G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

18 listopada 2010 godzina:13.36(Czytań: 2934)
:: Wystawa fotografii ::
"Zaproszenie" Na wystaw? fotografii "Stanis?aw Barabasz nie tylko narciarz". Wystawa czynna w godzinach otwarcia
Muzeum Narciarstwa w Cieklinie (?roda 9:00-14:00, sobota 9:00-11:00) od 7 listopada do 4 grudnia 2010 r.
Stanis?aw Barabasz urodzi? si? 7 maja 1857 roku w Bochni, zmar? 23 pa?dziernika 1949 roku w Zakopanem. Prekursor polskiego narciarstwa, pedagog i my?liwy, by? tak?e znany jako architekt, malarz oraz autor wielu artyku?ów o tematyce ?owieckiej.
Przez wiele lat pe?ni? funkcj? kierownika Szko?y Przemys?u Drzewnego w Zakopanem - dzi? s?ynnego Liceum im. Antoniego Kenara - gdzie wprowadza? w meblarstwie podhala?skie motywy zdobnicze.
Na naszej ekspozycji prezentujemy dwie reprodukcje obrazów Stanis?awa Barabasza wykonanych na p?ycie technik? olejn?.
Po raz pierwszy zacz?? u?ywa? nart w roku 1888 podczas polowa? w?a?nie w Cieklinie ko?o Jas?a. W roku 1894 przyjecha? z nartami do Zakopanego, co sta?o si? pocz?tkiem zakopia?skiego narciarstwa. W roku 1901 Stanis?aw Barabasz ju? na sta?e przeprowadzi? si? do Zakopanego. S?ynna i szeroko opisywana by?a jego wyprawa narciarska z Janem Fischerem do Czarnego Stawu G?sienicowego.
By? pierwszym prezesem zakopia?skiego
oddzia?u narciarzy. Dnia 28 lutego 1907 roku
za?o?y? drugi w Polsce klub narciarski.

Do tak bogatej i ró?norodnej dzia?alno?ci nale?y doda? pasj? fotograficzn?. Stanis?aw Barabasz pozostawi? bezcenn? kolekcj? starych zdj?? zarówno dokumentalnych, jak i artystycznych. Mo?emy na nich zobaczy? przedwojenny targ w Zakopanym, pozna? ówczesne zwyczaje i dawne stroje. Zdj?cia s? wykonane niezwykle profesjonalnie, wida? w nich te? wyra?nie zmys? artystyczny autora.

Mamy nadziej?, ?e nasza wystawa uka?e posta? Stanis?awa Barabasza nie tylko jako prekursora polskiego narciarstwa, lecz tak?e jako cz?owieka o wszechstronnych zdolno?ciach i zainteresowaniach.

Wiadomo?? zosta?a nades?ana przez: Wies?aw Czechowicz/Cieklin
Źródło: Oficjalna strona Muzeum Narciarstwa w Cieklinie im. Stanis?awa Barabasza Autor: Informacja Nades?ana
Nie można wykonać wyniku (błąd w zapytaniu)!