G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 stycznia 2012 godzina:11.19(Czytań: 3267)
:: 5 lat Skarbów Podkarpackich ::
Pi?? lat pracy i 30 numerów „Skarbów Podkarpackich” za nami. W sumie ponad 1320 stron, ok. 4000 zdj??, blisko 600 tekstów, kilkudziesi?ciu wspó?pracowników z Podkarpacia, z reszty kraju i z zagranicy (S?owacja i Ukraina). To taki bilans na szybko. Mo?na do tego jeszcze doda? 60 000 wydanych egzemplarzy trafiaj?cych obecnie do blisko 150 instytucji (biblioteki, muzea, parafie, ambasady, konsulaty, centra informacji turystycznej, instytuty, harcerze, uczelnie, ko?a i kluby przewodników, s?u?by konserwatorskie, szko?y, towarzystwa, kurie, redakcje, wydawnictwa itp.). A do tego olbrzymia grupa czytelników si?gaj?cych co dwa miesi?ce po nasze „Skarby”. Przegl?daj?c pierwsze numery wydawnictwa wida?, ?e na pocz?tku wi?kszo?? tekstów dotyczy?a obiektów zabytkowych. Tylko tu dostrzegali?my podkarpackie „skarby”. Dopiero trzy lata temu „przewali?a” si? przez nasze ?amy fala tekstów po?wi?conych przyrodzie, a od ponad pó?tora roku coraz cz??ciej go?cimy materia?y historyczne. Dostrzegamy skarby regionu tak?e w otaczaj?cej nas przyrodzie, a tak?e historii czyli magistra vitae est – nauczycielce ?ycia.
Efektem tych zmian s? tak?e wywiady, które z rzadka, ale jednak goszcz? w „Skarbach”. W ci?gu pi?ciu lat publikujemy dopiero trzeci – pierwszy przeprowadzony by? z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dr Gra?yn? Stojak, nast?pny z prof. Micha?em Parczewskim i - w obecnym numerze – z dr Andrzejem Gliw?. Historyk sztuki, archeolog, historyk - to chyba przedni zestaw naukowców, ekspertów, specjalistów, którzy co najwa?niejsze maj? co? ciekawego do powiedzenia.
Podsumowa? do??, zapraszam do lektury najnowszego numeru. Polecam na wst?pie wywiad z dr Andrzejem Gliw?, którego praca doktorska chyba zmieni?a spojrzenie na przyczyny kl?sk gospodarczo-spo?ecznych I Rzeczpospolitej, i w efekcie rozbiory, które zako?czy?y jej ?ywot. Kolejny artystyczny wywód o obrazie z Galerii D?mbskich, pokazuje nam, jak jedno p?ótno mo?e nosi? dwa zupe?nie ró?ne tytu?y, dotycz?ce zupe?nie innych wydarze? historycznych. Archeologia to przygoda dla ludzi szukaj?cych prawdy na g??boko?ci sztychu szpadla, co znale?li poszukiwacze kopi?cy w miejscu, gdzie sta?a kamienna cerkiew w Uluczu (wewn?trz numeru). Sztuk? obszaru naszego województwa tworzyli wybitni architekci, rze?biarze, malarze. Cz?sto zapominamy o ich dzie?ach, jak np. o niezwyk?ych malowid?ach Jana Henryka Rosena w ko?ciele w Kro?cienku Wy?nym k. Krosna. Przesz?o?? czeka na swoich tropicieli i badaczy, czego najlepszym dowodem s? efekty prowadzonych wykopalisk pod katedr? przemysk?. Podobnie jak zapomniane klasztory. Zapomniany klasztor, na Podkarpaciu? Tak, znajdziemy go w ?a?cucie, gotycko-barokowa budowla jest obecnie hotelem i restauracj? PTTK-u. O dobrach utraconych mo?na pisa? bez ko?ca i z ?alem czyta? o cerkwi w Pu?awach czy drewnianej bo?nicy w Mrzyg?odzie, przerobionej na dom mieszkalny… O tym, ?e w ka?dej miejscowo?ci drzemi? ?lady ciekawej przesz?o?ci najlepiej mo?na si? przekona? zerkaj?c do tekstów o Trz?sówce, dworze w Gorajowicach, pa?acu w Hory?cu, kamiennym mo?cie w So?once, cerkwi w Starym Dzikowie czy maryjnym sanktuarium w Cieszanowie. Zapraszam do lektury.
Źródło: Procarpathia.pl Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.642 secs