G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

17 listopada 2006 godzina:8.28(Czytań: 2257)
:: Konkurs Podkarpacie - ?yj z pasj? ::
Ju? blisko 150 osób z ca?ej Polski zarejestrowa?o si? do udzia?u w konkursie „Podkarpacie – ?yj z pasj?”. Konkurs zorganizowany zosta? w ramach pierwszego etapu kampanii komunikacyjnej Podkarpacia. Uczestnicy z Gda?ska, Warszawy, Wroc?awia, ale równie? Rzeszowa i innych miejscowo?ci le??cych na po?udniowym-wschodzie Polski pracuj? nad przygotowaniem szczegó?owych dzia?a?, które w dalszej kolejno?ci zostan? wdro?one w ramach promocji województwa.

Ogólne za?o?enia kampanii przygotowali dr Dariusz Tworzyd?o z Wy?szej Szko?y Informatyki i Zarz?dzania z siedzib? w Rzeszowie oraz Arkadiusz Michno – dyrektor generalny Ideo sp. z o.o. Jako partnerzy obok wymienionej uczelni i firmy wyst?puj?: Urz?d Miasta Rzeszowa, Podkarpacki Urz?d Marsza?kowski oraz Podkarpacki Oddzia? Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Zainteresowanie projektem przeros?o nasze oczekiwania. Nie spodziewali?my tak du?ego udzia?u szczególnie osób spoza Rzeszowa i województwa podkarpackiego. Mamy nadziej? ?e poziom prac, które zostan? nades?ane przez zg?oszonych uczestników b?dzie wysoki, co pozwoli na ich wdro?enie w kompleksowej kampanii promuj?cej nasz Region. – powiedzia? Arkadiusz Michno.

Cieszy nas szczególnie to, ?e do udzia?u w kampanii zg?osili si? nie tylko reprezentanci naszego regionu. S? w?ród nich zarówno studenci, uczniowie, jak i osoby pracuj?ce, na sta?e zamieszkuj?ce nie tylko Podkarpacie. Z informacji jakie posiadamy od uczestników wnioskuj?, mamy szanse na bardzo ciekawe pomys?y, które nast?pnie nagrodzimy i wdro?ymy ¬– stwierdzi? dr Dariusz Tworzyd?o, prof. WSIiZ.

Projekty mo?na sk?ada? po uprzednim zarejestrowaniu swojego udzia?u na stronie www.twojepodkarpacie.pl do ko?ca listopada 2006 roku. Jury z?o?one z przedstawicieli organizatora b?dzie ocenia? prace pod wzgl?dem ich kreatywno?ci, poziomu merytorycznego, jako?ci graficznej oraz mo?liwo?ci wykorzystania w promocji województwa. Szczegó?owe informacje mo?na uzyska? na w/w stronie internetowej oraz u organizatorów.
Źródło: Urz?d Miasta Rzeszowa Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.630 secs