G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

23 czerwca 2006 godzina:0.20(Czytań: 1421)
:: Dni Otwartych Drzwi - Boguchwa?a 2006 - Regionalna Wystawa Zwierz?t Hodowlanych ::
Podkarpacki O?rodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale uprzejmie informuje, ?e w dniach
24 i 25 czerwca br. odb?dzie si? w naszym O?rodku wystawa promocyjno-handlowa „Dni Otwartych Drzwi Boguchwa?a 2006 po??czona z VIII Regionaln? Wystaw? Zwierz?t Hodowlanych. Impreza organizowana ju? ponad 35 lat, cieszy si? du?ym zainteresowaniem w?ród rolników, hodowców, instytucji oko?o rolniczych i przedsi?biorców. Odwiedza j? oko?o 15 tys. rolników, sympatyków rolnictwa
i mieszka?ców miast. Corocznie udzia? w niej bierze oko?o 200 firm i podmiotów gospodarczych. Towarzysz? jej okoliczno?ciowe wystawy, pokazy i kiermasze (gb).
Tematy wiod?ce:
• post?p biologiczny w hodowli zwierz?t i uprawie ro?lin oraz popularyzacja osi?gni?? w dziedzinie rolnictwa,
• promocja najlepszych wyrobów regionalnych i tradycyjnych,
• prezentacja dorobku PODR w Boguchwale,
• fundusze unijne na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spo?ywczego na lata 2007-2013.

Celem imprezy jest promocja instytucji i firm dzia?aj?cych w sferze otoczenia rolnictwa, pomoc
w nawi?zaniu bezpo?rednich kontaktów pomi?dzy rolnikami, producentami, handlowcami a nabywcami. Ponadto przekazanie rolnikom, przedsi?biorcom i innym uczestnikom imprezy informacji o funduszach przeznaczonych na rozwój rolnictwa, obszarów wiejskich i sektora rolno-spo?ywczego w latach 2007-2013.
W programie przewidujemy mi?dzy innymi:
• Prezentacj? dzia?alno?ci Podkarpackiego O?rodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.
• Promocj? i prezentacj? firm zajmuj?cych si? przetwórstwem rolno-spo?ywczym.
• Wystaw? maszyn rolniczych i urz?dze? z zakresu techniki i energetyki rolniczej.
• Wystaw? zwierz?t hodowlanych.
• Prezentacj? 20-hektarowego pola do?wiadczalnego PODR Boguchwa?a.
• Wystawy, pokazy, kiermasze oraz promocj? firm i instytucji pracuj?cych w sferze rolnictwa.
• Promocj? wyrobów r?kodzie?a ludowego.
• Kiermasze: materia?u szkó?karskiego, ?rodków plonotwórczych, sprz?tu rolniczego,
ogrodniczego i pszczelarskiego.
• Konkursy dla wystawców i publiczno?ci oraz wyst?py zespo?ów i kapel ludowych.

Serdecznie zapraszamy Pa?stwa Firm? do uczestnictwa w wystawie, pokazach i kiermaszu,
wyra?aj?c przekonanie, i? uczestnictwo w imprezie przyczyni si? do promocji Pa?stwa Firmy.

Szczegó?owych informacji dotycz?cych udzia?u, organizacji wystaw, rezerwacji miejsca do prezentacji, noclegów i wy?ywienia udziela w PODR Boguchwa?a mgr in?. Jan Serafin tel. (017) 87-01-560 lub mgr in?. Aleksander Roman tel. (017) 87-01-552.
Źródło: Podkarpacki O?rodek Doradztwa Rolniczego Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.637 secs