G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

24 października 2006 godzina:21.16(Czytań: 2933)
:: Nowe wystawy w Muzeum w Stalowej Woli ::
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli ul. Sandomierska 1 zaprasza na wystawy: POLSKI PLAKAT ART DÉCO
ze zbiorów Muzeum Etnografii i Rzemios?a Artystycznego we Lwowie 3 listopada – 3 grudnia.
Dzi?ki udost?pnieniu blisko stu plakatów art déco z bogatych zbiorów Muzeum Etnografii i Rzemios?a Artystycznego we Lwowie, pojawi?a si? mo?liwo??, by ta niezwykle wa?na dla dziejów sztuki polskiej XX wieku dziedzina plastyki pe?niej zaistnia?a w ?wiadomo?ci wspó?czesnych polskich odbiorców. Stalowa Wola jest przy tym miejscem szczególnie dobrze koresponduj?cym z tematem wystawy, jako miasto powsta?e w czasach II Rzeczypospolitej i budowane tak?e w stylu art déco.
W ?yciu politycznym, gospodarczym, spo?ecznym i kulturalnym odrodzonego pa?stwa plakatowi przypad?a wa?na rola. Z samej swej definicji pe?ni? on wówczas najlepiej zadania utrwalania, informowania i u?wiadamiania idei oraz rzeczy istotnych, jak i po prostu modnych. Charakterystyczne cechy formalne art déco: wyra?na, zgeometryzowana linia, p?aska plama barwna, zrytmizowana kompozycja z?o?ona z uproszczonych, dekoracyjnie zestawionych elementów uwydatniaj?cych jednoznaczno?? przedstawianego tematu, najpe?niej wyrazi?y si? w?a?nie w grafice u?ytkowej tamtych lat.
Jednocze?nie wystawa przenosi nas w klimat tamtych lat, przypominaj?c poprzez tre?? eksponowanych plakatów, wydarzenia fakty i przedmioty nierozerwalnie zwi?zane z epok? 20-lecia mi?dzywojennego.

FOTOGRAFIA DZIKIEJ PRZYRODY 2005, 3 - 26 listopada
Od ponad czterdziestu lat BBC Wildlife Magazine i Muzeum Historii Naturalnej w Londynie organizuj? konkurs na najlepsz? fotografi? dzikiej przyrody (Wildlife Photographer of the Year). Bior? w nim udzia? fotografowie z kilkudziesi?ciu krajów, za? nagrodzone zdj?cia sk?adaj? si? na wystaw? pokazywan? na ca?ym ?wiecie. Na tegoroczn? edycj? wystawy sk?adaj? si? 83 zdj?cia, nagrodzone i wyró?nione w kilkunastu kategoriach. Zwyci?skie prace wyselekcjonowano spo?ród niemal 17 tys. fotogramów wykonanych przez 1410 autorów z 57 krajów. Cele, jakie przy?wiecaj? organizatorom konkursu i wystawy, s? nast?puj?ce: podniesienie statusu fotografii dzikiej przyrody do rangi g?ównych nurtów wspó?czesnej sztuki; inspirowanie nowych pokole? fotografów do tworzenia ekspresyjnych interpretacji dzikiej przyrody; eksponowanie zgromadzonych fotografii na ca?ym globie, tak by ukaza? jego mieszka?com wspania?o??, dramatyzm, pi?kno i ró?norodno?? ?ycia na Ziemi i pobudzi? w nich dba?o?? o jej przysz?o??.
Po raz trzeci w historii wystawy s? na niej zdj?cia wykonane przez polskiego fotografa. Tym razem jest to m?ody warszawianin Mateusz Kowalski, zdobywca III nagrody i wyró?nienia w jednej z kategorii konkursu. Organizatorem tournée wystawy po Polsce jest Agencja Zegart – Jerzy Zegarli?ski.

MONEIDY I PODSZEPTYWACZE
Rze?ba Stanis?awa Magdziaka, 3 listopada – 3 grudnia
Stanis?aw Magdziak, artysta dzia?aj?cy w Stalowej Woli, odby? studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pi?knych na Wydziale Rze?by. Dyplom uzyska? w 1975 roku w pracowni prof. Mariana Koniecznego. Mia? kilka wystaw indywidualnych, bra? udzia? w wystawach zbiorowych. Posiada w swoim dorobku liczne realizacje rze?biarskie w kraju, m.in. popiersie Jana III Sobieskiego – Rozwadów, popiersie Tadeusza Ko?ciuszki dla Muzeum w Po?a?cu, rze?ba monumentalna „Ptak” – Gorzyce, ponadto medale w br?zie (Tarnobrzeg, Nisko, Stalowa Wola).
Zajmuje si? rze?b?, malarstwem, rysunkiem medalierstwem, ceramik?, projektowaniem architektonicznym Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Sztuk Pi?knych Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Nagrody: na Mi?dzynarodowym Biennale Dantego w Rawennie oraz na wystawie „Sztuka Polska” w Pary?u. Prace w zbiorach w kraju i za granic? (m.in. Holandia, Niemcy, USA, Kanada).

Zapraszamy równie? na wystawy sta?e
„Z DZIEJÓW REGIONU NADSA?SKIEGO”
(archeologia, etnografia, historia)

GALERIA MALARSTWA POLSKIEGO
z ameryka?skiej kolekcji Tma Podla

Muzeum czynne:
poniedzia?ek, ?roda, czwartek, pi?tek: 8–15.30,
wtorek: 8 – 18,
sobota, niedziela: 16 – 19,
W soboty wst?p bezp?atny.
Poza godzinami otwarcia mo?na zwiedza? Muzeum po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (tel. 015 844 85 56 od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 7 – 21); Muzeum po?o?one jest w dzielnicy Rozwadów, przy ul. Sandomierskiej 1, parking obok budynku. Dojazd PKP – stacja Stalowa Wola-Rozwadów, PKS – przystanek Rozwadów- Rynek, lub MKS linii 1, 2, 3 spod dworca PKS w Stalowej Woli.
Źródło: Muzeum Stalowa Wola Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.588 secs