G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 stycznia 2006 godzina:14.44(Czytań: 1985)
:: Imprezy i propozycje na weekend 27-29.01.06. ::
IMPREZY NA PODKARPACIU
:: B?d? kol?dowa? ::
.: W niedziel? o godz. 14. w Domu Ludowym w Lecce odb?dzie si? charytatywny koncert kol?d, podczas którego zbierane b?d? pieni?dze na ratowanie zagro?onego katastrof? budowlan? Klasztoru w Borku Starym. W programie m.in. wyst?p grupy jase?kowej ze Szko?y Podstawowej w K?kolówce.
.:W niedziel? o godz. 16 w sali widowiskowej Domu Kultury w G?ogowie M?p. odb?dzie si? koncert "W ho?dzie Dzieci?tku". Wyst?pi? m.in.: chóry "Adoremus", "Gloria", gminna orkiestra d?ta.
:: Festiwal piosenki ::
Gminny O?rodek Kultury w Kury?ówce zaprasza na powiatowy festiwal piosenki "Miko?aj 2006" oraz na rozstrzygni?cie I konkursu plastycznego "Miko?aj z moich snów". Impreza odb?dzie si? w niedziel? o godz. 16 w sali widowiskowej GOK w Kury?ówce.
:: Poezja Wojty?y ::
W pi?tek o godz. 17 w sali widowiskowej WDK odb?dzie si? koncert laureatów XV Podkarpackiego Konkursu Poezji Religijnej - S?dziszów 2005. Repertuar przegl?du stanowi? b?d? utwory Karola Wojty?y. Koncert jest fina?em wieloetapowego konkursu, który odbywa? si? w 12 rejonach województwa podkarpackiego. tz
:: Klub Seniora ::
Klub Seniora Osiedla "Tysi?clecie" zaprasza na zabaw? taneczn?. Odb?dzie si? ona w niedziel? o godz. 17 w internacie Zespo?u Szkó? Spo?ywczych przy (przy ul. Warszawskiej) w Rzeszowie.

:: Karnawa?owy dancing::
Nowy Dwór zaprasza w pi?tek i w sobot? na dancingi przy muzyce na ?ywo. Pocz?tek zabawy o godz. 19. Wst?p wolny.

:: Muzyka M?odych ::
Sanok. W sobot? odb?dzie si? II koncert Festiwalu "Muzyka M?odych u Franciszkanów". Zaprezentuj? si? m?odzi arty?ci z zespo?u Concertoda Camera. Pocz?tek koncertu w sobot? o godz. 19.15. Wolne datki przeznaczone b?d? na remont zabytkowych organów z ko?cio?a oo. Franciszkanów w Sanoku.

:: Kol?dujmy wszyscy wraz ::
KROSNO. W niedziel?, o godz. 16, przy szopce na rynku - wspólne kol?dowanie. Mieszka?ców zapraszaj? Stowarzyszenie ?w. Ekspedyta. Kro?nie?ski Dom Kultury, Kro?nie?skie Towarzystwo Muzyczne i „Nasz Glos"
IWONICZ ZDRÓJ. O?rodek Kultury zaprasza w pi?tek, o godz. 16, do sali kina „Wczasowicz" na koncert noworoczny. W programie kol?dy, pastora?ki i jase?ka w wykonaniu laureatów Przegl?du Kol?d i Obrz?dów Bo?onarodzeniowych.
LECKA, gm. B?a?owa. Charytatywny koncert kol?d rozpocznie si? w niedziel?, o godz. 14, w Domu Ludowym.

:: „Wzrastanie" na rozgrzewk? ::
RADYMNO. Na koncert noworoczny w wykonaniu dzieci?cego zespo?u „Wzrastanie" zaprasza Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Osobowo?ci Dzieci i M?odzie?y. Niedziela,godz. 15-sala widowiskowa Miejskiego O?rodka Kultury.

FILHARMONIA
Filharmonia im. A. Malawskiego w Rzeszowie
:: Z batut? i humorem ::
W pi?tek o godz. 19 w Filharmonii Rzeszowskiej odb?dzie si? koncert karnawa?owy. Artystów poprowadzi dyrygent, autor popularnego programu telewizyjnego "Z batut? i humorem" - Maciej Niesio?owski. Solistami koncertu b?d? dwie m?ode solistki Gliwickiego Teatru Muzycznego: Anita Maria Maszczyk i Wiolerra Bia?k. W programie koncertu znajd? si? utwory m.in. W.A. Mozarta, Ch. Gounoda, J. Offenbacha, G. Bizeta, J. Straussa, N. Dostala.

:: Opera Narodowa w Rzeszowie ::
Grek Zorba - Rzeszowianie b?d? mieli niepowtarzaln? okazj? obejrzenia na miejscu warszawskiego Teatru Opery Narodowej. W t? sobot? i niedziel? na scenie Filharmonii Rzeszowskiej obejrzymy balet M. Theodorakisa "Grek Zorba". Na scenie wyst?pi ponad 50 osobowy balet i soli?ci. B?dzie to pierwszy spektakl w kraju grany przez Teatr Wielki poza Warszaw?.
Spektakle odb?d? si? w Filharmonii Rzeszowskiej w sobot? 28 stycznia o godz. 19 i niedziel?, 29 stycznia o godz. 15. Bilety do nabycia w na godzin? przed spektaklem w Filharmonii Rzeszowskiej.

TEATR
Teatr "Maska"
:: Przygody Rumcajsa ::
W niedziel?, 29 stycznia i we wtorek 7 lutego o godz. 16.30 w Teatrze "Maska" w Rzeszowie b?dzie mo?na zobaczy? przedstawienie "Przygody rozbójnika Rumcajsa". Natomiast w czwartek, 2 lutego najm?odsi widzowie b?d? mogli zobaczy? "Królow? ?niegu". Bilet w cenie 9 z? do nabycia w kasie Teatru "Maska". Dla grup zorganizowanych bilet 7 z?.

Pozosta?e
:: Magnolia ::
W sobot? o godz. 19. w sali widowiskowej WDK w Rzeszowie b?dzie mo?na zobaczy? spektakl "Magnolia" wykonaniu Teatru Dada von Bzdülöw z Gda?ska. Bilety w cenie 15 z?. Teatr Dada von Bzdülöw zosta? za?o?ony 1993 r. przez Leszka Bzdyla (mima, aktora, tancerza, choreografa i re?ysera) i Katarzyn? Chmielewsk? (absolwentk? gda?skiej szko?y baletowej i brukselskiej PARTS). Tworzy go grupa profesjonalnych tancerzy i aktorów.

Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
:: Rzeszowskie Spotkania Karnawa?owe ::
W ten weekend ju? po raz trzynasty w rzeszowskim Teatrze im. Siemaszkowej rozpoczynaj? si? Rzeszowskie Spotkania Karnawa?owe, podczas których zobaczymy trzy ciekawe, a przede wszystkim zabawne widowiska.
Spotkania rozpocznie sobotni (28 bm., pocz?tek o godz. 18) spektakl znanego Teatru Bagatela z Krakowa, czyli "Mayday 2" autorstwa Raya Cooneya, w re?yserii Marcina S?awi?skiego. Po ogromnym komercyjnym sukcesie farsy "Mayday", autor sztuki opowiada o nowych, szalonych i komicznych przygodach taksówkarza-bigamisty... Oj, b?dzie si? dzia?o. Powtórka w niedziel? (29 bm.), równie? o 18.
W sobot? oraz niedziel? 4 i 5 lutego (tak?e godz. 18) na rzeszowskiej scenie zaprezentuje si? Teatr ?l?ski im. S. Wyspia?skiego z Katowic w sztuce Dave'a Freemana "Wieczór kawalerski", w re?yserii Janusza Szyd?owskiego. "Wieczór...", to wspó?czesna farsa erotyczna, iskrz?ca dowcipem sytuacji i ci?tymi dialogami. Lepiej tego nie przegapi?.
Natomiast 11 i 12 lutego (tak?e godz. 18) rzeszowskim widzom poka?? si? gospodarze Spotka?, czyli aktorzy Teatru Siemaszkowej. Sztuk? "Prywatna klinika" autorstwa Johna Chapmana i Dave'a Freemana re?yseruje go?cinnie znany aktor i re?yser Jerzy Bo?czak. To widowisko, która zapewni? ma absolutny relaks i szczery ?miech, po którym wychodzi si? z teatru z l?ejsz? dusz?. Rozrywka w najlepszym gu?cie.

[B]WYSTAWY[/B]
:: BWA zaprasza ::
W dniach od 19 stycznia do 12 lutego 2006 roku trwa? b?d? w Domu Sztuki wystawy. W górnej sali wystawa malarstwa pedagogów Zak?adu Malarstwa Instytutu Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawa nosi nazw? "15 Malarzy Instytutu Sztuk Pi?knych U.R." W sali dolnej twa wystawa "Kobieta". Prezentacja obecna to wystawa kilku du?ego formatu obrazów, których tematem jest kobieta. Autor wystawy Artur Krajewski wprawdzie mówi, ?e ten temat cho? dla niego atrakcyjny i interesuj?cy jest ledwie powodem dla rozgrywek kolorystycznych i rozwa?a? na tematy ogólnoludzkich relacji W Galerii Ma?ej mo?na ogl?da? wystaw? pasteli Doroty Narwojsz - Szal.

[B]KONCERTY[/B]
:: GOYA w Akademii ::
Klub zaprasza w pi?tek na GOYA Koncert - "Smak S?ów", "Mój", "Tylko mnie Kochaj". Zespó? Goya istnieje od 1995 roku. Zadebiutowa? w 1998 r., kiedy to ukaza? si? album zatytu?owany po prostu "Goya". Kluczow? postaci? w zespole Goya jest wokalistka Magdalena Wójcik. Bilety w cenie 30.

:: Ewa Bem w Rzeszowie ::
Koncert Ewy Bem, pierwszej damy polskiej wokalistyki, z towarzyszeniem znakomitego Trio Andrzeja Jagodzi?skiego odb?dzie si? 26 lutego (niedziela) o godz. 18 w Filharmonii Rzeszowskiej.
Artystka zaprezentuje bogaty program, z?o?ony ze swojej dyskografii, a tak?e standardy ?wiatowej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Bilety w cenie 45 z? do nabycia w kasach Kina Zorza, Filharmonii Rzeszowskiej.

W nowo otwartym Jazz klubie Gramofon, przy ul. 3-go maja, odb?dzie si? spotkanie z artystk?. B?dzie mo?na kupi? p?yty, uzyska? autograf.

:: Jazz na b?bnach ::
JAZZ CLUB "GRAMOFON" zaprasza w pi?tek o godz. 21 na "Piotr Wallach Trio", (bilet 10 z?). Lider grupy jest absolwentem Wydzia?u Jazzu w wiede?skim Konserwatorium Preyner. Koncert wype?ni w wi?kszo?ci autorski program artysty. W sobot? na "Wieczór Afro Cuban", pocz?tek o godz. 21, cena biletu 12 z?. Gwiazd? wieczoru b?dzie zespó? VADADA. Lider grupy, Dominik Muszy?ski, propagator b?bnów etnicznych, zafascynowany jest afro-kuba?sk? szko?? b?bnienia. Jego konga towarzysz? nagraniom m.in. Justyny Steczkowskiej, Pudelsów oraz Manitou. Rezerwacje tel. 664 44 00 20
:: Koncert noworoczny ::
.: W sobot? o godz. 17 w sali widowiskowej MDK w ?a?cucie odb?dzie si? "Noworoczny Koncert Wiede?ski". Wyst?pi Opera ?l?ska z Bytomia.
.: W niedziel? o godz. 16 w O?rodku Kultury w Wysokiej odb?dzie si? "Koncert Noworoczny, a tak?e konkurs szopek wystawionych przez placówki o?wiatowe z nagrod? od organizacji spo?ecznych dzia?aj?cych w Wysokiej.
:: Mielecki punk ::
Rzeszów. Park Wolno?ci Obserwator -dwie punkowe kapele z Mielca wystapi? w sobot? w pubie Formalina. Koncert rozpocznie si? o godz. 19. Wst?p kosztuje 5z?.
:: Gospel w farze ::
Krosno. Koncert chóru gospel Bli?ej Nieba, pod kierownictwem Adama Melera, odb?dzie si? w niedziel? ,o godz. 16.30, w ko?ciele farnym.
:: Wyst?pi chór ::
Iwonicz Zdrój. W niedziel? ,o godz. 16, w ko?ciele parafialnym za?piewaj? soli?ci, chór im. ?w. Cecylii z Sanoka oraz chór Hosanna z Iwonicza Zdroju.
:: Noworoczny Dar ::
Jas?o. W weekend kolejne koncerty w JDK w ramach "Noworocznego Daru". W pi?tek o godz. 10, w programie "Zwracaj twarz ku s?o?cu" wyst?pi? uczniowie II LO, a o godz. 16.30- m?odzi arty?ci z SP nr 2.Koncert fina?owy "Noworocznegu Daru" odb?dzie si? w niedziel?, o godz. 16. Po nim aukcja wyrobów artystycznych i ksi??ek. Zbierane s? datki na zakup defibrylatora dla jasielskiego pogotowia ratunkowego.

[B]HOBBY[/B]
:: W?druj z PTTK ::
PTTK Rzeszów zaprasza na "niedzielny wypad za miasto". Trasa: Przewrotne, Bór k. G?ogowa. Wyjazd z Rzeszowa o godz. 8, planowany powrót ok. godz. 14. Do przej?cia ok. 17 km.

[B]NA SPORTOWO[/B]
:: Ryk silników dla ka?dego ::
RZESZÓW. Ka?dy ch?tny b?dzie móg? zmierzy? si? w zawodach samochodowych rozgrywanych w niedziel?. I eliminacj? Samochodowego Zimowego Pucharu „MAN Diesel Rzeszów" organizuje Automobilklub Rzeszowski.
Zawody odb?d? si? na torze ?u?lowym firmy „Polan" przy ul. Podkarpackiej. Start o godz. 10. Do uczestnictwa wystarczy sprawny i dopuszczony do ruchu samochód, wyposa?ony w zimowe opony, ubezpieczenie OC i N W, wa?ne prawo jazdy oraz troch? ch?ci.
Zg?oszenia przyjmowane b?d? w dniu zawodów w biurze rajdu, w godz. 8-9. Wpisowe od za?ogi 15 z?. Uczestnicy rajdu oraz widzowie podczas trwania zmaga? sportowych b?d? mieli mo?liwo?? spotkania si? z aktualnym mistrzem Polski w wy?cigach górskich Romanem Baranem.
:: Mo?na pokopa? ::
CIESZANÓW. Rozgrywki halowej ligi „Pi?tek". Hala Zespo?u Szkó?, pi?tek - godz. 16.30, niedziela - godz. 15.
?URAWICA. Mo?na obejrze? w akcji zespo?y pi?karskich mistrzostw amatorów. Hala, niedziela - godz. 15.
RADYMNO. Dalszy ci?g futbolowych rozgrywek. Hala miejska, sobota - godz. 12, niedziela - godz. 10.
PRZEWORSK. Halowe rozgrywki „Pi?tek". Hala Gimnazjum, sobota i niedziela - godz, 15.
GNIEWCZYNA. Rozgrywki z udzia?em dru?yn z gm. Try?cza. Hala szkolna, niedziela, godz. 10.
:: Ile wyci?niesz? ::
PRZEMY?L Otwarte mistrzostwa miasta w wyciskaniu sztangi na ?aweczce. Si?ownia na osiedlu „Kosynierów", sobota -godz. 10.

[B]KLUBY[/B]
AKADEMIA
Karnawa?owa sobota w klubie Akademia b?dzie dla Was bardzo mi?ym zaskoczeniem, znakomita muzyka, najlepsi did?eje, super impreza. Pierwszych 200 pa? wst?p wolny. Po ?wi?tach, imprezie sylwestrowej i styczniowej nauce w szkole przyszed? czas ferii zimowych, zapraszamy do naszego klubu na feriow? dyskotek?…Pocz?tek o godz. 17.30.
LE MADAME
Klub-restauracja Le Madame (ul. Matejki 8) zaprasza w pi?tek na koktajl muzyczny lat 60. i wspó?czesnych (r'n'b, soul, funky, latino). W sobot? w klubie zagoszcz? did?eje Shot & Polastri, rezydenci klubu "The Cinnamon". W niedziel? dyskoteka w klimatach lat 60., 70., 80., 90.
PIANO
Zaprasza na sobotni? jazd? z did?ejem Crisem. We wtorek w klubie naskoteka na udany pocz?tek ferii.
PUB ATTIC
Pub Attic w S?dziszowie M?p. (ul. 3 Maja 31) to lokal z cyklu "3 w 1". Jest tu pub, pizzeria i dyskoteka. Dla kibiców projekcja meczy i skoków narciarskich. Atutem s?dziszowskiego pubu jest oryginalny klimat, cz?ste promocje i... pyszna pizza.
POD PALM?
W pi?tek odb?dzie si? impreza "DrumAndBass Ha?as". Sound system Brudne Po?udnie Massive zaprezentuje DJejów Kite, S-Aid, Slap, Blah i Ctrl-S oraz MC Zeus-G. Wst?p 5 z?.
KINO PUB
W pubie Kino w pi?tek - Reggae Party. Dzie? pó?niej DOBRAnocka w KINIE, zagra DJ Clermont Ferrand. A w niedziel? - Niedzielne ?piewanie
KWADRAT
Zaprasza na studencki pi?tek i nie tylko... W sobot? na Dancelebrity. Wst?p dla osób powy?ej 21 lat.
FORMALINA
Pub Formalina i DJ Terror zapraszaj? na kolejn? imprez? z muzyk? lat 80, gran? z p?yt winylowych. Wst?p jest darmowy
ARMAGEDON Lody gratis
KROSNO. W pi?tek w klubie Armagedon - Snow Party, za konsolet? DJ Mattey (bilet - 10 z?, dla uczestników - 300 lodów gratis). W sobot? - Promocja Sobieski Impress, za konsolet? DJPiter(bilet l0z?).
BOGACZ
KOLBUSZOWA. W pi?tek w klubie Bogacz zagraj? rezydenci klubu Akropol: DJ Kubol i DJ Silver.
W sobot? Mega Fluo Show Party. Za konsolet?: DJ Arus i Dj Erwin.
W niedziel? zabawa w rytmach starych przebojów. Pocz?tek imprez o godz. 21.
LEGENDA
Le?ajskim klubie odb?dzie si? koncert polskiej gwiazdy TEKA z udzia?em zaproszonych go?ci. Imprez? poprowadzi did?ej Mirek. Cena bilety 12 z?.

[B]INNE[/B]
::100 lat teatru::
Komitet Jubileuszowy Obchodów 100-lecia Teatru w Krzemienicy Gminny O?rodek Kultury w Czarnej zapraszaj? na Z?oty Jubileusz Teatru 1905 - 2005, który odb?dzie si? w sobot? w Domu Kultury w Krzemienicy. W programie m.in. rys historyczny dziejów Teatru, fragment sztuki "Sk?d Nasz Ród".
::Spotkanie z Jackiem Napiórkowskim::
W niedziel? o godz. 14 w salonie Empik (Centrum Handlowym Plaza w Rzeszowie, al. Rejtana 65) odb?dzie si? spotkanie ze znanym poet?, prozaikiem, t?umaczem i krytykiem literackim Jackiem Napiórkowskim. Spotkanie poprowadzi Rafa? R?any.
:: Spotkanie z gwar? ::
KAMIE?. W niedziel? - VIII Spotkanie z Mow? Gwarow? „GwarKam". Rozpocznie si? o godz. 14, w szkole podstawowej. Tematem b?d? panuj?ce dawniej przes?dy i zabobony na wsi. Wyst?pi grupa Majdaniarze.

Sprzeda? najnowszej ksi??ki "Harry Potter i Ksi??e Pó?krwi", rozpocznie si? dok?adnie o pó?nocy z pi?tku na sobot? ( w wytypowanych ksi?garniach w ca?ej Polsce).

:: W Przemy?lu ::
W pi?tek, punktualnie o pó?nocy w ksi?garniach regionu rozpocznie si? sprzeda? kolejnego tomu przygód "Harry Potter i Ksi??? Pó?krwi". Aby skróci? oczekiwanie na ten moment, Przemyska Biblioteka Publiczna wspólnie z Ksi?garni? "Libera", zapraszaj? fanów Harry'ego na zabaw?, wype?niaj?c? ostatnie 2,5 godziny przed rozpocz?ciem sprzeda?y ksi??ki. Pocz?tek spotkania o godz. 21.30 w siedzibie Biblioteki (ul. S?owackiego 15), gdzie odczytane zostan? fragmenty nowej ksi??ki. O godz. 23 spod PBP wyruszy uroczysty pochód ulicami J.S?owackiego i K.Wielkiego do Rynku, gdzie w lokalu "Libery" odb?dzie si? dalsza cz??? zabawy, po??czona z rozstrzygni?ciem konkursu na najbardziej pomys?owy strój, a gdy wybije pó?noc, ruszy sprzeda? ksi??ki wraz z ceremoni? piecz?towania ka?dego egzemplarza specjalnie na t? okazj? wykonanym stemplem.
:: Rzeszów ::
Ksi?garnia Libra w Rzeszowie zaprasza w pi?tek o godz. 22 na premierow? sprzeda? ksi??ki z serii "Harry Potter i Ksi??? Pó?krwi". Ksi?garnia przygotowa?a dla swoich klientów mnóstwo niespodzianek i atrakcji. W programie: wspólna zabawa z czytelnikami, konkursy, quizy, zagadki, a tak?e bal przebiera?ców. Sprzeda? ksi??ki o godz. 24.


?yczymy udanego weekendu !!!
SYLWIA HAUSNER
CIT w Rzeszowie

?ród?o: Super Nowo?ci, GC Nowiny, www.erzeszow.pl;

U NAS KUPISZ BILETY ! ! ! Autokarowe Lotnicze Na imprezy

?ród?o: Super Nowo?ci, GC Nowiny, www.erzeszow.pl
Źródło: CIT Rzeszów Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.635 secs