G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Krosno i jego zabytki

Miasto le?y na obszarze Kotliny Jasielsko-Kro?nie?skiej, która jest cz??ci? Pogórza ?rodkowobeskidzkiego. Powierzchnia Krosna wynosi 43,5 km2 a zamieszkuje go oko?o 50 tys. mieszka?ców.

Pocz?tki miasta si?gaj? ko?ca XIII w., pierwsza wzmianka o nim jest datowana na 1282 r., kiedy to wymieniane by?o w dokumencie wydanym przez Leszka Czarnego jako jedna z 34 posiad?o?ci biskupstwa lubuskiego.

Najwi?kszy rozkwit miasta przypada na XVI w., w tych latach jest ono silnym o?rodkiem handlu, g?ównie suknem i winem w?gierskim. Przez Krosno przebiegaj? wówczas g?ówne szlaki handlowe na Ru? Halick? i W?gry.

Jedn? z najwa?niejszych dat w historii miasta by? rok 1523, w którym to nast?pi?o wykupienie wójtostwa z r?k Jana Bonera, wielkorz?dcy i ?upnika krakowskiego i przekazanie radzie miejskiej, sprawuj?cej odt?d funkcje dziedzicznego wójta.

W okresie autonomii galicyjskiej najwi?ksze znaczenie mia? przemys? naftowy, który rozwin?? si? z inicjatywy Ignacego ?ukasiewicza, Tytusa Trzcieskiego, Karola Klobassy.

W latach I wojny ?wiatowej miasto ponios?o du?e straty w wyniku bombardowa? i rabunków, w dwudziestoleciu mi?dzywojennym nast?powa?a odbudowa Krosna i przyrost jego ludno?ci, jednak wybuch II wojny ?wiatowej powoduje kolejne zniszczenia i spadek liczby mieszka?ców, ginie ponad 3700 osób, g?ównie ?ydów i Cyganów, na których wykonywano masowe egzekucje.

Do najwa?niejszych zabytków miasta nale??:

 • Ko?ció? farny p.w. Trójcy ?wi?tej - najstarsze elementy tego ko?cio?a pochodz? z XIV w., wewn?trz ?wi?tyni wyposa?enie, uchodz?ce za jedno z najbogatszych i najlepiej zachowanych w Ma?opolsce.
 • Ko?ció? OO. Franciszkanów - pocz?tki jego powstania si?gaj? prze?omu XIV i XV w., jednak w 1872r. niemal ca?kowicie strawiony po?arem, przy ko?ciele znajduje si? Kaplica Grobowa O?wi?cimów - jeden z najdoskonalszych przyk?adów XVII-wiecznych kaplic grobowych w Polsce.
 • Ko?ció? p.w. ?w. Wojciecha - drewniany ko?ció? wzniesiony w 1460r., w miejscu gdzie wed?ug legendy odpoczywa? mia? ?w. Wojciech podró?uj?cy z Pragi do Gniezna.
 • Ko?ció? OO. Kapucynów - barokowa forma ?wi?tyni konsekrowana w 1811r.
 • Rynek kro?nie?ski - jego powstanie szacuje si? na lata powstania miasta, jednak zabudowa trwa?a nast?pne stulecia. W rynku znajduj? si? m.in. takie budowle jak:

  • budynek "pod zegarem" - do niedawna siedziba Urz?du Miasta,
  • tzw. "kamienica wójtowska" - Rynek 7,
  • "kamienica naro?na" u wylotu ul. Franciszka?skiej.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.007 secs