G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 stycznia 2011 godzina:9.41(Czytań: 2151)
:: Nowa ksi??ka o Bieszczadzkiej Ciuchci ::
W pierwszych dniach stycznia 2011 roku nak?adem Wydawnictwa RUTHENUS uka?e si? ksi??ka „Z dziejów Bieszczadzkich Kolejek Le?nych” autorstwa dr. in?. Zygmunta Rygla, by?ego pracownika RDLP w Kro?nie. Autor jeszcze w 2008 roku opracowa? nowy tekst wydawanych wcze?niej broszur o tej tematyce, ale, niestety, nie do?y? ju? momentu ukazania si? nowej publikacji, która po raz pierwszy kompleksowo traktuje Bieszczadzk? Ciuchci? jako obiekt techniki le?nej i kulturowy zabytek le?nictwa sprzed lat. Edycj? ksi??ki wspiera Regionalna Dyrekcja Lasów Pa?stwowych w Kro?nie oraz Polskie Towarzystwo Le?ne i Stowarzyszenie In?ynierów i Techników Le?nictwa i Drzewnictwa Oddzia? w Kro?nie. Ksi??ka wydana b?dzie w twardej oprawie, w ?adnej szacie graficznej, z licznymi mapkami i ilustracjami. We wst?pie do? Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Kro?nie, pisze: „Trudno wyobrazi? sobie dzisiejsze Bieszczady bez kolejki le?nej, stanowi?cej jedn? z najwi?kszych turystycznych atrakcji tych gór. Sun?ca wzd?u? dolin ciuchcia przywodzi na pami?? lata, gdy by?a ona niezwykle praktycznym ?rodkiem transportu, a jednocze?nie stanowi?a dla mieszka?ców prawdziwe okno na ?wiat. Mo?na powiedzie?, ?e w?a?nie kolejka od ko?ca XIX wieku w sposób najbardziej wyra?ny zmienia?a gospodarcze oblicze tej ziemi. Niestety, jak wiele zdobyczy techniki, ust?pi?a ona pola nowszym ?rodkom transportu. Jej likwidacja w latach 90. XX wieku by?a wielkim dramatem dla licznych pracowników i ludzi w niej zakochanych. Dlatego z uznaniem trzeba dzi? wspomina? te osoby, które nie pozwoli?y zapomnie? o bieszczadzkiej ciuchci i ostatecznie przywróci?y j? do ?ycia, nadaj?c jej wspó?cze?nie turystyczn? funkcj?”.
Historyczny opis kolejek bieszczadzkich to dzie?o Zygmunta Rygla, ale w ksi??ce znalaz? si? te? rozdzia? na temat kulturowej roli le?nego poci?gu, opracowany przez Romana Zielonk?, zast?pc? nadle?niczego Nadle?nictwa Cisna. Wiele te? wnosi wspó?czesny opis dzia?a? Fundacji BKL autorstwa Stanis?awa Wermi?skiego. Na kartach ksi??ki znajdziemy wiele niepublikowanych dot?d zdj?? z zasobów archiwalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie. Starych fotografii u?yczyli równie? prywatni kolekcjonerzy, pasjonaci kolejek. To sprawia, ?e ca?o?? ksi??ki stanowi dzie?o wielu osób, ale tym samym nadaje jej zupe?nie nowego charakteru. Wydawnictwo RUTHENUS przygotowa?o dwie wersje ok?adki, daj?c nabywcom mo?liwo?? wyboru.
Promocj? publikacji zaplanowano podczas uroczysto?ci zako?czenia V Biegu Narciarskiego Szlakiem Bieszczadzkiej Kolejki Le?nej, który odb?dzie si? 8 stycznia 2011 r. B?dzie to równie? okazja do przypomnienia, ?e Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Le?nej ko?czy w?a?nie 15 lat.
Edward Marsza?ek,
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno - Edward Marsza?ek Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.658 secs