Główna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ciąża i Poród Dieta i Odchudzanie Wypożyczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualności BANERY REKLAMA Prywatność Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Gdzie spędzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mieście
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Gmina Miejsce Piastowe

Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południowo – wschodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Krośnieńskiej, stanowiącej środkową część Dołów Jasielsko – Sanockich. Na południe od Kotliny Krośnieńskiej ciągną się Garby Iwonicko – Rymanowskie, które wraz z Górami Dukielskimi stanowią strefę przejściową pomiędzy Dołami Jasielsko – Sanockimi, a środkową częścią Beskidu Niskiego. Gmina graniczy od północy z Krosnem i gminą Krościenko Wyżne, od wschodu z gminą Haczów i Rymanów, od południa z gminą Iwonicz Zdrój i Dukla, od zachodu z gminą Chorkówka. Powierzchnia gminy wynosi ogółem 5134,36 ha. Tereny gminne należą do jednych z najmniej zalesionych obszarów w powiecie krośnieńskim. Większy kompleks leśny znajduje się w północno-wschodniej części gminy, na terenie wsi Targowiska. Przez teren gminy przepływają rzeki Jasiołka i Lubatówka, oraz potoki Iwonicki i Badoń. Obszar Gminy Miejsce Piastowe położony jest na terenie pozostającym pod wpływem zarówno wilgotnych mas powietrza pochodzących z północy kraju, jak i suchych mas z głębi kontynentu euroazjatyckiego. Cała gmina znajduje się w strefie klimatu górskiego i podgórskiego. Gmina posiada bardzo dobre warunki komunikacyjne. W Miejscu Piastowym krzyżują się dwie drogi krajowe:
• droga krajowa 28 relacji: Wadowice - Nowy Sącz Jasło - Krosno
- Sanok - Przemyśl
• droga krajowa nr 9 i międzynarodowa nr E- 371 relacji: Radom -Rzeszów - Domaradz - Miejsce Piastowe - Barwinek
Najbliższe drogowe przejście graniczne w Barwinku odległe jest o 30 km od Miejsca Piastowego. Przez teren gminy przebiega linia kolejowa: Targowiska - Sanok - Zagórz (powiązanie w węźle kolejowym w Zagórzu z granicznymi przejściami kolejowymi w Łupkowie /Słowacja/ i Krościenku /Ukraina) oraz Targowiska - Krosno - Jasło (powiązanie w węźle Jasło z linią kolejową relacji Jasło - Rzeszów i Jasło - Strórze). Linie te umożliwiają bezpośrednie połączenia kolejowe w układzie ponad regionalnym z miastami: Warszawa, Kraków, Łodź Kaliska, Kielce, Katowice. Tereny gminy stanowią doskonałe miejsce wypadowe do zwiedzania zabytkowego Krosna, znanych w Polsce uzdrowisk – Iwonicza Zdroju i Rymanowa Zdroju, Odrzykonia, gdzie znajduje się rezerwat skalny „Prządki” i ruiny zamczyska „Kamieniec”, skansenu w Bóbrce, będącego kolebką polskiego przemysłu naftowego. W Miejscu Piastowym żywiołowo rozwija się kult Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza oraz kult maryjny Matki Boskiej Fatimskiej. Z tego powodu Miejsce Piastowe jest corocznie odwiedzane przez dziesiątki tysięcy pielgrzymów. W 1997 r. modlił się tutaj papież Jan Paweł II podczas swojej piątej pielgrzymki do Polski.

Materiały przekazane przez Urząd Gminy Miejsce Piastowe. Zapraszamy także na strone www.miejscepiastowe.pl
  1. Miejsce Piastowe - Informacje Ogólne
  2. Historia Gminy Miejsce Piastowe
  3. Miejscowości Gminy Miejsce Piastowe
  4. Agroturystyka, Noclegi
  5. Zabytki Gminy Miejsce Piastowe
1. Historia Gminy Miejsce Piastowe
Gmina Miejsce Piastowe położona jest w południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego w Kotlinie Krośnieńskiej na powierzchni 51 km2. Ślady działalności człowieka na tych terenach sięgają okresu paleolitu i neolitu. Dowodem tego są liczne znaleziska i wykopaliska. Silne były tu także wpływy rzymskie. W VIII w. n.e. ziemie naszej gminy zamieszkiwało plemię Lędzian. Ciągłe zmiany przynależności państwowej, raz do Polski piastowskiej, raz do Rusi Rurykiewiczów, nie wpływały korzystnie na rozwój osadnictwa. Ożywienie gospodarcze nasze tereny zawdzięczają Kazimierzowi Wielkiemu, dzięki któremu tak Miejsce Piastowe jak i pozostałe wsie lokowane były na prawie niemieckim. Już wtedy niemałe znaczenie miały szlaki handlowe wyznaczane przez królów polskich kupcom udającym się na wschód oraz na południe -Traktem Węgierskim, stanowiącym dziś międzynarodową drogę z Rzeszowa przez Przełęcz Dukielską na południe Europy. Wojny, nawiedzające Polskę od końca XV w., upadek gospodarczy państwa, rabunkowa gospodarka dzierżawców królewskich oraz częste klęski żywiołowe, głód i epidemie chorób, dotykające tereny naszej gminy w czasie zaboru austriackiego, spowodowały regres gospodarczy oraz zmniejszenie ruchu na szlakach handlowych.
Po zniesieniu pańszczyzny w 1848 r. doszło do rozdrobnienia gospodarstw i rozwarstwienia społecznego wsi. Od 1854 r. nastąpił rozwój przemysłu naftowego. Powstały szyby naftowe w Targowiskach, Rogach, Głowience, Łężanach. W Targowiskach wybudowano destylarnię ropy naftowej i kończący się tam ropociąg. Pod koniec XIX w. przez teren gminy przeprowadzono linię kolejową, ze stacją w Targowiskach. Rozwijało się rzemiosło. W Rogach organizowano targi i jarmarki. Tam też zaczął rodzić się ruch ludowy. Początek XX w. spowodował rozwój oświaty, powstały nowe szkoły, biblioteki i czytelnie. Mieszkańcy naszej gminy brali liczny udział w walkach I wojny światowej, wojny polsko-ukraińskiej i polsko -bolszewickiej, co dziś upamiętniają pomniki i pamiątkowe tablice. Początkowy rozwój zatrzymany został jednak przez kolejny kryzys gospodarczy. Wybuch II wojny światowej i wkroczenie wojsk niemieckich do Miejsca Piastowego spowodowało, że już jesienią 1939 r. Miejsce Piastowe stało się jednym z pierwszych ośrodków konspiracji zbrojnej w powiecie krośnieńskim, pod nazwą Orła Białego. Od 1944 r. w okolicach Miejsca Piastowego stacjonowały wojska sowieckie. Efektem tego były prześladowania i aresztowania w środowisku akowskim, kontynuowane potem przez UBP. Byli żołnierze podziemia zmuszeni byli do ukrywania się i zmian miejsca zamieszkania. Lata powojenne przyniosły odbudowę zniszczeń wojennych, a następnie nowe inwestycje: przemysłowe, usługowe, rolnicze. Wybudowano nowe szkoły, domy ludowe, domy strażaka i inne obiekty użyteczności publicznej. W 1973 r. reaktywowano samorząd terytorialny. Powstała nowa Gmina Miejsce Piastowe obejmująca do dziś 9 wsi (Głowienkę, Łężany, Miejsce Piastowe, Niżną Łąkę, Rogi, Targowiska, Widacz, Wrocankę i Zalesie), w których mieszka 13 306 osób. Sąsiaduje ona bezpośrednio z miastem Krosnem oraz gminami Krościenko Wyżne, Haczów, Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla i Chorkówka. Istnieje tutaj 6 ośrodków zdrowia, 5 aptek. Działa 8 jednostek OSP. Na terenie gminy znajduje się 8 szkół podstawowych, 2 gimnazja i jedna szkoła średnia. Działalność kulturalna rozwijana jest przez Gminny Ośrodek Kultury, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz jej filie, teatr amatorski i inne. W ramach GOK-u działają liczne zespoły artystyczne. W każdej wsi znajdują się domy ludowe, rozwija się też sport w ramach klubów i zrzeszeń sportowych. Prężnie rozwija się handel i działalność gospodarcza. Na granicy Targowisk i Łężan położone jest lotnisko zapasowe Aeroklubu Podkarpackiego w Krośnie. 9 czerwca 1997 r. lądował tu papież Jan Paweł II udający się do Dukli celem odwiedzenia relikwii bł. Jana z Dukli, którego dzień później kanonizował, kończąc tym samym swoją piątą pielgrzymką do Polski. Gmina rozpoczęła także współpracę partnerską z gminami ze Słowacji, Włoch, Ukrainy, Rumunii i Węgier dzięki realizacji licznych projektów finansowanych są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej lub fundacji, które wspierają tego rodzaju akcje.


2. Miejscowości Gminy Miejsce Piastowe
Miejsce Piastowe
Pierwsza wzmianka o dawno istniejącej wsi pochodzi z 1358 r. W tym roku Kazimierz Wielki nadał miejscowości przywilej lokacyjny. Obecnie Miejsce Piastowe stanowi siedzibę władz gminy i położone jest 6 km od Krosna. W centrum wsi krzyżują się ważne arterie komunikacyjne stanowiące odwieczne trakty handlowe. Wieś liczy 1983 mieszkańców, zaś jej powierzchnia to 732 ha. We wsi znajduje się urząd gminy, Gminne Centrum Informacji, szkoła podstawowa, gimnazjum, Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, urząd pocztowy, komisariat policji, bank, dom kultury, gminna biblioteka, internat, OSP, Dom Macierzysty Zgromadzenia Księży Michalitów, Dom Centralny S.S. Michalitek. Znajdują się tu liczne małe zakłady pracy, sklepy, warsztaty usługowe i resteuracja. Miejsce Piastowe słynie z kultu Sługi Bożego ks. Bronisława Markiewicza, założyciela Zgromadzenia Księży Michalitów (obecnie trwa jego proces beatyfikacyjny). Jest także miejscem kultu maryjnego Matki Boskiej Fatimskiej. Wszystko to powoduje, że miejscowość jest licznie odwiedzana przez pielgrzymów. W Miejscu Piastowym jest wiele ciekawych miejsc i zabytków zasługujących na zwiedzenie, np.:
•  Kościół Św. Michała Archanioła - Na Górce
•  Grobowce ks. Br. Markiewicza i Anny Kaworek (współzałożycielki sióstr Michalitek)
•  Kościół parafialny w Miejscu Piastowym z XIX w
•  dwór Trzecieskich z końca XVII w. (obecnie mieszczący internat)
•  budynki Zgromadzenia S.S. Michalitek,
•  zabytkowe kapliczki i inne.
 
Głowienka
Wieś, pierwotnie nosząca nazwę Glovinka, powstała równocześnie z Krosnem, około 1340 r. Pierwsze pisane o niej wzmianki pochodzą z 1445 r. Jest oddalona od Krosna o 4 km. U zarania swego istnienia była własnością królewską, stanowiącą wyposażenie wójtostwa miasta Krosna. Położona jest w dolinie rzeki Lubatówki na powierzchni 733 ha. Zamieszkuje ją 2265 mieszkańców. We wsi znajduje się szkoła podstawowa, dom ludowy, biblioteka, przedszkole, parafia rzymskokatolicka, ośrodek zdrowia, OSP, klub sportowy. Już w XVIII w. stwierdzono występowanie na terenie Głowienki złóż ropy naftowej. We wsi zachowały się nieliczne stare drewniane chaty, głównie z początku lat międzywojennych XX w. oraz przydrożne kapliczki. W Głowience wciąż żywa jest ludowa tradycja, którą kultywuje Zespół Tańca Ludowego "Pogórzanie" 
 
Łężany
Początki wsi nie są znane, po raz pierwszy wspomniano o niej w 1427 r. Wiadomo też, że stanowiła ona własność królewską. Łężany położone są w kotlinie nad potokiem Olszyny, zwanym lokalnie Badoniem. Powierzchnia miejscowości zajmuje 319 ha. We wsi mieszkają 1631 osoby. Na miejscu znajduje szkoła podstawowa, przedszkole, dom ludowy, OSP, parafia rzymskokatolicka, ośrodek zdrowia. Istnieją tu małe firmy, warsztaty usługowe i sklepy. Łężany położone są w bezpośrednim sąsiedztwie arterii komunikacyjnych, m.in. dawnego Traktatu Węgierskiego. Zachowały się tu zabytkowe przydrożne kapliczki i pozostałości po kopalni ropy naftowej "Szczęść Boże". 
 
Niżna Łąka
Pierwsze informacje o Niżnej Łące, położonej u brzegów Jasiołki, pochodzą z 1227 r. Osada ta należała wówczas do opactwa cystersów z Koprzywnicy. Na południe od wsi wznosi się Rogowska Góra i Grodzisko. Miejscowość liczy 322 osoby i rozciąga się na powierzchni 211 ha. Miejscowość nie ma własnej szkoły ani przedszkola. Posiada natomiast OSP i dom ludowy. Dzieci uczęszczają więc do szkoły w sąsiedniej Wrocance. Wieś należy także do parafii rzymskokatolickiej w Bóbrce. W ostatnich czasach wzniesiono tu nieduży filialny kościół. Największą inwestycją budowlaną wsi było wybudowanie mostu na Jasiołce łączącego Niżna Łąkę z Wrocanką.

Rogi
Ta duża wieś zaludniona była już w okresie rzymskim (I - IV w. n.e.) i we wczesnym średniowieczu, czego dowodem są liczne wykopaliska archeologiczne. Pierwszym pisanym źródłem dotyczącym Rogów jest jest przywilej króla Kazimierza Wielkiego z 1348 r. wydany Piotrowi, sołtysowi z Kołaczyc, któremu monarcha sprzedał sołectwo królewskiej wsi Rogi. Rogi położone są w dolinie rzeki Lubatówki na południowej krawędzi Garbów Iwonicko - Rymanowskich. Wieś usytuowana jest pomiędzy lesistym wzniesieniem - Lasem Garbińskim, a Rogowską Górą (lokalnie zwaną Kochanówką). Rogi, o powierzchni 1087 ha, zamieszkiwane są przez 2468 mieszkańców. Jest tu szkoła, przedszkole, biblioteka, dom ludowy, OSP, klub sportowy - posiadający stadion. Wieś znana jest z prężnie rozwijających się warsztatów produkcyjnych i usługowych oraz sklepów. Nadal na terenie Rogów wydobywa się ropę naftową. Z zabytków na uwagę zasługują drewniany kościół z XV w., kapliczki z XIX i początku XX w., kilka starych domów z przełomu XIX i XX w. Zachowały się tu także ślady po zamku, później dworze, fosy napełnione kiedyś wodą oraz dworska oficyna.

Targowiska
Najwcześniejsza wiadomość o tej osadzie pochodzi z 1365 r. Była to osada handlowa o charakterze miejskim, określana jako oppidum - miasteczko. Kazimierz Wielki wyznaczył przez Targowiska drogę mieszczanom krośnieńskim na Węgry i na Ruś. Targowiska stanowiły własność królewską będącą w zarządzie starostów sanockich. W XV w. spadło znaczenie tej miejscowości jako osady targowej, w efekcie czego osada przekształciła się w wieś. Targowiska położone są w dolinie potoku Olszyny na powierzchni 1175 ha. Zamieszkiwane są przez 2244 mieszkańców. Jest to dobrze zagospodarowana wieś - posiada gimnazjum, szkołę podstawową, przedszkole, dom ludowy, bibliotekę, OSP, ośrodek zdrowia, aptekę i klub sportowy posiadający własny stadion. W II poł. XIX w. powstała tu stacja kolejowa. Wciąż rozwijają się tu małe zakłady pracy, warsztaty usługowe i sklepy. W Targowiskach warto zobaczyć dwór z XVII w., drewniany, modrzewiowy kościół z XV w., kaplicę grobową Gołaszewskich z XIX w., liczne kapliczki i figury przydrożne z końca XIX i XX w. Zachowały się tu pozostałości po destylarnii ropy naftowej.
 
Widacz
Jest to wioska wydzielona z Targowisk. Sołectwem jest od 1978 r. na mocy uchwały Nr II/12/78 Gminnej Rady Narodowej w Miejscu Piastowym z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie podziału obszaru wsi Targowiska na sołectwa. W 1992 r. obszar sołectwa został powiększony przez przyłączenie części obszaru wsi Wróblik Królewski z Gminy Rymanów (os. Kotówka). Samodzielną wioską jest od 1996 r. na podstawie uchwały Nr XV/94/95 z dnia 28 grudnia 1995 r. Rady Gminy Miejsce Piastowe. Widacz oddziela od Zalesia nieduży obszar leśny, który jest pozostałością porastających ten teren lasów grądowych. Jest to wieś obejmująca obszar 155 ha, na których mieszka 719 mieszkańców. Miejscowość ta posiada szkołę podstawową, przedszkole, klub sportowy, OSP, dom ludowy, sklepy i warsztaty usługowo - produkcyjne.

Wrocanka
Miejscowość, położona na prawym brzegu Jasiołki, rozciąga się na przestrzeni 593 ha. Zamieszkuje ją 1200 osób. Wioska ta należąca do klucza podkrośnieńskich królewszczyzn, po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1424 r. Osada ta często była zastawiana i dzierżawiona przez królów. Miejscowość ta już w XVI w. posiadała własny samorząd i sąd, składający się z ławy przysięgłych. Współcześnie wieś posiada nową, okazałą szkołę, przedszkole, klub sportowy, dom ludowy, bibliotekę, OSP, sklepy i warsztaty usługowe. Zobaczyć warto tutaj drewniany, zabytkowy kościół z XVIII w., kilka starych chat, przydrożne kapliczki, neogotycka kaplica św. Rozalii oraz mogiła zastrzelonych przez Niemców: Stanisława Steca i Jana Drubka.

Zalesie
Miejscowość jest przysiółkiem wsi Targowiska. Samodzielnym sołectwem jest od 1978 r. na mocy uchwały Nr II/12/78 Gminnej Rady Narodowej w Miejscu Piastowym z dnia 29 marca 1978 r. w sprawie podziału obszaru wsi Targowiska na sołectwa. Od 1998 r. obszar sołectwa Zalesie został powiększony przez przyłączenie przysiółka Kolonia z Gminy Haczów. Zalesie oddziela od Targowisk potok Flusy. Zalesie jest najmniejszą miejscowością naszej gminy. Jej obszar to 141 ha, zaś liczba mieszkańców nie przekracza 474 osób. Mimo to Zalesie posiada szkołę podstawową, przedszkole, dom ludowy, warsztaty produkcyjno - usługowe i sklepy  


3. Agroturystyka, Noclegi
Gospodarstwo Teresa Czelny
Oferuje turystom 4 dwuosobowe pokoje, 2 łazienki, salon w samodzielnym domu dla gości. W sumie turyści mogą skorzystać z 8 miejsc noclegowych całorocznych i sezonowych. Każdy pokój wyposażony jest w radio i telewizor. Goście mają możliwość sami sporządzać sobie posiłki w oddzielnej kuchni lub korzystać z oferty gospodarzy, u których można zakupić produkty z gospodarstwa i którzy zapewniają pełne wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje). Gospodarstwo położone jest w miejscowości Wrocanka, gdzie można spędzić czas w cichej i spokojnej atmosferze. Największymi atrakcjami w gospodarstwie są pieczenie barana, spacery i wycieczki połączone z obserwacją przyrody, wędkowanie, boisko, plac zabaw dla dzieci, basen, rowery.
Adres:
Teresa Czelny
Wrocanka 204
38 - 455 Głowienka
tel. (013) 43 115 59

Gospodarstwo "Chatka u Tadka"
Oferuje 6 miejsc noclegowych całorocznych i sezonowych. Pokoje gościnne znajdują się w domu letniskowym. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Rogi. Dom, w którym mieści się gospodarstwo pochodzi z 1893 r. Oryginalna zabudowa wnętrz, szereg tradycyjnych mebli i urządzeń domowych i piękne drewniane rzeźby tworzą niezapomnianą atmosferę. Dom położony jest na 1,5 ha działce, porośniętej drzewami, przez którą przepływa rzeczka Lubatówka. Sprzyja to aktywnemu wypoczynkowi (jogging, piesze i rowerowe wycieczki, wędkarstwo, jazda konna, bryczki, kuligi, boisko). Z gospodarstwa można szlakami turystycznymi lub polnymi ścieżkami dojść do Iwonicza Zdroju lub Rymanowa Zdroju.
Adres:
Marzena Parylak - Paszek
Rogi 385,
38-430 Miejsce Piastowe

Gospodarstwo SPORT CHATA
Położone jest w miejscowości Wrocanka nad rzeką Jasiołką, w bezpośrednim sąsiedztwie lasu, na 4 ha działce. Goście mają do dyspozycji samodzielny drewniany dom składający się z 5 czteroosobowych pokoi, pokoju kominkowego, obszernego holu, kuchni i 3 łazienek. Dodatkowymi atrakcjami są 2 korty tenisowe, boisko do siatkówki, ścianka do nauki gry w tenisa oraz sala gimnastyczna w starej stodole (80 m2). Na terenie gospodarstwa istnieje możliwość organizowania ogniska i grila. Gospodarstwo "SPORT CHATA" jest wymarzonym miejscem dla amatorów czynnego wypoczynku.
Adres:
Witold Zatorski
Wrocanka 202
38 - 455 Głowienka
tel. (013) 43 115 64

Gospodarstwo "Bernadeta Stec"
Oferuje do dyspozycji gości dwa samodzielne mieszkania. W pierwszym: "Nad Sklepem" znajduje się 12 miejsc noclegowych w pokojach dwu i czteroosobowych, kuchnia z wyposażeniem, oraz salon i 2 łazienki. Dodatkowo goście mają możliwość skorzystania z komputera i Internetu. Z kolei drugi, otoczonym dużym ogrodem dom, posiada 6 miejsc noclegowych w pokojach dwu i czteroosobowych oraz wyposażoną kuchnie i łazienkę. W ogrodzie jest miejsce na grila i ognisko, można w nim także rozbić namiot. Gospodarstwo położone jest w miejscowości Wrocanka. Pobliska rzeka daje możliwość kąpieli w upalne dni i połowu ryb. Gospodarstwo dysponuje rowerami, co daje turystom możliwość wycieczek po terenie. Gospodarze organizują rowerowe wycieczki szlakiem cerkiewnej i kościelnej architektury drewnianej.
Adres:
Bernadeta Stec
Wrocanka ul. Długa 106
38- 455 Głowienka
tel. (013) 43 118 50

Stacja Paliw Płynnych „TARGOPAL”
Oferuje 8 pokoi noclegowych (w tym 2 jednoosobowe pokoje oraz 6 – dwuosobowych). Każdy pokój posiada łazienkę. W czterech pokojach znajdują się telewizory. Goście mogą skorzystać także ze znajdującej się na terenie stacji restauracji, w której mogą się stołować.
Hotel TARGOPAL
Targowiska-Zalesie 5c,
38 – 430 Miejsce Piastowe
tel (013) 435-34-76,013 435-39-65
Faks: 013 435-39-65

Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych – mieści się w zabytkowym murowanym dworze z XVIII w., który położony jest w malowniczym parku. Oferuje 60 miejsc noclegowych oraz możliwość skorzystania ze stołówki.

Internat Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Dworska 14 b
tel. (13) 43 530 73

Gastronomia:
1. Karczma „Pod Kołami” – Bogusława Trześniowska, ul. Miodowa 79, 38-455 Głowienka,
2. Bar „Promar” Maria Prorok Targowiska 89, 38-430 Miejsce Piastowe,
3. Bar „Pod Świerkami” Mirosław Uliasz Rogi 461, 38-430 Miejsce Piastowe,
4. Bar, „Janter” Jan Wdowiarz Rogi 336 a, 38-430 Miejsce Piastowe,
5. Bar „Ogrodowy” Maria Moskal ul. Krośnieńska 89, 38 – 430 Miejsce Piastowe,
6. „Bar Relax” – Jan Skwara ul. Szkolna 14a, 38-430 Miejsce Piastowe,
7. PUB NOVELLUS ul. Krośnieńska 1 38-430 Miejsce Piastowe,
8. „Pizzeria Lastoria” w Miejscu Piastowym ul. Krośnieńska 1, 38-430 Miejsce Piastowe


4. Zabytki Gminy Miejsce Piastowe
W gminie przeważają zabytki o charakterze sakralnym – głównie kościoły, krzyże i kapliczki przydrożne. Znaleźć tu można zabytki architektury ludowej, obiekty małej architektury oraz nieliczne zabytki techniki – związane z wydobywaniem na terenie gminy ropy naftowej.
Miejsce Piastowe
- Kościół Zgromadzenia św. Michała Archanioła – Na Górce w stylu neogotycko –  romańskim wzniesiony w latach 1932 – 1935,
- budynki Zgromadzenia S.S. Michalitek,
- grobowce ks. Markiewicza i A. Kaworek (współzałożycielki sióstr Michalitek),
- Kościół parafialny pochodzący z XIX w., wybudowany w stylu neogotyckim
- zabytkowy dwór murowany z XVIII w. (obecnie mieszczący internat),
- zabytkowe kapliczki.
Głowienka
- zachowały się tu nieliczne stare drewniane chaty, głównie z początku lat międzywojennych XX w.,
- przydrożne kapliczki,
Łężany
- zachowały się tu zabytkowe przydrożne kapliczki i pozostałości po kopalni ropy naftowej „Szczęść Boże”,
Rogi
- na uwagę zasługują drewniany kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja z 1600 r., wybudowany w stylu gotyckim z dobudowaną do niego wieżycą dzwonną i murowaną zakrystią z XVII w. w stylu podkarpackiego baroku.
- kapliczki z XIX i początku XX w.,
- kilka starych domów z przełomu XIX i XX w.
- zachowały się tu także ślady po zamku, później dworze, fosy napełnione kiedyś wodą oraz dworska oficyna,
Rogowski Szlak Rowerowy – główną atrakcją szlaku są kapliczki szafkowe z figurami świetnych dłuta rogowskiego rzeźbiarza Jędrzeja Skowronka (1870 – 1919), drewniane domy z oryginalnie wygiętymi zdobieniami dolnej krawędzi ścian szczytowych oraz rozległe panoramy. Więcej o szlaku na stronie internetowej: www.rogi.pl
Targowiska
- warto zobaczyć dwór z XVII w.,
- drewniany, modrzewiowy kościół z XV w.,
- kaplicę grobową Gołaszewskich z XIX w.,
- liczne kapliczki i figury przydrożne z końca XIX i XX w.
- pozostałości po destylarnii ropy naftowej,
Wrocanka
- kilka starych chat,
- przydrożne kapliczki,
- neogotycka kaplica św. Rozalii,
- mogiła zastrzelonych przez Niemców: Stanisława Steca i Jana Drubka,
- na uwagę zasługuje drewniany, zabytkowy kościół p.w. Wszystkich Świętych z 1770 r.,


.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki wąskotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemyśl
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zgłoś/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie słów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyciągi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w Łańcucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Ogłoszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | Ośrodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Gościnne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | Pływalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | Wędkarstwo | Wyciągi narciarskie | Wypożyczalnie i inne usługi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.012 secs