G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

31 października 2006 godzina:21.41(Czytań: 1777)
:: Powiat Lubaczowski - Zapraszamy do nowego dzia?u. ::
Powiat lubaczowski zajmuje przygraniczne, pó?nocno – wschodnie tereny województwa podkarpackiego. Od wschodu graniczy z Ukrain?, za? od pó?nocy z województwem lubelskim. Po?o?ony jest malowniczo w obr?bie dwóch makroregionów geograficznych; Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Powierzchnia powiatu wynosi 1310 km2 i zamieszkuje go oko?o 60 tys. mieszka?ców. W sk?ad powiatu wchodzi 8 gmin: Lubaczów – miasto, Lubaczów – gmina, Cieszanów, Oleszyce, Narol, Horyniec Zdrój, Stary Dzików i Wielkie Oczy. Charakterystyczne po?o?enie powiatu, z dala od du?ych aglomeracji miejskich i liczne bogactwa naturalne sprawiaj?, ze klimat tej ziemi jest wyj?tkowy i specyficzny, a okoliczne tereny nastawione g?ównie na rolnictwo i turystyk?.
Walory Turystyczne. Granice powiatu lubaczowskiego obejmuj? interesuj?ce rejony geograficzne, które staj? si? celem zainteresowania coraz wi?kszej rzeszy turystów grupowych i indywidualnych. Tu bowiem le?y P?askowy? Tarnogrodzki z Lasami Sieniawskimi i Puszcz? Solsk?, gdzie mo?na spotka? zwierzyn? ?own? i chronion?, rzadkie gatunki ptaków, gadów i ro?lin. Rzeki obfituj?ce w wiele gatunków ryb, dzi?ki oczyszczalniom ?cieków s? coraz czystsze, o czym ?wiadczy wyst?powanie w nich raków i ryb typowych dla rzek górskich. Mo?na te? spotka? ?eremia bobrów. Dla turystów najciekawszy jest rejon Roztocza. Pó?nocn? cz??? powiatu zajmuje Po?udnioworoztocza?ski Park Krajobrazowy. W?ród atrakcji warto wymieni? prze?om Tanwi, tworz?cy szereg wapiennych progów, zwanych szumami. Roztocze Wschodnie i cz??? ?rodkowego charakteryzuje si? najwy?szymi wzniesieniami w granicach Polski – D?ugi Goraj o wysoko?ci 391 m n.p.m. i nieco ni?sze – Wielki Dzia? i Kr?g?y Goraj. Roztocze w granicach powiatu cechuje znaczne zalesienie, si?gaj?ce 60 %. Bogate ?rodowisko przyrodnicze uzupe?niaj? liczne zabytki architektury sakralnej i pa?acowej - niektóre spo?ród nich to prawdziwe per?y. Nale?y do nich niew?tpliwie oryginalny zespó? cerkiewny w Radru?u- zabytek klasy „0” (XVI – XVII w), pa?ac w Narolu (XVIII w), drewniana cerkiew w Gorajcu (XVI w), dwory obronne (najstarszy w Wielkich Oczach) i kurhany. Godne uwagi s? tutejsze cerkwie (w cz??ci zmienione na ko?cio?y), zarówno te stare, drewniane, jak i nowsze, murowane, b?d?ce ozdob? wielu miejscowo?ci. Wszystkie te walory s? dost?pne dla turystów - dotarcie do ró?nych zak?tków ziemi lubaczowskiej umo?liwia linia kolejowa i dobra siec dróg i po??cze? autobusowych.

Wiecej informacji o zabytkach, ko?cio?ach i cerkwiach oraz pa?acach i dworach powiatu lubaczowskiego znajd? Pa?stw TUTAJ
Źródło: Powiat Lubaczowski Autor: Grzegorz
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.631 secs