G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Najwi?ksza w Europie kolekcja lamp naftowych - Krosno

W Muzeum Podkarpackim w Kro?nie znajduje si? jedna z najliczniejszych i najefektowniejszych kolekcji lamp naftowych w Europie. Dotychczas zgromadzono oko?o 900 eksponatów z zakresu o?wietlenia naftowego, z czego wi?kszo?? stanowi? kompletne lampy i latarnie naftowe (625 szt.). W zbiorach najpopularniejsze s? lampy zwane sto?owymi lub przeno?nymi (425 szt.). Zabytki te tworz? bogactwo form artystycznych, odzwierciedlaj?cych style panuj?ce w sztuce w okresie ich najwi?kszej popularno?ci, 1860-1920. Najbardziej efektowne s? lampy powsta?e w II pol. XIX i na pocz?tku XX wieku. Wyró?niaj? si? bogactwem technik zdobniczych oraz ró?norodno?ci? kszta?tów, barw i materia?ów, z których je wykonano.

Szczególnie ekspozycyjne s? lampy salonowe i kolumnowe. Wie?cz? je przewa?nie  klosze w kszta?cie tulipanów, wykonane ze  szk?a bezbarwnego i barwnego. Odr?bn? grup? stanowi? lampy i latarnie o przeznaczeniu technicznym. S?u?y?y one do o?wietlania du?ych pomieszcze? fabrycznych, obiektów u?yteczno?ci publicznej, ulic, pojazdów konnych i mechanicznych, peronów i wagonów kolejowych. Nie mo?na te? pomin?? urz?dze? grzewczych,  piecyków i kuchenek, które równie?  powszechnie stosowano. Najcenniejsze z muzealiów prezentowane s?  na sta?ej ekspozycji muzealnej zatytu?owanej „Historia o?wietlenia”. Wystawa ta prezentuje w sposób chronologiczny najbardziej popularne ?ród?a ?wiat?a, wyst?puj?ce na przestrzeni wieków. Trzon jej stanowi kolekcja o?wietlenia naftowego, wytworzonego w ró?nych wytwórniach europejskich i ameryka?skich. Prezentowane s? ró?ne rodzaje lamp naftowych sto?owych, stoj?cych, przy?ciennych i wisz?cych. W?ród nich najcenniejsza jest lampa, której  korpus wykonany  z porcelany mi?nie?skiej w pastelowej tonacji zdobi? uformowane „amorki”. Innym  niezwykle cennym zabytkiem jest unikalny kulisty klosz, uformowany ze szk?a bia?ego, na którym  wiernie  odtworzona jest mapa ?wiata.

Oprócz lamp naftowych prezentowane s? inne ?ród?a ?wiat?a, jakie by?y u?ywane przez cz?owieka na przestrzeni wieków, takie jak: ?uczywo, lampki oliwne, ?wieczniki, lampy gazowe i elektryczne.

Wi?kszo?? zabytków wyeksponowane jest w obszernych gablotach, dostosowanych  kszta?tem do zabytkowych wn?trz o sklepieniach kolebkowych z lunetami. Ekspozycj? urozmaicaj? fragmenty wn?trz mieszkalnych z prze?omu XIX i XX wieku oraz pami?tki po Ignacym ?ukasiewiczu (1822-1882), wynalazcy lampy naftowej i twórcy  polskiego przemys?u naftowego . Szczegó?owych informacji dostarczaj? wisz?ce plansze z tekstami, wzbogacone rysunkami i eksponatami.

Wiecej praktycznych informacji o Muzeum Podkarpackim znajd? Pa?stwo tutaj. Zebrane tutaj informacje pochodz? z oficjalnej strony Muzeum.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs