G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 stycznia 2012 godzina:11.21(Czytań: 3189)
:: Utworzono Le?ny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie ::
Jednym z sze?ciu nowych le?nych kompleksów promocyjnych w kraju jest LKP „Lasy Bieszczadzkie”. Stosowne zarz?dzenie podpisa? w ostatnich dniach Marian Pigan, dyrektor generalny Lasów Pa?stwowych. To drugi, po „Lasach Bircza?skich”, obszar na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie, gdzie le?nicy b?d? prowadzi? i promowa? zrównowa?on? gospodark? le?n?, wspiera? badania naukowe i prowadzi? edukacj? le?n? spo?ecze?stwa.
Jako pierwszy w Polsce w 1994 roku powsta? LKP „Puszcza Bia?owieska”, za? na bazie jego do?wiadcze? w nast?pnych latach powo?ywano nowe obszary tego typu. Utworzone na obszarze ca?ego kraju, pokazuj? zmienno?? warunków siedliskowych, ró?norodno?? sk?adu gatunkowego lasu i wielo?? pe?nionych przez niego funkcji.
- Idea le?nych kompleksów promocyjnych sprawdzi?a si? w praktyce, st?d pojawi? si? pomys?, by upowszechnia? j? równie? na obszarze Bieszczadów, gdzie w?a?nie ochrona przyrody, edukacja ekologiczna i prowadzenie bada? naukowych, stanowi? bardzo istotny element dzia?alno?ci wspó?czesnego le?nictwa – wyja?nia Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Kro?nie. - Jestem przekonany, ?e nowy pomys? na promocj? tych obszarów zaowocuje kolejnymi atrakcjami dla turystów i miejscowych. Pierwszym tego przyk?adem b?dzie zagroda pokazowa ?ubrów, któr? wiosn? 2012 roku otworzymy w Nadle?nictwie Stuposiany. Zar?czam, ?e w najbli?szych latach wdro?ymy jeszcze kilka projektów s?u??cych udost?pnianiu bieszczadzkich lasów spo?ecze?stwu.
LKP „Lasy Bieszczadzkie” obejmuje w ca?o?ci Nadle?nictwo Stuposiany oraz cz??ciowo lasy nadle?nictw: Cisna i Lutowiska. W sumie ma powierzchni? 24,2 tys. ha.
Celem LKP jest te? osi?ganie kompromisu mi?dzy najwa?niejszymi zadaniami le?nictwa: gospodark? le?n? maj?c? na celu m.in. produkcj? drewna oraz wieloma funkcjami spo?ecznymi i ekologicznymi, które pe?ni las. W wypracowaniu tego kompromisu pomagaj? rady naukowo-spo?eczne, dzia?aj?ce przy ka?dym takim kompleksie. Zasiadaj? w nich przedstawiciele lokalnych w?adz samorz?dowych, autorytety ?wiata nauki, reprezentanci organizacji pozarz?dowych, przemys?u drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem spo?eczno?ci lokalnych.
Idea le?nych kompleksów promocyjnych jest rodzimym polskim pomys?em na promowanie ekologicznego le?nictwa. Jej jedynym odpowiednikiem w Europie jest koncepcja lasu modelowego realizowana w Szwecji. Polski pomys? spotka? si? z uznaniem europejskich le?ników i naukowców.
Edward Marsza?ek
Rzecznik RDLP w Kro?nie
Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.705 secs