Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15333
Beskid Niski 2954
Pogórze 1984
W mieście 2571
U rodziny 2894
Ze znajomymi 11696
Głosowało: 37432

.: Powiat Dębicki

Powiat dębicki położony jest w zachodniej części województwa podkarpackiego na pograniczu dwóch krain geograficznych: Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego. Rzeka Wisłoka - przepływająca przez powiat dębicki - rozgranicza w południowym skrawku Kotliny Sandomierskiej: Płaskowyż Tarnowski od Płaskowyżu Kolbuszowskiego, zaś w północnym skrawku Pogórza Karpackiego: Pogórze Ciężkowickie od Pogórza Strzyżowskiego.
Powiat graniczy od zachodu z powiatem tarnowskim i dąbrowskim, od północy - z mieleckim, od wschodu - z ropczycko-sędziszowskim, od południowego wschodu - ze strzyżowskim, od południa - z jasielskim. 
 
 1. Geografia, Położenie
 2. Z Kart Historii
 3. Zabytki - Powiat Dębicki
 4. Noclegi, Agroturystyka
 5. Parki, Rezerwaty, Szlaki Turystyczne
 6. Rekreacja i Wypoczynek
 7. Miasto Dębica
 8. Gmina Pilzno
 9. Gmina Brzostek
 10. Gmina Czarna
 11. Gmina Dębica
 12. Gmina Jodłowa
 13. Gmina Żyraków
1. Geografia, Położenie
Położenie powiatu na szlaku komunikacyjnym: kolejowym i drogowym (trasa E-4) sprawia, iż spełnia on ważną rolę zarówno w krajowym jak i międzynarodowym systemie komunikacyjnym. W przyszłości przez powiat dębicki przebiegać będzie autostrada A-4. Kotlinę Sandomierską budują utwory mioceńskie pokryte utworami czwartorzędowymi. Podstawowym budulcem Pogórza Karpackiego jest flisz karpacki. Z budową geologiczną związane jest występowanie surowców mineralnych: kruszywa naturalnego, wód mineralnych, gazu ziemnego, ropy naftowej. Występują również bogate zasoby wód geotermalnych. Ponad 24% powierzchni powiatu pokryte jest lasem. Przez powiat przepływa rzeka Wisłoka należąca do dorzecza górnej Wisły. Parki krajobrazowe położone na terenie gmin Brzostek, Dębica i Jodłowa (m.in. park krajobrazowy Pasma Brzanki), stanowią przedłużenie łańcucha parków krajobrazowych ciągnących się w obrębie niższej części Karpat, aż po okolice Przemyśla.
Rezerwaty przyrody, które występują w powiecie na terenach gmin Brzostek (rezerwat Kamera, Dęborzyn), Czarna (rezerwat Torfy w Głowaczowej i Stary Jawornik) i Pilzno (rezerwat florystyczny Słotwina w Polesiu Machowskim) reprezentują różnorodność i bogactwo środowiska przyrodniczego.
Na terenie wszystkich gmin powiatu dębickiego znajdują się obszary chronionego krajobrazu.
W wody podziemne bogate są gminy, przez które przepływa rzeka Wisłoka oraz gminy, w których znajdują się utwory tzw. Rynny Podkarpackiej (Pilzno, Czarna).
W XIX w. w miejscowości Latoszyn istniało uzdrowisko zaliczane do najlepszych w Polsce. W 1932 r. powstały w tu nowoczesne Łazienki /Zakład Zdrojowo- Kąpielowy / oraz pensjonaty dla kuracjuszy. Podczas II wojny światowej Łazienki zostały zniszczone. Przeprowadzone w 1998 roku badania wykazały, że w Latoszynie wciąż istnieją bogate zasoby wód mineralnych, określanych jako siarczanowo- wapniowe i siarczkowe.
  


2. Z Kart Historii
Najstarszym miastem w powiecie dębickim jest Pilzno. Najwcześniejsze znane źródło pisane wymieniające nazwę osady Pilzno datowane jest na rok 1105. Jest to tzw. „Dokument Idziego” - opata cystersów w Tyńcu. Korzystne położenie na skrzyżowaniu szlaków handlowych wiodących z Rusi Czerwonej i nizin węgierskich wymusiło szybki rozwój osady, przekształcając ją w ważny węzeł handlowy do tego stopnia, że król Kazimierz Wielki w roku 1354 nadał jej magdeburskie prawo miejskie i obdarzył licznymi przywilejami. W tym też roku Pilzno stało się królewszczyzną (własnością Skarbu Królestwa Polskiego).
Pierwsze wzmianki o Dębicy pochodzą z 1293 roku, kiedy to osada z nadania księcia Leszka Czarnego trafiła w ręce zasłużonego w bojach rodu Gryfitów. Jego potomek Świętosław Gryfita w latach 1358-1372 przeprowadził lokację miasta Dębicy. W 1367 r. opat tyniecki Jan zezwolił Jakubowi synowi Stefana na przeprowadzenie lokacji miejskiej Brzostku. Podobny przywilej otrzymał w 1394 r. od Władysława Jagiełły Stanisław z Saspolina. Król zezwolił na założenie miasta zwanego Małym Brzostkiem położonego w sąsiedztwie miasta opackiego (w okresie późniejszym Mały Brzostek stał się przedmieściem, a w XVIII w. osobną wioską nazwaną Nawsiem). 
W XV wieku Dębica z okolicznymi wsiami wchodziła w skład sądowego powiatu pilzneńskiego w granicach województwa sandomierskiego. Na ten okres przypada dynamiczny rozwój gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej. Uzyskanie przez Polskę dostępu do morza umożliwiło szybki rozwój uprawy zboża, które dorzeczem Wisłoki spływało do Wisły.  W 1772 r. po dokonaniu I rozbioru Polski ziemie powiatu pilzneńskiego znalazły się pod zaborem austriackim w ramach Królestwa Galicji. W pierwszych latach zaboru wybudowano ważny  trakt cesarski od Bielska poprzez Pilzno, Dębicę i dalej do Lwowa. W 1850 r. Dębica stała się siedzibą powiatu sądowego. W 1867 znalazła się w powiecie sądowym z siedzibą w Pilźnie, a później w powiecie ropczyckim. W 1856 r. do Dębicy dotarła z Krakowa linia kolei żelaznej, co stało się ważnym czynnikiem rozwoju ziemi dębickiej.
Za czasów II Rzeczypospolitej po okresie zniszczeń wojennych oraz po przeszło 100 latach braku kontaktów handlowych Galicji z pozostałymi prowincjami kraju przystąpiono do procesu uprzemysłowienia regionu w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego (COP). Dynamiczny rozwój gospodarczy ziemi dębickiej zadecydował o tym, iż w 1935 r. Dębica stała się siedzibą władz powiatowych (wygrywając rywalizację z Ropczycami), obejmującą swym zasięgiem m.in. Ropczyce i Pilzno. W 1934 r. Brzostek stał się gminą jednostkową wiejską.  Utworzono wtedy także gminę Brzostek II obejmującą okoliczne wioski. W 1954 r. została zlikwidowana gmina Brzostek I. 
Pomyślny i szybki rozwój gospodarczy regionu w dwudziestoleciu międzywojennym kontynuowany był również po zakończeniu II wojny światowej. Do 1955 r. istniał duży powiat dębicki, który tegoż roku podzielono na dwa mniejsze: dębicki i ropczycki. Do 31 maja 1975 roku powiat dębicki obejmował 594 km² i mieszkało na jego terenie 77,8 tys. osób. W powiecie znajdowały się dwa miasta: Pilzno i Dębica oraz pięć gmin: Brzeźnica, Czarna, Dębica, Pilzno i Żyraków. W wyniku nowego dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, wprowadzonego 1 czerwca 1975, teren całego powiatu dębickiego włączony został do nowo utworzonego województwa tarnowskiego.
Na mocy ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku utworzony został powiat dębicki, w skład którego wchodzą: miasto Dębica, miasto i gmina Pilzno oraz gminy: Brzostek, Czarna, Dębica, Jodłowa, Żyraków.
 


3. Zabytki - Powiat Dębicki
BRZOSTEK
• dwory szlacheckie w Kleciach, Przeczycy, Smarżowej i Zawadce Brzosteckiej,
• kamieniczki mieszczańskie z XVIII w.  na rynku w Brzostku,
• murowana karczma z końca XVIII w. w Brzostku,
• murowany, neoklasyczny kościół parafialny w Brzostku pw. Znalezienia Krzyża Świętego wzniesiony w latach 1814-1816,
• neogotycki kościół parafialny w Siedliskach Bogusz wzniesiony w latach 1908-1912,
• neogotycka świątynia w Przeczycy wzniesiona w latach 1904-1906,
• drewniany kościół parafialny w Gorzejowej,
• kapliczki w Brzostku, Siedliskach Bogusz, Przeczycy, Smarżowej i Gorzejowej,
• cmentarze wojskowe z okresu I i II wojny światowej.
 
CZARNA
• Dwór pałac w Przyborowie z 1918 roku wg projektu Stanisława Witkiewicza w stylu zakopiańskim wraz z parkiem o pow. 14,2 ha..
• Dworek myśliwski i park podworski z XIX w. w Chotowej-Słupie
 
GMINA DĘBICA
• Sanktuarium Matki Boskiej Zawadzkiej
• XVIII-wieczna karczma  w Zawadzie
• zabytkowy kościół z XVII w. na cmentarzu w Pustyni, 
• kapliczka cmentarna w Brzeźnicy
• Zamczysko-Okop w Braciejowej, pozostałość grodu z XIII w.
• Wzgórze Śmierci Pustków
 
MIASTO DĘBICA
• Kościół Św. Jadwigi z XVI w. przebudowany w latach 1558-1650 i 1705-1721, restaurowany w latach 1978-1980.
• Synagoga z drugiej połowy XVIII w. przebudowana i adaptowana jako obiekt handlowy ok. 1960 r.
• Dwór na przedmieściu Wolica z drugiej poł. XIX w.
• Park Dworski z pierwszej połowy XIX w.

PILZNO
• Kościół gotycki Św. Jana Chrzciciela z XIV w. w Pilźnie
• Klasztor klasycystyczny z 1848 r. O. Karmelitów w Pilźnie
• Kamieniczki w Rynku z I poł. XIX w. w Pilźnie
• Dwór z XVIII w. w Parkoszu
• Kościół Narodzenia N.M.P. z XVI w.  w Dobrkowie
• Kościół Św. Marcina z 1664 r w Zwierniku
• Kościół Św. Bartłomieja z 1485 r. w Łękach Górnych
• Cmentarz wojskowy z I wojny św. w Pilźnie, Łękach Górnych, Słotowej i Parkoszu
• Kościół Św. Trójcy z 1779 r. w Machowej
 
JODŁOWA
• Drewniany kościół św. Stanisława Biskupa z XVII w.  i Sanktuarium Dzieciątka Jezus w otoczeniu starodrzewu lipowego
• Klasycystyczna dzwonnica z XVII w.
• Dwór w Dęborzynie z początku XIX w.
• Cmentarze wojenne z I wojny światowej.
• Cmentarz żydowski w Jodłowej-Wisowej
• Stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki brązu we wsi Dębowa.
 
ŻYRAKÓW
• Dwór w Korzeniowie


4. Parki, Rezerwaty, Szlaki Turystyczne
Rezerwaty przyrody:
•  Rezerwat "Torfy" o powierzchni 11,79 ha, położony w Chotowej - Gmina Czarna,
•  Rezerwat "Słotwina" o powierzchni 3,3 ha położony w dolinie Potoku Machowskiego na terenie miejscowości Podlesie Machowskie - Gmina Pilzno,
•  Rezerwat "Kamera" o powierzchni 37,62 ha położony we wsi Smarżowa - Gmina Brzostek

Parki krajobrazowe:
•  Park Krajobrazowy Czarnorzecko - Strzyżowski obejmujący część lasów Leśnictwa Brzostek i Kamienica - Gmina Brzostek,
•  Park Krajobrazowy Pasma Brzanki - swoim północno-wschodnim zasięgiem obejmuje lasy wsi Dębowa i Jodłowa - Gmina Jodłowa.

Szlaki turystyczne:
•  Zielony - z Grabin przez rezerwat "Torfy", Chotową, Machową, rezerwat "Słotwina" do Podlesia Machowskiego (szlak pełni funkcję ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej i jest pod opieką Nadleśnictwa Dębica), długość 18 km,
•  Zielony - z Dębicy przez Gumniska, Kałużówkę, Połomię do Jaworza Dolnego, długość 16 km,
•  Niebieski - z Dębicy przez Gumniska, Braciejową, Kamieniec, Grudną Górną, Brzeziny do Klonowej Góry - jest to najdłuższy szlak przebiegający przez tereny Nadleśnictwa Dębica, ok. 30 km,
•  Niebieski - (16 km) i żółty (9 km) z Dębicy przez Kozłów, Brzeźnicę, Pustków, Królową Górę, Wolę Brzeźnicką do Zawady,
•  Żółty - z Zawady przez Lubzinę do Ropczyc, długość 14 km.

Oprócz oznakowanych szlaków turystycznych istnieje szereg tras nie oznakowanych, które nadają się i są wykorzystywane do wędrówek pieszych, jak również turystyki rowerowej. Kolorytu poszczególnym szlakom i trasom wędrówek dodaje urozmaicony krajobraz rolno-leśny.

Inne szlaki:
•  Ścieżka przyrodniczo-leśna "Bluszcze" o długości 3,5 km, złożona z ośmiu przystanków, z których każdy poświęcony jest odrębnym zagadnieniem z dziedziny leśnictwa, ekologii, gospodarki komunalnej i historii. Czas przejścia trasy: ok.2,5 godz. Etapy wędrówki: przystanek I - "Góra Śmierci" miejsce martyrologii; przystanek II - gospodarstwo szkółkarskie; przystanek III - kącik przyrodniczy; przystanek IV - staw śródleśny; przystanek V - ochrona gatunkowa roślin; przystanek VI - gospodarka łowiecka i ochrona fauny; przystanek VII - domek myśliwski; przystanek VIII - wysypiska śmieci.
•  Szlak architektury drewnianej - z Dębowej przez Jodłową, Zawadkę Brzostecką, Pilzno, Machową, Łęki Dolne, Budyń, Parkosz, Dębicę, Zawadę do Ropczyc.
•  Szlak partyzancki II Zgrupowania Armii Krajowej Obwodu Dębica - o długości 15 km, czas przejścia pieszo: ok. 5 godz. Szlak prowadzi przez 10 punktów, oznaczonych tablicami: I - Szkoła w Gumniskach; II - Kościół w Gumniskach; III - Cmentarz w Gumniskach; IV - Leśniczówka Berdech; V - Klabachówka; VI - Jar nieopodal gajówki Klabachy; VII - Krzyż Jabłonowski; VIII - Kałużówka; IX - Zborżilówka; X - Krzyż "Miecza"


5. Rekreacja i Wypoczynek
Rekreacja i Wypoczynek:
• Wyciąg narciarski: obiekt znajduje się w miejscowości Stobierna. Stok o długości 500 metrów posiada oświetlenie, u podnóża stoku parking na kilkadziesiąt samochodów. Obiekt otwarty w sezonie zimowym od 9.00 do późnych godzin wieczornych.
• Kompleks obiektów sportowych
ul. Piłsudskiego 19, 39-200 Dębica, tel. (0-14) 681-42-10
kryty basen, kryte lodowisko, korty tenisowe, stadion, hala sportowa, siłownia.
• Zespół obiektów sportowych
ul. Kościuszki 32, 39-200 Dębica, tel. (0-14) 681-41-8
kort tenisowy, boisko piłkarskie z bieżnią, hala sportowa, boisko do koszykówki
• Zespół basenów odkrytych
ul. Sobieskiego 14, 39-200 Dębica, tel. (0-14) 681-24-30
basen, boisko do siatkówki plażowej, kort asfaltowy
• Klub Jeździecki "MILTON"
ul. Świętosława 182a, 39-200 Dębica
• Stowarzyszenie Turystyki Konnej; AZYL DLA KONI
Brzozowe Ranczo, ul. Wielopolska 207a
• Ośrodek Wypoczynkowo - Rekreacyjny "Jałowce"
Kozłów 12 c obok Dębicy, tel. (0-14) 681-10-00
zalew, wypożyczalnia sprzętu wodnego
• Ośrodek Wypoczynkowo - Szkoleniowy "Grand"
Chotowa 87 c, tel. (0-14) 676-29-82
zalew, wypożyczalnia sprzętu wodnego
• Ośrodek Przygotowań Piłkarskich im. Kazimierza Górskiego
Straszęcin, tel. (0-14) 681-82-44
zalew, wypożyczalnia sprzętu wodnego, stadion, korty tenisowe


6. Miasto Dębica
DĘBICA jest miastem o ponad 600. letniej historii. Pierwsza wzmianka o osadzie wzmiankowanej jako Dambicha pochodzi z roku 1293. W 1358 r. król Kazimierz Wielki zezwolił Świętosławowi Gryficie na lokację miasta na prawie średzkim. Historia miasta przeplatana jest okresami rozkwitów i upadków. Pożary, konflikty narodowościowe, plądrowanie przez obce wojska, zabór austriacki, dwie wojny światowe przynosiły miastu kolejne zniszczenia i upadek gospodarczy. Dziś DĘBICA - prawie 50 tysięczne miasto - stanowi ważny ośrodek przemysłowy. Posiada rozwinięty przemysł gumowy, chemiczny, metalowy i spożywczy. W mieście funkcjonuje wiele placówek oświatowo-wychowawczych. Władze miasta od wielu lat organizują stałe imprezy kulturalne, które wrosły w historię Dębicy, m.in.: Międzynarodowy Dzień Poezji Dziecięcej, Dni Dębicy - trzydniowe święto miasta, Ogólnopolski Konkurs Literacki, Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego, Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Władze miasta Dębicy oraz gościnni dębiczanie oferują turystom:
miejskie obiekty sportowe: 2 sztuczne lodowiska, baseny kąpielowe, w tym 1 kryty o wymiarach 50m x 21m, który jest jednym z trzech w Polsce basenów o pełnych wymiarach, umożliwiającym rozgrywanie zawodów międzynarodowych. Hale basenów i lodowiska w połączeniu z Domem Sportu i Rehabilitacji, hotelem wraz z restauracją i kortami tenisowymi, stadionem lekkoatletycznym i piłkarskim umożliwiają organizowanie wielu imprez sportowych od szczebla szkolnego do międzynarodowego. Dębica ma doświadczoną w organizacji imprez sportowych kadrę. W ośrodku sportowym w pobliskim Straszęcinie goszczą niemal stale narodowe reprezentacje w różnych dyscyplinach sportowych. Baza tego ośrodka , a również ośrodków wypoczynkowych w Chotowej i Jaworzu Dolnym, a także kilka ciekawych tras turystycznych, stały się podstawą rozwijanej w rejonie  miasta działalności rekreacyjnej, z której korzystają setki dębiczan. Działalność ta tradycyjnie wpisana jest jako powinność do statutów klubów. Ponieważ samorządowe władze miejskie przejęły sporą część obiektów sportowych, działalność ta jest wspierana również z miejskiego budżetu
 
Z obiektów zabytkowych warto zobaczyć:
• Kościół pw. Św. Jadwigi z XVI w. przebudowany w latach 1558-1650 i 1705-1721, restaurowany w latach 1978-1980.
• Synagogę z drugiej połowy XVIII w. przebudowaną i adaptowaną jako obiekt handlowy ok. 1960 r.
• Dwór na przedmieściu Wolica z drugiej poł. XIX w.
• Park Dworski z pierwszej połowy XIX w.


7. Gmina Pilzno
Centralne położenie miasta wśród 17. sołectw, uczyniło Pilzno swoistym centrum administracyjnym, oświatowym, handlowym i komunikacyjnym. To ostatnie powstało na bazie dawnych szlaków handlowych. Trasy komunikacyjne zbiegające się z Radomyśla Wielkiego, Czarnej-Skrzyszowa, Ryglic-Jasła, Brzostka, Tarnowa i Rzeszowa stworzyły w obecnych czasach transportu samochodowego dogodne warunki do rozwoju handlu i wytwórczości. Codziennie przez centrum gminy Pilzno przejeżdża ponad 10 tys. samochodów dając możliwość reklamy i zbytu wytworzonych produktów (maszyny rolnicze, meble, przetwory mięsne)i świadczonych usług. Gmina Pilzno posiada korzystne warunki klimatyczno-glebowe do uprawy ziemniaków. Od dawna znana jest z produkcji dobrej jakości żywca wieprzowego przerabianego przez Zakłady Mięsne w Dębicy, które były głównym eksporterem bekonu i szynki do USA, Kanady i Anglii. W obecnym czasie na tej bazie surowcowej powstały dwie ubojnie w Pilźnie. W związku z zaprzestaniem tuczu trzody chlewnej ziemniakami, pozostaje duża nadwyżka tego surowca do przetworzenia. Zarząd Miejski w Pilźnie jest bardzo zainteresowany rozwojem przetwórstwa rolno-spożywczego, pod którego potrzeby udostępni tereny budowlane, moce produkcyjne na stacji uzdatniania wody i na oczyszczalni ścieków. Położenie gminy na skraju Pogórza Ciężkowickiego oraz rozpoczynającego się Płaskowyżu Tarnowskiego z malowniczym przełomem Wisłoki w Jaworzu Górnym, stwarza bardzo atrakcyjne warunki rekreacyjno-wypoczynkowe. Budowa zbiornika na rzece Wisłoce w Strzegocicach przez „Kruszgeo” Rzeszów w ramach rekultywacji wyrobisk pożwirowych, uczyni nasz region jeszcze bardziej atrakcyjnym.  


8. Gmina Brzostek
Gmina Brzostek położona jest przy drodze krajowej 992 łączącej Pilzno z Jasłem. Dzieli się na 19 jednostek administracyjnych. Malownicze krajobrazy, ciekawe ukształtowanie terenu i czyste powietrze sprzyjają rekreacji i wypoczynkowi.  
Głównymi walorami środowiskowymi gminy są:
• oznakowane szlaki turystyczne przez masyw Liwocza - Pogórze Cieżkowickie oraz pasmo Klonowej Góry – Pogórze Strzyżowskie, 
• rezerwaty przyrody: Kamera i Dęborzyn, 
• akwen wodny ze stanicą rybacką w Kleciach, 
• czyste potoki, których źródła znajdują się na zboczach wzgórz otaczających Brzostek, 
• kompleksy leśne występujące szczególnie w północno-wschodniej części gminy, stwarzają doskonałe warunki odbywania wycieczek pieszych i rowerowych, spacerów, 
• cenne parki podworskie otaczające zabytkowe dwory oraz stare drzewostany przy kościołach i cmentarzach parafialnych.
Osobliwością przyrodniczą gminy jest 600. letni dąb szypułkowy w Januszkowicach oraz kłokoczka południowa – krzew ciepłolubny występujący w kompleksie lasów wsi Smarżowa. Prócz walorów krajobrazowych w Brzostku i jego okolicach spotkamy liczne zabytki świadczące o bogatej historii regionu. Wiele z nich objętych jest ochroną konserwatorską i znajduje się w rejestrze zabytków. Do najciekawszych i wartych obejrzenia należą: 
• dwory szlacheckie znajdujące się w Kleciach, Przeczycy, Smarżowej i Zawadce Brzosteckiej, 
• kamieniczki mieszczańskie pochodzące z XVIII w. położone przy rynku w Brzostku, 
• murowana karczma z końca XVIII w. znajdująca się w Brzostku, także liczne zabytki architektury sakralnej oraz miejsca pamięci narodowej: 
• murowany, neoklasyczny kościół parafialny w Brzostku pw. Znalezienia Krzyża Świętego wzniesiony w latach 1814-1816, 
• neogotycki kościół parafialny w Siedliskach Bogusz wzniesiony w latach 1908-1912, 
• neogotycka świątynia w Przeczycy wzniesiona w latach 1904-1906, 
• drewniany kościół parafialny w Gorzejowej, 
• kapliczki w Brzostku, Siedliskach Bogusz, Przeczycy, Smarżowej i Gorzejowej,
• cmentarze wojskowe z okresu I i II wojny światowej.


9. Gmina Czarna
Gmina Czarna położona w zachodniej części województwa podkarpackiego, jest najbardziej na zachód wysuniętą gminą powiatu dębickiego. W jej skład wchodzi 14 sołectw. Przebiega przez nią linia kolejowa Kraków-Przemyśl. 36% powierzchni gminy (południowa i zachodnia część) zajmują lasy i są one chlubą naszego terenu. Wśród nich znajdują się rezerwaty przyrody: w Głowaczowej „Rezerwat Torfy”, w miejscowości Stary Jawornik – rezerwat „Stary Jawornik”, gdzie ochronie podlega roślinność torfowisk położonych wśród leśnych wydm. Osobliwością torfowisk jest owadożerna rosiczka okrągłolistna. W lasach występują stawy, naturalne siedlisko ptactwa wodno-błotnego. Na południowym pograniczu gminy projektowany jest następny rezerwat przyrody. W miejscowości Żdżary jest aleja dębowa – pomnik przyrody. Wśród okazów drzew – 600. letni dąb o obwodzie 680 cm. Wśród lasów sosnowych, w miejscowości Chotowa położony jest ośrodek wypoczynkowy ze sztucznym zalewem o powierzchni 6 ha, w którym oprócz kąpieli można korzystać z kajaków i rowerów wodnych. W sezonie letnim organizowane są tu kolonie letnie, wczasy (komfortowe i estetycznie urządzone domki kempingowe). Teren gminy obfituje w dużą ilość dróg i ścieżek leśnych – idealnych do organizowania wycieczek pieszych i rowerowych. Czarna jest gminą typowo rolniczą specjalizującą się w uprawie ziemniaka sadzeniaka i ziemniaka jadalnego. Wszystkie miejscowości gminy są zgazyfikowane, prawie w każdym domu znajduje się telefon. Gmina może się poszczycić doskonałą bazą oświatową - nowe szkoły, nowe sale gimnastyczne.


10. Gmina Dębica
Gmina wiejska Dębica malowniczo położona na pograniczu Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego we wschodniej części powiatu dębickiego, od południa i wschodu otacza miasto Dębicę. Przez gminę przebiega trasa międzynarodowa i magistrala kolejowa Kraków-Przemyśl, a przez jej północną część przebiegać będzie autostrada. W jej skład wchodzi 17 sołectw. Wspaniałe warunki klimatyczne zwłaszcza południowej części gminy, lasy z całym bogactwem runa leśnego, pagórkowaty, poprzecinany licznymi potokami i wąwozami krajobraz, 7 parków krajobrazowych obejmujących kilkusetletni starodrzew, zabytki i miejsca pamięci narodowej, infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz dogodne połączenia komunikacyjne to tylko niektóre walory turystyczne gminy Dębica. Największe skupienie zabytków znajduje się w miejscowości Zawada, zwaną z tego względu prawdziwą perłą ziemi dębickiej. Na szczególną uwagę zasługują: Sanktuarium Matki Boskiej Zawadzkiej z łaskami słynącym obrazem – miejsce licznych pielgrzymek wiernych, majątek ziemski Raczyńskich, XVIII. wieczna karczma do dziś zachęcająca gości do wstąpienia. Straszną pamiątką po latach okupacji jest „Wzgórze Śmierci” w Pustkowie – obóz zagłady 15 tys. więźniów: Żydów, Rosjan i Polaków oraz polana Kałużówka w Braciejowej, gdzie znajduje się pomnik żołnierzy AK poległych w czasie akcji „Burza” w 1944 roku. Miłośnikom historii polecamy również zabytkowy kościół z XVII w. znajdujący się na cmentarzu w Pustyni, kapliczkę cmentarną w Brzeźnicy oraz liczne przydrożne kapliczki i figurki, a miłośnikom archeologii Zamczysko-Okop w Braciejowej, pozostałość grodu z XIII w. Turystom odwiedzającym naszą gminę polecamy również: cztery oznakowane piesze szlaki turystyczne, niedawno oznakowany szlak rowerowy prowadzący z Latoszyna terenami górzystymi gminy do miejscowości Zawada, kąpielisko w Kozłowie dysponujące rowerami wodnymi i kajakami, basen kąpielowy w Pustkowie, a w sezonie zimowym wyciąg orczykowy w Stobiernej. Tym, którzy na dłużej chcieliby zagościć w naszej gminie polecamy ofertę kilkunastu gospodarstw agroturystycznych, bazę noclegową i sportową LKS w Pustyni oraz Szkoły Podstawowe w Zawadzie i Pustkowie jako obiekty kolonijne.


11. Gmina Żyraków
Gmina Żyraków położona jest w południowo-wschodniej części Kotliny Sandomierskiej, w dolinie Wisłoki, w bezpośrednim sąsiedztwie z Dębicą. Na terenie gminy istnieją i będą powstawać nowe obszary górnicze, związane z eksploatacją złóż ropy i gazu ziemnego (potwierdzone duże pokłady). W północnej części gminy znajdują się malownicze kompleksy leśne ze stawami rybnymi, stanowiące miejsce sobotnio-niedzielnego wypoczynku. Dużą atrakcję o znaczeniu ponadgminnym stanowi zlokalizowany w Straszęcinie Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy z dwoma doskonale wyposażonymi hotelami na 120 miejsc noclegowych, domkami kempingowymi, zalewem, krytą pływalnią, trzema pełno -wymiarowymi boiskami piłkarskimi, ścieżkami zdrowia, kortami tenisowymi, siłowniami, sauną i restauracją. Pozostałością po czasach minionych są istniejące do dziś na terenie gminy zespoły dworsko-pałacowe. Gmina jest całkowicie zgazyfikowana, posiada dwie stacje uzdatniania wody zabezpieczające potrzeby wszystkich mieszkańców. Funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. Gmina dysponuje dużymi obszarami pod budownictwo jednorodzinne, jak również pod inwestycje. Zabezpieczone są tereny pod budowaną autostradę Zgorzelec-Medyka, która przebiegać będzie przez południową część gminy.


 


12. Gmina Jodłowa
Gmina Jodłowa położona jest w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w obrębie Pogórza Ciążkowickiego. Składa się z 7 sołectw. Część gminy leżącą na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki cechują wysokie walory środowiska naturalnego - krajobrazowe, przyrodnicze i ekologiczne. Atrakcyjność turystyczna wynika przede wszystkim z ukształtowania terenu - malownicze stoki od 220 do 410 m n.p.m. oraz znacznej lesistości – cenne przyrodniczo lasy zajmują 21% powierzchni gminy. Południowymi wierzchowinami przebiega żółty szlak turystyczny prowadzący z Siedlisk w kierunku Bieszczad. Nowe obiekty szkolne z odpowiednim zapleczem i wyposażeniem, szczególnie w Dębowej i Wisowej, stanowią doskonałą bazę lokalową i wypadową, umożliwiając uprawianie turystyki krajobrazowej i rekreacji.
 
Walory gminy podnoszą dobrze zachowane obiekty zabytkowe:
• Drewniany kościół św. Stanisława B-pa z XVII w. z pięknym wnętrzem i Sanktuarium Dzieciątka Jezus w otoczeniu starodrzewu lipowego, stanowiącego pomnik przyrody.
• Klasycystyczna dzwonnica z XVII w.
• Drewniana kapliczka przydrożna w Jodłowej Górnej.
• Dwór w Dęborzynie z początku XIX w.
• Cmentarze wojenne z I wojny światowej.
• Cmentarz żydowski w Jodłowej-Wisowej.
• oraz stanowiska archeologiczne – osady z neolitu i epoki brązu we wsi Dębowa.
Warunki do wypoczynku i rekreacji stwarza również czyste, ekologiczne środowisko oraz poziom infrastruktury. Oddalenie od ośrodków miejskich i zgazyfikowanie gminy sprawia, że pyły i gazy przemysłowe oddziaływują na środowisko w minimalnym zakresie. Rozległy teren gminy pokrywa sieć dróg o nawierzchni żwirowej i bitumicznej, co ułatwia komunikację przez cały rok i umożliwia uprawianie turystyki pieszej, rowerowej i samochodowej.


.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.012 secs