G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

22 września 2010 godzina:14.48(Czytań: 1682)
:: Mi?dzynarodowa ?cie?ka przyrodnicza ju? dost?pna dla turystów ::
W poniedzia?ek 27 wrze?nia w O?rodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym „Wo?osa?” w Cisnej odb?dzie si? uroczyste zako?czenie realizacji projektu „Mi?dzynarodowa ?cie?ka dydaktyczna Udava-Solinka”. To pierwszy tego rodzaju obiekt edukacyjny zrealizowany przez le?ników dwóch pa?stw: Polski i S?owacji.
S?owacy sw? cz??? ?cie?ki o d?ugo?ci 2,5 km zrealizowali wcze?niej, natomiast le?nicy z Nadle?nictwa Cisna i Koma?cza, maj?c bardziej rozbudowan? tras? do opracowania, zako?czyli sw? prac? przed kilkoma tygodniami. Projekt ten jest wspó?finansowany przez Uni? Europejsk? z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz bud?etu pa?stwa za po?rednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach programu Wspó?pracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika S?owacka 2007-2013.
Po polskiej stronie ?cie?ka prowadzi od stacyjki kolejowej w Balnicy 3,5 kilometrow? p?tl? przez dawn? wie? Solinka (teren Nadle?nictwa Cisna). Tu, prócz dzikich krajobrazów, mo?na podziwia? bieszczadzk? przyrod?, ??cznie ze stanowiskami bobrów i ró?nymi aspektami le?nictwa w górach. Tu równie? istnieje du?a szansa na spotkanie tropów dzikiej zwierzyny, w tym wielkich drapie?ników. Druga cz??? trasy o d?ugo?ci 5,5 km wiedzie dolin? dawnej wsi Balnica. Prócz atrakcji przyrodniczych, spotka? tu mo?na kulturowe ?lady po dawnych mieszka?cach: krzy? pa?szczy?niany, dawne cerkwisko i kaplic? z wizerunkiem Matki Bo?ej Le?nej i ?ród?em wody leczniczej. Ta cz??? trasy ko?czy si? w Woli Michowej.
- Ca?e przedsi?wzi?cie ma dla nas wa?ny wymiar, je?li chodzi o wspó?prac? transgraniczn?, gdy? rzeczywi?cie znosi ono barier? turystyczn? mi?dzy Polsk? i S?owacj? w bardzo atrakcyjnym obszarze Bieszczadów – mówi Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Kro?nie. – Sama ?cie?ka b?dzie dodatkow? atrakcj? dla podró?uj?cych Bieszczadzk? Kolejk? Le?n? latem, a tak?e pozwoli na zimow? eksploracj? gór ludziom w?druj?cym na nartach. To wa?ny wk?ad le?ników w ofert? turystyczn? naszego regionu.
Impreza rozpocznie si? o godzinie 11.00 krótk? konferencj? podsumowuj?c? realizacj? projektu, w której zaprezentowane zostan? najwa?niejsze aspekty wspó?pracy transgranicznej. Nast?pnie (o godz. 12.30) planowany jest przejazd Bieszczadzk? Kolejk? Le?n? z Majdanu do Balnicy, gdzie o godz. 14.00 na granicy pa?stwowej dokonane zostanie uroczyste otwarcie ?cie?ki edukacyjnej. Dla turystów przygotowano przewodnik po ?cie?ce w wersji polsko-s?owacko-angielskiej.
Edward Marsza?ek
rzecznik RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.688 secs