Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Powiat Jarosławski

Szanowni Państwo, Powiat jarosławski to region wielu szans na sukces w biznesie. Strategiczne położenie w kontekście współpracy ze Wschodem, dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna, znaczny potencjał produkcyjny i życzliwy klimat dla inwestorów, to tylko niektóre z naszych atutów. Ziemia Jarosławska to oczywiście nie tylko miejsce do inwestowania, ale także do wypoczynku. Piękny krajobraz wzbogacają wysokiej klasy zabytki architektury świeckiej i sakralnej w których często rozbrzmiewa muzyka mistrzów. Zachęcam więc do odwiedzenia naszego powiatu i zapewniam, że wizyta ta pozostawi wiele niezapomnianych wrażeń. Więcej informacji można uzyskać u Pani Halina Dryla - naczelnik Wydziału Promocji, Gospodarki Powiatu i Ochrony Środowiska, tel. 016 624 62 36 i na stronie powiatu www.Starostwo.Jaroslaw.pl

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Jarosławiu za przekazanie materiałów. Zapraszamy na stronę: www.starostwo.jaroslaw.pl
  1. Położenie
  2. Historia
  3. Gospodarka
  4. Walory środowiska
  5. Turystyka
  6. Kultura
  7. Noclegi
1. Położenie
Powiat jarosławski położony jest w południowo – wschodniej części Polski, w województwie podkarpackim. Leży on na strategicznym szlaku komunikacyjnym- kolejowym i drogowym, przy międzynarodowej trasie E – 40 oraz przyszłej  autostradzie A - 4 Niemcy – Ukraina. Wschodnia część powiatu pokrywa się na długości 7 kilometrów z  granicą ukraińską.
W powiecie znajduje się jedno z  najnowocześniejszych przejść granicznych Korczowa – Krakowiec, z nowym terminalem towarowym, a także punktem kontroli fitosanitarnej, co umożliwia sprawną komunikację między  państwami. Powiat jarosławski obejmuje obszar  1024 m2 , na którym zamieszkuje ok. 122 tyś mieszkańców. Terytorialnie  powiat podzielony jest na 9 gmin wiejskich: Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Wiązownica oraz 2 miasta: Jarosław i Radymno.2. Historia
W dolinie Sanu pierwsi osadnicy pojawili się 5000 - 1800 lat p.n.e. Obszar ten przed powstaniem państwa Piastów zamieszkiwało plemię Lędzian, którego terytorium do swego państwa dołączył Bolesław Chrobry. Przez trzy kolejne stulecia region stanowił sporny teren między Polską a Rusią - by ostatecznie za sprawą Kazimierza Wielkiego - znaleźć się w granicach państwa polskiego. Pierwszy okres regionu przypada właśnie na XIV w., rozwinęły się wówczas handel i rzemiosło, a centrum administracyjno - gospodarcze stanowił powstały prawdopodobnie w VIII - X w. Jarosław. Kupcy jarosławscy utrzymywali kontakty z wieloma miastami w kraju i za granicą, na targach handlowano wszystkim, od bydła po zamorskie przyprawy. W czasach I Rzeczpospolitej Jarosław należał do ziemi przemyskiej i województwa ruskiego, w skład którego wchodziła też ziemia sanocka, lwowska , halicka i chełmska. W XV wieku ziemia przemyska dzieliła się na 11 powiatów (districtus), w tym powiat jarosławski, natomiast w wieku XVI już tylko na 4 : przemyski wraz z przeworskim, samborski, drohobycki i stryjski.
W wyniku I rozbioru Polski (1772 r.) - województwo ruskie weszło w skład Austrii i jej nowoutworzonej prowincji Galicji i Lodomeni. W 1773 roku Galicję podzielono na 6 cyrkułów i 59 okręgów, a Jarosław został miastem okręgowym. Należał wówczas do cyrkułu samborskiego wraz z okręgami w Przemyślu, Dubiecku, Sanoku, Lesku, Piskorowicach, Drohobyczu i Stryju.
W kolejnym roku została zmodyfikowana struktura terytorialna Galicji na wzór austriacki, pozostawiono nadal 6 cyrkułów, ale zmniejszono do 19 liczbę okręgów. Jarosław zatem dalej należał do cyrkułu samborskiego ale podporządkowany został okręgowi przemyskiemu. Nowy podział administracyjny wprowadzony został patentem z dnia 22 marca 1782 roku. Znosił on dotychczasową dwustopniowość struktury terytorialnej kraju. W miejsce okręgów wprowadzono 18 cyrkułów podległych bezpośrednio Guberni we Lwowie. Jarosław pozostał w cyrkule przemyskim. Cyrkułom podlegały dominia czyli jednostki administracyjne złożone ze zwartych kluczy dóbr należących do jednego właściciela. Właściciel ten sprawował niepodzielną władzę jako tzw. Zwierzchność Gminna. W 1853 roku wprowadzono ponownie dwustopniowość władz administracyjnych: 16 starostw obwodowych i 176 urzędów powiatowych. Jarosław awansował do rangi stolicy powiatu, w ramach obwodu przemyskiego. Był również powiatem sądowym dla Sieniawy, Pruchnika i Radymna. Potrzeba rozdziału administracji od sądownictwa legła u podstaw nowej ustawy administracyjnej z 1867 roku. Utworzono wówczas 74 urzędy powiatowe, a roku następnym przemieniono je na starostwa powiatowe. Jarosław stał się siedzibą starostwa powiatowego i podlegały mu 3 miasta i 109 gmin.
W 1900 roku powiat jarosławski liczył 133 103 ha 58 arów i 69 m2 powierzchni, a teren ten zamieszkiwało 136 573 mieszkańców tym 66 165 wyznania rzymsko-katolickiego oraz 13 994 izraelickiego. W tym kształcie powiat jarosławski przetrwał do zakończenia wojny polsko-radzieckiej. Ustawą z dnia 5 grudnia 1920 r. utworzono w południowo-wschodniej Polsce 4 województwa - krakowskie, lwowskie, stanisławskie i tarnopolskie. Województwo lwowskie dzieliło się na 27 powiatów, w tym powiat jarosławski. Ostatecznie kwestię ustroju prawno-administracyjnego uregulowano w Konstytucji z 17 marca 1921 r. Stanowiła ona, że dla celów administracyjnych Polska zostanie podzielona na województwa, powiaty oraz gminy miejskie i wiejskie. W 1931 roku powiat jarosławski liczył już 148 028 ludności.
W wyniku przegranej wojny z Niemcami (1939 r.) Polska utraciła niepodległość. Dekretem Adolfa Hitlera z dnia 12 października 1939 roku na terenie środkowej i południowo-wschodniej Polski utworzono tzw. Generalne Gubernatorstwo, podzielone na 4 dystrykty: krakowski, lubelski, radomski i warszawski. Jarosław pozostał siedzibą powiatu i znalazł się w dystrykcie krakowskim.
Po II wojnie światowej, mocą Manifestu PKWN ogłoszonego 22 lipca 1944 r. uchylono podział administracyjny wprowadzony przez okupanta i przywrócono w zasadzie strukturę terytorialną z okresu II Rzeczpospolitej. Z części byłego województwa lwowskiego , która pozostała w granicach Polski utworzono województwo rzeszowskie. W jego składzie znalazł się powiat jarosławski złożony z trzech miast : Jarosławia, Radymna i Sieniawy oraz 12 gmin : Adamówki, Sieniawy, Radawy, Wiązownicy, Laszek, Młynów, Jarosławia - wsi, Muniny, Radymna - wsi, Chłopic, Roźwienicy i Pruchnika.
W 1950 roku dokonano nowego podziału administracyjnego kraju na 17 dużych województw i 5 miast wydzielonych oraz na 392 powiaty, w tym 78 miejskich i 2365 gmin. Jarosław pozostał miastem powiatowym, jednakże z powodu migracji znacznie zmniejszyła się liczba ludności do 95 857 osób.
W 1954 roku wydzielono z powiatu jarosławskiego odrębną jednostkę administracyjną - powiat Radymno, który przetrwał do 1961 roku. Równocześnie z gmin zbiorowych utworzono gromady. W skład powiatu Radymno weszły takie gromady jak: Ostrów, Łowce, Michałówka, Duńkowice, Młyny, Stubno, Laszki, Kalników, Kobylnica Wołoska, Miękisz Nowy, Orły, Kaszyce, Trójczyce, Wietlin i miast Radymno.
W tym czasie powiat jarosławski liczył 27 gromad - Adamówka, Bobrówka, Bystrowice, Cieplice, Cieszacin Wielki, Chłopice, Czerce, Jodłówka, Kramarzówka, Leżachów, Majdan Sieniawski, Munina, Pawłosiów, Pełkinie, Pruchnik, Radawa, Rokietnica, Rozbórz Długi, Roźwienica, Szówsko, Tuligłowy, Węgierka, Wiązownica, Wierzbna, Wólka Pełkińska, Wylewa, Zapałów oraz miasta Jarosław i Sieniawa.
W 1961 roku, po likwidacji powiatu radymiańskiego włączono do powiatu jarosławskiego następujące gromady : Duńkowice, Laszki, Łowce, Młyny, Ostrów, Wietlin oraz miasto Radymno. Następnie gromadę łowce i wieś Zamiechów przyłączono do Chłopic, a w skład nowoutworzonej gromady Skołoszów weszły wsie Lutków, Ostrów, Zabłotce i Zamojsce.
1 stycznia 1969 roku gromadę Wólka Pełkińska włączono do Pełkiń, a gromady w Cieszacinie Wielkim i Wierzbnie do Pawłosiowa. W ten to sposób powiat jarosławski obejmował 3 miasta i 24 gromady złożone z 107 wsi i liczył 113 659 mieszkańców.
28 maja 1975 r. Sejm zatwierdził ustawę o zmianie Konstytucji PRL, która zlikwidowała powiaty i wprowadziła dwustopniowy podział administracyjny kraju na województwa i gminy. Utworzono 49 małych województw. Dawne województwo rzeszowskie podzielono na 4 jednostki administracyjne -rzeszowskie, tarnobrzeskie, krośnieńskie i przemyskie, a Jarosław włączono do województwa przemyskiego. W 1990 roku Jarosław stał się siedzibą rejonu, któremu podlegało 9 gmin : Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Pruchnik, Radymno, Rokietnica, Roźwienica i Wiązownica.
Od 1 stycznia 1999 r. znów obowiązuje trójstopniowy podział administracyjny i Jarosław jest miastem powiatowym w Województwie Podkarpackim. Jego obszar wynosi aktualnie 1029 km2 i jest znacznie mniejszy niż w okresie Galicji i PRL, kiedy to do powiatu jarosławskiego należała Sieniawa i jej okolice.


3. Gospodarka
Powiat jarosławski to teren rolniczo - przemysłowy, z przemysłem skoncentrowanym w Jarosławiu. Intensywny rozwój przemysłu w tym regionie rozpoczął się po II wojnie światowej. Dominującą gałęzią przemysłu jest przetwórstwo rolno - spożywcze, co wynika z rolniczego charakteru powiatu. Najważniejsze firmy i inwestorzy:
• Owens - Illinois Polska S.A. - Huta Szkła Jarosław;
• LU Polska S.A.;
• Zakłady Mięsne "Sokołów" S.A. Oddział Jarosław;
• Lear Corporation Polska.
Liczba podmiotów gospodarczych działających w powiecie stanowi 7,8% wszystkich firm zarejestrowanych w województwie podkarpackim, a ich szeroki profil produkcyjno - usługowy oraz wsparcie instytucji otoczenia biznesu pozytywnie wpływa na ich kondycję finansową. W gospodarce powiatu dominuje sektor prywatny. Do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów w gospodarce powiatu zalicza się handel. Znaczne ożywienie odnotowuje się w procesie powstawania małych i średnich przedsiębiorstw handlowych, dla których sąsiedztwo z Ukrainą tworzy sprzyjający klimat rozwojowy. Na terenie powiatu funkcjonuje Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO – PARK Mielec Obszar Przemysłowy Jarosław, obejmująca obszar 9,2 ha, z czego do zagospodarowania pozostaje w Jarosławiu ok. 5 ha i w gm. Laszki 2 ha.


4. Walory środowiska
Powiat Jarosławski zalicza się do regionów bardzo atrakcyjnych turystycznie. Urozmaicony krajobraz, rozległe kompleksy leśne bogate w zwierzynę, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat, brak uciążliwych dla środowiska inwestycji oraz bogaty dorobek kultury materialnej i duchowej, stwarza wyjątkowe warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki. Przepływająca przez powiat rzeka San dzieli go na część prawobrzeżną niższą - Niż Nadsanowy z częścią Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i część lewobrzeżną wyższą, odcinającą się wyraźną krawędzią od doliny Sanu wyżyną przykarpacką, zwaną Pogórzem Rzeszowskim, tworząc obszar o łagodnych wzgórzach wysokości 300 - 400 m. Najwyższe wzniesienie (433 m n.p.m.) znajduje się w punkcie położonym na południe od Jodłówki w gminie Pruchnik. Bezpośrednie sąsiedztwo obszarów nizinnych i podgórskich stwarza idealne warunki do uprawiania turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, turystyki konnej, wędrówek pieszych i rowerowych. Na amatorów kąpieli, sportów wodnych i wędkarstwa czeka 70-hektarowy zalew w Radymnie, powstały w miejscu dawnej żwirowni, z krystalicznie czystą wodą. Sporą atrakcją turystyczną jest wypoczynkowa wieś Radawa, ze swoistym, unikatowym mikroklimatem oraz ścieżką przyrodniczo – dydaktyczną: „Łapajówka – Radawa”. Ścieżka powstała w 1999 roku, dzięki staraniom pracowników Nadleśnictwa Radymno. Przeznaczona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, a jej podstawowy przebieg wyznacza nasyp dawnej kolejki wąskotorowej, wybudowanej prawdopodobnie w 1914 roku przez rodzinę Czartoryskich. Długość ścieżki wynosi 3,5 km, a czas jej przejścia ok. 2,5 godziny. Na jej trasie rozlokowano 10 przystanków wyposażonych w tablice informacyjne. Kompleks leśny, przez który przebiega ścieżka, znajduje się w granicach Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, utworzonego w 1987 roku. Na wypoczynek zapraszają również okoliczne wsie. Gospodarstwa agroturystyczne oferują przyjezdnym tani pobyt, zdrową żywność własnej produkcji, a przede wszystkim kontakt z przyrodą - wędrówki po malowniczych trasach, przejażdżki konne, wędkowanie. Doskonałe tereny łowieckie bogate w zwierzynę (sarny, jelenie, dziki, zające i dzikie ptactwo) to gratka dla amatorów polowań.


5. Turystyka, zabytki, szlaki turystyczne, zwiedzanie
Urozmaicony krajobraz, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, rozległe kompleksy leśne zasobne w zwierzynę, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat oraz bogaty dorobek kultury materialnej i duchowej sprawia, że powiat jarosławski jest wyjątkowo predysponowany do rozwoju turystyki i agroturystyki. Obecność obok siebie obszarów nizinnych i podgórskich, przepływająca przez powiat rzeka San, dziedzictwo kulturowe – to idealne warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej, specjalnej oraz wypoczynkowej – turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, sportów wodnych, turystyki konnej, wędrówek pieszych i rowerowych. Korzystny mikroklimat, źródła wód mineralnych w połączeniu z zalesionymi wzgórzami – to znakomita szansa dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego. Bogata historia i lata świetności tych ziem znajdują odzwierciedlenie w różnorodności obiektów zabytkowych szczególnie w budownictwie sakralnym, czy tez zespołach parkowo-dworskich i rezydialnych. Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest stolica powiatu miasto Jarosław. Malowniczo położony na wzgórzu, niegdyś leżący na ważnym szlaku handlowym. Jarosław to miasto bogate w dobra kultury materialnej. Przeszło 150 nieruchomości zostało ujętych jako prawnie chronione dobra kultury. Do najcenniejszych z nich należą:

• Rynek w  Jarosławiu – zachowana do dziś zabudowa rynku pochodzi z okresu miedzy XVI a XVIII wiekiem. Oprócz kamienicy Orsettich na szczególna uwagę zasługuje okazały, neorenesansowy Ratusz, czterokondygnacyjny gmach z wieżą zegarową, o wystroju architektonicznym zwieńczonym attyką - obecny budynek powstał  w XVII w. Pochodząca z przełomu XVI i XVII w. Kamienica Rydzikowskich - stanowi najlepiej zachowany dom z wiatą i podcieniami. W kamienicy znajduje się wejście do podziemnej trasy turystycznej. Trasa posiada długość około 150 m i schodzi na głębokość 8,5 m. Kamienica królowej Marysieńki - obszerny piętrowy budynek z krytym podwórcem i Wielką Izbą zbudowany  w 1 połowie XVII w.  przebudowany w XIX w.

• Kamienica Orsettich - Muzeum – początki budowli sięgają XVI w. Budynek ozdobiony piękną attyką i podcieniem należy do najcenniejszych zabytków doby renesansu w Polsce. Obecnie siedziba Muzeum, do którego  pierwsze obiekty związane z historią Jarosławia zaczęto gromadzić już na początku XX wieku. Oficjalnie, Kamienica gości zabytki muzealne Ziemi Jarosławskiej od 1945 roku. Posiada 2 wystawy stałe, tj. „Historia miasta Jarosławia” i „Wnętrza mieszczańskie”.

• Podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego -  Podziemna trasa turystyczna im. prof. Feliksa Zalewskiego znajduje się w kamienicy Rynek 14. Z inicjatywy prof. Feliksa Zalewskiego w listopadzie 1962 r. pojawiła się w Jarosławiu 7 – osobowa ekipa Przedsiębiorstwa Robót Górniczych w Bytomiu, która przystąpiła do pierwszych prac zabezpieczających Starówkę. Podziemia znajdowały się w bardzo złym stanie technicznym, niektóre wyrobiska nie posiadały obudów ceglanych, inne obudowane były częściowo /odcinkowo/ lub w całości, mocno były nadwerężone i wymagały natychmiastowych wzmocnień. Groziło to zawaleniem sklepień i kolejnymi katastrofami budowlanymi. Odkrywane nowe podziemne korytarze wzbudzały coraz większą ciekawość społeczeństwa miasta. Wychodząc naprzeciw szerokiemu zainteresowaniu społeczeństwa, postanowiono udostępnić część słynnych już w całym kraju jarosławskich podziemi do zwiedzania. Wybór padł na ciekawy układ korytarzy pod kamienica rynek 16 / obecnie nr 14/. 1.06.1984r. nastąpiło otwarcie trasy. Udostępniona do zwiedzania długość trasy wynosi 180 m, zaś różnica poziomów 8,5m.

• Opactwo ss. Benedyktynek – wzgórze wyniesione prawie 30 m ponad dolinę rzeki zajmuje obszar około 6 ha  Hojność księżnej Anny Ostrogskiej – ówczesnej właścicielki miasta sprawiła, że na wzgórzu stanął klasztor i kościół, gdzie posługę Bogu i ludziom pełnią siostry zakonne ze zgromadzenia św. Benedykta zwane benedyktynkami.

• Kamienica Królowej Marysieńki (Rynek 11) - I połowa XVII wieku. Własność wójta Olbrachta Rubinowskiego, potem Zamojskich. Po śmierci Jana (Sobiepana) Zamoyskiego przeszła w posiadanie Sobieskich. Po znacznym zrujnowaniu w XVIII wieku przebudowana w początkach XX wieku. Obecnie pełni funkcję kamienicy mieszkalno-usługowej.

• Kamienica Rydzikowska (Rynek 14) z Podziemną Trasą Turystyczną - XVI/XVII wiek najlepiej zachowany typ tzw. kamienicy jarosławskiej z charakterystycznym zamkniętym krytym dziedzińcem zwanym "wiatą" i podcieniem. Kamienica posiada dwukondygnacyjne piwnice i chodniki podziemne o łącznej długości około 160 m., w których zlokalizowana jest Podziemna Trasa Turystyczna im. Feliksa Zalewskiego.

• Kamienica Mieszczańska Rynek 6 - XVI/XVII wiek. Typowy przykład średniowiecznego domu handlowego bogatego kupiectwa. W 1636 roku własność ówczesnych jarosławskich aptekarzy Gruszewiczów. W 1656 r. w czasie "potopu szwedzkiego" przebywał w niej król szwedzki Karol Gustaw, a w 1711 r. Car Rosji Piotr I. W "wielkiej izbie" znajduje się cenna średniowieczna polichromia przedstawiająca sceny pasyjne.

• Kościół św. Jana Chrzciciela i dawne Kolegium Jezuitów z wieżą zegarową (Pl. Ks. Piotra Skargi). Fundacja Zofii z Odrowążów Tarnowskiej z 1571 r. realizowana przy organizacyjnej pomocy księdza Piotra Skargi. Do dzisiaj zachowany jest kościół św. Jana Chrzciciela zbudowany w latach 1582-1594 (obecnie Kolegiata p.w. Bożego Ciała), jedno skrzydło z czworobocznego Kolegium Jezuitów z 1580 r. (obecnie pom. parafii) i wieża zegarowa z 1611 roku.

• Synagoga (Pl. Bóżnic) - Zbudowana w latach 1810 - 1811 (obecnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa).

• Relikty Bramy Krakowskiej i murów obronnych z XVI wieku (ul. Grodzka) zachowana dolna kondygnacja Bramy (zaadaptowana na restaurację), z fragmentami murów obronnych i chodnikami kontrminowymi.

Przebywając w okolicach Jarosławia nie sposób ominąć miejscowości:
• Pruchnik  -   w Rynku mieści się bardzo rzadka zabudowa – 40 dziewiętnastowiecznych, drewnianych domów o charakterystycznych podcieniach, Muzeum Parafialne, dwie kapliczki, tzw. Tatarskie słupy,  zbudowane z kamieni,  pochodzące z XVI w.
• Chłopice – Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia- kościół o konstrukcji drewnianej z XVII w. wraz z przyległą kaplicą, w podziemiach której mieści się krypta właścicieli Chłopic. Fundatorem kościoła był Jan III Sobieski.
• Pełkinie Wygarki (Gmina Jarosław) – zespół pałacowo- parkowy dawnej rezydencji Czartoryskich, obecnie Dom Pomocy Społecznej. Pod koniec XVI w. Kostkowie posiadali tu murowany dwór, wzniesiony w latach 1575 –1590, który potem był wielokrotnie przebudowany i przekształcany. W latach 1661 –1724 powstała nowa bardziej okazała budowla, zw. Zamkiem.
• Wysock (Gmina Laszki)  - barokowy pałac Czartoryskich od 1961 r. mieszczący  Dom Pomocy Społecznej  otoczony parkiem, gdzie znajdują się piękne starodrzewy.

Godne polecenia są również zabytki sztuki cerkiewnej (m.in. Jarosław, Chotyniec, Młyny), czy też znane sanktuaria (w kościele o.o. Dominikanów w Jarosławiu, Jodłówce czy Tuligłowach) licznie odwiedzane przez pątników i turystów.

Proponowane szlaki turystyczne, ścieżki przyrodnicze:
Ścieżka Przyrodniczo – Dydaktyczna: „Łapajówka – Radawa” dla turystyki pieszej i rowerowej.
Ścieżka została utworzona w 1999 r. dzięki staraniom nadleśnictwa Radymno. Przeznaczona jest dla turystyki pieszej i rowerowej, a jej podstawowy przebieg wyznacza nasyp dawnej kolejki leśnej Czartoryskich. Na trasie ścieżki rozlokowanych jest 10 przystanków wyposażonych w tablice informacyjne. Kierunek zwiedzania wyznaczają biało – niebieskie znaki malowane na drzewach, o zmianie kierunku sygnalizują strzałki. Długość ścieżki wynosi 3,5 km, czas przejścia wynosi ok. 2,5 godz. Prezentowana ścieżka pozwala na zapoznanie się z interesującymi zbiorowiskami leśnymi Lasów Sieniawskich, funkcjonowaniem lasu jako miejsca bytowania licznych gatunków roślin i zwierząt, jego roli w przyrodzie i podstawowych i podstawowych zasadach zagospodarowania przez leśników. Dodatkowo ścieżka umożliwia zapoznanie się z niektórymi elementami bogatej historii tych terenów. Ścieżka biegnie przez lasy porastające teren miedzy Radawą a Wiązownicą, stanowiące południową część tzw. Lasów Sieniawskich.

Szlaki piesze:
Szlak górski 2- dniowy
1 dzień wyjazd autobusem z Jarosławia do Rokietnicy - trasa:
Rokietnica – Tuligłowy – Wola Węgierska – Helusz – Kramarzówka
(nocleg); 18 km
2 dzień – trasa: Kramarzówka – Poprzeczka – Jodłówka – Wola Rzeplińska – Świebodna – Pruchnik; 20 km. Przyjazd z Pruchnika do Jarosławia.

Szlak nizinny 2 – dniowy
1 dzień – wyjazd z Jarosławia do Radymna – trasa:; Radymno – Duńkowice (Fort) – Wysock – Bobrówka (nocleg); 25 km,
2 dzień – trasa: Bobrówka – Olchowa –Piwoda – Koniaczów –Surochów –Jarosław; 26 km.

Szlak „3 dni rowerem po ziemi jarosławskiej”
1 dzień (50 km): Jarosław – Wiązownica – Radawa – Mołodycz – Surmaczówka – Zapałów – Ryszkowa Wola – Laszki ,
2 dzień (53 km): Laszki – Miękisz Stary – Duńkowice (Fort) – Radymno – Łowce – Zamiechów – Dobkowice – Tapin – Wola Węgierska – Helusz,
3 dzień (53 km):
Helusz – Kramarzówka – Pruchnik – Jodłówka – Rzeplin – Cząstkowice – Zarzecze – Cieszacin – Ożańsk – Wierzbna – Ujezna – Pełkinie – Jarosław.

Szlak wielodyscypilnowy
1 dzień (rower 50 km): Jarosław – Radymno – Duńkowice (Fort) – Wysock – Ryszkowa Wola – Zapałów – Surmaczówka.
2 dzień (kajak 20 km) Surmaczówka – rzeką Lubaczówką przez Radawę – Manasterz – rzeką San do Nielepkowic

Szlak kajakowy
1 dzień: Radymno – rzeką San przez Jarosław do Manasterza,
2 dzień:; z Manasterza rzeką Lubaczówką do Radawy.

Szlaki jarosławskie
I
– Rynek: ratusz, muzeum, podziemna trasa turystyczna, cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego, kolegiata pw. Bożego Ciała, kościół pw. Św. Mikołaja i św. Stanisława (d. Opactwo Benedyktynek), kościół pw. Św . Ducha
- kamienice secesyjne ul. Kraszewskiego i słowackiego, kościół pw. Trójcy Świętej (klasztor OO. Franciszkanów – Reformatów), stary Cmentarz, Bazylika Matki Bożej Bolesnej (klasztor OO. Dominikanów).
II
– Bazylika Matki Bożej Bolesnej, kościół pw. Trójcy Świętej, kościół pw. Świętego Ducha, kolegiata pw. Bożego Ciała, Cerkiew konkatedralna pw. Przemienienia Pańskiego, kościół pw. Chrystusa Króla, klasztor SS. Niepokalanek.

Szlak dworski
Jarosław – Pawłosiów – Chłopice – Więckowice – Tyniowice – Węgierka – Rokietnica.

6. Kultura
Na terenie Jarosławia funkcjonują m.in.
1. Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu - http://www.jaroslaw.pl/muzeum
2. Miejski Ośrodek Kultury
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Jarosławiu im. A. Fredry
4. Powiatowe  Ognisko Baletowe im. Lidii Nartowskiej
5. Szkoła Muzyczna I-go st. im. Fryderyka Chopina
6. Miejski Ośrodek Kultury,  Kino "Ikar"
7. Katolickie Centrum Kultury
8. "Galeria Przedmiotu" PSOUU – www.kolo.jaroslaw.info
9. Wojskowy Ośrodek Kultury przy Garnizonie Jarosław
10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – www.mosir.jaroslaw.pl   

W ramach prac tych podmiotów prowadzona jest działalność zarówno z młodzieżą, grupami hobbystów, jak również funkcjonują zespoły muzyczno - wokalne, taneczne, chóry, orkiestra dęta. Z racji obecności plastyków funkcjonują w ramach MOK również dwie galerie sztuki. Do stowarzyszeń aktywnie uczestniczących w życiu kulturalnym miasta można zaliczyć Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia z oddziałem w Krakowie, Towarzystwo Muzyczne, Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza, Stowarzyszenie Muzyka Dawna w Jarosławiu. Ta mocno rozbudowana sieć ośrodków kultury stwarza bardzo dobre warunki do pracy oraz rozwoju środowiska kultury. Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie w działalności zespołów ludowych, kultywujących obrzędy dawnej wsi. Na stałe do kalendarza imprez wpisały się następujące wydarzenia kulturalne:
• Festiwal muzyki dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”
Coroczny festiwal organizowany w Jarosławiu przez „Stowarzyszenie Muzyka Dawna” które,  korzystając z długoletnich kontaktów z najlepszymi światowymi zespołami w tej dziedzinie ma nadzieję uczynić z Jarosławia ważny europejski ośrodek studiów i praktyki muzyki dawnej. Impreza łączy pasje wielu grup muzyków z Polski i innych zakątków świata. Publiczność jarosławska miała okazję oklaskiwać artystów m.in. z Czech, Gruzji, Grecji, Francji, Kanady, Niemiec, Rosji, Szwajcarii, Włoch czy Wielkiej Brytanii. Do Jarosławia przyjeżdżają nie tylko muzycy, ale także antropolodzy, kulturoznawcy, teolodzy, filozofowie, słowem humaniści w szerokim tego słowa znaczeniu, zainteresowani praktyczną debatą nad tradycją jako sposobem życia.  O randze przedsięwzięcia stanowi jego unikalność w skali europejskiej oraz szeroki odbiór medialny. Mimo tego, że prezentowana muzyka „dawna” wykonywana głównie z użyciem instrumentów znanych w średniowiecznej Europie, może być uznana za niszową, to dzięki patronom medialnym (telewizja publiczna i radio, największy portal internetowy) jest ona znana szerokiej grupie odbiorców.
• Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych
Jest to jedna z największych cyklicznych imprez kulturalnych odbywających się na terenie powiatu jarosławskiego. Jej formuła zakłada wspólną zabawę całych rodzin przy koncertach łączących folklor z różnych regionów „słowiańskiej  Europy” z muzyką rozrywkową. Główne imprezy odbywają się na jarosławskim rynku starego miasta, choć korowody uczestników Jarmarku podkreślających swoje korzenie kulturowe widoczne są na ulicach całego miasta. W ubiegłych latach w imprezie udział wzięły zespoły z Białorusi, Ukrainy, Czech i Słowacji.
• Międzynarodowy Przegląd Działalności Artystycznej z Terenów Przygranicznych
Celem tej  imprezy, odbywającej się w Sośnicy - Gmina Radymno, są spotkania osób i środowisk o podobnej kulturze, korzeniach i tradycji, które dzieli jedynie granica państwa. Przegląd, trwający zazwyczaj 3 dni, odbywa się w Domu Kultury w Sośnicy w Gminie Radymno, gdzie prezentowany jest nie tylko folklor, lecz również dorobek młodych zespołów teatralnych oraz chórów z Polski, Ukrainy i Słowacji. Liczne imprezy kulturalne, wystawy i przeglądy teatralne dają możliwość spędzenia wolnego czasu zgodnie z upodobaniami. Melomanów zapraszają organizatorzy Jarosławskiego Jarmarku Muzyki Dawnej „Pieśń Naszych Korzeni”, a amatorów muzyki country zaprasza „Festiwal Muzyki Country”.


7. Noclegi Jarosław
- Zajazd „Polonez" Tuczempy, tel. + 48 16 623 00 18
- Hotel Restauracja „Asticus” Jarosław ul. Rynek 25 tel. + 48 16 623 13 44
- Hotel Restauracja „Hetman” Jarosław ul. Tarnawskiego 18, tel. + 48 16 621 43 95
- Hotel Restauracja „Hestal”,  Kruchel Pełkiński 72 tel. + 48 16 621 59 48
- Hotel Restauracja „Mak” Makowisko 18 tel. + 48  16 621 58 33
- Hotel „Turkus” ul. Sikorskiego 5, tel. + 48 16 621 56 58
- Hotel Senator ul. 3 Maja 96, tel. + 48 16 621 14 02
- Dom Noclegowy „Ellen” Maleniska 26 tel. + 48  16 621 20 68
- Motel „Pegaz” ul. 3 Maja 94B tel. + 48  16 621 79 95
- Zajazd „U Rafała” Koniaczów 33A tel. + 48  16 621 49 45
- Bursa Międzyszkolna w Jarosławiu ul. Reymonta 1 tel. + 48 16 621 25 63
- Ośrodek Rolniczego Szkolenia Kursowego w Radymnie tel. + 48 16 6281332
- Dom Pielgrzyma ul. Cerkiewna 3, tel. + 48 16 621 56 64.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.012 secs