G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

26 października 2010 godzina:10.30(Czytań: 2263)
:: Podkarpacie jest pi?kne, a Bieszczady to jego per?a ::
W dniach 28 wrzesie? – 2 pa?dziernik b.r. blisko 30 osobowa grupa touroperatorów z Bia?orusi odwiedzi?a nasz region w ramach imprezy organizowanej przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Podkarpackiego oraz Polsk? Organizacj? Turystyczn? w Warszawie. Dla wszystkich uczestników by?a to pierwsza wizyta na Podkarpaciu. Celem ich pobytu by?a prezentacja oferty turystycznej naszego regionu pod k?tem turystyki aktywnej i wypoczynkowej dla rodzin równie? z dzie?mi. Opracowanie programu objazdu studyjnego oraz opiek? nad go??mi zaj??o si? Stowarzyszenie Pro Carpathia z Rzeszowa.

W pierwszym dniu pobytu go?ci okazj? do prezentacji mia?y wybrane rzeszowskie hotele: Hetman, Grand, Ambasador oraz Hubertus, czyli trzy i cztero gwiazdkowe hotele w stolicy regionu. Najwi?ksze uznanie efektownymi wn?trzami zdoby? Grand, ale i pozosta?e zainteresowa?y dyrektorów i mened?erów bia?oruskich biur podró?y. Ch?tnie si?gali po przygotowane materia?y reklamowe, na ?ywo komentuj?c wystroje i wyposa?enie hoteli.
Drugiego dnia przedstawiciele Polskiej Organizacji Turystycznej poprowadzili workshop, którego celem by?o w??czenie polskich ofert turystycznych, w tym podkarpackich, do katalogów bia?oruskich biur podró?y. Trwaj?ca kilka godzin impreza by?a ?yw? wymiana propozycji i ofert polskich przedstawicieli biur podró?y, których do Rzeszowa na t? imprez? przyjecha?o ponad 20. - To jedno z najlepiej przygotowanych przedsi?wzi?? w jakim bra?em udzia? – mówi? Eugeniusz ?awreniuk, opiekun grupy.
Nast?pne dni by?y w ca?o?ci przeznaczone na zwiedzanie Podkarpacia i zapoznanie si? in situ z ofert? noclegow? i kulinarn? w terenie. Obiad we wn?trzach karczmy w skansenie Pastewnik w Przeworsku zachwyci? kulinarnie, a tak?e aran?acja oryginalnego, stuletniego wn?trza. Pobyt w Przemy?lu pozostanie na zawsze w pami?ci dzi?ki niezwyk?ej go?cinno?ci Jana Teuchmana z przemyskiej cukierni Fiore. O historii miasta i jego niezwyk?ym klimacie opowiada? uczestnikom wyjazdu Jan Jarosz, naczelnik Wydzia?u Kultury, Promocji i Turystyki z przemyskiego ratusza.
Zwiedzanie pobliskiego Krasiczyna da?o mo?liwo?? obejrzenia najwi?kszego i chyba najbardziej atrakcyjnego zamku na Podkarpaciu, a tak?e znajduj?cego si? w jego murach hotelu i restauracji.
Kolejna prezentacja dotyczy?a O?rodka Wypoczynkowego w Ar?amowie, który ju? w skali obecnej zrobi? wra?enie na zwiedzaj?cej go grupie. Po obejrzeniu planów rozbudowy i wizualizacji jak b?dzie wygl?da? po zako?czeniu wszystkich prac inwestycyjnych praktycznie zach?ci? uczestników do kolejnego odwiedzenia o?rodka – tym razem z grupami turystycznymi.
Kilka dni pobytu Bia?orusinów w naszym regionie to nak?adaj?ce si? na siebie obrazy: niezwyk?ej serdeczno?ci Maria Jachimowska, w?a?cicielki hotelu Bona w Sanoku, czy tradycyjnego spotkania z potrawami ?emkowsko-bojkowskimi w Karczmie „Zakapior” w Pola?czyku. Niezwyk?e wra?enie zrobi? na nich tak?e O?rodek Wypoczynkowo – Rehabilitacyjny CARITAS w Myczkowcach, gdzie obejrzeli skansen miniaturowych drewnianych ?wi?ty? z obszaru Karpat, a tak?e niezwykle ciekawy „Ogród Biblijny” i mini zoo.
Co prawda „z?ota polska jesie?” nie dopisa?a w trakcie pobytu, ale i tak wszyscy byli zachwyceni bieszczadzkich krajobrazów, ró?norodno?ci? oferty turystycznej, kuchni? regionaln? i atrakcjami turystycznymi dla ró?nych grup wiekowych, które mogli obejrze?. Opuszczaj?c Podkarpacie uczestnicy turnusu ?a?owali, ?e nie mogli wi?cej czasu po?wi?ci? na zwiedzenie i dog??bne poznanie wyj?tkowo ciekawego i barwnego regionu. Wyje?d?aj?c pozostawiali odrobin? nadziei ponownego przyjazdu na Podkarpacie, mo?e ju? w kwietniu przysz?ego roku.
Krzysztof Zieli?ski
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.654 secs