terenie naszego kraju. O ich urodzie decydują w największym stopniu połoniny, zaczynające się już na wysokości 1150 m n.p.m., gdzie kończy się piętro regla dolnego. Ze szczytów połonin wystają poszarpane grzebienie skalne tworząc niepowtarzalne widoki. Najwyższym szczytem tych gór jest Tarnica o wysokości 1346 m n.p.m. Roztacza się z niej wspaniała panorama na całe polskie, ukraińskie i słowackie Bieszczady, a dalej na Vihorlat, Gorgany, Borżawę i inne pasma.

Poczynając od połonin w kierunku północnym i zachodnim Bieszczady obniżają się, a bezkresny las ogarnie całe ic stoki i szczyty, pozostawiając tylko co pewien czas wspaniałe polany widokowe. Jeszcze w połowie minionego stulecia był to ludny kraj, w dolinach wiły sięwioski, a na połoninach pasterze wypasali bydło. Wieczorami śpiewali, grali na fujarkach i trąbitach, a echo niosło ich głos dolinami, pomiędzy ospałe strzechy chałup. Niestety losy nie pszczędziły tej ziemi. W czasie "Wielkiej Wojny" na wiele miesięcy zamarł tutaj front austriacko - rosyjski, a przechodzące na przemian wojska pustoszyły wsie i miasteczka. Druga wojna światowa przeszła przez te góry nieco łagodniej, lecz trwała dłużej, a jej skutki pozostawiły trwały ślad na tej ziemi oraz w świadomości mieszkańców. Oto bowiem w Europie świętowano tu zaczynała się na dobre krwawa wojna domowa pomiędzy  oddziałami Wojska Polskiego , Milicji, UB i NKWD a Ukraińską Armią Powstańczą oraz oddziałami Win i NSZ. Walkom tym towarzyszyły wysiedlenia do Związku Radzieckiego. Finalnym aktem bratobójczych walk była Akcja Wisła, przeprowadzona przez ówczesne władze, która doprowadziła do spustoszeni a i wyludnienia tych terenów. Po wojnie napłynęła tu nowa ludność a na bezpańskiej ziemi zaczęły powstawać liczne Państwowe Gospodarstwa Rolne. Po przemianach politycznych 1989 r. zmieniło się również oblicze Bieszczadów.


8. Informacja turystyczna Sanok, Bieszczady
Sanok
• Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
Urząd Miejski, Rynek 1, tel.: 465 28 28, 463 08 90
e-mail: umsanok@ks.onet.pl

• Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty”
ul. Rynek 1 Wydział Promocji UM, tel.: 465 28 28, 461 82 17
http://www.bieszczady-przewodnicy.pl
e-mail: karpaty@wp.pl

• Oddział PTTK „Ziemia Sanocka”
ul. 3-Maja 2, tel.: 46 321 71, 46 325 12
e-mail: pttksanok@wp.pl

• PTTK Bieszczadzkie Schroniska i Hotele
ul. Mickiewicza 29, tel.: 46 310 13, 46 314 39, 46 301 23
e-mail: bsih-pttk@wp.pl

• Centrum Informacji Turystycznej w Sanoku
ul. Grzegorza z Sanoka 2
tel.: 46 44 533
e-mail: turystyka.sanok@pbp.com.pl

Cisna
• Gminne Centrum Informacji Turystycznej
tel.: 468 64 65
www: www.cisna.pl,
e-mail: informacja@cisna.pl

Komańcza
• Centrum Informacji i Promocji Turystycznej
tel.: 467 70 76
e-mail: cpiit@komancza.regiony.pl

• Galeria Informacyjno-Promocyjna „Latarnia Wagabundy”
Tel.: 467 75 29, tel. kom.: 0500 177 872
http://www.latarnia.pl,
e-mail: latarnia@latarnia.pl

Lesko
• Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej
Rynek (obok Ratusza), tel.: 469 66 95
e-mail: lesko@gminy.pl

• GGG Oddział „Bieszczady”
Plac Pułaskiego 1, tel.: 469 72 66, 469 80 10
e-mail: gggbiesz@poczta.onet.pl

Lutowiska
• Ośrodek Informacyjno-Edukacyjny BdPN
tel.: 461 03 50, 461 01 66, fax: 461 03 51
http://www.oie.bdpn.pl
e-mail: oie@oie.bdpn.pl

• Gminne Centrum Informacji Turystycznej
tel.: 461 0013 wew. 42
http://www.itlutowiska.prv.pl/
e-mail: gci@lutowiska.pl

Polańczyk
• Centrum Informacji Turystycznej
Urząd Gminy w Polańczyku, tel.: 470 30 28
e-mail: goksit@esolina.pl

Ustrzyki Dolne
• Bieszczadzkie Centrum Informacji i Promocji
Rynek 16, tel.: 471 11 30, fax: 471 16 69
http://cit.ustrzyki-dolne.pl/
e-mail: informacja@cit.ustrzyki-dolne.pl

• Informacja Turystyczna BdPN
ul. Bełska 7, tel.: 461 10 91
www: http://www.bdpn.info/,
e-mail: dyrekcja@bdpn.info

9. Sanok - noclegi i gastronomia
NOCLEGI W SANOKU
Hotel SANVIT
38-500 Sanok, ul. Łazienna 1
Telefon: (013) 46-550-88
E-mail: biuro@sanvit.sanok.pl
Hotel posiada restaurację, kawiarnię, sale konferencyjne, saunę, silownię, grotę solną, zabiegi terapeutyczne.

Agroturystyka Bykowce k/Sanoka
Bykowce, ul. Sanowa 15
Telefon: (013) 46-24-150
Zapraszamy do malowniczej wsi położonej w dolinie Sanu w otoczeniu Gór Słonnych przy trasie Sanok-Przemyśl. Właściciel Antoni Pelc.

Agroturystyka "U Hanki"
Mrzygłód 89, 38-503 Mrzygłód
Telefon: 013 46 27 218, kom. 698 754 722
E-mail: hanka20@vp.pl
www.bieszczady.pl/uhanki
Zapraszamy do gospodarstwa "U Hanki" do miejscowości Mrzygłód - dawniej miasteczka, obecnie wsi letniskowej położonej nad malownicza rzeką San...

Dom Sportowca "Błonie"
Ul. Królowej Bony 4
Telefon: (013) 46-314-93 46; 46-302-57
76 miejsc noclegowych,
schronisko (27 miejsc)

Dom Turysty PTTK
ul. Mickiewicza 29
Telefon: (013) 463-10-13, 463-14-39
E-mail: dom_turysty@wp.pl
www.domturysty.bieszczady24.pl
Hotel posiada 140 miejsc noclegowych, restaurację, strzeżony parking.

Domki Turystyczne "Camp" Biała Góra
ul. Biała Góra
Telefon: (013) 46-328-18, 0-605-607-855
camp_sanok@poczta.onet.pl
75 miejsc noclegowych w domkach campingowych.

Hotel "Autosan-Sanlux"
Ul. Lipińskiego 116
Telefon: (013) 46-506-40
sanlux@ks.onet.pl
Hotel **; 58 miejsc noclegowych

Hotel "Jagielloński"***
ul. Jagiellońska 49
Telefon: (013) 46-312-08, 46-412-94
hoteljagielonski@interia.pl
Hotel posiada restaurację, bar, monitorowany parking. Hotel dysponuje 45 miejscami

Hotel "Pod Trzema Różami"**
ul. Jagiellońska 13
Telefon: (013) 46-309-22
trzyroze@ooh.pl
Hotel na 65 miejsc noclegowych. Restauracja, pizzeria. Obok strzeżony parking.

Noclegi "RELAKS"
38-500 Sanok
ul. Słowackiego 41
tel. 013 46 38 707 , kom. 0503 541 059

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny "SOSENKI"
ul. Gajowa 35
telefon: 509 433 515, (013) 46-419-39, 46-445-21
E-mail: owr.sosenki@interia.pl
96 miejsc noclegowych

Schronisko PTSM
Ul. Konarskiego
telefon: (013) 4630925
60 miejsc noclegowych, sezonowo

Gastronomia
Cukiernie i ciastkarnie
Cukiernia "Adam Pierz" ul. Grzegorza 10 Podgórze 9 TEL (13) 4637401 Robotnicza 5 TEL (13) 4640405 Cukiernia "Jerzy Kogut" ul. Langiewicza 10 Telefon: (013) 46-42-455, 46-47-550 ul. Grzegorza 4 Piekarnia-Cukiernia. Szelc Halina i Szelc Andrzej ul. Jagiellońska 60 TEL (13) 4643313

Bary, jadłodajnie
Bar Pawilon Gastronomiczny Ul. Białogórska 12 Bar Piwny "Pod winogronem" ul. Padlewskiego 11 Bar Przedmieście Ul Przemyska 26 Bar szybkiej obsługi Ul. Lipińskiego 26 Telefon: 46-419-04 Bar "Piknik" ul. Lipińskiego Bar "Rudera" Ul. Podgórze 4 Telefon: 46-360-92 Bar "Ryś" ul. Dworcowa 1 Bar "Smak" Ul.

Jedzenie na telefon
Jedzenia na telefon "Pizza OK" ul. Robotnicza 11 Telefon: 46-435-64 Jedzenie na telefon Pizzeria "Palermo" ul. Jagielońska 13 Telefon: (013) 4630223 Jedzenie na telefon Pizzeria "Blue Pink Pizza" ul. Dworcowa 4 Telefon: (013) 4640282 Jedzenie na telefon Pizzeria "Capri" ul. Kochanowskiego 25 Telefon: (013) 4644124 Jedzenie na telefon Pizzeria "Palermo" Ul. Kościuszki

Kawiarnie
Kawiarnia "Dąbrowianka" ul. Krakowska 102 Kawiarnia Pijalnia Piwa "U Lacha" Ul. Sadowa 6 A Kawiarnia PUB "Skrzypek" Ul.Błonie 1 Kawiarnia w hotelu "Sanvit" ul. Łazienna 1 Telefon: (013) 46-550-88 E-mail: biuro@sanvit.sanok.pl WWW: www.sanvit.sanok.pl Kawiarnia "Bankrut" ul. Kopernika 10 Kawiarnia "Basia" ul. Kochanowskiego

Restauracje
Restauracja "Karczma" Rynek 12 Telefon: 0-603-936-908, Restauracja "Wenecja" ul. Mickiewicza 3 TEL (13) 4640322 PUB Restauracja "HORN" tel. 013 46 420 15 godziny otwarcia 11-24 Rynek 1

Pizzerie
Pizza na telefon - Klub "KINO" u. Mickiewicza 13 Telefon: 464-51-40 Pizzeria "Soprano" ul. Traugutta 11 TEL. 464 -888-71 Pizzeria "Palermo" ul. Jagielońska 13 Telefon: 13 46 302 23 Kościuszki 34 TEL (13) 4643979 Pizzeria "Blue Pink Pizza" ul. Dworcowa 4 Telefon: (013) 4640282 "Latino Greco" ul.Żydowska 1 TEL (13) 4642885

Pozostałe
Drink -Bar"Pod Dębami" ul.Dmowskiego 7 TEL (13) 4637760 Drink -Bar "Daniel" Ul. Jabłoni 6 Drink-Bar "AFRI" Ul. Stróżowska Klub "Kino" ul. Mickiewicza 11 Telefon: 46-45-140, 46-45-141 Mini BAR Ul. Lipińskiego 76 Pijalnia Piwa"Wojtek" Ul. Krakowska 104 Telefon: 46-419-32 Pub "Pani Ka" ul. 2 Pułku Strzelców Podh

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs