G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

22 września 2006 godzina:8.05(Czytań: 1545)
:: III PRZEGL?D PIOSENKI TURYSTYCZNEJ - KOLBUSZOWA 20 pa?dziernika 2006 ::
REGULAMIN III PRZEGL?DU PIOSENKI TURYSTYCZNEJ
Przegl?d organizowany jest przez Kolbuszowski Klub Turystyczny „Salamandra”, Zespó? Szkó? nr 2. Miejsce imprezy: sala widowiskowa Miejskiego Domu Kultury, ul. Obro?ców Pokoju 66, 36 – 100 Kolbuszowa.
Cele:
- propagowanie piosenki turystycznej, m?odzie?owej i poezji ?piewanej jako sposobu na sp?dzanie wolnego czasu,
- integracja m?odzie?y ze ?rodowiskiem turystycznym,
- rozwijanie w?ród m?odzie?y zainteresowa? i talentów muzycznych,

Zasady udzia?u:
Festiwal jest adresowany do dzieci i m?odzie?y szkó? podstawowych, gimnazjów, szkó? ?rednich oraz m?odzie?y studenckiej. Dopuszczalny jest udzia? tak?e starszych uczestników. Ka?dy z uczestników (solista lub zespó?) ma mo?liwo?? zaprezentowania najwy?ej dwóch piosenek. W zg?oszeniu prosimy o okre?lenie repertuaru (tytu? piosenki i gatunek), aby wykluczy? utwory nie przystaj?ce do ram Przegl?du. W bie??cym roku form? prezentacji jest w?asny akompaniament. Niedopuszczalne s? podk?ady muzyczne z kasety lub p?yty.
Repertuar mo?e obejmowa? utwory z kr?gu piosenki turystycznej, rajdowej, szantowej (marynistycznej), harcerskiej, poezji ?piewanej – wszystkie te gatunki muzyki s? bowiem popularne i wszechobecne na szlakach w?drówek turystycznych.

Kategorie:
Prezentacje b?d? oceniane w dwóch kategoriach:
1. Soli?ci
2. Zespo?y
Obie kategorie zostan? dodatkowo podzielone i oceniane wiekowo: szko?y podstawowe, gimnazja, szko?y ?rednie, m?odzie? studencka i starsi. Je?eli ilo?? zg?osze? b?dzie mniejsza, organizator zastrzega sobie mo?liwo?? ??czenia kategorii wiekowych wg klucza: szko?y podstawowe i gimnazja lub szko?y ?rednie i m?odzie? studencka.

Nagrody:
Uczestnicy zostan? ocenieni przez jury z?o?one z osób, którym piosenka turystyczna nie jest obca. Zwyci?zcy w ka?dej kategorii zostan? nagrodzeni cennymi upominkami i nagrodami. Dodatkowo przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najoryginalniejszego wyst?pu, prezentacji.

Program Przegl?du:
10.00 – 12.00 – próby uczestników Przegl?du,
12.00 – 17.00 – cz??? konkursowa Przegl?du – wyst?py uczestników.
17.00 – 17.30 – przerwa – obrady jury konkursowego.
17.30 – 18.00 – og?oszenie wyników Przegl?du i wyst?py laureatów.
19.00 – 20.30 – wyst?p zespo?u Wo?osatki (bilety wst?pu dost?pne przed koncertem)

Zg?oszenia:
Zg?oszenia do Przegl?du Piosenki Turystycznej w terminie do 13 pa?dziernika 2006 roku na adres Zespó? Szkó? nr 2 w Kolbuszowej, ul. Obro?ców Pokoju 46 z dopiskiem „Przegl?d piosenki” lub drog? elektroniczn? na adres e-mail: salamandra@gim2kolbuszowa.pl.
Formularz dost?pny na stronie internetowej Kolbuszowskiego Klubu Turystycznego „Salamandra”:
salamandra.gim2kolbuszowa.pl w zak?adce festiwal.
Informacje u Paw?a Michno pod numerem 661 209 234.
Źródło: Pawe? Michno, KT Salamandra Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.839 secs