G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Sp?yw tratwami dolin? Sanu


Sp?ywy tratwami dolin? Sanu - ZAWIESZONE

Sp?yw dolin? Sanu zaczyna si? u wrót sanockiego skansenu. Wchodz?c na drewnian? ?ód? nale?y mie? ?wiadomo??, i? przeprawa wzd?u? Sanu nie zmieni?a si? od wieków. Te same uroczyska, te same stercz?ce g?azy, te same prze?omy a jedynie ci?gle zmieniaj?cy si? ludzie. Dzisiaj to w?a?nie Ty szanowny turysto mo?esz by? bohaterem tej przygody.

Przed Tob? pojawi si? "Polska Szwajcaria". Malowniczo po?o?one siedliska dzikich kaczek, gniazda czapli czy czarnego bociana. A my ko?yszemy si? wraz z przewo?nikami na w?skiej ?ódce, to unoszeni bystrym nurtem rzeki, to leniwie smagani rze?kim powietrzem. Trasa sp?ywu biegnie wzd?u? Parku Krajobrazowego Gór S?onnych, znanych nie tylko z zapieraj?cych dech w piersiach serpentyn, lecz tak?e z malowniczych brzegów si?gaj?cych po rzek? San. Mijamy szereg zakoli ze ska?kami wystaj?cymi ponad wod?, oraz brody rzeczne, wykorzystywane jeszcze nie tak dawno przez furmanki zaprz??one w ?wawe rumaki. Sp?yw jest jedn? z dróg zwiedzania "Szlaku Ikon", który obejmuje szereg ciekawych i cennych cerkwi greko-katolickich. Na trasie zobaczycie Pa?stwo cerkiew w Mi?dzybrodziu, kilkumetrow? piramid? b?d?c? grobowcem prof. Kulczyckiego, jedn? z nielicznych cerkwi wie?owych w Dobrej, wreszcie najstarsz? w Polsce cerkiew w Uluczu.

Je?li jeste? gotów na spotkanie z dzik? przyrod?, je?li chcesz zapomnie? o codziennych zmartwieniach - zapraszamy na wypraw? w przesz?o?? do Doliny Sanu.

ObrazekObrazek

Wycieczki obs?ugiwane s? po dokonaniu wcze?niejszej rezerwacji.


ObrazekObrazek

Opis Sp?ywu Dolin? Sanu
„Dzie? ten najnieszcz??liwiejszy z nieszcz??liwych 16 czerwiec anno Domino 1822 godzina 2 z po?udnia podoba?o si? Bogu, aby ogie? strawi? klasztor i dom rekolekcyjny... ”. Co dalej? sza ...

Oto jedna z kilku opowie?ci, które mog? pa?stwo us?ysze? zapominaj?c o codziennych zmartwieniach ws?uchuj?c si? jedynie w niezmienny bieg rzeki San. Ta podró? w histori? zaczyna si? u bram jednego z cenniejszych skansenów Europy, najwi?kszego polskiego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Tu? obok Mostu na Bia?? Gór? w Sanoku, znajduje si? przysta? pocz?tkowa czynna codziennie od 10 do 18. Tutaj równie? znajduje si? ma?a galeryjka twórców bieszczadzkich. Jeszcze tylko jedno spojrzenie na urwisko skalne, ostatnie po?egnanie ze sta?ym l?dem i oto oddajemy si? w opiek? do?wiadczonym przewo?nikom ubranym w regionalne stroje ludowe. To oni lokuj? nas na tradycyjnych drewnianych ?odziach wzorowanych na czó?nach do dzisiaj s?u??cych przeprawie mieszka?ców i ich dobytku w miejscowo?ciach Mi?dzybrodzie, Liszna czy D?bna. Te p?askodenne w?skie ?odzie doskonale spisuj? si? na trasie usianej wielkimi g?azami przegradzanej licznymi brodami. Ju? po chwili od wej?cia na pok?ad opuszczamy Sanok by znale?? si? sam na sam z rzek? i jej opowie?ciami. Je?li w por? zwrócimy uwag? zobaczymy w oddali biel murów dawnej parafialnej cerkwi greko katolickiej. Obiekt ten jest interesuj?cy gdy? cerkwie murowane s? rzadko?ci? w tych okolicach, ale do cerkwi tej jeszcze powrócimy. Oto po?egnali?my Sanok, ciekawostk? jest fakt i? nazwa miasta nie pochodzi bezpo?rednio od Sanu a od jego dop?ywu zwanego niegdy? „Sanok” jest to dzisiejszy Sanoczek. W?a?nie u uj?cia tej rzeczki znajdowa?a si? prze??cz strze?ona przez Grodzisko b?d?ce pierwotnym grodem Sanockim.
Tutaj bowiem ko?czy si? rozleg?e Pasmo Gór S?onnych (obecnie Park Krajobrazowy Gór S?onnych) oraz rozpoczyna Pogórze Dynowskie. Wzgórze „Horodna” kryje wiele tajemnic. To tutaj znaleziono najstarsz? monet? na ziemiach polskich, nieopodal cmentarzysko z 300 poga?skimi kurhanami. Dzisiaj jeszcze mo?na zobaczy? ogromny lej jaki pozosta? po zapadni?ciu si? cerkwi - jak g?osi legenda.
Zagadali?my si? a oto ?ódka przedziera si? przez kolejny prze?om lawiruj?c pomi?dzy ogromnymi ska?ami i tylko dzi?ki sprawno?ci przewo?ników nie utkn?li?my na jednej z nich.
Teraz natomiast prosz? pa?stwa o cisz?, bezszelestnie najbli?ej jak b?dzie to mo?liwe podp?yniemy do stoj?cych tutaj czapli, jeszcze troch? cho? par? metrów, aby zdj?cie by?o jak najlepsze... a jednak nieprzewidziany ruch p?oszy ptaka. Szanowni Pa?stwo, oto jeste?my ju? w Mi?dzybrodziu na szlaku ikon. ??czy on nies?ychanie atrakcyjne zabytki cerkiewne wraz z najstarsz? drewnian? cerkwi? w Polsce, szalenie ciekaw? cerkwi? wie?ow? . Wi?kszo?? z nich posiada pe?ne ikonostasy, cho? w niedziel? z regu?y us?ysze? mo?na msz? w obrz?dku ?aci?skim. Z zadumy wyrywa nas lekkie mu?ni?cie brzegu, tak to przysta? ko?cz?ca nasz? przygod?. Nie sposób opisa? prze?y? jakie nas czekaj? mo?na jedynie nieudolnie przybli?y? klimat i opisa? par? faktów, rozko?ysane czó?no, wartki bieg rzeki uderzaj?cej o ska?y, cisza zaro?li i drzemi?ce czaple.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs