G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

23 października 2006 godzina:12.24(Czytań: 1597)
:: Le?nicy i dziennikarze spotkali si? w Lesie Medialnym ::
Posadzony przed dwoma laty Las Medialny w ?omnej k. Birczy ro?nie i ma si? dobrze. Mogli si? o tym przekona? dziennikarze z Polski i Ukrainy, którzy 21 pa?dziernika wzi?li udzia? w trzecim ju?, dorocznym spotkaniu, organizowanym przez le?ników z Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w Kro?nie we wspó?pracy z Mi?dzynarodowym Programem Medialnym „Partnerstwo dla Demokracji” i Gmin? Bircza. Zaszczyci? je sw? obecno?ci? Janusz Onyszkiewicz, wiceprzewodnicz?cy Parlamentu Europejskiego, który otwieraj?c uroczysto?? stwierdzi?:
- Sadzenie lasu jest najwspanialszym, apolitycznym aktem zbli?aj?cym narody. Gratuluj? pomys?odawcom i wykonawcom tego lasu, który ju? dzi? dzia?a na rzecz upowszechniania demokracji.
- Dzi?kujemy za Las Medialny. – Powiedzia?a redaktor Iryna Kyryczenko koordynator Programu na Rzecz Demokracji ze strony ukrai?skiej. – Spotkania tutaj i warsztaty dziennikarskie to znakomita okazja do wzajemnego poznania si? a tym samym pokonywania dawnych podzia?ów. Ten las naprawd? ??czy ludzi.
Uroczysto?? zgromadzi?a przede wszystkim dziennikarzy i le?ników z Polski i Ukrainy, ale wzi?li w niej udzia? równie? wicewojewoda Robert Godek, Konsul ds. Prasy z Konsulatu Generalnego USA w Krakowie, Susan Parker-Burns, konsul Ma?gorzata Hill z Ambasady Australii w Polsce, przedstawiciele samorz?dów a nawet m?odzie? z Domu Dziecka w Dynowie.
Tras? ?cie?ki przyrodniczej ponad 100 uczestników dotar?o do Lasu Medialnego, w którym dokonano przegl?du dwuletniej ju? uprawy. Okaza?o si?, ?e wi?kszo?? drzewek znakomicie ro?nie, niektóre maj? ju? prawie 2 metry wysoko?ci. Kilkadziesi?t sadzonek uschni?tych lub zgryzionych przez zwierzyn? le?n? trzeba by?o wymieni? na nowe. Ka?dy mia? wi?c okazj? sadzi? lub asystowa? w sadzeniu prawdziwego drzewa. Pod fachowym nadzorem le?ników sadzili je zarówno dziennikarze, parlamentarzy?ci, samorz?dowcy, celnicy jak i wychowankowie Domu Dziecka. By?a te? okazja do zwyk?ych „rozmów przy sadzeniu lasu”. Jeszcze pami?tkowe zdj?cie przed bram? i obeliskiem z trójj?zycznym napisem: „Las Medialny”, „Lis ?urnalistskij”, „The Media Forest” i zej?cie do ?omnej, gdzie przy kaplicy ?w. Huberta mia?o miejsce jeszcze jedno wa?ne wydarzenie. Dyrektor RDLP w Kro?nie, Jan Kraczek przekaza? na r?ce Anatolija Deyneki, dyrektora Lwowskiej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych Ukrainy, sadzonk? D?bu Papieskiego z numerem certyfikatu 124, potwierdzaj?cym autentyczno?? pochodzenia drzewka od prastarego d?bu „Chrobry”.
- To dar le?ników z Podkarpacia dla naszych le?nych przyjació? z Ukrainy. – Powiedzia? dyrektor Kraczek, po podpisaniu aktu przekazania, uroczy?cie wr?czaj?c sadzonk?. Jestem przekonany, ?e D?b Papieski zasadzony we Lwowie, mie?cie, które odwiedzi? w swej pielgrzymce Jan Pawe? II, b?dzie ?ywym symbolem naszych czasów i pi?kn? pami?tk? po s?owia?skim papie?u.
D?b zostanie posadzony w miejscu, gdzie Jan Pawe? II odprawi? msz? podczas swej pielgrzymki do Lwowa i b?dzie jednym z pierwszych elementów nowo powstaj?cego Parku Papieskiego w tym mie?cie.

Dyrektor Deyneka zaprosi? do nast?pnego spotkania na Ukrainie, w Lesie Medialnym, który wiosn? przysz?ego b?dzie sadzony nieopodal Lwowa. Sama idea Lasu Medialnego ma gor?cych or?downików w dziennikarzach ukrai?skich. Zreszt? pomys? jego posadzenia po obu stronach granicy podsun??a lwowska dziennikarka Mariczka Kry?aniwska, podczas spotkania na terenie Le?nego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Bircza?skie” w 2003 roku.
- Las Medialny to unikalne przedsi?wzi?cie. Ten las naprawd? ?yje nie tylko w naturze, ale i w naszej ?wiadomo?ci. – Stwierdzi? Marek Cynkar, sekretarz Fundacji na Rzecz Demokracji, dziennikarz Radia Rzeszów. – Przez ca?y rok, podczas comiesi?cznych warsztatów dla dziennikarzy z Ukrainy, mówimy o nim i podkre?lamy nasz? wi?? z lasem i to nie tylko przy okazji poruszania tematów zwi?zanych ze ?rodowiskiem. Ten las zbli?a nas, dziennikarzy, równie? z le?nikami, niezwyk?ymi lud?mi, pozwala pozna? wspólne troski i problemy. Jeste?my wdzi?czni za przyj?cie, trudno w Polsce i w ?wiecie znale?? przyk?ad tak znakomitej wspó?pracy dziennikarzy i le?ników.

Edward Marsza?ek
Rzecznik prasowy RDLP w Kro?nie
Źródło: Lasy Krosno Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.618 secs