G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Pó?nogotycki drewniany ko?ció? w Bliznem (wpisany na list? UNESCO)

Ko?ció? parafialny pod wezwaniem Wszystkich ?wi?tych jest najcenniejszym zabytkiem Bliznego, miejscowo?ci po?o?onej nad Stobnic?, oddalonej o 8 km od Brzozowa w kierunku pó?nocno-zachodnim. Drewniany Ko?ció? zosta? wzniesiony w stylu pó?nogotyckim w po?owie XV wieku na niewielkim wzniesieniu opadaj?cym do rzeki Stobnica. Posiada konstrukcj? zr?bow?, na kamiennym podmurowaniu. W wieku XVII otoczony zosta? ziemnymi wa?ami obronnymi. Wi??ba dachowa posiada konstrukcj? storczykow?, na wszystkich jej elementach zachowa?y si? ?redniowieczne ciesielskie znaki monta?owe. Najcenniejszym walorem tego zabytku jest wn?trze, a przede wszystkim polichromia pokrywaj?ca ?ciany ?wi?tyni, wykonana na przestrzeni kilku stuleci (XVI-XVIII wiek). Przedstawia ona tzw. "liber- pauperum" (ksi?g? ubogich), czyli obrazkowy przekaz biblijny dla ludzi niewykszta?conych. Dekoracje przedzielone s? pasami ornamentu ro?linnego oraz groteski. Wi?kszo?? scen przedstawionych w tym malarstwie ?ciennym to fundacje ch?opskie, m. in. Doroty i Macieja Skarbków, Piotra Mo?ka oraz nieznanego z nazwiska Marcina. Polichromia pokrywa prawie ca?e ?ciany i stropy. W bocznym o?tarzu znajduje si? cudowna figura Matki Bo?ej ?aski Pe?nej, wyrze?biona w drewnie lipowym ok. 1500 roku (prawdopodobnie to warsztat  W. Stwosza ). Pierwotnie stanowi?a cz??? tryptyku o?tarza. W XVII wieku wymieniano wystrój ko?cio?a, w miejsce starego o?tarza wstawiono nowy z obrazem Zwiastowania, figur? Matki Bo?ej natomiast umieszczono na postumencie obok o?tarza. Noszono j? do miejsc odpustowych w czasie pielgrzymek, gdy panowa?a zaraza – w?drowa?a po parafii. Podczas renowacji ko?cio?a wniesiono figurk? na strych i tam le?a?a przez d?u?szy czas. Jednak pewnej nocy jednej z mieszkanek Bliznego przy?ni?o si?, aby figurk? Matki Bo?ej umie?ci? w dziupli starej lipy, jakie? dwa kilometry od ko?cio?a. Ksi?dz zgodzi? si? na propozycj? kobiety. Ludzie zbierali si? pod lip?, odmawiali ró?aniec, modlili si?. Niestety od palonych pod drzewem ?wiec zapali?y si? pewnego razu kwiaty a potem ca?e drzewo. Matk? Bo?? jednak uratowano. W miejscu lipy postawiono kapliczk?, a sama figurka dopiero w 1970 roku wróci?a do Ko?cio?a.
Przy wej?ciu do Ko?cio?a znajduje si? obraz namalowany przez ?o?nierza AK, mieszka?ca Bliznego, z wdzi?czno?ci za szcz??liwy powrót do domu.
Ko?ció? jest malowniczo otoczony drewnianym zespo?em pleba?skim z XVIII-XIX w. W drewnianej wikarówce zbudowanej przed 1699 r. (przebudowana w 1811r.) znajduje si? muzeum parafialne z cennymi przedmiotami, pochodz?cymi z ko?cio?a. W obej?ciu tak?e drewniana, kryta s?om? stodo?a z wozowni? (po?. XIX w.), budynek gospodarczy wzniesiony ok. po?owy XIX w., szpital dla ubogich, z po?owy XIX w. oraz wybudowana w 1866 r., szko?a parafialna.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs