G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 września 2006 godzina:8.27(Czytań: 1456)
:: Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzy?owie ::
16 wrze?nia bm. mia?o miejsce uroczyste otwarcie Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzy?owie. W tym dniu w Centrum zgromadzi?o si? oko?o 400 osób, które z niecierpliwo?ci? czeka?y na ten moment od kilku miesi?cy. W?ród przyby?ych go?ci, oprócz mieszka?ców naszej gminy, byli m.in. Pose? na sejm RP Jan Bury, Marsza?ek Województwa Leszek Deptu?a, I Wicewojewoda Robert Godek, reprezentant Ministerstwa Sportu RP Stanis?awa Szyd?owska, Podkarpacki Kurator O?wiaty Maciej Karsi?ski, Dyrektor Oddzia?u Podkarpackiego PFRON Maciej Szyma?ski, przedstawiciel WFO?iGW, Starosta Strzy?owski Jan Stodolak, radni powiatu oraz gminy z przewodnicz?cymi na czele, autorzy projektu Wioletta i Pawe? Sp?dzia, przedstawiciele g?ównego wykonawcy SKANSKA S.A, a tak?e osoby nadzoruj?ce wykonanie inwestycji.

Oficjalnego otwarcia - przeci?cia symbolicznej wst?gi dokonali: I Wicewojewoda Robert Godek, Dyrektor Oddzia?u SKANSKA S.A w Rzeszowie Adam Wór, Przewodnicz?cy Rady Miejskiej w Strzy?owie Krzysztof Szlachta oraz Burmistrz Strzy?owa Marek ?liwi?ski. Po krótkiej modlitwie ks. dr Jan Wolak po?wi?ci? obiekt i wszyscy zgromadzeni mieli mo?liwo?? wej?cia na nieck? basenow?, aby przyjrze? si? wszystkim atrakcjom jakie ma do zaoferowania k?pielisko. Nast?pnie Burmistrz Strzy?owa przedstawi? histori? budowy basenu oraz z?o?y? serdeczne podzi?kowania tym wszystkim, dzi?ki którym obiekt móg? powsta?. Mi?? atmosfer? towarzysz?c? uroczysto?ci podtrzymywa?a kapela rockowo - folkowa „Swaty”, która zabawia?a go?ci ciekawym repertuarem. W dniu otwarcia wszyscy mogli bezp?atnie skorzysta? z p?ywalni, zwiedzi? j? od przys?owiowej piwnicy oraz pocz?stowa? si? przygotowanymi na t? okazj? smako?ykami.

Po niespe?na 2 latach od rozpocz?cia inwestycji wszyscy mo?emy cieszy? si? wspania?ym obiektem, na który sk?adaj? si?: niecka g?ówna basenowa o wymiarze 25x12,5 m, basen do nauki p?ywania o wymiarze 12,5x8 m, cz??? rekreacyjna z ma?? zje?d?alni? dla dzieci, zatoczka z biczami podwodnymi, ?aweczki z masa?em powietrznym, gejzery, kurtyna wodna, „dzik? rzek?”, zje?d?alnia o d?ugo?ci 60 m oraz sauna. Na pi?trze zlokalizowana jest grota solna obs?ugiwana przez Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ju? niebawem b?dzie mo?na korzysta? z zabiegów rehabilitacyjnych oraz si?owni i fitness.

W pobli?u p?ywalni zlokalizowany jest kompleks boisk sportowych do pi?ki no?nej, tenisa, siatkówki i koszykówki, na których ko?cem miesi?ca ma zosta? po?o?ona trawa syntetyczna.

Ca?kowity koszt inwestycji wyniós? ok. 13 mln z?. Ze ?rodków UE - Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego otrzymali?my dofinansowanie w wysoko?ci 4.868,338 mln z?, z bud?etu pa?stwa - 973.667 z?, z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w ramach ?rodków finansowych o grach i zak?adach wzajemnych (Totalizator Sportowy) - 2,4 mln z?. Inwestycja uzyska?a tak?e wsparcie finansowe od Powiatu Strzy?owskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Ministerstwa Sportu ze ?rodków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu budowy i modernizacji boisk Sportowych.

Kompleks basenów czynny jest codziennie w godzinach od 700 do 2200. W godzinach od 730 do 1500 z basenów korzysta? b?dzie m?odzie? i dzieci szkó? prowadzonych przez gmin? w ramach obowi?zkowych zaj?? z kultury fizycznej.

[12-09-2006 r. K. Klimek]
Źródło: UMiG Strzy?ów Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.618 secs