G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

30 września 2005 godzina:21.14(Czytań: 1533)
:: Festiwal Lubomirskich ::
Rok temu zainaugurowany zosta? przez stalowowolskie Muzeum Regionalne Turystyczny Szlak Gniazd Rodowych Lubomirskich. Szlak prowadzi? od Stalowej Woli poprzez województwo podkarpackie na S?owacj?. W tym roku temat przesz?o?ci rodu ?reniawitów znalaz? swój ci?g dalszy.
Od 20 wrze?nia 2005 r. Muzeum przyst?pi?o do realizacji projektu pn. Festiwal Lubomirskich w ramach Narodowego Programu dla Polski 2002 Fundusz Ma?ych Projektów. Na wykonanie projektu Muzeum otrzyma?o dofinansowanie kwocie 36 452,25 €.
Projekt jest prób? spojrzenia na wspóln? przesz?o?? nie przez pryzmat tego co dzieli, ale przez dokonania, które mog? w przysz?o?ci zaowocowa? ?cis?? wspó?prac? kulturaln? i popraw? sytuacji ekonomicznej regionów.
W ramach Festiwalu Lubomirskich zostanie zorganizowanych szereg ró?norodnych inicjatyw .
Transgraniczny szlak gniazd rodowych Lubomirskich wytyczy now? tras? turystyczn? przebiegaj?c? przez obwód lwowski na Ukrainie oraz poszerzy swym zasi?giem istniej?cy ju? szlak wiod?cy ze Stalowej Woli do Podoli?ca na S?owacji, uruchomiony w roku 2004. W ten sposób obejmie i wypromuje wszystkie zachowane rezydencje i fundacje Lubomirskich w regionie podkarpackim, preszowskim i lwowskim. Szlak dotrze tak?e a? do Wi?nicza, prastarego gniazda rodowego Lubomirskich. Nowa mapa szlaku i przewodnik opracowane zostan? przez ekspertów z Polski i Ukrainy W przewodniku znajd? si? informacje historyczne, geograficzno-przyrodnicze i dokumentacja fotograficzna szlaku. Internetowa strona Szlaku Lubomirskich zostanie rozbudowana o nowy odcinek oraz map? wirtualn?, powstanie podstrona w j?zyku ukrai?skim. Publikacje wydane w j?zyku polskim, ukrai?skim i angielskim b?d? zawiera? podstawowe informacje turystyczne.

Szlak ma tak?e swój walor edukacyjny. W tym roku szkolnym zostanie zorganizowane szkolenie dla nauczycieli historii, geografii, przyrody i sztuki, którego celem b?dzie wdro?enie przygotowanego pakietu edukacyjnego szlaku Lubomirskich. Ponadto b?d? przeprowadzone dwa konkursy: dla nauczycieli na autorski scenariusz lekcji oraz dla dzieci i m?odzie?y – konkurs plastyczny. Przewidziana jest wystawa pokonkursowa. Najlepsze scenariusze i najlepsze prace plastyczne zostan? opublikowane w wydanej broszurze. Akcentem multimedialnym ma by? wydanie p?yty CD ze Szlakiem Lubomirskich w j?zyku polskim i ukrai?skim dla celów edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Artystycznym wydarzeniem projektu niew?tpliwie ma szanse sta? si? zorganizowana przez polskich i ukrai?skich muzealników wystawa pn. „Lubomirscy w zbiorach lwowskich” prezentuj?ca po raz pierwszy w Polsce powojennej kolekcje Lubomirskich znajduj?ce si? w zbiorach muzeów lwowskich (eksponowana b?dzie w Zamku Lubomirskich w Stalowej Woli, a po zako?czeniu projektu w kilku najwa?niejszych miejscowo?ciach na szlaku Lubomirskich). Wystawie b?dzie towarzyszy? katalog naukowy w wersji polskiej i angielskiej.
Podczas wystawy b?d? prowadzone lekcje muzealne, tak?e wersji multimedialnej oraz wycieczkowa edukacja regionalna przybli?aj?ca dzieje rodu Lubomirskich.

O kolejnych etapach realizacji programu b?dziemy informowa? media na bie??co.
Źródło: Informacja nades?ana: Muzeum w Stalowej Woli Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.671 secs