G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

19 marca 2012 godzina:9.29(Czytań: 3023)
:: PROMOCJA SZLAKU ARCHITEKTURY DREWNIANEJ ::
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna otrzyma?a dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki, na realizacj? projektu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji pt. „Promocja Szlaku Architektury Drewnianej”.

W zwi?zku z niniejszym projektem zostanie zorganizowany szereg dzia?a? promocyjnych na SAD. Przeprowadzony zostanie mi?dzy innymi wakacyjny konkurs pt. „Z dziennika turysty: wakacje na trasie drewnianej tradycji”, w którym wezm? udzia? kroniki nadsy?ane przez turystów, odwiedzaj?cych SAD. Nagrody zostan? przyznane w dwóch kategoriach: „Najwytrwalszy odkrywca szlaku” dla osoby, która odwiedzi najwi?ksz? liczb? obiektów znajduj?cych si? na SAD oraz w kategorii „Najciekawsza kronika podró?nicza”, na najciekawsz? stworzon? i opisan? niezwyk?? przygod? na SAD.

Ponadto odb?d? si? 4 koncerty muzyki dawnej wewn?trz zabytkowych obiektów architektury drewnianej zlokalizowanych na SAD. Dzi?ki odpowiedniemu przygotowaniu miejsc i stworzeniu niepowtarzalnego klimatu, uczestnicy koncertu b?d? mogli odczu? urok i magi? epoki, z której pochodzi muzyka, wykonywana przez Zespó? Vox Angeli.

Koncerty planowane s? w nast?puj?cych miejscach:
- Smolnik nad Sanem – cerkiew pod wezwaniem Archanio?a Micha?a
- Krosno – ko?ció? pw. ?w. Wojciecha
- Iwonicz Zdrój – ko?ció? pw. ?w. Iwona i Matki Boskiej Uzdrowienia Chorych
- ?rednia Wie? – ko?ció? pw. Wniebowzi?cia NMP

Szlak Architektury Drewnianej powsta? dzi?ki wspó?pracy województwa ?l?skiego, ma?opolskiego, podkarpackiego oraz ?wi?tokrzyskiego. Cz??? podkarpacka szlaku obejmuje 9 tras, które licz? ponad 1200 km. Na szlaku znalaz?y si? grupy zabytków, w tym obiekty sakralne tj. ko?cio?y, cerkwie, dzwonnice, plebanie, zespo?y zabudowy ma?omiasteczkowej, dwory, architektura uzdrowiskowa oraz zgromadzone w skansenach budownictwo wiejskie, obiekty u?yteczno?ci publicznej oraz obiekty przemys?owe tj. m?yny, tartaki, ku?nie, wiatraki.
Do najcenniejszych obiektów na szlaku zalicza si? dwa ko?cio?y o wyj?tkowej warto?ci artystycznej i historycznej w Haczowie i Bliznem. W 2003 roku zosta?y one wpisane na List? ?wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego Ludzko?ci UNESCO. Niezwykle cenne s? równie? obiekty budownictwa drewnianego oraz zabytki ludowej kultury materialnej, zgromadzone m.in. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej oraz w Skansenie w Markowej.

Szczegó?owe informacje niebawem na stronach internetowych PROT: www.podkarpackie.travel, www.podkarpackie.travel.pl oraz pod numerem telefonu +48 17 852 00 09.
Źródło: PROT Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.666 secs