G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

19 sierpnia 2010 godzina:21.38(Czytań: 1988)
:: Janiowe Wzgórze 2010 - Mistrzostwa Polski w Reiningu ::
W tym roku po raz pierwszy, dniach 27-28-29 sierpnia, odb?d? si? Mistrzostwa Polski w Reiningu pod patronatem Polskiego Zwi?zku Je?dzieckiego. Gospodarzem Mistrzostw b?dzie o?rodek je?dziecki "Janiowe Wzgórze" w Rzeszowie.
Kilka s?ów o stylu jazdy i dyscyplinie....

Western Riding – to styl jazdy konnej wywodz?cy si? z potrzeby u?ytkowania koni przez mieszka?ców kontynentu ameryka?skiego, podczas pracy na farmach i ranczach. W porównaniu do klasycznego (tzw. angielskiego) stylu jazdy, western riding ró?ni si? sposobem wyszkolenia konia i jazdy na nim, a równie? sprz?tem je?dzieckim i strojem. Jazda w tym stylu odbywa?a si? na zupe?nie lu?nych wodzach w subtelnej i delikatnej komunikacji z perfekcyjnie wyszkolonym koniem. Przez ca?y okres treningu uczy si? konia reagowa? na coraz l?ejsze poci?gni?cia za wodze i stopniowo zbli?a si? r?ce coraz bli?ej do siebie. Prowadzenie konia odbywa si? na zasadach neck reining (przyk?adanie wodzy do szyi konia) daj?c efekt komunikacji z koniem przy u?yciu jednej r?ki. W tym stylu jazdy mo?na wyodr?bni? kilka dyscyplin sportowych, z których najbardziej widowiskowy jest Reining. Polega on na jak najdok?adniejszym przejechaniu schematu (zwanego w Reiningu Patternem). Ca?y przejazd wykonuje si? w galopie, prowadz?c konia jedn? r?k?. Reining jest cz?sto nazywany uje?d?eniem w stylu western. Reining uwa?any jest za koronn? konkurencj? western ridingu. Mówi? tak nawet osoby, które tej konkurencji nie praktykuj?. Dzieje si? tak, gdy? umiej?tno?ci konia reiningowego stanowi? esencj? jazdy konnej w stylu western. Konkurencja ta na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat poczyni?a niew?tpliwie najwi?kszy post?p spo?ród ca?ego western ridingu.

W Reiningu jest dost?pnych 11 patternów. Wszystkie one sk?adaj? si? z tych samych elementów, wymienionych poni?ej, u?o?onych w ró?nej kolejno?ci.

• Ko?a — wykonywanie idealnie okr?g?ych kó? w galopie. Rozró?nia si? ma?e ko?a jechane powoli, oraz du?e ko?a, przeje?d?ane szybko.

• Lotna zmiana nogi — wykonanie lotnej zmiany nogi na któr? ko? galopuje, dok?adnie na ?rodku areny.

• Roll back — szybkie obrócenie na zadzie po uprzednim zatrzymaniu konia.

• Spin — szybkie obroty konia na tylnej wewn?trznej nodze. Dobrze zrobiony ko? nie powinien odrywa? nogi od pod?o?a w czasie wykonywania spinu. Ko? wykonuje 4 obroty w prawo i 4 w lewo.

• Sliding stop — zatrzymanie konia z galopu, ko? powinien pochyli? zad, wyci?gn?? szyj? i prze?lizgn?? si? na tylnych nogach (im dalej tym lepiej). W?a?nie do tej figury reinerzy zak?adaj? swoim wierzchowcom ochraniacze na tylne nogi.

• Cofanie — cofni?cie konia o minimum 3 metry.Reining zosta? zaakceptowany jako oficjalna dyscyplina je?dziecka przez Mi?dzynarodow? Federacj? Je?dzieck? FEI i Komitet Olimpijski. Dyscyplina ta zdobywa sobie równie? w Polsce z roku na rok coraz szersze rzesze zwolenników. Dyscyplina jest zarejestrowana w Polskim Zwi?zku Je?dzieckim.

Reining jest popularny nie tylko w USA, ale tak?e na ca?ym ?wiecie. W chwili obecnej sta? si? on niezwykle wyrafinowan? form? dresa?u, jak?e inn? od tego, co prezentowali reiningowi pionierzy 30 lat temu.

O sukcesie reiningu najlepiej ?wiadczy fakt, ?e jako pierwsza konkurencja western ridingu zosta? oficjalnie uznany przez Federation Equestre Internationale. Zaowocowa?o to rozdaniem pierwszego kompletu medali na ?wiatowych Igrzyskach Je?dzieckich w Jerez w 2002 r. Od kilkunastu lat nieprzerwanie ro?nie zainteresowanie reiningiem na ca?ym ?wiecie. Na przestrzeni ostatniego dziesi?ciolecia liczba cz?onków NRHA wzros?a z ponad 4 tys. do prawie 13 tys. Rocznie pule nagród pieni??nych w zawodach reiningowych si?gaj? 6 mln dolarów. W 2004 r. o sukcesie tego sportu przekonali?my si? dobitnie w Europie. Takie zawody, jak World Reining Trophy w Mooslargue i The Challenge w Kreuth, ju? dzi? stanowi? histori? reiningu.W Polsce z roku na rok rozgrywanych jest coraz wi?cej zawodów je?dzieckich w stylu western, a przez ich widowiskowo??, imprezy te przyci?gaj? tysi?ce kibiców.„JANIOWE WZGÓRZE”

O?rodek Je?dziecki „Janiowe Wzgórze” pretenduje do stania si? je?dzieck? wizytówk? miasta Rzeszów. Jeste?my najwi?kszym i najbardziej utytu?owanym o?rodkiem western riding na Podkarpaciu. Nasz o?rodek jest odwiedzany przez presti?owych trenerów zagranicznych, oraz czo?owych reprezentantów Polski. Profesjonalnie przygotowana arena, stwarza idealne warunki do treningu koni, co docenili ju? w?a?ciciele koni. Mimo, i? w ?rodowisku je?dzieckim jeste?my obecni bardzo krótko, nasze logo jest ju? rozpoznawane poza granicami naszego kraju. Dzieje si? tak za spraw? licznych kontaktów z zagranicznymi trenerami. Nasz? misj? jest poszerzanie wiedzy na temat niezwyk?ej rasy koni jak? s? American Quarter Horse, zajmujemy si? hodowl? tej rasy, oraz sprowadzaniem najlepszych linii zza granicy, treningiem. M?ode konie naszej hodowli mog? pochwali? si? ju? pierwszymi sukcesami w klasie Halter w Mistrzostwach Polski AQHA . Dla hodowcy jest to o tyle wa?na konkurencja, gdy? pozwala oceni? budow? konia, która jest niezwykle istotna w procesie hodowania zwierz?t. Jazda konna w stylu west zyska?a ju? w Rzeszowie grono zwolenników, którzy regularnie odwiedzaj? stajnie. Zimowe kuligi organizowane przez nasz o?rodek ciesz? si? zainteresowanie m.in. szkó? i firm. Dzieci, coraz ch?tniej uczestnicz? w obozach je?dzieckich, organizowanych zarówno w lecie jak i zimie.

Nie bez znaczenia pozostaje równie? kadra instruktorów. Nasi instruktorzy to nie przypadkowi ludzie - to osoby profesjonalnie wyszkolone, zdobywaj?cy wiedz? m.in. u zagranicznych trenerów z najwy?szej je?dzieckiej pó?ki. Trening koni to nie tylko ich praca, ale i ogromna pasja.

O?rodek je?dziecki Janiowe Wzgórze jest po?o?ony w malowniczej okolicy na terenie Rzeszowa, jest to najwi?kszy o?rodek jazdy western na Podkarpaciu. Dysponuje kryt? uje?d?alni? o wymiarach 25m x 60m oraz 60 boksami dla koni. Na terenie o?rodka znajduje si? restauracja utrzymana w klimacie Dzikiego Zachodu, proponuj?ca Pa?stwu wy?mienite dania kuchni ameryka?skiej i staropolskiej. O?rodek zosta? nominowany w konkursie ,,Symbol Podkarpacia”, który odbywa? si? w 2009r.
Źródło: www.Stadniny.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.703 secs