G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.: Kolejka W?skotorowa "Ma?y Expres Pogórzanin" Przeworsk - Dynów

RYS HISTORYCZNY
Koncepcja budowy i eksploatacji kolei powsta?a w okresie cesarstwa austro-w?gierskiego, a staranie o rozpocz?cie budowy kolei zapocz?tkowali ówcze?ni w?a?ciciele ziemscy w 1894r. hrabowie Scypior z ?opuszki Wielkiej i Skrzy?ski z Bachórza, po zbudowaniu przez ksiecia Lubomirskiego w Przeworsku cukrowni "Przeworsk" zasadniczym celem funkcjonowania kolei by?o dostarczanie buraków do cukrowni oraz przewóz z ziemi brzozowskiej p?odów rolnych, drewna, ?wiru i kamienia. Rozpocz?cie budowy kolei nast?pi?o w 1900 r. W pierwszej kolejno?ci oddano do u?ytku 44 km linii oraz 6 budynków stacyjnych i mieszkalnych, a tak?e warsztaty w Przeworsku. Ca?kowite oddanie do eksploatacji i oficjalne otwarcie ca?ej 46 km linii wraz z budynkami i porowozowni? zwrotn? w Dynowie nastapi?o w 1904 r.
Pierwszym w?a?cicielem by?o Ma?opolskie Towarzystwo SA we Lwowie, a po pierwszej wojnie ?wiatowej kolej przej??a PKP. Z dniem 01.08.1925 r. Przeworsk? Kolej W?skotorow? przejmuje prywatny zarz?d jako kolej lokaln? Przeworsk-Dynów. W marcu 1945 przekazana zostaje pod przymusowy zarz?d pa?stwowy, a od 06.10.1947 w??czona do sieci PKP i podporz?dkowana DOKP Kraków. 01.01.1957 r. linia Przeworsk-Dynów przekazana zostaje DOKP Lublin, w granicach której znajduje si? szereg kolei w?skotorowych. Linia kolei bierze pocz?tek na styku z kolej? normalnotorow? w Przeworsku i przebiega piekn? dolin? rzeki Mleczki przecinajac j? w trzech miejscach oraz Pogórza Dynowskiego do malowniczej doliny Sanu. Ziemia Przeworska z Pogórzem Dynowskim po??czona jest tunelem o d?ugo?ci 602 m, znajduj?cym si? pod 30 m warstw? ziemi. W okresie historii kolej napotyka?y ró?ne kataklizmy, a do najwa?niejszych z nich naleza?a cie?ka i ?nie?na zima 1929-30, kiedy to trzykrotnie zosta?a zasypana ?niegiem ca?a linia i po trzykro? od?nie?ona. Poniesione z tego tytu?u koszty wynosi?y w tym czasie 50.000 z? czyli 4.000 $. W 1987 roku ogromne spustoszenie poczyni?a niespotkana od stuleci powód?, która dos?ownie zmy?a z powierzchni 500 mb toru oraz zabra?a 20 tonowe prz?s?o mostu na 25 kilometrze na odleg?o?ci 50 m co spowodowa?o ponad miesi?czn? przerw? w funkcjonowaniu kolei. W 1991 r. Przeworska Kolej Dojazdowa zosta?a wpisana do rejestru zabytków województwa przemyskiego.
Informacje praktyczne:

Pogórzanin jest jedn? z zaledwie kilku obecnie czynnych w Polsce kolei w?skotorowych. Wycieczka t? niezwyk?? "ciuchci?" umo?liwia poznanie dzia?ajacego od ponad 100 lat systemu kolejowego. Nielada atrakcj? jest te? przejazd przez jedyny w Polsce tunel na kolejach w?skotorowych o d?ugo?ci 602 m. Na stacji Dynów organizowany jest 3 godzinny postój, co umo?liwia podró?uj?cym pieczenie kie?basy przy ognisku lub zorganizowanie innych atrakcji. Przejazd odbywa si? w odkrytych wagonach tzw. "letniakach" co sprawia m?odym pasa?erom szczególn? frajd?-wielokrotnie sprawdzone!!! Po drodze jest tak?e mo?liwo?? k?pieli lub w?dkowania w rzece San. Przerwa w podró?y: w stylowym zaje?dzie "Pod Semaforem" w Bachórzu, gdzie bezp?atnie dowozimy ch?tnych smakoszy.

Poci?gi specjalne:
- uruchomienie na ?yczenie grup zorganizowanych,
- w ramach przejazdu do dyspozycji klienta dwu godzinny postój do wykorzystania na dowolnym odcinku trasy,
- zwiedzanie w?skotorowej stacji w Przeworsku i zabytkowego taboru w Dynowie,
- mo?liwo?? zorganizowania ogniska z pieczeniem kie?basy.

W ka?d? sobot? i niedziel? o godz. 9:00 Pogórzanin rusza do Dynowa!!! Szczegó?y w rok?adzie jazdy.

Wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel (016) 6482105
tel kom. 607052209 oraz na stronie www.waskotorowka.prv.pl


CENNIK
Biletów na rozk?adowych poci?gach turystycznych

Odleg?o??

Bilet normalny

Bilet ulgowy

0 – 10 km

6.0 z?

4.0 z?

11 – 20 km

7.0 z?

5.0 z?

21 – 30 km

9.0 z?

6.0 z?

31 – 40 km

11 z?

7.0 z?

41 – 46 km

12 z?

8.0 z?

92 km

22 z?

14 z?


UWAGA!!!
Bilety ulgowe przys?uguj? m?odzie?y szkolnej i akademickiej do 26 lat po okazaniu legitymacji. Rozk?adowe poci?gi turystyczne kursuj? 01. 05. i 03. 05. 2009 r., i od 30. 05. do 30. 08. 2009 r. w soboty i niedziele, a od 06. 09. do 27. 09. 2009 r. tylko w niedziele.

Rozk?ad jazdy poci?gów turystycznych na trasie
PRZEWORSK W?SK.-DYNÓW-PRZEWORSK W?SK.
w okresie od 1. 05. do 27. 09. 2009 r.

Stacja               Odleg?o??
                          w km       Do DYNOWA    Do PRZEWORSKA
                                        Odj.    Przyj.       Odj.    Przyj.
PRZEWORSK W?SK.    0       9.00    -    -    17.10
Urzejowice                9       9.23    9.22    16.45    16.44
Krzeczowice             11       9.30    9.29    16.38    16.37
Ka?czuga                15       9.40    9.38    16.28    16.26
?opuszka Ma?a
(ko?o zalewu)           18       9.47    9.46    16.20    16.19
?opuszka Wielka     19        9.52    9.51    16.15    16.14
Manasterz              21        10.01    10.00    16.07    16.06
Zagórze                 24        10.11    10.10    15.57    15.56
Hadle Szklarskie     29        10.22    10.21    15.44    15.43
Jawornik Polski       33        10.42    10.40    15.26    15.24
Szklary k/ tunel      36        11.07    10.57    -    -
Szklary                  38       11.15    11.14    15.06    15.05
Bachórz                 42        11.31    11.28    14.49    14.44
DYNÓW                 46            -       11.45    14.30    -


Bezp?atny poci?g dodatkowy na trasie:
Dynów [13.00*] – [13.10] Karczma Pod Semaforem [13.50] – [14.00] Dynów.
* - kursy specjalne: zapytaj kierownika poci?gu, który wariant obowi?zuje dzisiaj.
Poci?gi specjalne:
-    uruchamiane na ?yczenie grup zorganizowanych,
-    w ramach przejazdu do dyspozycji klienta 2godzinny postój do wykorzystania na dowolnym odcinku trasy,
-    zwiedzanie w?skotorowej stacji w Przeworsku i zabytkowego taboru w Dynowie i Bachórzu (przy Karczmie Pod Semaforem),
-    mo?liwo?? zorganizowania ogniska z pieczeniem kie?basy,
-    mo?liwo?? zorganizowania wyjazdów nad zalew w ?opuszce Ma?ej.

.: Zobacz także

Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.005 secs