G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 marca 2009 godzina:9.43(Czytań: 1756)
:: Podkarpackie parki i ogrody w Telewizji Rzeszów ::
Kochajmy historyczne ogrody, W czwartek (12 marca br.) o godz. 19.20 na antenie TVP Rzeszów ukaza? si? premierowy pokaz 36-minutowego filmu „Podkarpackie parki i ogrody”. Wykonany zosta? przez regionalny o?rodek TVP Rzeszów, na zlecenie Stowarzyszenia „Pro Carpathia”, a dzi?ki dotacji ze ?rodków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

- Historyczne ogrody i parki otaczaj?ce dwory, pa?ace oraz zamki na Podkarpaciu s? niezwyk?ym, cho? niestety niedocenionym bogactwem przyrodniczym naszego regionu. Powinny by? wi?c chronione na równi z parkami narodowymi czy rezerwatami. Mo?na mie? nadziej? ?e dzi?ki wysi?kom osób zaanga?owanych w ratowanie podkarpackich ogrodów stan? si? one jednym z wa?niejszych elementów promuj?cych region – mówi Krzysztof Staszewski, prezes Stowarzyszenia Pro Carpathia realizuj?cego od roku projekt „Zielone Podkarpacie”, promuj?cy walory przyrodnicze naszego regionu, a tak?e zamawiaj?cy.
Oprócz warto?ci przyrodniczych ogrody i parki s? niezwykle istotne jako dziedzictwo kulturowe. Polski dwór i ogród to wa?ny element ojczystej historii, a w czasach zaborów ostoja tradycji i patriotyzmu. Badania przeprowadzone przez profesora Jerzego Pióreckiego z Arboretum w Bolestraszycach wykaza?y, ?e na terenie województwa podkarpackiego istniej? ?lady a? ponad 700 za?o?e? ogrodowo-parkowych. Kiedy? mo?na je by?o zobaczy? w niemal ka?dej miejscowo?ci. Wed?ug rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w województwie do dzisiaj przetrwa?o ich... 365.
Wiele dworów i pa?aców wraz z otaczaj?cymi je ogrodami i parkami po II wojnie ?wiatowej, zw?aszcza podczas kolektywizacji, uleg?o dewastacji i nieodwracalnemu zniszczeniu. Opuszczone siedziby ziemia?skie, pozbawione w?a?cicieli i opiekunów, popada?y szybko w ruin?. Wi?cej szcz??cia mia?y te, którym przeznaczono rol? szko?y czy domu pomocy spo?ecznej. Niestety wi?kszo?? zachowanych dworów niszczeje.
- Niektóre parki i ogrody przetrwa?y w stanie praktycznie niezmienionym, w innych zatarte zosta?y historyczne za?o?enia. W wielu miejscach mimo daleko id?cych zmian mo?liwe jest do?? dok?adne odtworzenie dawnych uk?adów urbanistycznych i krajobrazów – opowiada autor filmu, Jacek Szarek z telewizji regionalnej TVP Rzeszów. - W czasie realizacji filmu odwiedzili?my z ekip? podkarpackie zamki, pa?ace i dwory przywracane do dawnej ?wietno??. Odnawiane s? kolejne budowle wraz z otaczaj?cymi je parkami. Na w?a?cicielach tych obiektów spoczywa wielka odpowiedzialno??. To od nich zale?y czy zachowany zostanie dawny uk?ad historycznych ogrodów.
W filmie pokazano histori? powstawania parków i ogrodów na Podkarpaciu oraz przypomniano ludzi, którzy je tworzyli. Mo?na zobaczy? jak te za?o?enia wygl?da?y przed wiekami i jak prezentuj? si? obecnie. Przedstawione zosta?y zarówno wielkie i s?ynne parki otaczaj?ce najbardziej znane rezydencje magnackie np. w ?a?cucie, Baranowie Sandomierskim czy Krasiczynie, jak i te mniejsze, nie mniej cenne ogrody rozsiane po ca?ym regionie.
- Co wa?ne pi?kno dawnych za?o?e? przestrzennych podkarpackich ogrodów parków zosta?o wydobyte dzi?ki mo?liwo?ciom technicznym zastosowanym przy produkcji filmu, m.in. poprzez u?ycie tzw. kranów kamerowych – zach?ca do udzia?u w projekcji Jacek Szarek.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.663 secs