G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

27 września 2006 godzina:8.30(Czytań: 1363)
:: Mi?dzynarodowy Szlak Rowerowy ::
Projekt Powiatu Kro?nie?skiego pn. „Beskidzkie Muzea – Transgraniczny Szlak Rowerowy” zosta? zakwalifikowany do finansowania ze ?rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG IIIA Polska – Republika S?owacka 2004 – 2006.
Projekt ten zosta? najwy?ej oceniony spo?ród wszystkich zg?oszonych do Euroregionu Karpackiego. Autork? i inicjatork? projektu jest El?bieta Sikorska kierownik Referatu Rozwoju i Promocji w Starostwie Powiatowym w Kro?nie. Partnerami s? gminy: Rymanów, Iwonicz Zdrój, Dukla, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka, Kro?cienko Wy?ne, Miejsce Piastowe, miasto Krosno, Lokalna Organizacja Turystyczna „Beskid Niski”, a tak?e partnerzy s?owaccy.
Zadaniem LOT b?dzie nadzór merytoryczny nad realizacj? projektu, natomiast gminy uczestniczy? b?d? w wytyczeniu tras na swoich terenach.
Celem projektu jest wzmocnienie mo?liwo?ci rozwoju turystyki na pograniczu polsko – s?owackim w powiecie kro?nie?skim i obvodach: Svidnik, Stropkov i Humenne. Szlak wytyczony zostanie na terenach, których g?ównymi atutami s?: wyj?tkowe walory przyrodnicze, czyste ?rodowisko naturalne, bogate dziedzictwo kulturowe. To otaczaj?ca przyroda oraz istniej?ce placówki muzealne, unikatowe eksponaty i zbiory stanowi? podstaw? projektu tworz?cego p?tl? opart? o 16 obiektów muzealnych. Wybór turystyki rowerowej ??cz?cej elementy rekreacji z elementami kulturowymi i poznawczymi dodatkowo uatrakcyjni nowy produkt turystyczny.
Szczegó?owy przebieg trasy zostanie uzgodniony z partnerami projektu, którzy wytypowali w wi?kszo?ci ma?o ucz?szczane drogi lokalne o dobrej nawierzchni przebiegaj?ce przez najbardziej atrakcyjne tereny. Przemierzaj?cy ten szlak b?d? mieli mo?liwo?? obcowania z cenn? przyrod? Beskidu Niskiego i Pogórza. Trasa b?dzie mia?a d?ugo?? 350 km, po stronie polskiej 250 km, po stronie s?owackiej 100 km.
Na ca?ej d?ugo?ci oznakowana zostanie tablicami informacyjnymi, powstanie strona internetowa w wersji polskiej, s?owackiej i angielskiej z linkami do wszystkich partnerów projektu.
Na trasie szlaku znajd? si? placówki ró?ni?ce si? mi?dzy sob? charakterem zbiorów, wielko?ci?, a tak?e znaczeniem. Najwa?niejsze z nich o randze ?wiatowej to: Muzeum twórcy pop – artu Andy Warchola w Medzilaborcach, Muzeum Przemys?u Naftowego i Gazowniczego w Bóbrce, Muzeum Podkarpackie w Kro?nie. Na uwag? zas?uguj? równie? placówki o znaczeniu krajowym jak: Muzeum Wojenne i Muzeum Kultury Ukrai?sko – Ruskiej w ?vidniku, Muzeum Marii Konopnickiej w ?arnowcu, Muzeum Historyczne – Pa?ac w Dukli, Muzeum zamkowe na Kamie?cu. Nie mniej ciekawe zbiory posiadaj? ma?o znane izby muzealne w Olchowcu, Odrzykoniu, Kro?cienku Wy?nym, Rymanowie i Kro?nie. Po??czenie tych obiektów na trasie przebiegaj?cej przez tereny wyj?tkowo cenne pod wzgl?dem przyrodniczym po obu stronach granicy sprawi, i? szlak ten cieszy? si? b?dzie popularno?ci? zarówno w?ród turystów polskich i s?owackich, jak te?, dzi?ki odpowiedniej promocji w?ród turystów z innych zak?tków Europy i ?wiata.
Realizacja projektu rozpocznie si? w marcu 2007 r. i potrwa 7 miesi?cy.
Ca?kowity koszt projektu to 90 841 z?, z czego 75 % warto?ci projektu dofinansuje EFRR, 10 % stanowi dotacja z bud?etu pa?stwa, a 15 % wk?ad w?asny powiatu.

Rzecznik prasowy Starostwa Powiatowego w Kro?nie
Ewa Bukowiecka
Źródło: Powiat Krosno Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.640 secs