G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

21 września 2009 godzina:15.29(Czytań: 1832)
:: Krosno – miasto o smaku wina i chleba ::
W dniach 29 – 30 sierpnia 2009 roku w ramach mi?dzynarodowego ?wi?ta kultur pogranicza - Karpackie Klimaty, odby?a si? czwarta edycja konkursu na „Ulubiony chleb kro?nian”.
Konkurs ten nie bez powodu odbywa si? przy okazji imprezy, w trakcie której kultywowane s? tradycje wspó?pracy Krosna z W?grami. W tym roku Krosno obchodzi 10 – lecie podpisania partnerskiej umowy pomi?dzy z Zalaegerszeg na W?grzech. Najbardziej zauwa?alnym efektem wspó?pracy obu miast jest wymiana kulturalna. Niemal?e od pocz?tku nawi?zania partnerskich kontaktów obu miast rozpocz??a si? wspó?praca Muzeum Rzemios?a w Kro?nie i Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg. W?a?nie w oparciu o t? wspó?prac? narodzi? si? pomys? zorganizowania w Kro?nie imprezy polegaj?cej na prezentacji regionalnych piekarni. W skansenie przy Göcseji Múzeum od wielu lat organizuje si? jednodniow? ekspozycj? po??czon? z degustacj? i wyborem najlepszego chleba. Odbywa si? to w dniu 20 sierpnia, tj. w dniu ?wi?tego Stefana – patrona W?gier. Wydarzenie to po??czone jest z pokazem rzemios?a i degustacj? regionalnych win. Zwyci?ski chleb udekorowany zostaje kokard? w barwach flagi w?gierskiej. W roku 2003 w Göcseji Múzeum zaprezentowa? si? poza konkursem chleb z Krosna. By? to du?y, bogato zdobiony chleb weselny, który zosta? szybko rozcz?stowany. Sugerowano nawet, aby przyzna? mu tytu? najlepszego chleba.
Pomys? zaczerpni?ty z w?gierskiego Zalaegerszeg realizuje si? w Kro?nie w formie trwaj?cego przez dwa dni konkursu na „Ulubiony chleb kro?nian”, który organizowany jest co roku w ramach Karpackich Klimatów (ostatni weekend wakacji). W tym roku w konkursie zwyci??y? chleb oznaczony numerem 3, czyli chleb orkiszowy z piekarni Józefa Kie?tyki. Uzyska? on 45% wszystkich oddanych g?osów. Józef Kie?tyka odebra? certyfikat „Ulubiony chleb kro?nian” 2009 z r?k Prezydenta Miasta Krosna Piotra Przytockiego oraz zast?pcy Prezydenta Miasta Krosna Bronis?awa Barana. Zaszczytnym tytu?em oraz logo „Ulubiony chleb kro?nian” 2009 chleb orkiszowy z piekarni Józefa Kie?tyki b?dzie pos?ugiwa? si? przez rok. W g?osowaniu udzia? wzi?li mieszka?cy Krosna, go?cie Karpackich Klimatów z ca?ej Polski oraz cz?onkowie delegacji z miast partnerskich Krosna, w tym równie? z wspomnianego wcze?niej Zalaegerszeg.
Piekarnia Józefa Kie?tyki zdoby?a certyfikat „Ulubiony chleb kro?nian” ju? po raz drugi. Pierwszy raz, w 2007 roku, tytu? ten zdoby? chleb staropolski. Józef Kie?tyka jest bardzo aktywnym piekarzem Podkarpacia, bierze udzia? w wielu plebiscytach, wystawach i konkursach. Jest równie? jednym z kro?nie?skich inicjatorów konkursu na „Ulubiony chleb kro?nian”. To dzi?ki niemu w 2006 roku odby?a si? w Kro?nie pierwsza edycja konkursu o smaku chleba.
W kro?nie?skim Cechu Rzemios? Ró?nych zrzeszonych jest 12 piekarni. Ka?da z nich ma do zaoferowania ma wiele gatunków chleba, których wypiek oparty jest zarówno o tradycyjne receptury jak i o zaskakuj?ce, nigdzie indziej nie spotykane po??czenia smaków i form . W konkursie udzia? wzi??y: piekarnia Józefa Kie?tyki (chleb orkiszowy), Wies?awy i Wojciecha Sajdaków (chleb domowy z boczkiem i papryk?), Janusza Frydrycha (chleb mieszany pszenno-?ytni), Janusza Wilusza (chleb pytlowy), Macieja Muni (chleb ?ytni razowy), Stanis?awa Kopacza (chleb suchodolski) oraz piekarnia „ANWIT” Witolda Ulanowskiego i Andrzeja Ulanowskiego (chleb wiejski na zakwasie) oraz piekarnia „Rogalik” Janusza Lidwina (chleb pytlowy).
Organizatorami konkursu s? Muzeum Rzemios?a w Kro?nie i Cech Rzemios? w Kro?nie. Serdecznie dzi?kujemy wszystkim piekarniom bior?cym udzia? w konkursie oraz tym którzy aktywnie dokonywali wyboru „Ulubionego chleba kro?nian” 2009. Dzi?kujemy cukierniom „Santos” Marka Bargie?a i „Ania” Anny Kijek i Józefa Fru?y?skiego, które wspaniale uzupe?nia?y smak chleba. Szczególne podzi?kowania sk?adamy nauczycielom i uczniom Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanis?awa Szpetnara w Kro?nie, którzy pomogli w przeprowadzeniu konkursu.

Konkurs na „Ulubiony chleb kro?nian” jak co roku po??czony jest z loteri? dla g?osuj?cych. We tym roku fundatorami nagród i upominków s?: Muzeum Rzemios?a w Kro?nie, Cech Rzemios? Ró?nych w Kro?nie, Urz?d Miasta Krosna, Winiarnia „Portius”, Sklep „Wino i Przyjaciele”, Glass studio Macieja Habrata oraz piekarnie bior?ce udzia? w konkursie.

Numery wylosowane w konkursie na „Ulubiony chleb kro?nian” 2009

61, 2983, 2351, 1873, 196, 3052, 2237, 62, 2981, 75, 3488, 5414, 3441, 5406, 3491, 3492, 104, 325, 399, 1659, 2293, 209, 2356, 1626, 368, 1524, 94, 1608, 77, 1602, 79, 2957, 2952, 2238, 2246, 3196, 383, 140, 301, 324, 3435, 1632, 54, 1616, 2894, 306, 129, 326, 119, 1649, 2311, 1645, 96, 1647, 2315, 112, 2318, 356, 353, 239, 354

Nagrody mo?na odebra? do 12 wrze?nia 2009 w Punkcie Informacji Kulturalno – Turystycznej w Kro?nie przy Muzeum Rzemios?a w Kro?nie (Rynek 5).Bo?ena Paradysz
Muzeum Rzemios?a w Kro?nie
Źródło: Muzeum Rzemios?a w Kro?nie Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.676 secs