G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

04 sierpnia 2006 godzina:17.55(Czytań: 1699)
:: D?binówka - wst?p, odpocznij! ::
Jad?c ulic? Kwiatkowskiego wzd?u? zalewu na Wis?oku dotrzecie do „D?binówki”- gospodarstwa agroturystycznego w Budziwoju. Pewnego letniego popo?udnia odwiedzi?am to przyjazne i urokliwe miejsce...
Pa?stwo Zofia i Jerzy Kalita poza rolnicz? dzia?alno?? gospodarcz? prowadz? od 2001 roku. Niew?tpliwie by?o to dla nich du?e wyzwanie - tereny wokó? Rzeszowa nie maj? rozwini?tej tradycji agroturystycznej. Bohaterowie naszej opowie?ci postanowili wykorzysta? potencja?, jaki tkwi w?a?nie w tym osobliwym po?o?eniu ich gospodarstwa - blisko?? miasta wojewódzkiego, lokalizacja w rejonie Doliny Strugu, dogodny dojazd - to by?y istotne argumenty.

Jak si? okazuje pomys? wcale nie by? chybiony - przyje?d?aj? do nich tury?ci z ró?nych stron Polski i Europy. Gospodarze ca?y czas udoskonalaj? swoj? ofert? - ostatnim hitem tego sezonu s? turnusy z diet? warzywno-owocow?. Dieta ta ma zapobiega? i leczy? ró?ne choroby cywilizacyjne. Stosuje si? j? tam, gdzie dotychczas zawodzi?y leki farmakologiczne. Jest polecana zw?aszcza przy nadci?nieniu, nadwadze, cukrzycy, chorobach kr??enia, chorobie wie?cowej oraz schorzeniach reumatycznych. W trakcie turnusów jest zapewniona sta?a opieka lekarska – lekarza internisty i piel?gniarek dyplomowanych. Proponowana dieta jest bardzo restrykcyjna - bez pieczywa, mi?s, dodatków olejów, t?uszczów, m?k czy makaronów. Dzi?ki specjalnej recepturze oczyszcza organizm ze szkodliwych toksyn. Sama dieta zosta?a opracowana przez lekarza medycyny - Ew? D?browsk?. Co ciekawe szybko wida? efekty jej stosowania - po dwóch tygodniach kuracji mo?na schudn?? nawet 8 kilogramów !

Gospodarstwo oferuje obs?ug? go?ci w zakresie wypoczynku z ca?odziennym zdrowym ?ywieniem i noclegi ze ?niadaniem, organizuj? równie? przyj?cia i imprezy okoliczno?ciowe, komunijne, imieninowe, urodzinowe, pó?metki, przyj?cia weselne . Ciekaw? propozycj? s? „Niedzielne Obiady Rodzinne”- to specjalna oferta adresowana do rodzin, które pragn? sp?dzi? razem czas wolny i wypocz?? w niedziel?, poza miastem.

W?a?ciciele dopasowuj? si? do potrzeb turystów - w swojej ofercie maj? grillowanie w ogrodzie, ognisko w lasku przydomowym „D?binówki”, biwakowanie na terenach le?nych gospodarstwa, rekolekcje po??czone z wspomnian? wcze?niej diet? warzywno- owocow?. Zaplecze gastronomiczne obiektu obejmuje równie? pizzeri? i bar , gdzie podawane s? tradycyjne - regionalne potrawy przygotowywane w wi?kszo?ci z produktów w?asnego gospodarstwa.

Na terenie obiektu znajduje si? sala konferencyjno-bankietowa istnieje wi?c mo?liwo?? zorganizowania zarówno sesji seminaryjnych, jak i imprez towarzyskich. Istnieje równie? mo?liwo?? zorganizowania wycieczek np. ?ladami sanktuariów Maryjnych w Borku Starym, Hy?nem i Chmielniku, czy zwiedzanie Zespo?u Parkowo-Pa?acowego w Tyczynie. Atrakcyjna jest równie? trasy turystyczne „Dolin? Strugu”, która obejmuje miejscowo?ci: Przylasek- Studzianka- Hermanowa- Kielnarowa- Królka.„D?binówka” jest równie? dobr? baz? wypadow? na jednodniowe wycieczki turystyczne do ?a?cuta, Le?ajska, Przemy?la, Krasiczyna, Pogórze Dynowskie, Krosno i Odrzyko? oraz „przystankiem” z noclegiem i dobrym parkingiem dla grup kieruj?cych si? w Bieszczady ,na S?owacj? i Ukrain? a tak?e dla go?ci zagranicznych odwiedzaj?cych miasto Rzeszów – stolic? województwa Podkarpackiego.

Sam Budziwój mo?e si? poszczyci? pierwsz? w okolicach Rzeszowa hodowl? strusi. Ponadto znajduje si? tutaj bogaty zbiór dawnych przedmiotów codziennego u?ytku, zgromadzony przez Emila Piz?? a od 2001 roku dzia?a Towarzystwo Mi?o?ników Budziwoja. Ciekawa i nowoczesna architektura indywidualnego budownictwa mieszkaniowego oraz blisko?? i dost?pno?? do pe?nej gamy us?ug i dorobku kulturowego „Rzeszowszczyzny” uzupe?niaj? ofert? „Debinówki”.

To co charakteryzuje gospodarstwo, to mniej masowe, a bardziej indywidualne podej?cie do klienta, dostosowanie si? do jego potrzeb, planów i mo?liwo?ci czasowych. Takie indywidualne podej?cie i tradycyjna - znana -rzeszowska go?cinno?? procentuje: przyje?d?aj? do nich klienci z ca?ej Polski, a nawet Europy.

Gospodarze maj? plany na przysz?o??: ci?gle rozbudowuj? baz? i uzupe?niaj? wyposa?enie chcieliby zakupi? sprz?t rehabilitacyjny, oczywi?cie wymaga to dodatkowych nak?adów finansowych. Chcieliby równie? w bardziej ergonomiczny sposób przystosowa? przydomowy lasek i ogród oraz tereny le?ne gospodarstwa do ró?nego rodzaju imprez i aktywnego wypoczynku go?ci. Planów jest wiele- mo?liwo?ci te? s? spore- ca?e gospodarstwo obejmuje swoj? powierzchni? teren 12 hektarów i praktycznie anga?uje ca?? 3-pokoleniow? rodzin?.

Na zadane pytanie: co w takiej pracy przynosi najwi?ksz? satysfakcj?? Pani Zofia i Jerzy Kalita odpowiedzieli jednomy?lnie- zadowolenie klientów, to, ?e wracaj? i, ?e polecaj? wypoczynek w gospodarstwie swoim znajomym. Bo jak mówi?, nie ma lepszej reklamy jak zadowolony klient.
Źródło: Turystyka Rze.pl Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.660 secs