G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 maja 2007 godzina:9.37(Czytań: 3035)
:: SYBILLA DLA STALOWOWOLSKIEGO MUZEUM ::
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalaz?o si? w tym roku w gronie laureatów konkursu ministerialnego "Wydarzenie Muzealne Roku, Sybilla 2006”.
Konkurs ten jest najbardziej presti?owy w polskim muzealnictwie. Jego celem jest uhonorowanie najciekawszych inicjatyw z zakresu wszystkich dziedzin dzia?alno?ci muzealnej. (...) Wyró?nienie w konkursie jest podkre?leniem najwy?szej rangi instytucji muzealnej na mapie kulturalnej kraju – zapewniaj? organizatorzy.
Nagrody przyznawane s? w 10 kategoriach. W Polsce istnieje oko?o 800 muzeów, ka?de z nich mo?e zg?osi? swoje dokonania do nagrody. W tym roku nap?yn??o 250 zg?osze?. Komisja konkursowa jest ca?kowicie niezale?na, zasiedli w niej eksperci pod przewodnictwem prof. Marii Poprz?ckiej.
Pierwsze trzy miejsca w ka?dej kategorii wi??? si? z nagrod? finansow?. Ponadto laureaci pierwszych lokat otrzymuj? pami?tkow? statuetk? Sybilli, autorstwa Zofii Wolskiej. Sybilla, imi? staro?ytnej wyroczni, w nazwie konkursu nawi?zuje do s?ynnej ?wi?tyni Sybilli w Pu?awach, kolebki polskiego muzealnictwa.
Wi?kszo?? nagród pow?drowa?a do najwi?kszych polskich muzeów. Same muzea warszawskie otrzyma?y ??cznie 12 nagród i wyró?nie?.
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli znalaz?o si? w?ród tych kilku muzeów, które trzykrotnie wywo?ywane by?y po odbiór konkursowych laurów. W kategorii: Programy edukacyjne, o?wiatowo-wychowawcze i promocyjne stalowowolska placówka zdoby?a pierwsz? lokat?, wyprzedzaj?c m.in. Muzeum Narodowe w Warszawie, Centralne Muzeum Morskie w Gda?sku i Zamek Królewski w Warszawie. Nagrodzony zosta? program edukacyjny "Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich” W kategorii Wystawy etnograficzne nie przyznano pierwszej nagrody ani wyró?nie?, drug? otrzyma?o Muzeum Etnograficzne w Toruniu, a trzeci? Stalowa Wola za wystaw? „Kultura ?ydów galicyjskich”.
Wyró?nienie w kategorii Dokonania z zakresu dzia?alno?ci naukowej stalowowolskie muzeum otrzyma?o za publikacj? „Archeologia Kotliny Sandomierskiej” - czwarty, monograficzny numer Rocznika Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Równorz?dne wyró?nienie dosta?o – Muzeum Uniwersytetu Jagiello?skiego.
Jurorzy skomentowali ten stalowowolski sukces stwierdzeniem, ?e Muzeum Regionalne w Stalowej Woli jest najlepsze w Polsce po muzeach narodowych.
Dyrektor Lucyna Mizera dodaje do tego, ?e jest dumna ze swojej za?ogi, która w wi?kszo?ci do?wiadczenie muzealne zdobywa?a w?a?nie tutaj. Na tle wielkich muzeów narodowych, zatrudniaj?cych setki ludzi, z ogromnym do?wiadczeniem, z tytu?ami profesorskimi, m?oda stalowowolska placówka, dzia?aj?ca od o?miu lat i zatrudniaj?ca oko?o 20 pracowników, istotnie mo?e budzi? podziw.
Dwa nagrodzone przedsi?wzi?cia stalowowolskie by?y realizowane przy wspó?pracy z placówkami muzealnymi i uczelniami z innych miast i krajów. Szlak Lubomirskich, wiod?cy przez Polsk?, S?owacj? i Ukrain?, w ró?nym stopniu anga?owa? muzealników i naukowców z tych trzech pa?stw. Przy wystawie Kultura ?ydów galicyjskich Stalowa Wola kooperowa?a z muzeami Lwowa, Gda?ska i z Uniwersytetem Jagiello?skim.
To drugi sukces stalowowolskiego muzeum w tym konkursie. Pierwszy mia? miejsce w roku 2002, wówczas ministerstwo przyzna?o II nagrod? za adaptacj? i zagospodarowanie budynku przy Sandomierskiej 1, gdzie mie?ci si? Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Tym razem satysfakcja jest co najmniej trzy razy wi?ksza.
AG
Źródło: Muzeum w Stalowej Woli Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.651 secs