G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

23 stycznia 2007 godzina:22.49(Czytań: 3201)
:: Psim zaprz?giem, wilczym tropem ::
Czy mo?na sprzeda? krajobraz? Mo?na, bo na tym przecie? bazuj? biura turystyczne buduj?c ofert? wyjazdów w ró?ne zak?tki ?wiata. Ale czy mo?na sprzeda? pojedynczego cz?owieka? Tego biura podró?y zazwyczaj w ofercie nie maj?. Za to firma Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej ym„Zielony Rower” z Leska, zaanga?owana w projekt „Gospodarka Spo?eczna na Bursztynowym Szlaku”, mo?e pokaza? turystom ciekawe miejsca i oryginalnych ludzi – tych, do których ci??ko dotrze?, którzy maj? swoje pasje i chc? nimi zarazi? turystów.
„Zielony Rower” jest jedn? z pi?ciu firm spo?ecznych powsta?ych w po?udniowej Polsce, których ide? jest aktywizacja osób bezrobotnych w kontek?cie turystyki dziedzictwa narodowego. Stanowi trzon, wokó? którego kr??? pojedynczy przedsi?biorcy, o?rodek, w którym centralizuj? si? ich oferty. Razem tworz? sprawn? turystyczna siatk?. Dzia?aj?c w pojedynk? nie mieliby szans na rozwój.
Wi?kszo?? z Pa?stwa przyzna, ?e weekend w górskim kurorcie jest na tyle oklepany, ?e a? nudny, czego nie mo?na powiedzie? o Andrzeju Kuszy, specjalizuj?cym si? w robieniu ?licznych kwiatów z bibu?y, Wacku Kuz?o, który pó? ?wiata wylata? na paralotni i mo?e tak? rozrywk? bezpiecznie turystom zorganizowa?, czy o Grzegorzu Harnie z Os?awicy, mi?o?niku psów i psich zaprz?gów. Wszystko to w zasi?gu r?ki, w Bieszczadach.

Z Grzegorzem Harn? rozmawia Marta Nobis

Pomys? z zaprz?gami to efekt marketingowej koncepcji na intratny bieszczadzki biznes czy raczej owoc wieloletnich t?sknot do klimatu rodem z „Przystanku Alaska”?

Oboje z ?on? bardzo kochamy zwierz?ta (z wykszta?cenia jeste?my biologami). Zima, psy, ?nieg skrzypi?cy pod p?ozami – od zawsze fascynowa? mnie ten niezwyk?y ?wiat. Ju? jako dziecko zaczytywa?em si? w powie?ciach Londona – ta t?sknota narasta?a, a? w ko?cu siedem lat temu, ale nie przez przypadek, bo by?a to przemy?lana decyzja, nabyli?my pierwszego syberian husky – psy mam „od zawsze”. Obecnie mamy trzyna?cie psów tej rasy oraz jednego dosy? sporego kundelka, który doskonale radzi sobie w zaprz?gu. Na go?ciach, którzy nigdy wcze?niej nie mieli kontaktu z tym sportem, ju? samo ubieranie psów robi niesamowite wra?enie – zwierz?ta s? tak podekscytowane czekaj?c? je gonitw?, i? na pocz?tku nikt nie chce uwierzy?, ?e zaprz?g w ogóle ruszy. Zwykle, by nieco uspokoi? t? szalon? dru?yn?, sam, bez go?ci, musz? zrobi? kilka okr??e?. Potem nast?puje gwa?towna zmiana – zaprz?g robi si? zwarty, milcz?cy. Kto? kiedy? znalaz? na to doskona?e okre?lenie – „zorganizowany chaos”.

To drogi sport?

Dosy? kosztowny – same sanki typu sportowego (sprinterskie) kosztuj? w granicach 1,5–6 tys. z?. Za godzin? indywidualnej przeja?d?ki trzeba zap?aci? 60 z?. Sanie s? trzyosobowe, tote? jednorazowo mog? zabra? dwie osoby – jedna stoi na p?ozach, a druga na nich siedzi. Licz? na nieco bardziej wymagaj?cych turystów, z którymi wybior? si? na kilkudniow?, pe?n? przygód wypraw?. Psy poruszaj? si? bezszelestnie, wi?c w nocy na trasie s? doskona?e warunki, by np. – odtwarzaj?c d?wi?k z magnetofonu, wabi? sowy. Robi to niesamowite wra?enie, gdy nagle w ?wietle czo?ówki naszym oczom ukazuje si? ten niezwyk?y ptak.

Albo inne, ju? nieco mniej sympatyczne zwierz?...

Owszem, ale tak naprawd? do spotka? z wilkiem czy nied?wiedziem nawet w dzikich Bieszczadach dochodzi sporadycznie. Lasy s? jednak pe?ne drobnej, dzikiej zwierzyny i w zwi?zku z tym planuj? w najbli?szej przysz?o?ci rozszerzy? swoj? ofert? o przeja?d?ki po??czone ze ?ledzeniem tropów bieszczadzkich zwierz?t.

Kto? niezorientowany w tym sporcie mo?e pomy?le?, ?e psy s? zwyczajnie wykorzystywane, ?e si? m?cz?.

Husky, podobnie jak malamuty, bardzo lubi? biega? w zaprz?gu. Wyj?tek mog? stanowi? wi?ksze imprezy, bowiem kiedy przez d?u?szy czas pokonuj? ten sam odcinek drogi, zwyczajnie si? nudz?. By tego unikn??, zawsze staram si? uatrakcyjni? tras? – wyprawa ma zadowoli? zarówno naszych go?ci, jak i psy. No i oczywi?cie mnie. Tak naprawd? psom nie da si? nic narzuci? – one musz? biec z w?asnej woli.

Latem Pa?skie psy równie? biegaj? w zaprz?gu?

Nie, uwa?am, ?e jazda na wózkach to ju? nie to samo. W Bieszczadach rokrocznie organizowane s? wy?cigi psich zaprz?gów z cyklu „?ladem Nied?wiedzia” w Przys?upiu k. Cisnej oraz podobna impreza – Wy?cigi Psich Zaprz?gów na ?rednim Dystansie w krainie wilka, a wyj?tkowa frekwencja widowni i wspania?a „alaska?ska” pogoda dodatkowo je uatrakcyjniaj?. Tekt: Marta Nobis

Karpackie Centrum Turystyki Aktywnej
"ZIELONY ROWER" Przedsi?biorstwo spo?eczne
ul. Plac Konstytucji 3 Maja 7
38 – 600 Lesko
tel./fax + 48 (0-13) 469 62 90
j.szpak@zielonyrower.pl
www.zielonyrower.pl

Biuro Prasowe Projektu "Gospodarka Spo?eczna na Bursztynow Szlaku"
Informator Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 8/9
30-033 Kraków
tel. 012 630 91 46
Źródło: Biuro Prasowe Projektu "Gospodarka Spo?eczna na Bursztynow Szlaku Autor: Informacja Nades?ana

Galeria zdjęć

Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.677 secs