G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

03 lipca 2006 godzina:17.37(Czytań: 1323)
:: ?YJ Z PASJ? NA PODKARPACIU ::
CZAS NA KAMPANI? WIZERUNKOW? PODKARPACIA
Zainicjowano pierwszy etap kampanii wizerunkowej Podkarpacia. Etap ten ma charakter konkursu, skierowanego do m?odych, kreatywnych. G?ównym za?o?eniem konkursu jest poszukiwanie pomys?ów, które nast?pnie zostan? wdro?one w ramach kampanii wizerunkowej.
Pierwszy etap kampanii - konkurs „Podkarpacie – ?yj z pasj?” zosta? rozpocz?ty. Przedsi?wzi?cie ma mie? charakter cykliczny, za? zainicjowana kampania promuj?ca Podkarpacie b?dzie bezterminowa. Przedmiotem oceny podczas pierwszego etapu kampanii, b?d? projekty, nios?ce ze sob? przes?anie prowokuj?ce do zmiany negatywnego my?lenia oraz ukazanie podkarpackich firm, jako tych które oferuj? nowe miejsca pracy. Arek Michno (Dyrektor Generalny Ideo): Organizuj?c konkurs wierzymy, i? dotrzemy z przekazem do osób m?odych, ambitnych, którzy nie pozostaj? oboj?tni wobec swojej przysz?o?ci. Naszym zamierzeniem jest z?amanie stereotypów i zatrzymanie powszechnego "narzekania", ?e na Podkarpaciu jest ?le, nie ma pracy i nie mo?na nic osi?gn??. Poprzez konkurs, chcemy sk?oni? m?odych ludzi do refleksji i kreatywnej dyskusji. Korzy?ci s? obustronne: Podkarpacie zyska nowe pomys?y na promocj?, skierowan? do m?odych ludzi, a uczestnicy otrzymuj? mo?liwo?? wyra?enia w?asnej wizji swojego otoczenia oraz maj? szans? na znalezienie interesuj?cej pracy z perspektywami rozwoju. Dodatkow? nagrod? b?dzie zrealizowanie najciekawszego pomys?u lub kreacji podczas kampanii promocyjnej województwa.

Organizatorami kampanii s?: Zak?ad Public Relations Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie, Ideo, Urz?d Miasta Rzeszowa oraz podkarpacki oddzia? Polskiego Stowarzyszenia Public Relations. Dariusz Tworzyd?o (Pe?nomocnik Rektora WSIiZ ds. Public Relations): Zapraszamy wszystkie podmioty, które chc? aktywnie zaanga?owa? si? w promocj? Podkarpacia. Konkurs oraz kampania maj? charakter otwarty. Wierzymy, ?e wraz z firmami, które dotychczas si? zg?osi?y i tymi które wyra?? zainteresowanie udzia?em w projekcie, a tak?e m?odymi twórcami b?dziemy prezentowa? nieznany dot?d ale ciekawy obraz Podkarpacia. Szczegó?y na temat projektu znajduj? si? na stronie http://www.twojepodkarpacie.pl

Za?o?eniem projektu jest m.in. przekonanie m?odzie?y, ?e na Podkarpaciu nie tylko mo?na zdoby? wiedz?, ale równie? otrzyma? perspektywiczn? prac?, dzi?ki której rozwój i kariera stanie si? osi?galna. Dlatego do projektu w??czane s? firmy, które docelowo chc? zatrudnia? m?odych twórców, lub b?d? proponowa?y im sta?e i praktyki. Konkurs b?dzie szans? do zaprezentowania przez studentów, absolwentów oraz m?odych ambitnych osób ciekawych pomys?ów i marze?, a docelowo b?dzie pomostem prowadz?cym do zbudowania oraz realizacji nowej strategii promocji Podkarpacia.

Szczegó?y, na stronie: http://www.twojepodkarpacie.pl
Informacji udzielaj? równie?:
dr Dariusz Tworzyd?o, dariusz@tworzydlo.pl
Arkadiusz Michno, Dyrektor Generalny Ideo, am@ideo.pl
Źródło: TwojePodkarpacie.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.703 secs