Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Cmolas

Strona niniejsza stanowi zaproszenie do odwiedzenia naszej gminy, a także jest suwenirem dla tych, którzy zechcą spędzić z nami ciekawe chwile.
Mieszkańcy gminy to ludzie życzliwi i pracowici, żyjący w zgodzie z naturą, mający bardzo duży szacunek do tradycyjnych wartości. W gminie jest spokojnie, bezpiecznie, coraz ładniej estetyczniej i czyściej. Urzekająca jest sielskość krajobrazu, przestrzeń, błękit nieba, zieleń lasów i łąk, zwłaszcza dla ludzi, którzy poszukują kontaktu z naturą, potrzebują ciszy i spokoju. Każdego roku przyjeżdża coraz więcej pielgrzymów i turystów odwiedzając Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. Istnieją wszelkie warunki, aby nasza gmina stała się gminą agroturystyczną. Tworzymy możliwości rozwoju rekreacji i czynnego wypoczynku. Kryta pływalnia, zalewy i zbiorniki wodne, boiska i hale sportowe, warunki do jazdy konnej. Organizujemy kwatery agroturystyczne z możliwością organizowania pobytów dla indywidualnych wczasowiczów, rodzin, a także całych turnusów, kolonii i letnisk, a nawet pielgrzymek. Zapraszamy, bo oprócz ciszy i piękna mieszka tutaj wielu serdecznych i ciekawych ludzi, których warto poznać i porozmawiać z nimi.
Gmina Cmolas łączy w sobie to, co prawdziwie polskie, czyli serdeczność i gościnność, szacunek do rodziny, pracy i przyrody z tym co jest nowoczesne i niezawodne aby lepiej funkcjonować we współczesnym świecie. Nasza mała gmina jest otwarta na człowieka. Poruszając się po stronie, odczują Państwo, że jest to gmina żywa i rozwijająca się. Ma też niepowtarzalną atmosferę. Nie sposób nie zapamiętać tej gminy, należy ją odwiedzić. Serdecznie zapraszam.

Dziękujemy Urzędowi Gminy w Cmolasie za przekazanie materiałów.
Zapraszamy na stronę www.Cmolas.pl
  1. Historia Gminy Cmolas
  2. Położenie i miejscowości
  3. Środowisko przyrodnicze
  4. Sport i rekreacja
  5. Agroturystyka, Noclegi, Wypoczynek
1. Historia Gminy Cmolas
Historia
Historia osadnictwa jest bardzo dawna. Najstarszą wsią w naszym regionie jest Cmolas. Jan Długosz wymienia w kronikach "Cmolas wieś nowo lokowaną na surowym korzeniu w posiadłości dziedzicznej Jana Tarnowskiego, w której jest kościół pod wezwaniem Św. Stanisława". Równą może wiekiem, lecz bez porównania mniejszą była Trzęsówka. W 1472 r. powstaje parafia w Cmolasie. Wsią znaną już w tamtym czasie były Ostrowy Tuszowskie, powstałe z nadania króla Zygmunta Augusta w 1536 r. Zaś parafia powstała tam w 1563r. Okres ten można określić jako rozwój osadnictwa i kształtowanie poszczególnych miejscowości.

Życie było nierozłącznie związane z naturą i lasem. Mieszkańcy zajmowali się uprawą, hodowlą i łowiectwem. W oparciu o surowiec jakim było drewno rozwinęło się rzemiosło wiejskie, a poszczególne wsie specjalizowały się w różnych gałęziach rzemieślniczych. W Cmolasie rozwijało się stolarstwo. Mieszkańcy Jagodnika i Ostrów Baranowskich specjalizowali się w bednarstwie. W Trzęsówce rozwijało się kołodziejstwo, w Porębach Dymarskich wytapiano w dymarkach z rudy darniowej surówkę żelaza. W Cmolasie rozwijało się garncarstwo, a w Ostrowach Tuszowskich wyrób kafli i wypalanie cegły. Było w każdej wiosce kilku dobrych kowali i cieśli. Jak za tym widać miejscowości gminy Cmolas mają bogate tradycje rzemieślnicze, rzemiosło jest uprawiane do dnia dzisiejszego.

Wiek XIX można ocenić jako zmagania z egzystencją pośród lasów, ale też wzrost świadomości i aktywności mieszkańców wsi. Powstawały pierwsze kółka rolnicze, straże ogniowe, biblioteki, zaczęto budować nowe i rozbudowywać już istniejące szkoły. Zmieniło się oblicze u progu XX wieku dzięki pracy organizacyjnej na wsi.

Początek wieku XX dawał nadzieję dla przeludnionych wiosek. Taką szansą stała się emigracja do krajów Europy zachodniej i obu Ameryk. Dopiero po wybuchu I wojny światowej następuje szybki rozwój wsi naszego regionu. Odzyskanie niepodległości przynosi organizację ruchu chłopskiego. Historyczną jest wizyta ówczesnego premiera i przywódcy ruchu ludowego Wincentego Witosa w Cmolasie. II wojna światowa nie przyniosła wielkich zniszczeń, ale zabrała wielu mieszkańców. Po wojnie ludzie wracają do normalnego życia z nowymi nadziejami. Podejmują się pracy na roli, bo takie były możliwości. Dopiero lata 60-te przynoszą powstanie pierwszych zakładów produkcyjnych i przemysłowych w okolicznych miastach.

Pierwszym wielkim osiągnięciem w gminie staje się elektryfikacja zakończona w latach 60-tych. Kolejnym osiągnięciem jest budowa kolei żelaznej przebiegającej przez Cmolas. Zatrudnienie w zakładach okolicznych tworzy grupę dwuzawodowców i podnosi standard życia. Wieś staje się zamożniejsza. Rozwija się budownictwo murowane. Powstają pierwsze zakłady pracy i spółdzielnie na terenie gminy. W 1973 r. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Trzęsówce oraz Zakład Ceramiki Budowlanej w Hadykówce, Zakłady Drobiarskie w Cmolasie. W roku 1983 - 84 powstaje Zakład Uzdatniania Wody w Cmolasie, lata 80 i 90 to budowa wodociągów i gazyfikacji, budowa dużych kompleksów szkół i Ośrodków Zdrowia w Cmolasie i Ostrowach Tuszowskich.

Kolejnym wielkim osiągnięciem jest budowa oczyszczalni ścieków w Cmolasie i kanalizacji sanitarnej w Cmolasie, Hadykówe oraz w Trzęsówce.

W 1994 r. powstał Zakład Przetwórstwa Owoców "Cmol - Frut" w Cmolasie co daje początek upraw owoców. Jest początkiem zmian w rolnictwie. W sumie w gminie funkcjonuje ok. 160 podmiotów gospodarczych. Gmina powoli tworzy własną strefę gospodarczą. Od 1997 r. powstaje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Cmolas działające na rzecz rozwoju gminy Cmolas i szukające sposobów łagodzenia bezrobocia w okresie restrukturyzacji. Od 1998r. powstaje Ośrodek Przedsiębiorczości, który prowadzi działalność szkoleniową i doradczą dla bezrobotnych, poszukujących pracy i przekwalifikowania. Szkolenia kształtują myśl ekonomiczną, zwłaszcza wśród młodzieży. Zostają uporządkowane zagadnienia oświaty, powstaje Publiczne Gimnazjum w Cmolasie, niemal każda szkoła posiada własną pracownię komputerową. Pod koniec XX wieku gmina posiada pełną automatyczną łączność telefoniczną i bardzo dobry zasięg telefonii komórkowej. Zmienia się diametralnie wizerunek i estetyka. Gmina staje się coraz bardziej zadbana i o przyjaznym otoczeniu. Powstają pierwsze gospodarstwa agroturystyczne.

Kolejny etap to budowa krytej pływalni i powstanie Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie, powstało 7 boisk piłkarskich, 3 hale sportowe i 5 klubów piłki nożnej. Rozwija się życie kulturalne i środowiskowe. Powstaje wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych i środowiskowych. Rozwija się życie artystyczne. W Cmolasie budowany jest budynek Ośrodka Kultury. Od 5 lat wydawana jest gazeta gminna "Panorama Gmina Cmolas". Powstała rozgłośnia radiowa w Cmolasie "Twoje Radio Cmolas". Gmina Cmolas wchodzi w XXI wiek aktywnie i zapewne powstanie jeszcze wiele dobrych rozwiązań społecznych, inicjatyw kulturalnych i gospodarczych na miarę oczekiwań mieszkańców. Gmina Cmolas jest dobrym przykładem tworzenia "Małej Ojczyzny".2. Położenie i miejscowości
Gmina Cmolas położona jest w południowo - wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim powiat Kolbuszowa, przy drodze krajowej nr 9 (Radom - Rzeszów). Jej powierzchnia ogólna wynosi 13.406 ha, z czego grunty orne zajmują 3864, łąki i pastwiska 2826, lasy 5889 ha. Leży ona w Kotlinie Sandomierskiej, w obrębie Płaskowyżu Kolbuszowskiego. Jest to teren równinny. Najwyższe wzniesienie - Złota Góra (ok. 250 m n.p.m.) znajduje się we wsi Ostrowy Tuszowskie. Krajobraz tych okolic tworzą łagodne pagórki, płytkie doliny rzek i potoków, wydmy piaskowe, łąki, obszary bagienne, pola uprawne, rozliczne lasy i zagajniki. Główną rzeką gminy jest Przyrwa - dopływ Łęgu, a oprócz niej Jamnica, Babulówka, Werynia oraz kilka mniej ważnych już potoków. Gmina Cmolas to 8 miejscowości: Cmolas, Hadykówka, Jagodnik, Ostrowy Baranowskie, Ostrowy Tuszowskie, Poręby Dymarskie, Toporów, Trzęsówka.3. Środowisko przyrodnicze
Większość obszaru gminy Cmolas wchodzi w skład Mielecko - Kolbuszowsko - Głogowskiego oraz Sokołowsko - Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Stąd też może zaskoczyć niezwykle nastrojowy i przepiękny pejzaż tych okolic. Lasy stanowią około 42% powierzchni gminy. Są to przeważnie lasy sosnowe z domieszką dębu i brzozy. Występują wśród nich głównie: jałowiec, jarzębina, żurawiec i kruszyna, zaś runo tworzą m.in. widłak gwiaździsty, wrzos, macierzanka, goździk piaskowy, kostrzewa owcza, borówka brusznica, mącznica lekarska, ukwap dwupienny. Spotkać można też pojedyncze okazy modrzewia. W Ostrowach Baranowskich znajduje się rezerwat przyrody Jaźwiana Góra, obejmujący las mieszany z jodłą, dębem, świerkiem i klonem.
Godny uwagi jest również park podworski w Trzęsówce  to następny przykład chronionego prawnie okazu starodrzewia. W lasach gminy żyją m.in. jeleń europejski, borsuk, sarna, kuna leśna, wydra, lis czy dzik.4. Sport i rekraacja
Sport i rekreacja

Gmina Cmolas ma coraz atrakcyjniejszą bazę sportową. Największą atrakcją jest kryta pływalnia o wym. 12 x 25 m, wzbogacona o 41 m zjeżdżalnię. Kryta pływalnia funkcjonuje w ramach Ośrodka Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie. Jest czynna codziennie w godz. od 700 do 2200. Atrakcyjne ceny biletów, dobry dojazd, parking, kawiarnia "Gabrysia", Informacja (0 17) 744 54 54.

 
Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Cmolasie rozpoczął działalność w maju 1999 roku. Działalność ta polega na udostępnianiu osobom indywidualnym oraz grupom zorganizowanym korzystanie z pełnowymiarowej (25m x 12,5m) pływalni krytej. Głębokość basenu wynosi 1,37m do 1,80m (dla dzieci zamontowany został specjalny podest wypłycający basen do 0,85m). Otwarty jest w godzinach od 700 do 2200.
W ramach pracy basenu organizowane są:
•    wejścia dla osób indywidualnych,
•    kursy pływania,
•    zajęcia szkolne w ramach wychowania fizycznego,
•    nauka pływania dla szkół i zakładów pracy,
•    obozy szkoleniowe (okres ferii zimowych i wakacji),
•    prywatne lekcje nauki pływania,
•    zawody pływackie.
Od lipca 2002 roku uatrakcyjniono pływalnię o nowoczesną 41m zjeżdżalnię wodną.
tel./fax 7445454, tel. 7441544,
e-mail owircmolas@pro.onet.pl
Cennik
1.    Dni powszednie
- bilet normalny - 4,50 zł./godz.
- bilet ulgowy - 3,50 zł./godz.
Soboty, niedziele i święta
- bilet normalny - 5,50 zł./godz.
- bilet ulgowy - 4,50 zł./godz.
2.    Wynajm pływalni dla szkół:
- wynajem basenu bez instruktora - 120,00 zł./godz.
- wynajem basenu z 2 instruktorami - 163,00 zł./godz.
- wynajem basenu z 3 instruktorami - 184 zł./godz.
Dla zakładów pracy, instytucji i stowarzyszeń:
- wynajem basenu bez instruktora - 140,00 zł./godz.
- wynajem basenu z 2 instruktorami - 183,00 zł./godz.
3.    Kurs pływania - grupowy
- 20-godzinny kurs pływania na wszystkich stopniach zaawansowania - 110,00 zł. od osoby.
4.    Indywidualne lekcje nauki pływania:
- 20 zł./godz. od osoby + bilet wstępu,
- 25 zł./godz. 2 osoby + bilet wstępu.
5.    Karnety wielogodzinne:
Ulgowy (dzieci szkolne, studenci z legitymacją),
- 10 godz. - 30,00 zł. + 5 zł. kaucji za kartę,
- 20 godz. - 55,00 zł. + 5 zł. kaucji za kartę.
Normalny
- 10 godz. - 40,00 zł. + 5 zł. kaucji za kartę,
- 20 godz. - 75,00 zł. + 5 zł. kaucji za kartę
Kluby sportowe:
•    "Tempo" Cmolas
Prezes klubu - Marian Posłuszny
•    "Vigor" Trzesówka
Prezes klubu - Stanisław Czachor
•    "Ostrovia" Ostrowy Baranowskie
Prezes klubu - Zbigniew Parys
•    "Florian" Ostrowy Tuszowskie
Prezes klubu - Jarosław Rzeszutek
•    "Ceramika" Hadykówka
Prezes klubu - Józef Urban
Działają również 2 Uczniowskie Kluby Sportowe w Cmolasie i Trzęsówce.
 
Obiekty sportowe
7 pełnowymiarowych boisk piłkarskich w tym 2 w Cmolasie, 3 hale sportowe, planowana budowa 2 następnych, szkolne boiska do gier zespołowych. Przewidywana jest również budowa kortu tenisowego (krytego).
 

5. Agroturystyka, noclegi, wypoczynek.
Agroturystyka
Miejscowościami agroturystycznymi można nazwać Poręby Dymarskie, wioska położona pośród lasów na polanach, 6 km drogi od Cmolasu.
Halina Kusik Poręby Dymarskie 115 domek w ogrodzie, pokoje z kuchnią, łazienka wyżywienie, stawek dla dzieci, zwierzęta domowe, tel. (0 17) 283 72 08.
Józefa i Józef Hopek - Poręby Dymarskie 168 domek przy lesie pokoje, kuchnia, łazienka, staw z możliwością wędkowania, drugi staw z możliwością pływania łódką, plac zabaw dla dzieci, (0 17) 283 72 18.

Oba gospodarstwa to znakomita możliwość wakacji dla rodzin z dziećmi, możliwość organizowania weekendów i spotkań towarzyskich w zaciszu i spokoju.
Ponadto w Porębach Dymarskich hodowla koni Pana Andrzeja Wilka.


Możliwość jazdy kucykami, obsługa imprez plenerowych. Posiada bryczkę z możliwością wykorzystania na uroczystościach weselnych. Wspaniałym przeżyciem są przejazdy bryczką zaprzężoną w 2 piękne konie traktami leśnymi. Posiada również piękne sanie. Istnieje możliwość zorganizowania sanny w zimie.
Dużą atrakcją jest również Domek Myśliwski, zarządzany przez Koło Łowieckie z Majdanu. Wspaniała sala myśliwska z dużym kominkiem. Na zewnątrz duży plac z ławkami pod dębem. Znakomita możliwość organizowania spotkań przy kominku i ognisku.

W budynku plebani organizowane są spotkania młodzieżowe.
W Porębach Dymarskich organizowane są plenery i wystawy malarskie.
Znakomite tereny do organizacji wycieczek rowerowych po tajemniczych drogach leśnych, spacerów, zbierania jagód i grzybów. Panuje tu niezwykła, wręcz niespotykana cisza i korzystny dla zdrowia mikroklimat.

Atrakcyjne agroturystycznie są również Ostrowy Tuszowskie. Duże obszary leśne. Szczególnie polecamy wycieczki po lesie. Możliwość obserwacji zwierzyny i spacerów leśnych w lesie gminnym nad którym pieczę sprawuje Pan Marian Czachor. Bardzo zadbany z wieloma atrakcjami przyrodniczymi, jak budki lęgowe, lęgi żmij, zwierzyna z możliwością spotkania nawet dzika i szkółki różnych gatunków drzew. Zachowane ślady walk partyzanckich. Pomnik w lesie.
Zakładane są stawy hodowlane, pasieki, szkółki, tradycja zbioru ziół, lasy obfite w jagody, maliny i grzyby. Tutaj znajduje się pierwsza hodowla strusi w gminie.
Ostrowy Baranowskie wioska rozrzucona na dużej przestrzeni. Tutaj znajduje się rezerwat przyrody "Jaźwiana Góra". Wchodząc w głąb tego lasu można odczuć potęgę pierwotnej puszczy jaka tutaj niepodzielnie kiedyś panowała. Ostrowy oferują warunki pod rozwój budownictwa rekreacyjnego, wypoczynkowego i mieszkalnego.

Dąbrówka. Zbiornik retencyjny, wybieg dla koni, wioska o niesamowitej atmosferze, jakby czas się zatrzymał, a mający niezwykle dużo uroku otaczającej zewsząd przyrody. Znakomite tereny pod budownictwo mieszkalne i weekendowe. Tereny, które dają możliwość tworzenia wielu nowych atrakcji. Mienie komunalne do zagospodarowania 9 ha.
Toporów to mała wioska pośród lasów, urok starej wsi polskiej z przemiłymi i życzliwymi mieszkańcami. Możliwość organizowania obozów sprawnościowych i harcerskich..: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.012 secs