G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 maja 2010 godzina:10.14(Czytań: 1338)
:: IMPREZY CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMY?LU - MAJ ::
IMPREZY CENTRUM KULTURALNEGO W PRZEMY?LU
MAJ7-9 maja - sala widowiskowa CK
XXXII Ogólnopolski Festiwal Kapel Folkloru Miejskiego
7 maja, godz. 19:30 – koncert Lwowskiej Kapeli Podwórkowej „Ta Joj” z Przemy?la - sala widowiskowa CK
8 maja, godz. 9:00, 14:00 – prezentacje konkursowe - sala widowiskowa CK
9 maja, godz. 11:00 – korowód kapel ulicami miasta;
godz. 15:00 – koncert laureatów, koncert kabaretu „Czesuaf” - sala widowiskowa CK
(wst?p wolny)

Festiwal jest najstarsz? i najbardziej znan? tego typu imprez? w Polsce. Co roku bierze w nim udzia? kilkana?cie kapel z ca?ego kraju. Prezentuj? zró?nicowany repertuar, sk?adaj?cy si? zarówno z dawnych tekstów i melodii folkloru miejskiego, jak równie? aktualnych, tworzonych na ?ywo przez ludzi ?yj?cych ?yciem swoich miast, problemami dnia codziennego. Kapele koncertuj? tak?e na ulicach i osiedlach Przemy?la.

11-12 maja
55. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - eliminacje wojewódzkie
(wst?p wolny)
11 maja, godz. 9:00 - prezentacje konkursowe - Klub „Piwnice” i sala widowiskowa CK
12 maja, godz. 10:00 – warsztaty teatralne - Klub „Piwnice”

Ogólnopolski Konkurs Recytatorski jest najwa?niejsz? imprez? ruchu mi?o?ników ?ywego s?owa w Polsce. Skierowany jest do uczniów szkó? ponadgimnazjalnych, studentów oraz osób doros?ych. Przeprowadzany jest w drodze wielostopniowych eliminacji: powiatowych, rejonowych, wojewódzkich oraz spotka? fina?owych. Od wielu lat fina? wojewódzki w kategoriach: turniej jednego aktora, poezja ?piewana i „wywiedzione ze s?owa” odbywa si? w Centrum Kulturalnym w Przemy?lu, gromadz?c najlepszych recytatorów i wykonawców poezji ?piewanej z Podkarpacia. Profesjonalne jury w sk?ad którego wchodz? aktorzy, re?yserzy i muzycy wy?ania najlepszych wykonawców, którzy reprezentuj? nasze województwo na imprezach centralnych w Zgorzelcu, Gdyni i Wroc?awiu. Konkursowi w Przemy?lu towarzysz? warsztaty, które poprowadzi wroc?awski aktor Krzysztof Zych.15-16 maja – Klub „Piwnice” CK
Rozpocz?cie turnieju 15 maja o godzinie 15:00
IV Mistrzostwa Szaradziarskie Przemy?la
wspólnie z Przemyskim Klubem Szaradzistów „Przemek”
Uczestnikami imprezy s? mi?o?nicy szarad i krzy?ówek, którzy w okre?lonym czasie musz? rozwi?za? kilkadziesi?t zada?. Najlepsi otrzymuj? nagrody i wyró?nienia. Impreza organizowana wspólnie z Przemyskim Klubem Szaradzistów „Przemek” dzia?aj?cym przy CK.


20 maja, godz. 17.00 – Klub „Piwnice” CK
„Ucieczka” - wieczór poezji osadzonych w Zak?adzie Karnym w Medyce

22 maja godz. 8.00
W cyklu „Spotkanie z Oper?”
Centrum Kulturalne w Przemy?lu zaprasza koneserów muzyki powa?anej do Teatru Opery i Baletu we Lwowie na oper? „Moj?esz” Myros?awa Skoryka
zg?oszenia do 20 maja
Koszt wyjazdu: 85 z?, dla grup zorganizowanych powy?ej 10 osób 80 z? za osob?.
Szczegó?owe informacje 016 678 35 50 lub 678 31 32 w. 51 - Alicja Sosnowska.


23 maja, godz. 14:00 - Stadion Sportowy w Ka?czudze
Regionalny Przegl?d Kapel Ludowych i Zespo?ów ?piewaczych - eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ?piewaków Ludowych w Kazimierzu n/Wis??
wspólnie z OKMiG w Ka?czudze
(wst?p wolny)

Przegl?d ma charakter konkursu w którym bior? udzia? kapele ludowe, soli?ci i instrumentali?ci, zespo?y ?piewacze i soli?ci ?piewacy oraz w kategorii „Du?y-Ma?y” dzieci i m?odzie? razem ze swoimi mistrzami. Wy?onione przez jurorów: najlepsza kapela, zespó? ?piewaczy i soli?ci reprezentuj? nasz region na Festiwalu w Kazimierzu nad Wis??.26 maja, godz. 18:00 – sala widowiskowa CK
"Dla Mamy" - koncert z okazji Dnia Matki
(impreza biletowana)26-27 maja, godz. 10:00 - Gminny O?rodek Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy
XXXIII Przegl?d Teatrzyków Dzieci?cych „TROPEM JASIA I MA?GOSI”
wspólnie z GOKSiT w Birczy
(wst?p wolny)

Przegl?d ma na celu popularyzacj? ró?nych form teatralnych: teatrzyków ?ywego planu, lalkowych, kabaretów, pantomimy itp. Bior? udzia? dzieci ze szkó? podstawowych, gimnazjalnych oraz z o?rodków kultury z powiatów: jaros?awskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego.27 maja, godz. 16:00 – Klub „Piwnice” CK
Wieczór autorski z cyklu „PRZYSTANEK POEZJA”. Go?ciem b?dzie Alina Hasiak z Le?ajska.
(wst?p wolny)28 – 29 maja - sala widowiskowa CK
IV Festiwal Filmów Kina Niezale?nego "CK OFF"
wspólnie z Przemysk? Grup? Filmow? „Zwellinder”
(wst?p wolny)

Festiwal przeznaczony jest dla twórców niezale?nych oraz studentów kierunków filmowych, bez ogranicze? wiekowych. Organizatorzy nominuj? do pokazów kilkana?cie filmów, które oceniane s? przez profesjonalne jury. Festiwal to nie tylko filmy. Organizatorzy uatrakcyjniaj? filmowe ?wi?to o projekcje videoartów, koncerty i pokazy specjalne. Festiwal spotyka si? z du?ym zainteresowaniem lokalnej spo?eczno?ci – na widowni zasiada 200 osobowa publiczno?? oklaskuj?c najlepsze filmy fabularne, dokumentalne i animacje polskiej sceny niezale?nej.

29 maja godz.8.00
W cyklu „Spotkanie z Oper?”
Centrum Kulturalne w Przemy?lu zaprasza koneserów muzyki powa?anej do Teatru Opery i Baletu we Lwowie na oper? „Trubadur” G. Verdiego
zg?oszenia do 27 maja.
Koszt wyjazdu: 85 z?, dla grup zorganizowanych powy?ej 10 osób 80 z? za osob?.
Szczegó?owe informacje 016 678 35 50 lub 678 31 32 w. 51 - Alicja Sosnowska.

Dyskusyjny Klub Filmowy „FILMIARNIA”

13 .05., godz. 20.00
„400 batów”
re?. i scenariusz Francois Truffaut /dramat/ Francja/ 1959/ 93 min.

20.05., godz. 20.00
„Walc z Bashirem”
re?. i scenariusz Ari Folman /animowany/ Izrael, Niemcy, Francja/ 2008/ 87 min.

27.05., godz. 20.00
„Bia?a wst??ka”
re?.i scenariusz Michael Haneke /dramat, wojenny/ Austria, Niemcy, Francja/ 2009/ 145 min.


Bilety: 7 z? za seansWYSTAWY

GALERIA "PIWNICE" CK

• 29.04. - 20.05.: Zuzanna Gajos – malarstwo i rysunek

HOL CK

• 06.05 – 22.05.: wystawa rysunku Heleny Piaskowskiej
• od 26.05.: wystawa prac plastycznych z warsztatów plastycznych CK
Źródło: CK Przemy?l Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.675 secs