G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

07 lipca 2006 godzina:13.21(Czytań: 2761)
:: PROPOZYCJE NA WEEKEND 07.06 - 09.07. 2006 r. ::
IMPREZY PLENEROWE
sobota 8 lipca 2006
Rzeszów - Lisia Góra - godz. 17.00
Gry i zabawy dla dzieci, przedstawienie pt. „Bajka o smoku”, Kabaret SZARA EMINENCJA, Kapela Podwórkowa „Stach”, Dyskoteka pod gwiazdami.

niedziela 9 lipca 2006
Rynek w Rzeszowie- godz. 17.00
Koncert przygotowany przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie w wykonaniu kapel ludowych, laureatów 40 – go Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i ?piewaków Ludowych w Kazimierzu:
- W?adys?awa Pogody z Kolbuszowej,
- „Grodziszczoki” z Grodziska Dolnego,
- „M?oda Harta” z Harty,
- „Bukowianie” z Bukowska oraz skrzypka Henryka Marsza?a z Przewrotnego i cymbalistów: Stanis?awa i Szymona Tadla ze Szklar.

Gmina Narol oraz Fundacja Pro Academia Narolense
zapraszaj? na VII CESARSKO-KRÓLEWSKI JARMARK GALICYJSKI NAROL 2006 "Spotkania na Granicy"
PI?TEK, 7 LIPCA 2006
godz. 16 - Szko?a - Uroczysta sesja Rady Miejskiej w Narolu,Inauguracja Spotka? na Granicy
godz. 18 - Rynek - Warsztaty Ta?ców Tradycyjnych
godz. 21 - Jurta tatarska - Konzert
Kapela Objazdowa Jacka Ha?asa
SOBOTA, 8 LIPCA 2006
Rynek
godz. 14 – wyst?py m?odzie?y szkolnej (m.in. U?miechni?te Buziaki)
godz. 17 - Zoja Slobodan - dumki, Jacek Ha?as - did lirnyk,
Nauka Jazdy i Sztuka Przewracania - Kolekcja Bicykli,
Kataryniarz Lwowski - z muzyk?, wró?bami i papug?.
Ochrona - za?oga CK Twierdzy Przemy?l.
Sensacye - Stragany i Laboratorium.
Wieczorne Projekcye i Illuminacye
- staraniem Pana Sylwestra ?uczaka.
Pierogi, Kiszka i ?akocie s?!
godz. 18 Huculskie Muzyki
Orkiestra ?w. Miko?aja
Roman Kum?yk i Czeremosz
godz. 21 Anna Maria JOPEK
godz. 23 –dyskoteka – DJ - Krzysztof Niepor?cki HEY jOE sOUNDSYSTEM
NIEDZIELA, 9 LIPCA 2006
Festyn na stadionie sportowym w Narolu
godz. 13 - Turniej pi?ki no?nej
godz. 15 – BAJLANDIA- Bajka o smoku i królu Leniuchu
godz. 16.30- zespó? muzyczny VEEGAS
godz. 22 - 4EVER koncert
godz. 23 – dyskoteka -VEEGAS
Serdecznie zapraszamy wst?p wolny !!!
Szczegó?owe informacje www.narol.pl

Mi?dzynarodowy Jarmark Garncarski - Medynia G?ogowska (Zagroda Garncarska) 9 Lipca ::
9 lipca 2006 r. od godziny 14 w Zagrodzie Garncarskej w Medyni G?ogowskiej odb?dzie si? Mi?dzynarodowy Jarmark Garncarski. 7 lipca w (pi?tek) w Starym M?ynie w Medyni G?ogowskiej odb?dzie si? wernisa? wystawy "M?yn Fotografii". Organizatorami imprez s?: Wójt Gminy Czarna oraz Gminny O?rodek Kultury w Czarnej.
W programie:
- Besiada folklorystyczna
- Wyst?py zespo?ów: Gminna Orkiestra D?ta, Pasieka, Pszczó?ki, Wolanie, Du?y i Ma?y Figielek, Flex, Mini Flex, Wysoczanie, Sempre.
Gwiazda wieczoru: Zespó? Folklorystyczny TAJNE SLUNCE z Republiki Czeskiej
- Kiermasz rekodzie?a
- Degustacja nalewek i regionalnych przysmaków
- Wystawa sztuki ludowej
- Wernisa? Wystawy „M?yn Fotografii”
Wspó?organizatorzy:
- OSP Medynia G?ogowska
- Rada Rodziców Szko?y Podstawowej i Gimnazjum w Medyni G?ogowskiej

sobota 8 lipca 2006
"Nicz na Iwana Kupa?y" nad Sanem, obok hotelu GROMADA. Organizatorami imprezy s? Zwi?zek Ukrai?ców w Polsce - Oddzia? i Ko?o w Przemy?lu.
Program imprezy:
Nicz na Iwana Kupa?a
od 15.00:
- kiermasz r?kodzie?a ludowego;
- rozgrywki sportowe o Puchar Prezydenta Miasta Przemy?la w pi?ce pla?owej, badmingtonie, siatkówce;
15.00 - 21.00
- dawna ludowa kuchnia ukrai?ska i polska - konkurs na najciekawsze potrawy oraz ich degustacja;
16.15
- oficjalne otwarcie ?wi?ta "Nicz na Iwana Kupa?a" (prowadz?cy: Hubert Lewkowicz, S?awek Hojsak);
16.30 - 18.30
- koncert zespo?ów ludowych (m.in. "Arkan", Kapela Bandurzystów "Zo?oti Struny" z Kanady);
17.30 - 18.30
- wyplatanie wianków i rozpalenie ogniska;
18.00 - 20.30
- koncert muzyki estradowej (wyst?pi? m.in. Sestry Gorgisheli, Widymo, Os?awiany, Czerwona Ka?yna z Kijowa);
20.45 - 21.30
- OBRZ?D MISTERIUM KUPALSKIEGO;
21.30 - 22.30
-nocny koncert (na scenie zagra zespó? rockowy "Flit").
?wi?to, finansowane m.in przez MSWiA, obj?te zosta?o patronatem medialnym przez: ?ycie Podkarpackie", Radio Rzeszów, Przemy?l24.pl, TVP 3 i "Nasze S?owo". Dodatkowo organizatorów wspieraj?: Przemyskie Centrum Kultury i Nauki oraz Hotel GROMADA.

Przemy?l w dniach 8 – 9 lipca 2006
Wielkie Manewry Szwejkowe Twierdzy Przemy?l.
Przemyskie Stowarzyszenie Przyjació? Dobrego Wojaka Szwejka. Szczegó?owy program imprezy:
8 lipiec (sobota)
godz. 8.30 pla?a miejska nad Sanem (os. Kmiecie) – Galicyjski turniej pi?ki siatkowej pla?owej „O Kufel J. Szwejka” (zg?oszenia na miejscu).
godz. 12.00 - Oficjalne otwarcie 9. Wielkich Manewrów Szwejkowskich w Twierdzy Przemy?l, Rynek miasta.
godz. 12.05 – Start III Zwiadowczego Rodzinnego Rajdu Rowerowego Szlakiem Dobrego Wojaka Szwejka po Twierdzy Przemy?l. Organizator: Wolnobie?ny Regiment Cyklistów PSPDWSz – zg?oszenia, St. Jakiel, tel.016 670 60 28.
godz. 12.10 – Konferencja prasowa nt. programu i przebiegu 9. Manewrów oraz spotkanie mediów ze szwejkologami i haszkologami z kraju i ze ?wiata.
godz. 12.30 – Roz?rodkownie uczestników Manewrów na pozycje strategiczne.
godz. 13.30 – Zasanie – Manewry Wodne tereny zielone mi?dzy mostem drogowym, a kolejowym:
- przeci?ganie beczki piwa przez San (manewryregimentów),
- p?ywanie na byle czym „Wanna – Szaflik 2006„
- gry i zabawy szwejkowskie nad wod?.
godz. 18.00 - Brama Sanocka Dolna – przegl?d stanu regimentów szwejkowskich przyby?ych na Manewry Szwejkowskie, badanie rezerwistów, przyj?cie nowych kandydatów do stowarzyszenia.
9 lipiec (niedziela) „Ka?dy ma w sobie co? ze Szwejka„
godz. 9.00 – rozpocz?cie rajdów:
1. pieszy - szlakiem zabytków i ?ladami J. Szwejka w Przemy?lu,
2. autokarowy – forty Twierdzy Przemy?l na Ukrainie.
W przypadku rajdu pieszego zapisy na miejscu startu, tj. w Rynku, zwiedzanie fortów na Ukrainie wy??cznie za wcze?niejszymi zapisami i wp?atami w wysoko?ci 100 z? od osoby /zapisy przyjmuje BT Gromatour, Przemy?l, Plac na Bramie 8, tel/fax 016 678 8138, e-mail: gromatour@wp.pl
godz. 10.00 – Turniej Bryd?a Sportowego o Puchar Prezydenta Miasta P-?la. Hotel „Marko-Exim”, ul. Lwowska 40.Rejestracja zawodników od godz. 9.00.
godz. 14.30 - zbiórka regimentów szwejkowskich na pl. Niepodleg?o?ci i przemarsz na Zamek Kazimierzowski.
godz. 15.00 PIKNIK SZWEJKOWSKI – ZAMEK KAZIMIERZOWSKI „ W?grzy w Twierdzy Przemy?l ”
W programie pikniku: jarmark austriacki, szukanie skarbu Molnara, malowanie J. Szwejka, poczta balonowa, radiostacja, gry, konkursy i zabawy sponsorowane: Mój Szwejkowski Kufel, Najwi?ksza stopa, Strong Men, Wiedzy o MZK, turniej wolnego palenia fajki na powietrzu, stroje z epoki i itp.

Sobota 8 lipca 2006 - Rynek Miejski w Kolbuszowej
Wakacyjne Malowanie
W programie Wielkiego Wakacyjnego malowania m.in.: sprayowanie kartonowej Piramidy Graffiti, Odbi?a Nam palma, czyli malowanie r?kami i nogami oraz lepienie Glinianych Gniotów. Pocz?tek - godz. 17.

Sport
Wyprawy w nieznane
sobota 08 lipca 2006
Przez Straszydle do B?a?owej,
Redakcja Nowin zaprasza na kolejna rowerowa eskapad?. Wszystkich ch?tnych zapraszaj?, o godz. 9, przed redakcj? Nowin, na ul. Kraszewskiego 2. Udzia? w wycieczce mog? wzi?? osoby, które uko?czy?y 18 lat. Mlodsi musz? mie? pisemn? zgod? rodziców lub opiekunów. Ka?dy uczestnik b?dzie ubezpieczony od nast?pstw nieszcz??liwych wypadków. Na wypraw? zapraszaj? Nowiny oraz firma "Rojax".

:: Muzeum Okr?gowe w Rzeszowie
ul. 3 Maja 19, czynne: wt., czw., niedz., w godz. 9-15, pt., 10-17.30;
Wystawa czasowa: "Czyn zbrojny ?o?nierza polskiego 1914-1945", kolekcja Jana Partyki
Flisz z Karpat - czyli (ryby i nie tylko) sprzed 30 mln lat

::Muzeum Historii Miasta Rzeszowa i Podziemna Trasa Turystyczna
(Rynek 12) czynna wtorek - czwartek, niedz. godz. 9 - 15. pt., godz. 10-17.30

::Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli,
Rynek 6, wtorek-czw., niedz. godz. 9.- 15., pt., godz. 10. - 17.30; Wst?p do Legendy czyli Rzeszowskie powroty, fotografie miasta z albumów rodzinnych Bogus?awy Szajna-Knaga, Czes?awa Przyby?o i Marka Zieli?skiego (czynna do 31.05)

::Dom Polonii,
Rynek 19 - Fotograficzne refleksy Kresów - wystawa Jerzego Kowalewskiego

:: Galeria Krajoznawcza przy oddziale PTTK,
wystawa filatelistyczna pt. "Na ziemi i na niebie" - prace i zbiory Antoniego Hada?y, ?ukasza Kuczmarza, Beaty Stybak (do 31.05)

2 czerwca - 21 sierpnia
XV MI?DZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI ORGANOWEJ LE?AJSK 2006
Program festiwalu
O pozycji festiwalu w Le?ajsku decyduj? wspania?e, zabytkowe organy w bazylice, w Polsce porównywalne jedynie z tymi w Oliwie i Kamieniu Pomorskim
30 lipca 2006r. godz. 16.00 Wykonawcy:
Anna Jakubczak (Warszawa) - organy, Urszula grahm (Szwecja) - organy
27 sierpnia 2006 r. godz. 16.00 Wykonawcy:
Anna Stopi?ska (Rzeszów) - skrzypce, Wojciech Gierlach (Warszawa) - bas, Grzegorz ?obaza (Rzeszów) - organy, Chór "Cantate" pod kierunkiem Ks. Pra?ata Kazimierza Piotrkowskiego (Iwonicz)
WST?P WOLNY
Organizatorzy informuj? ?e ka?dy z koncertów trwa ok. 60 min

?yczymy udanego weekendu !!!
Magdalena Tobiasz
CIT w Rzeszowie

U NAS KUPISZ BILETY ! ! !
Autokarowe
Lotnicze
Na imprezy

Wiesz o ciekawym wydarzeniu, fajnym koncercie czy imprezie w Regionie poinformuj nas !
rcit@commback.pl

?ród?o:
www.imprezy.rzeszow.pl, GC Nowiny, Super Nowo?ci, Telewizja Rzeszów, Radio Rzes?ów, ePodkarpacie.com
Źródło: CIT Rzeszów Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.641 secs