G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

16 czerwca 2006 godzina:20.44(Czytań: 1335)
:: D?by Papieskie w Dukli ::
W pi?tek 9 czerwca, w Dukli, dok?adnie w 9 rocznic? pobytu Jana Paw?a II w tym mie?cie odby?a si? uroczysto?? sadzenia dwóch D?bów Papieskich. Pierwszy z nich ro?nie ju? na placu przy ko?ciele farnym w Dukli. Posadzono go przy udziale duchowie?stwa, w obecno?ci zgromadzonych parafian i le?ników z Nadle?nictwa Dukla i Rymanów. Uroczysto?ciom przewodniczy? ks. infu?at Stanis?aw Zygarowicz, który 50 lat temu by? wikarym w Dukli. W?ród honorowych go?ci znale?li si? senator Stanis?aw Piotrowicz, burmistrz Marek Górak, ks. dr. Jan Cebulak, duszpasterz le?ników, ks. archiprezbiter Kazimierz Kaczor, ks. kanonik Edward Feru?. .
W imieniu le?ników wyst?pi? Jan Kraczek, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie, który przypomnia? histori? D?bów Papieskich i odczyta? tre?? certyfikatów stwierdzaj?cych autentyczno?? sadzonek. M?ode drzewka przynie?li le?nicy z Nadle?nictwa Dukla, oni te? nadzorowali samo sadzenie. Spod ko?cio?a farnego udano si? w kierunku klasztoru bernardynów, obok którego, na przygotowanym przez Urz?d Miasta miejscu posadzono drugiego d?ba. Tu gospodarzami byli oo. bernardyni. Przypomniano szczegó?y z wizyty Ojca ?wi?tego, za? same uroczysto?ci zako?czy?y si? msz? ?w. w ko?ciele oo. bernardynów.
Z kolei w dniu 10 czerwca posadzono dwa d?by przy pomniku Jana Paw?a II w Kro?nie. Uroczysto?ciom rocznicowym przewodniczy? ks. arcybiskup Józef Michalik, ordynariusz Diecezji Przemyskiej.
Dzi? – 12 czerwca o godzinie 10.00– D?b Papieski b?dzie posadzony w Pastwiskach k. Rymanowa. To miejsce szczególnie polubi? Karol Wojty?a, który jako kardyna? wielokrotnie przyje?d?a? na wypoczynek w dolinie Wis?oka.
??cznie w naszym regionie b?dzie 29 D?bów Papieskich, za? w ca?ej Polsce 500. Ich sadzenie jest ka?dorazowo elementem uroczysto?ci religijnych. B?d? one stanowi? ?ywy pomnik Jana Paw?a II.

Edward Marsza?ek
rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie

Pomys? na D?by Papieskie zrodzi? si? przed trzema laty. Jesieni? 2003 roku le?nicy z Dolnego ?l?ska zebrali ?o??dzie z najstarszego polskiego d?bu - Chrobry. ?o??dzie, te zosta?y po?wi?cone przez Jana Paw?a II w dniu 28 kwietnia 2004 roku, podczas pielgrzymki le?ników polskich do Watykanu. W szkó?ce kontenerowej w Rudach Raciborskich (RDLP Katowice) wyhodowano z nich 500 sadzonek, które obecnie maj? ju? po 2 lata i mog? by? u?yte do sadzenia. Ka?da z nich posiada stosowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Zamierzeniem le?ników polskich jest, aby d?by te ros?y w ca?ym kraju, w miejscach szczególnie zwi?zanych z dzia?alno?ci? Jana Paw?a II i ?eby by?y ?ywym i d?ugowiecznym - jak d?b Chrobry - pomnikiem czasów, gdy po ziemi chodzi? Papie?-Polak.
D?b Chrobry - najstarszy d?b szypu?kowy w Polsce. Ro?nie w Piotrowicach (województwo dolno?l?skie). Za pomnik przyrody uznany 24 marca 1967. Jego wiek ocenia si? na ok. 750 lat. „Chrobry” ma silnie rozwini?t? koron? i grube konary przechodz?ce w ga??zie o bujnym ulistnieniu. Pie? i niektóre konary s? w ?rodku puste. Rozpi?to?? korony wynosi ok. 16 m, wysoko?? 28 m, a obwód pnia 9,92 m, pier?nica 315,5 cm (trzeci d?b pod wzgl?dem obj?to?ci drewna znajduj?cy si? w ?rodkowej Europie). Obj?to?? drzewa to oko?o 90 m³ - i jest najwi?ksza w?ród d?bów polskich. Nawet olbrzymie d?by z Puszczy Bia?owieskiej - D?b Car czy D?b Jagie??y nie osi?gn??y takich rozmiarów obj?to?ci pnia. Mimo s?dziwego wieku wci?? owocuje wydaj?c zdrowe ?o??dzie. Imi? „nada?o” mu niegdy? dziecko, które patrz?c na pot?g? drzewa powiedzia?o, ?e jest wielki jak Chrobry.
Źródło: Lasy Krosno Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.675 secs