G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

07 sierpnia 2010 godzina:11.02(Czytań: 2158)
:: Sp?d? niedziel? na rowerze, uczestnicz?c w maratonie MTB Cyklokarpaty w Sanoku ::
Cho? Sanok geograficznie nie le?y w Bieszczadach, a wielu twierdzi, ?e jest swoist? bram? do tej krainy pe?nej wspania?ych krajobrazów, dziko?ci natury czy w ko?cu miejscem odpoczynku dla wielu turystów szukaj?cych wolno?ci, przestrzeni i obcowania z natur?, to jednak okolice Sanoka posiadaj? wiele cech „bieszczadzkich klimatów”.
Sanok i okolice kusz? mnogo?ci? atrakcyjnych miejsc zwi?zanych z tradycj?, kultur? tego terenu, oraz wspania?e walory krajobrazowe w bezpo?redniej okolicy miasta, sprawiaj?, ?e z roku na rok coraz bardziej rozkwita turystyka rowerowa. Atrakcyjno?? miejsca podkre?laj? te? sami mieszka?cy Sanoka, którzy w wolnych chwilach, nieraz ca?ymi rodzinami, przeje?d?aj? ot cho?by znany turystom z kraju i ze ?wiata, „Szlak Ikon”, biegn?cy urokliwymi le?nymi duktami pasma Gór S?onnych, ??cz?cymi wiele wiosek w których znajduj? si? charakterystyczne dla regionu – obiekty sakralne.
Do popularyzacji walorów Sanoka i okolic, przy??czy? si? równie? Sanocki klub kolarski, organizuj?cy od kilku lat maraton rowerowy.

Kolejna ods?ona tej rekreacyjnej imprezy rowerowej pod nazw? SANOK MARATON MTB 2010, odb?dzie si? ju? 15 sierpnia 2010 roku w Sanoku i odbywa si? w ramach najwi?kszego cyklu maratonów rowerowych w Polsce po?udniowo-wschodniej Cyklokarpaty. Centrum organizacyjne ze startem i met? zlokalizowane b?dzie przy Sanockim skansenie, który jest jednym z najwi?kszych parków etnograficznych w Europie.
Niew?tpliwie dla tych, którzy maj? zaplanowany urlop w Bieszczadach lub s? mieszka?cami Sanoka i okolic, a s? pasjonatami rowerów górskich, udzia? w Sanockim maratonie, mo?e by? atrakcyjnie sp?dzonym czasem.

Ka?dy kto obierze kurs na Sanok w dniu 15 sierpnia i we?mie udzia? w imprezie, do wyboru b?dzie mia? trzy ro?nej d?ugo?ci trasy, które b?d? bieg?y szlakami i szutrami na terenie „Parku Krajobrazowego Gór S?onnych”.

Trasa: HOBBY – lekka, d?ugo?ci ok. 12 km, nie wymagaj?ca znacz?cych umiej?tno?ci technicznych, przeznaczona dla osób, które jazd? na rowerze uprawiaj? okazjonalnie, a chc? cho? troch? zasmakowa? „rowerowej przygody w peletonie”. Na tym dystansie wystartowa? mog? osoby, które uko?czy?y 13 rok ?ycia.

Trasa: MEGA – d?ugo?ci ok. 37 km, skierowana do tych, którzy cz?sto je?d?? na rowerze. Trasa tego dystansu jest jak na maratony krótka lecz wymagaj?ca. Ka?dy kto zdecyduje si? wystartowa? na tym dystansie, powinien dysponowa? przyzwoit? kondycj? oraz przynajmniej podstawowymi umiej?tno?ciami jazdy na rowerze górskim po terenie.

Trasa: GIGA – d?ugo?ci ok. 56 km. Ten dystans skierowany jest do znawców tematu „górski maraton MTB”. Uczestnik tego dystansu z pewno?ci? pozna smak „samotno?ci marato?czyka”. Kilku godzinna jazda w terenie, to prawdziwy „poligon” dla w?asnego charakteru i wytrzyma?o?ci fizycznej, dlatego owy dystans powinny wybra? osoby z du?ym do?wiadczeniem i umiej?tno?ciami technicznymi.
Ka?dy uczestnik poszczególnych dystansów musi posiada? sprawny technicznie rower z oponami terenowymi. Obowi?zkowy jest równie? kask rowerowy.

W ramach niedzielnej imprezy rowerowej, odb?d? si? tak?e wy?cigi rowerowe dla najm?odszych. Tu ramy wiekowe nie okre?laj? dolnej granicy wieku, natomiast najstarsi nie mog? mie? wi?cej ni? 12 lat. W roku ubieg?ym takie wy?cigi dostarczy?y mnóstwa wra?e? i rado?ci startuj?cym dzieciom jak i rodzicom, którzy swoje pociechy mocno dopingowali.

Niedziela z rowerem 15 sierpnia w Sanoku to nie tylko temat kolarski, to równie? dodatkowe atrakcje dla kibiców i tych którzy z ciekawo?ci zagl?dn? na teren miasteczka przy skansenie.
B?dzie mo?na postrzela? z do tarczy z replik broni u?ywanych w wielu armiach ?wiata, czy zrobi? sobie wyj?tkowe w swoim rodzaju zdj?cia w towarzystwie ?o?nierzy w pe?nym umundurowaniu bojowym. Tak? przygod? z militariami, zapewni Sanockie stowarzyszenie AIRSOFT SANOK.

Dla tych, którzy chc? nieco oderwa? si? od ziemi, mo?emy zaproponowa? park linowy z tyrolk? oraz ?ciank? do wspinaczki. Te elementy specjalnie na ten dzie?, zostan? przygotowane przez Harcerski Klub Górski z Sanoka „Born to climb”.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce maratonu na www.maraton.sanok.pl

Zapraszamy do Sanoka
Maksymilian Dr??ek - wspó?organizator
Źródło: MTB.Rzeszow.pl Autor: Admin

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.620 secs