G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

03 listopada 2006 godzina:23.17(Czytań: 1611)
:: Turystyka – wspólna sprawa ::
Mam przyjemno?? zaprosi? Pani?/Pana na konferencj? wojewódzk? „Turystyka – wspólna sprawa” pod honorowym patronatem Marsza?ka Województwa podkarpackiego. Ju? w listopadzie rozpoczynaj? si? w województwie mazowieckim konferencje otwieraj?ce pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt szkole? i doradztwa dla bran?y turystycznej „Turystyka – wspólna sprawa”. W trakcie konferencji zostan? przedstawione korzy?ci dla przedsi?biorstw, jednostek samorz?du terytorialnego oraz organizacji wspieraj?cych rozwój turystyki w regionie.
Pobudzenie aktywno?ci turystycznej, szersza wspó?praca z partnerami w regionie, wzmocnienie konkurencyjno?ci regionalnych markowych produktów turystycznych – to efekty projektu, które ju? wkrótce mog? przynie?? korzy?ci Pa?stwa instytucji. Wi?cej informacji na temat projektu „Turystyka – wspólna sprawa” na stronie internetowej www.tws.org.pl.

MIEJSCE I TERMIN KONFERENCJI NA PODKARPACIU
?wilcza/Rzeszów 1.12.2006 r.
Hotel i Restauracja
„Nowy Dwór”
36-072 ?wilcza 146e k/Rzeszowa

ZG?OSZENIE UDZIA?U W KONFERENCJI
W celu zg?oszenia udzia?u w konferencji nale?y wybra? miejsce i termin konferencji a nast?pnie wype?ni? i odes?a? formularz zg?oszeniowy do Regionalnego Biura Projektu nie pó?niej ni? na 5 dni przed dat? konferencji (poczt?, faksem lub drog? elektroniczn?). W przypadku zg?oszenia wi?cej ni? jednej osoby nale?y powieli? i przes?a? wype?niony dodatkowy formularz zg?oszeniowy.
Regionalne Biuro Projektu w Rzeszowie
ul. Szopena 51/315,
tel. (017) 852 06 00 w. 285, 286
fax. (017) 852 06 00 w. 287
email: podkarpackie@tws.org.pl
UWAGA! Udzia? w konferencji jest bezp?atny. Liczba miejsc na konferencje jest ograniczona.
O udziale w konferencji decyduje kolejno?? zg?osze?.

Licz? na Pa?stwa obecno??,
Jan So?ek
Regionalny Koordynator
województwa podkarpackiego

PROGRAM:
Rejestracja uczestników
Rozpocz?cie konferencji - przywitanie go?ci i uczestników
Regionalny Koordynator Projektu
O projekcie cz. I – cele i za?o?enia
Co to jest „Turystyka – wspólna sprawa”?
Dlaczego warto wzi?? udzia? w tym projekcie?
Przedstawiciel Konsorcjum
Produkt turystyczny jako element marketingu terytorialnego (uj?cie sieciowe)
Co to jest regionalny produkt turystyczny?
Jak powstaje regionalny produkt turystyczny?
Jak mog? skorzysta? na stworzeniu takiego produktu w moim regionie?
Ekspert - wyk?adowca
Przerwa na kaw?
Najlepsze praktyki zarz?dzania markowymi produktami turystycznymi na przyk?adach zagranicznych
Ekspert zagraniczny
O projekcie cz. II – organizacja i metodyka
Jakie kursy i szkolenia b?d? organizowane w projekcie?
Na jakich warunkach mog? w nich uczestniczy??
Przedstawiciel Konsorcjum
Przerwa na kaw?
O projekcie cz. III – program i propozycje produktowe
Jakie regionalne produkty turystyczne mo?na stworzy? w moim regionie?
Jak mog? wzi?? udzia? w ich budowie?
Ekspert – wyk?adowca
Lunch
Dyskusja/Zako?czenie konferencji
Źródło: Informacja Nades?ana Autor: Informacja Nades?ana
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.597 secs