G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

05 września 2012 godzina:22.03(Czytań: 7577)
:: Okiem Galileusza, p?dzlem Wyczó?kowskiego, planem Kwiatkowskiego... ::
CO NOWEGO W MUZEUM PO WAKACJACH?

Bardzo ciekawie i ró?norodnie zapowiada si? jesie? i zima w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli. Wielkie malarstwo przeplata? si? b?dzie ze wspania?? histori?, nie zabraknie te? atrakcji dla mi?o?ników astronomii i... archeologii. Swoje miejsce znajdzie w Muzeum nowoczesna grafika. A ?wietna muzyka i unikatowe filmy pojawi? si? podczas otwarcia wystaw. Cz??? oferty ekspozycyjnej wychodzi na zewn?trz i funkcjonuje w przestrzeni miasta.

O nowych wystawach rozmawiamy z dyrektor Lucyn? Mizer?:
–Sko?czy?y si? wakacje, czy to oznacza wi?cej pracy tak?e dla Muzeum?
–Muzeum ca?y czas pracuje na pe?nych obrotach. Podczas wakacji pokazali?my kilka nowych wystaw, w tym niezwykle udan? retrospektyw? Grzegorza Rosi?skiego. Obecnie mo?na jeszcze ogl?da? urokliwe rze?by Micha?a Batkiewicza w ogrodzie muzealnym oraz w salach wystawienniczych, gdzie oprócz fantazyjnych przedstawie? animalistycznych znalaz?y si? tak?e powa?niejsze tematy – m.in. makieta projektu pomnika smole?skiego. Kto jeszcze nie widzia?, ma ju? niewiele czasu – do 16 wrze?nia. D?u?ej zostan? tylko monumentalne anio?y na dziedzi?cu.

–A na co mog? wybra? si? uczniowie w nowym roku szkolnym?
Mamy dla nich co? szczególnego. Po raz pierwszy prezentujemy wystaw? z dziedziny astronomii: „Od lunety Galileusza do teleskopów kosmicznych”, ze zbiorów Uniwersytetu Jagiello?skiego. Ekspozycja jest dost?pna do ko?ca wrze?nia w budynku przy ul. Sandomierskiej. Wyj?tkowo w niedziel? 23 wrze?nia otwarte Spotkanie z astronomi? odb?dzie si? przy Hutniczej 17, w ramach Pikniku Industrialnego. Wyk?adowi naukowca z UJ towarzyszy? b?dzie demonstracja u?ycia galileoskopów, a tak?e pokaz filmów popularnonaukowych o tematyce astronomicznej. Tego dnia wst?p na spotkanie, wystawy przy Hutniczej i na ekspozycj? lunet w budynku g?ównym jest bezp?atny.

–Muzeum znane jest z wystaw sztuki. Jakie nazwiska znajdziemy na plakatach w tym sezonie?

Ju? od 22 wrze?nia zapraszamy na wystaw? Leona Wyczó?kowskiego. Kilkadziesi?t obrazów z ca?ej Polski przybli?y dorobek tego wielkiego artysty w 160. rocznic? jego urodzin. Wystaw?, która potrwa do 2 grudnia, przygotowa?a Anna Król z krakowskiej Mangghi, wi?c i tym razem nie zabraknie na ekspozycji w?tków japo?skich.
Na tym nie koniec prezentacji koryfeuszy polskiego malarstwa w tym roku. W po?owie grudnia rozpocznie si? wystawa: „Józef Brandt i monachijczycy”.

–To oferta na skal? krajow?, a przecie? jeste?my w Muzeum Regionalnym... Co nowego w tej dziedzinie?

–Oczywi?cie, nie zapominamy o tym, co najwa?niejsze dla naszego regionu. Tego roku przypada 75-lecie Centralnego Okr?gu Przemys?owego. Obchody tej rocznicy w Muzeum odb?d? si? 29 wrze?nia, na terenie ekspozycji COP dla przysz?o?ci przy ul. Hutniczej 17. Przypomnimy to wielkie przedsi?wzi?cie gospodarcze II RP na ró?ne sposoby. W programie tego dnia mamy spotkanie z prof. Marianem Markiem Drozdowskim, jego wyk?ad i promocj? dwóch ksi??ek, wydanych przez Muzeum, now? wystaw? fotograficzna po?wi?con? historii COP i Stalowej Woli (w plenerze, przed kinem Ballada), grafik? Kuby Woynarowskiego, artysty pochodz?cego ze Stalowej Woli, inspirowan? histori? COP-u. Opraw? muzyczn? tego wydarzenia b?dzie koncert wybitego m?odego akordeonisty Marcina Wyrostka z zespo?em Coloriage. Zapraszamy te? kiermasz ksi??ek o tematyce COP-owskiej i artdekowskiej,

–Sze?? nowych wystaw czasowych w najbli?szych czterech miesi?cach – to bardzo du?o!

–Nie sze??, lecz osiem. Bo jeszcze nie wspomnia?am o ekspozycji archeologicznej „My?liwi, rolnicy i pasterze epoki kamienia”, która potrwa od po?owy pa?dziernika do grudnia. To wystawa przygotowana od pocz?tku do ko?ca przez naszych pracowników. A jeszcze we wrze?niu poka?emy na dziedzi?cu Muzeum kolejn? plenerow? wystaw? fotograficzn? „Potrzeba wody w Sudanie” pod patronatem Polskiej Akcji Humanitarnej.

–Mówimy o wystawach prezentowanych w muzeum w Stalowej Woli. Ale jest te? druga strona medalu...

–W?a?nie. Nasze wystawy goszcz? w ró?nych miastach Polski i Europy. Ekspozycj? designu pt. „Unpolished” poka?emy jesieni? w Bukareszcie i we Lwowie. Pami?tna, wyj?tkowa wystawa po?wi?cona Stefanowi Norblinowi od pa?dziernika b?dzie prezentowana w Wilanowie. Retrospektywa Rosi?skiego ju? w po?owie wrze?nia trafi do Krakowskiej Mangghi, a pod koniec roku poka?e j? Muzeum Narodowe w Kielcach.

–Muzeum postrzegamy przede wszystkim poprzez wystawy, ale praca muzelaników to nie tylko urz?dzanie ekspozycji...

–Tak, przecie? ka?dej z ekspozycji towarzyszy oferta edukacyjna: lekcje, warsztaty, zaj?cia plastyczne. Wielkim powodzeniem ciesz? si? wycieczki po mie?cie z przewodnikami z muzeum. Poza tym prowadzimy dzia?alno?? wydawnicz?. W tych dniach uka?? si? wznowienia czterech naszych ksi??ek, do ko?ca roku wyjd? trzy nowe publikacje. Ca?y czas funkcjonujemy w Internecie, prowadzimy na bie??co facebook, mamy sklepik (realny i wirtualny) z ofert? ksi??ek, plakatów, pami?tek. To wszystko wida? na zewn?trz, nie wida? natomiast codziennych prac organizacyjnych, d?ugookresowych projektów badawczych, naukowych itd. Nie mo?emy tego zaniedba?, je?li chcemy, ?eby Muzeum rozwija?o si? i by?o wci?? dla spo?eczno?ci lokalnej (i nie tylko) instytucj? wa?n?, potrzebn?, ch?tnie odwiedzan?.


Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
www.muzeum.stalowawola.pl
Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.662 secs