G?ówna Konie Bilety Lotnicze Ryanair Wizzair Wycieczki Alpy Bilety Rzeszów Mapa Podkarpacia Tanie Loty
Kamera Rzeszów Bilety Autokarowe Zdrowie i Uroda Ci??a i Poród Dieta i Odchudzanie Wypo?yczalnia Pizza Rzeszów
DODAJ OFERTE Aktualno?ci BANERY REKLAMA Prywatno?? Kontakt Foto Wycieczki Rzeszów MTB Rzeszów
Agroturystyka
Apartamenty
Biura turystyczne
Domki letniskowe i wypoczynkowe
Hotele i Motele
O?rodki wczasowe i wypoczynkowe
Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery
Pola namiotowe
Przewodnicy i Piloci
P?ywalnie i Baseny
Restauracje i Gastronomia
Sanatoria
Schroniska
Sklepy sportowe i turystyczne
Stadniny koni
W?dkarstwo
Wyci?gi narciarskie
Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne
Dodaj ofertę
Gdzie sp?dzisz Wakacje 2011?
Bieszczady
Beskid Niski
Pogórze
W mie?cie
U rodziny
Ze znajomymi
Wyniki :: Więcej

.:Wiadomości z Podkarpacia

29 stycznia 2007 godzina:8.57(Czytań: 2504)
:: Jaros?aw na REGIONTOUR 2007 w Brnie ::
Propozycje naszego miasta na rok 2007, atrakcje turystyczne, wydarzenia kulturalne, a przede wszystkim urokliwe zabytki by?y jaros?awskimi ciekawostkami prezentowanymi podczas Mi?dzynarodowych Targów Turystycznych REGIONTOUR, które odbywa?y si? w dniach 11 – 14 stycznia 2007 r. w Brnie.
Udzia? Jaros?awia w tych targach odby? si? dzi?ki wspó?pracy partnerskiej z Vyskovem. REGIONTOUR to najwi?ksza ?rodkowoeuropejska wystawa turystyczna, która w tym roku prezentowa?a rekordow? ofert? 1265 podmiotów z 34 krajów.
Na zaproszenie w?adz Vyskova na targi przyjecha?y prócz jaros?awskiej delegacje z ofertami turystycznymi z Michalovec na S?owacji oraz Viroviticy z Chorwacji. Jaros?awska oferta wzbogacona by?a równie? przez materia?y promocyjne Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Podkarpackiego, który w tym roku nie by? obecny na targach.
Szeroka oferta Jaros?awia, doskona?a lokalizacja stoiska oraz atrakcyjne materia?y o mie?cie i regionie wp?yn??y z pewno?ci? na tak du?e zainteresowanie ze strony zwiedzaj?cych, ale tak?e Touroperatorów.
Drugi dzie? targów by? doskona?? okazj? do organizacji roboczego spotkania z przedstawicielami miast partnerskich i ustalenia planu pracy na 2007 r. W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Vyskova – Petr Hajek, Zast?pcy Burmistrza Vyskova - Lubos Kadlec i Roman Cely, Zast?pca Burmistrza Miasta Jaros?awia – Bogdan Wo?oszyn, Burmistrz Michloviec – Viliam Záhor?ák oraz przedstawiciele Urz?du Miejskiego z Viroviticy. Podczas spotkania burmistrz Bogdan Wo?oszyn zaprosi? do Jaros?awia delegacje miast do z?o?enia oficjalnej wizyty podczas czerwcowych Dni Jaros?awia oraz zespo?y folklorystyczne naszych partnerów na lipcowy Jarmark S?owia?skich Zespo?ów Folklorystycznych.
Spotkanie by?o okazj? poznania nowych w?adz partnerskich Michalovec, które zosta?y wybrane 29 grudnia 2006 r. Nowy Primator potwierdzi? ch?? kontynuowania wspó?pracy i organizacji w tym roku wymiany m?odzie?y Jaros?awia, Michalovec i Vyskova. Obóz nad Zempli?sk? Sziraw? zaplanowano na lipiec.
W rozmowach poruszono kwesti? mo?liwo?ci wspó?finansowania przez Uni? Europejsk? powy?szych przedsi?wzi?? oraz wymieniono si? dotychczasowymi do?wiadczeniami w pozyskiwaniu ?rodków zewn?trzych.
Rozmawiano równie? o rozwoju partnerstwa miast na poszczególne jednostki podleg?e oraz funkcjonuj?ce w mie?cie: szko?y, organizacje, instytucje, a nawet podmioty gospodarcze. Po przedstawieniu planów pracy na 2007 rok podj?to decyzj? o rozpocz?ciu przygotowa? do opracowania wspólnych projektów, które mog?yby uzyska? fundusze z Unii Europejskiej w bud?ecie 2007 – 2013, a dotyczy?yby wspólnego poznania mieszka?ców poszczególnych miast oraz opracowania wspólnego programu promocji turystycznej i gospodarczej na rynkach europejskich w ramach programów Town Twinning oraz Interreg.

Bartosz K?oda
Wydzia? Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
Źródło: Urz?d Miasta Jaros?aw Autor:
Wydrukuj tekst

.:Zobacz także Pobierz wstawkę z listą newsów!


Administracja
Atrakcje turystyczne
Beskid Niski
Informacja Turystyczna
Kolejki w?skotorowe
Media podkarpackie
Muzea
Parki i rezerwaty
Prezentacje Gmin i Powiatów
Roweromania
Szlaki turystyczne
Twierdza Przemy?l
Uzdrowiska
Zamki Podkarpacia
Zielone granice
ZZ Biegi
Podkarpackie
Bilety Autobusowe
Bilety Lotnicze RyanAir
Bilety Lotnicze WizzAir
Ciekawe linki! Zg?o?/Dodaj
Hej! Na Grzyby!
Jaki namiot?
Mapy, Mapa OnLine
O ikonie s?ów kilka
Tanie Bilety Lotnicze
Turystyczna Piosenka
Wyci?gi, warunki narciarskie, pokrywa, temp.
Zamek w ?a?cucie
Księga gości
Forum
Galeria zdjęć
Szukaj...
Apartamenty Rzeszów
Autokar Europa
Bieszczady
Jazda Konna, Konie
Mapa Podkarpacia
Og?oszenia Motoryzacyjne
Portal Rolniczy
Login:

Hasło:

Zapomniałem hasło

Oferty Agroturystyka | Apartamenty | Biura turystyczne | Domki letniskowe i wypoczynkowe | Hotele i Motele | O?rodki wczasowe i wypoczynkowe | Pensjonaty i Pokoje Go?cinne, Kwatery | Pola namiotowe | Przewodnicy i Piloci | P?ywalnie i Baseny | Restauracje i Gastronomia | Sanatoria | Schroniska | Sklepy sportowe i turystyczne | Stadniny koni | W?dkarstwo | Wyci?gi narciarskie | Wypo?yczalnie i inne us?ugi turystyczne | Muzea | Parki | Roweromania | Szlaki turystyczne | Zamki | Grzyby | Uzdrowiska
SERWISY WSPÓŁPRACUJĄCE
         
         
Jeżeli jesteś zainteresowany współpracą z nami napisz do nas.
Copyright © Podkarpacki Portal Turystyczny & kwiateek & gate.cd 2003 - 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone
Czas generowania strony: 0.633 secs