G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

10 września 2006 godzina:19.41(Czytań: 1336)
:: Wie?a widokowa w Beskidzie Dukielskim ::
6 sierpnia 2006r na szczycie Baranie odby?o si? oficjalne otwarcie wie?y widokowej. Pomys?odawcami i wykonawcami drewnianej konstrukcji wie?y s? s?owaccy tury?ci ze stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Prezes stowarzyszenia - Josef Makara krótko przedstawi? przebieg prac przy budowie nowej wie?y oraz wymieni? osoby i instytucje, które udzieli?y finansowego wsparcia. Nast?pnie prezes - Josef Makara, wójt Vysnej Pisanej - Wasil Pokliwka oraz mieszkaniec Olchowca - Miko?aj Gab?o dokonali uroczystego przeci?cia wst?gi.
W otwarciu wie?y brali udzia?: cz?onkowie i sympatycy stowarzyszenia "Ni?ke Beskydy", mieszka?cy Vysnej Pisanej i Olchowca oraz tury?ci, którzy tego dnia wybrali si? na gór? Baranie. Oczywi?cie nie zabrak?o przedstawicieli oddzia?u PTTK w Kro?nie, m.in. - Ryszard Majka "Mauzer", Hanna M. Gawro?ska.
Potem mo?na by?o wej?? na wie?? i podziwia? widoki. Tego dnia widoczno?? nie by?a idealna, ale nie ma co narzeka? bo jeszcze kilka godzin wcze?niej pada? deszcz. Najwa?niejsze, ?e Beskid Dukielski prezentowa? si? okazale, a najefektowniej masyw Cergowej. Pod wie?? rozstawione by?y sto?y, przy których mo?na by?o usi??? i popróbowa? specja?ów przygotowanych przez mieszka?ców pobliskich miejscowo?ci. Szczególnie smaczne by?y bia?e sery, które szybko ze sto?ów znika?y. By? te? kocio?ek z gulaszem, ro?en, kie?baski z ogniska i... co? do wypicia. Uczestnicy nawi?zywali nowe znajomo?ci, odnawiali stare, rozmawiaj?c nie tylko o sprawach turystycznych. A wszystkiemu towarzyszy?a muzyka w wykonaniu miejscowego zespo?u.

A teraz kilka informacji o Beskidzie Dukielskim i szczycie Baranie:

Beskid Dukielski okre?lany jest jako ?rodkowo-wschodnia cz??? Beskidu Niskiego i jest to w wi?kszo?ci obszar administracyjny Gminy Dukla. Rozci?ga si? od doliny Wis?oki na zachodzie po drog? Królik Polski - Daliowa - Czeremcha na wschodzie.
Za pó?nocn? jego granic? uznaje si? szos? Nowy ?migród - Dukla - Jasionka oraz równole?nikowe obni?enie górnej Lubatowej i Królika Polskiego, za? granic? po?udniow? wyznacza granica polsko-s?owacka. Przewa?aj? tu w?skie grzbiety o przebiegu równole?nikowym lub z pó?nocnego zachodu na po?udniowy wschód. Najbardziej znanym szczytem Beskidu Dukielskiego jest - Cergowa (716 m n.p.m.), nie bez powodu nazywana beskidzkim "Giewontem". Lecz najwy?szym wzniesieniem jest Baranie (754 m n.p.m.).
Szczyt jest po?o?ony na zachód od Prze??czy Dukielskiej, na grzbiecie granicznym. Stoki pó?nocno-wschodnie Baraniego nale?? do Magurskiego Parku Narodowego. Przez ludno?? ?emkowsk? zwany Spalenysko, s?owacka nazwa - Nastavok.
W Beskidzie Dukielskim jest niezbyt wiele punktów widokowych, gdy? wszystkie wi?ksze wzniesienia s? zalesione. Kulminacja Baraniego od dawna stanowi?a wybitny, mo?e nawet najlepszy w ca?ym Beskidzie Niskim, punkt do zachwycania si? widokami. Podziwianie panoramy wymaga?o jednak wej?cia po drabinkach na metalow? wie?? obserwacyjn?. Zbudowana w trakcie wojny przez Niemców wie?a kilka lat temu run??a. Wiele osób by?o przekonanych, ?e Baranie zniknie z map jako ?wietny punkt widokowy.
Jednak Baranie to szczyt graniczny i do pracy wzi?li si? S?owacy, a mianowicie tury?ci ze Svidnika i okolic, cz?onkowie stowarzyszenia "Nizke Beskydy". Z zapa?em i z niewielkimi ?rodkami jesieni? 2005 r rozpocz?to prace nad now? wie?? - tym razem drewnian?. Przywieziono materia?, zabetonowano fundamenty oraz usuni?to star? konstrukcj?. Postawiono trzy s?upy, stanowi?ce konstrukcj? wie?y. Wiosn? i wczesnym latem 2006r wykonane zosta?y 3 platformy widokowe z barierkami zabezpieczaj?cymi oraz monta? drabin na poszczególne poziomy. Jest te? pomys?, aby w dolnej cz??ci wie?y stworzy? schron turystyczny. Wie?a ma oko?o 17 m wysoko?ci.
Widok z wie?y jest naprawd? imponuj?cy - ca?y Beskid Niski (polski i s?owacki), Bieszczady, Vyhorlat, Slanske Vrchy, Cergov, przy idealnej pogodzie - Tatry.

Jak doj?? do szczytu Baranie?


- Szlak znakowany kolorem niebieskim Barwinek-Baranie - 3godz
- Szlak znakowany kolorem ?ó?tym Tylawa-Olchowiec-Baranie - 4godz
- Szlakiem ?ó?tym z Olchowca - oko?o 1,5godz
- Z Huty Pola?skiej ?cie?k? doj?ciow? do granicy a potem znakowanym szlakiem niebieskim (niedawno zmieniono tam przebieg szlaku granicznego-nie schodzi do Huty Pola?skiej i omija Ciachanie) - 2,5godz
- Szlakiem zielonym od Vysnej Pisanej (S?owacja) - 1,5godz
- Szlakiem zielonym od Sarbova (S?owacja) 1godz15min - jest to najkrótszy szlak, ale mocno zaro?ni?ty co utrudnia w?drówk?.
Omawiany teren znajduje si? na mapie:
Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo COMPASS,
Beskid Niski. 1:50 000. Wydawnictwo Demart, Dukla i okolice 1:40 000.
Wszystkim ?ycz? przyjemnych w?drówek i wspania?ych widoków. Do zobaczenia na szlakach!
Źródło: Urz?d Gminy Dukla Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.620 secs