G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady 15135
Beskid Niski 2950
Pogórze 1981
W mie?cie 2566
U rodziny 2891
Ze znajomymi 11769
Głosowało: 37292

.:Wiadomości z Podkarpacia

25 lipca 2006 godzina:10.24(Czytań: 1702)
:: W?drówki Podkarpackie - Konkurs Trwa. ::
Rozpocz??a si? VI edycja wakacyjnego konkursu „W?drówki Podkarpackie”. Na najlepszych czekaj? statuetki ufundowane przez Marsza?ka Województwa Podkarpackiego i Podkarpacki Znak Jako?ci Turystycznej przyznawany przez Podkarpack? Regionaln? Organizacj? Turystyczn?, a dla g?osuj?cych przygotowano atrakcyjne nagrody. Celem konkursu jest wy?onienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych dzia?aj?cych na terenie województwa podkarpackiego w dziedzinie us?ug turystycznych, wyró?niaj?cych si? wysok? jako?ci? ?wiadcze? oraz oryginalno?ci? proponowanych form wypoczynku.
Organizatorami konkursu s?:
- Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
- Agencja Reklamowa Radio Bieszczady Sp. z o.o. ul. Zapolskiej 30, 38-500 Sanok
- Wydawnictwo Mitel, ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów

Celem konkursu jest wy?onienie i nagrodzenie podmiotów gospodarczych, oraz organizacji dzia?aj?cych na terenie województwa podkarpackiego w dziedzinie us?ug turystycznych, wyró?niaj?cych si? wysok? jako?ci? ?wiadcze? oraz oryginalno?ci? proponowanych form wypoczynku. Czas trwania konkursu: od dnia 10.07.2006 r. do dnia 10.09.2006 r.
W konkursie mo?e wzi?? udzia? ka?dy.
3. G?osowanie odbywa si? za pomoc? kuponów, kart pocztowych i Internetu. Kupony i karty pocztowe nale?y wysy?a? na adres Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302. G?osowania za po?rednictwem Internetu b?dzie mo?na dokona? na stronach: www.podkarpackie-turystyka.pl i www.wedrowki.epodkarpacie.com
4. Konkurs odbywa si? w nast?puj?cych kategoriach:
a) Wygodny kwaterunek
- hotele, pensjonaty, o?rodki wypoczynkowe;
- schroniska, campingi, pola namiotowe, agroturystyka;
b) Smaczne jad?o - restauracje, kawiarnie, karczmy, zajazdy, puby, itp.
c) Wyj?tkowa atrakcja turystyczna regionu – konkurs fotograficzny
- W Konkursie mo?e bra? udzia? ka?dy, kto zajmuje si? fotografi?. Liczy si? przede wszystkim pomys?, kompozycja i zgodno?? z tematem konkursu t.j. Wyj?tkowa atrakcja turystyczna regionu. Fotografujcie najbardziej urokliwe turystycznie miejsca naszego województwa, równie? te ma?o znane, a waszym zdaniem interesuj?ce. Uczestnik konkursu fotograficznego powinien nades?a? od 1 do 5 fotografii (odbitki kolorowe na papierze fotograficznym w formacie 10x15 cm) lub na CD (format JPG, rozmiar od 600 kB do 2 mB.) na adres PROT t.j. 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok. 302 lub na adres e-mail: prot@prot.sip.pl. Ka?de zdj?cie powinno zosta? oznaczone danymi autora oraz opisem (tytu?em) zdj?cia, dat? i miejscem jego wykonania. Zdj?cia do konkursu przyjmowane s? do dnia 10.09.2006 r. o przyj?ciu decyduje data stempla pocztowego.
- Nagrody: Dla autorów najlepszych zdj?? przygotowali?my albumy fotograficzne. Ponadto wybrane zdj?cia zostan? opublikowane na stronach internetowych:www.podkarpackie-turystyka.pl, www.wedrowki.epodkarpacie.com oraz w wydawnictwach Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Lista zwyci?zców konkursu fotograficznego zostanie og?oszona w trakcie gali fina?owej konkursu „W?drówki podkarpackie” oraz na stronach internetowych: www.podkarpackie-turystyka.pl
i www.wedrowki.epodkarpacie.com. Informacja o miejscu oficjalnej gali zostanie podana w pó?niejszym terminie w mediach regionalnych patronuj?cych konkursowi /prasa, radio, tv, Internet/.

5. W 1 i 2 kategorii wygrywaj? te podmioty, które otrzymaj? najwi?cej g?osów. Zwyci?zcom zostan? przyznane statuetki ufundowane przez Marsza?ka Województwa Podkarpackiego.

6. Podmiotom, które ?wiadcz? us?ugi turystyczne na szczególnie wysokim poziomie Kapitu?a Konkursu przyzna Podkarpacki Znak Jako?ci Turystycznej.

7. G?osowanie odbywa si? do dnia 10.09.2006 r. o przyj?ciu g?osu decyduje data stempla pocztowego.

8. Oficjalne og?oszenie i nagrodzenie zwyci?zców konkursu oraz losowanie nagród dla uczestników g?osowania nast?pi podczas gali fina?owej konkursu. Informacja
o miejscu oficjalnej gali zostanie podana w pó?niejszym terminie w mediach regionalnych patronuj?cych konkursowi /prasa, radio, tv, Internet/.

9. Regulamin konkursu dost?pny jest dla wszystkich zainteresowanych na stronach www.podkarpackie-turystyka.pl i www.wedrowki.epodkarpacie.com oraz w biurze PROT adres: 35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51 pok.302.

Nagrody
Fundatorzy nagród:
PROT - rower turystyczny
Agromedia - pobyt weekendowy w gospodarstwie agroturystycznym
Wydawnictwo Mitel - nagrody w postaci ksi??ek, albumów, przewodników, map, itp.
Dodatkowo:
Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna wyda przewodnik turystyczny
po województwie podkarpackim, w którym jako szczególnie polecane znajd? si? informacje o obiektach i miejscowo?ciach wyró?nionych w konkursie.

Patronat medialny:
Super Nowo?ci
Nowiny
Radio Bieszczady
Radio VIA
TVP Oddzia? Rzeszów

Portale Turystyczne:
www.epodkarpacie.com
www.bieszczady.pl
www.przemysl24.pl

Tygodniki regionalne:
Nowe Podkarpacie
Tygodnik Nadwi?la?ski
?ycie Podkarpackie

Wydawnictwo Pascal

Zapraszamy do wspólnej zabawy!
Źródło: W?drowki Podkarpackie Autor: Admin
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.665 secs